Topiknyitó: Törölt felhasználó 2008. 05. 30. 08:12

Externet  

stipi- stopi )
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
MokaMisi 2009. 11. 05. 09:52
#833
Valaminek történnie kell....
kata311
kata311 2009. 11. 05. 09:44
Előzmény: #831  kata311
#832
van még valakinek ilyenje??????????

link
kata311
kata311 2009. 10. 09. 00:15
Előzmény: #830  Pandix
#831
2009. okt. 08. 23:32 Egyéb tájékoztatás
Változás az Externet vezetésében
2009. novembertől várhatóan Kocsis Ferenc váltja Pórffy András vezérigazgatót az Externet Nyrt. élén, aki a társaság igazgatósági alelnökeként folytatja tevékenységét. A vállalat irányítását érintő személyi változásról a 2009. november 3-ra összehívott közgyűlésen döntenek a részvényesek.

Adatszolgáltató: EXTERNET Nyrt.
Kelt: 2009. okt. 08.
BÉT
Pandix 2009. 09. 27. 23:01
Előzmény: #829  kata311
#830
Elvileg nem zárható ki, annyi minden megtörtént már. De remélem, a kisbefektetőknek szóló felvásárlási ajánlatot az új mobiltenderig semmiképp sem bírják kihúzni.
kata311
kata311 2009. 09. 27. 09:41
Előzmény: #828  Pandix
#829
nem lehet, hogy ily módon csak kölcsönadták, és majd visszaveszik, hiszen:

link

aztán jöhet a mobiltender?
lehet hogy baromság, de minden előfjordulhat.......:)))
Pandix 2009. 09. 27. 00:00
Előzmény: #824  vic911
#828
Már 90 nap is eltelt a vizsgálat kezdete óta, nem jól látom? És még mindig semmi eredmény. Pedig a nyár elején még azt is mondták, hogy a PSZÁF fogyasztóvédelmi feladatokat is el fog látni. Ez a vizsgálat ezzel éppen ellentétes hatású: a kisbefektetők már régen megkapták volna a pénzüket, ha nem lövik le a vételi ajánlatot a vizsgálattal. Nem lehet, hogy szándékosan az új tulajdonosnak akartak kedvezni a halogatással?
kata311
kata311 2009. 08. 25. 20:06
Előzmény: #826  vic911
#827
semmi érdekes
az érdekes az lenne, ha tudnánk miért mondott le
vic911 2009. 08. 25. 19:57
Előzmény: #825  kata311
#826
es ez most jo nekunk? :)
kata311
kata311 2009. 08. 25. 18:33
Előzmény: #824  vic911
#825
Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (5000 Szolnok, Szapáry út 18., Cg. 16-10-001759) tájékoztatja a T. Befektetőit, hogy
Pálya Robert felügyelő bizottsági tag, 2009. augusztus 24-i hatállyal lemondott az Externet Nyrt-ben betöltött tisztségéről.
Az Externet Nyrt. igazgatósági tagjai ennek megfelelően a továbbiakban dr. László Géza (igazgatósági elnök), Pórffy András (igazgatósági alelnök), dr. Bödecs Béla, dr. Homonnay Géza és Szilágyi Ferenc.
Az Externet Nyrt. felügyelő bizottsági és audit bizottsági tagjai dr. Takács István, dr. Varga Emese és dr. Winkler Gábor.
Budapest, 2009. augusztus 25.
vic911 2009. 08. 04. 12:12
Előzmény: #823  bbcontroll
#824
lesz ebből még valami idén?
bbcontroll 2009. 07. 15. 08:35
Előzmény: #822  vic911
#823
Nem tudom, de úgy emlékszem írták is, hogy tovább fog tartani, mint a vételi ajánlat határideje.De miért nem tájékoztatnak, hogy mi van?Most akkor felajánljam a részvényeimet a hat.idő előtt vagy várjak.
vic911 2009. 07. 14. 20:41
Előzmény: #821  bbcontroll
#822
egy ilyen vizsgálódás meddig tarthat?
bbcontroll 2009. 07. 07. 10:28
Előzmény: #820  kata311
#821
Köszi Kata!Tudtam, hogy vmi nem stimmel.
kata311
kata311 2009. 07. 07. 10:13
Előzmény: #819  Pandix
#820
na ide is beteszem:

link
Pandix 2009. 07. 02. 19:51
Előzmény: #815  bbcontroll
#819
Én sem értem, miért adják oda 500 alatt.
bbcontroll 2009. 07. 02. 08:52
Előzmény: #817  Pandix
#818
Köszi!Nem tudom miért volt bennem a 2 nap.
Pandix 2009. 07. 02. 00:49
Előzmény: #816  Pandix
#817
Bocs a hosszú bemásolt szövegért, igazából a 2.4-2.7 pontok az érdekesek most.
Pandix 2009. 07. 02. 00:45
Előzmény: #814  bbcontroll
#816
Én ezt találtam, ami alapján 15+5 napon belül kell döntenie a PSZÁF-nek:

I. A magyar szabályozás
A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény („Tpt.”) harmadik része
A 2004/25 EK irányelv – 13. társasági jogi irányelv implemetálása a magyar jogrendszerbe.
1. Fogalmi alapvetések
1.1 Takeover: vállalatfelvásárlás. A szabályozott piacokra bevezetett társaság feletti befolyás/ részesedés megszerzése;
1.2 Hostile takeover: ellenséges vállaltfelvásárlás. Olyan vállalatfelvásárlási szándék, ahol a céltársaság ügyvezetése ellenzi a befolyásszerzés tényét;
1.3 Befolyásszerzés: a céltársaság szavazati jogot megtestesítő részvényének, illetőleg szavazati jognak a megszerzése, ideértve a szavazati jogot biztosító részvényre vonatkozó vételi jog, visszavásárlási jog, határidős vételi megállapodás érvényesítését vagy a szavazati jog használati, haszonélvezeti jog alapján történő gyakorlását, valamint azt, ha a befolyás nem a befolyásszerző közvetlenül erre irányuló magatartása révén, hanem egyéb körülmények - így különösen jogutódlás vagy a részvénytársaságnak a részvényesek szavazati jogát érintő, a szavazati arányokat módosító határozata vagy a szavazati jogok feléledése - következtében, illetve összehangoltan eljáró személyek e célból megvalósított együttműködésének eredményeképpen jön létre; Tpt. 5.§ (1) 136. pont.
1.4 Target company: céltársaság. Azon társaság, amelynek részvényeire az ajánlattevő (bidder) ajánlatot tesz.
1.5 Squeeze out: kiszorítás- vételi jog. Tpt. 76/D.§ (1) – (5).Az ajánlattevő lehetősége arra, hogy meghatározott feltételek teljesülése esetén a tulajdonába nem került részvényeket egyoldalú jognyilatkozattal megvásárolja.
1.6 Sell-out: kivásárlás- vételi kötelezettség. Tpt. 76/D.§ (6) Amennyiben az ajánlattevő 90% meghaladó befolyást szerez, a fennmaradó részvények tulajdonosai kérhetik részvényeik megvételét.
1.7 Breaktrough: áttörés. Azon időszakok, cselekmények megnevezése, mikor a védelmi technikák nem alkalmazhatóak. A Tpt. szerint amennyiben a céltársaság alapszabálya előírja:
(i) a vételi ajánlat időszakában a részvény átruházás korlátozására vonatkozó alapszabályi rendelkezések nem alkalmazhatóak, Tpt. 76/A § (1);
(ii) a védelmi intézkedésekről döntő közgyűlésen nem korlátozzák az egyes részvényekhez kapcsolódó szavazati jogokat. Tpt. 76/A § (2);
(iii) amennyiben az ajánlattevő meghatározott mértékű (75%) befolyást szerez, kezdeményezheti a céltársaság közgyűlésének összehívását, amelyen „áttöri” a céltársaság védelmi szabályait, ugyanis ezen a közgyűlésen a fenti (i) és (ii) pontokban említett védelmi szabályok és az it/fb tagok visszahívására vonatkozó speciális szabályok nem gyakorolhatók, továbbá a többes szavazati jogot biztosító részvények ezen a közgyűlésen egy szavazatot érnek. Tpt. 76/B § (1).
1.8 Neutrality: az irányító szerv semlegessége a vételi ajánlattal kapcsolatban
2. Az ajánlattételi eljárás
2.1 Az eljárás személyi és tárgyi hatálya, a PSZÁF hatásköre Tpt. 65.§, 66.§
2.2 Az ajánlattételi kötelezettség esetei Tpt. 68.§ (1)
Amennyiben az ajánlattevőn kívül egy részvényes sem rendelkezik a szavazati jogok több mint 10%-val, 25%-ot meghaladó befolyásszerzés esetén ajánlatot kell tenni, egyébként 33%-ot meghaladó befolyásszerzés esetén.
2.3 A vételi ajánlat tartalma: Tpt. 69.§ (2)
2.4 A vételi ajánlat jóváhagyása Tpt. 70.§ (1)- (3)
A PSZÁF 15 napon belül dönt a vételi ajánlat elfogadásáról, illetve legfeljebb további 5 napos határidőt tűz a kiegészítésre.
2.5 A vételi ajánlat közzététele, annak elfogadására nyitva álló határidő Tpt. 70.§ (4)-(6)
Az ajánlattevő a PSZÁF jóváhagyást követően haladéktalanul közzéteszi az ajánlatát, annak kezdő- és zárónapjának megjelölésével. Az elfogadási időtartam nem lehet kevesebb, mint 30, és nem lehet több mint 65 nap, amelybe beletartozik a határidő egyszeri, legfeljebb 15 napos hosszabbítása is.
2.6 Az ajánlati ár Tpt. 72.§
2.7 A vételi ajánlat elfogadása Tpt. 74.§
Az ajánlattevő a felajánlott összes részvényt köteles megvásárolni, kivéve, ha nem szerzett 50% befolyást és az ajánlatában rögzítette az elállás jogának fenntartását.
A részvény-átruházási szerződés a határidő zárónapjával, vagy a verseny-felügyeleti eljárás lezárultával jön létre.
Az ajánlattevő az ellenérték kifizetésre a fenti időpontokat követő 5 munkanapon belül köteles.
Ha 30 napon belül sem fizeti meg a kért összeget, a nyilatkozatot tevő (eladó) elállhat a szerződéstől.
2.8 Ellenajánlat Tpt. 75.§
A határidő zárónapját megelőző 15 napig bárki jogosult új vételi ajánlat megtételére. Feltétel: az új ajánlatnak kedvezőbbnek kell lennie, azaz legalább 5% magasabb forintban kifejezett ellenértéket kell tartalmaznia. Jóváhagyásáról a PSZÁF 3 napon belül határoz.
2.9 A vételi ajánlattételi eljárás lezárása Tpt. 76.§
A határidő zárónapját követő két naptári napon belül az ajánlattevő megküldi a PSZÁF-nak a vételi ajánlata eredményét, és ezzel egy időben közzé is teszi. Az ajánlattevő az ellenérték szolgáltatásra nyitva álló határidő leteltét követő két naptári napon belül közli az ellenérték teljesítésének/nem teljesítésének tényét, illetve ezek indokait.
2.10 Szankciók Tpt. 77.§
Amennyiben valaki a Tpt. szabályaitól eltérő módon szerez befolyást, szavazati jogot nem gyakorolhat, míg aki megsérti a Tpt. befolyásszerzésre vonatkozó szabályait az köteles 60 napon belül elidegeníteni az érintett részvényeket.
bbcontroll 2009. 07. 01. 11:32
Előzmény: #814  bbcontroll
#815
Ki az aki 500-ért odaadja?Nem értem.Akkor miért nem adja oda 545-ért a tulajnak?Ennyire kell neki a lóvé azok után, hogy hónapokig parkolópályán volt?
bbcontroll 2009. 06. 30. 13:50
#814
Emberek!Vki látott már arról infot, hogy elfogadta-e a PSZÁF az ajánlatot?Csak mert 2 napon belül kell közölnie.Vagy nem így van?
bbcontroll 2009. 06. 29. 11:52
Előzmény: #812  bbcontroll
#813
Annak meg nem látom értelmét, hogy 500 alatti eladásokra várjanak. Van kb. 21.000db részvény kint. Ha 490-ért meg tudnák venni 55*21000= 1.155eFt-ot nyernének.Ez lófütty...
bbcontroll 2009. 06. 29. 11:46
Előzmény: #811  kata311
#812
Ne mond, hogy hülye voltál!
Volt benne ratio: akvikig jó eredmények (igaz lehet a Q2 már jó lesz), fejlődés, és a legnagyobb dobás a 4. szolgáltató lehetett vna. De elmutyizták a kiírók.
kata311
kata311 2009. 06. 29. 11:42
Előzmény: #810  bbcontroll
#811
hülyékre várnak....:))
mondjuk én eléggé az voltam, mikor belevettem ebbe a genyába, de most már nem fogom 500 alatt-körül odaadni
bbcontroll 2009. 06. 29. 11:38
Előzmény: #809  kata311
#810
Bent van majdnem 6000db 540Ft-ig eladáson.Ez a közkéz kb. 28%-a. Szerintetek nem érné meg a tulajoknak beállni vételre?Megvan a pakk, olcsóbban és gyorsabban.
kata311
kata311 2009. 06. 25. 17:39
Előzmény: #808  kata311
#809
Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (5000 Szolnok, Szapáry út 18., Cg. 16-10-001759) tájékoztatja a T. Befektetőit, hogy
dr. Balázs Csaba, Kis Andor és Sebők István igazgatósági tagok, továbbá, Belán Gábor és Hutiray Gyula felügyelő bizottsági és audit bizottsági tagok, valamint, dr. Rosner Gábor felügyelő bizottsági elnök, 2009. június 24-i hatállyal lemondtak az Externet Nyrt-ben betöltött tisztségükről.
Az Externet Nyrt. igazgatósági tagjai ennek megfelelően a továbbiakban dr. László Géza (igazgatósági elnök), Pórffy András (igazgatósági alelnök), dr. Bödecs Béla, dr. Homonnay Géza és Szilágyi Ferenc.
Az Externet Nyrt. felügyelő bizottsági és audit bizottsági tagjai dr. Takács István, dr. Varga Emese és dr. Winkler Gábor.
kata311
kata311 2009. 06. 25. 14:46
Előzmény: #806  kata311
#808
aztán hajszálnyit módosítottam, az előbb már látszottam a könyvben
zotya32 2009. 06. 25. 14:39
Előzmény: #804  yabbagabb
#807
Mindig vannak ügyeskedők. Csóró broki lehetett. :-) nyer rajta 20e ft. Nagy üzletet csinált. :-) :-)
kata311
kata311 2009. 06. 25. 14:38
Előzmény: #805  bbcontroll
#806
hát úgy, hogy 14 óra előtt egy perccel beállítod a tételedet, leokézod, akkor még aszongya, hogy limiten túl van, akarod-é, vársz míg 14, és akkor mondod igen
eladásra így álltam be 748-ra
bbcontroll 2009. 06. 25. 14:34
Előzmény: #804  yabbagabb
#805
Igen, ezt én is néztem.Ezt hogy lehet megcsinálni?
yabbagabb 2009. 06. 25. 14:28
Előzmény: #803  bbcontroll
#804


valakinek nagyon gyors lehetett a keze (vagy jó a szolgáltatója), hogy a felfüggesztés előtti 450ft-os eladáson bentmaradt 250 db-ot mindenkit megelőzve 14:00:00-kor megvásárolhatta magának.
sajnos nem én voltam
bbcontroll 2009. 06. 25. 12:48
Előzmény: #801  kata311
#803
Ja és Kata!Teljesen igazad van.
Ezt az ajánlatot is addig húzták, hogy csak 541 a 360napos. Az ügylet időpontjában még jóval magasabb volt, sőt június elején is néztem és 580 körül számoltam.
bbcontroll 2009. 06. 25. 12:41
Előzmény: #801  kata311
#802
Egyáltalán van értelme megtartani?
Most jó lenne tudni, hogyan alakul(t) a Q2, mert az is irányadó lehet. Ha már tudtak nyereséget hozni, az biztató lenne.
Az új tulaj tervezi-e a közeljövőben egy optimális közkéz létrehozását.
Akinek vannak ötletei írjon.
kata311
kata311 2009. 06. 25. 12:31
Előzmény: #800  bbcontroll
#801
egy rohadt mutyi az egész világ, micsoda tam-tamot vertek, hogy tőzsdére viszik az externetet, ez milyen fasza az ecónak, aztán most nézhetjük mind a kettőt
az egész bét, rajta az összes cég egy rakás csalás
naperszeaválsááááááág....................
bbcontroll 2009. 06. 25. 12:20
Előzmény: #798  kata311
#800
Miért?Miben bízol Katám?Mondjuk kiszorítani nem fognak tudni, mert néhány tized %-nyi a közkéz, tehát nem lesz 90% feletti tulajdonuk.
Kíváncsi lennék az új tulaj terveire, stratégiájára,de arról nem tudunk semmit!
kata311
kata311 2009. 06. 25. 12:19
Előzmény: #798  kata311
#799
A Budapesti Értéktızsde Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (továbbiakban: Tızsde)
vezérigazgatója az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan
Mőködı Részvénytársaság (5000 Szolnok, Szapáry út 18.) kibocsátó (továbbiakban:
Kibocsátó) törzsrészvényeinek tızsdei kereskedését a 2009. június 25-i Tızsdenapon 11 óra
06 perctıl 14 óra 00 percig felfüggeszti.

tovább:

link
kata311
kata311 2009. 06. 25. 12:17
Előzmény: #797  ingcapa
#798
többé nem is...:((
ingcapa 2009. 06. 25. 12:09
Előzmény: #796  kata311
#797
ezt megszívtad kata.
eco szerelem:)))
soha ne légy szerelmes!!!
kata311
kata311 2009. 06. 25. 11:59
Előzmény: #795  bbcontroll
#796
éln nem!!!
ha ez számít....:))
bbcontroll 2009. 06. 25. 11:56
Előzmény: #794  bokaly
#795
Szerintetek elfogadjuk? :)
bokaly 2009. 06. 25. 11:53
#794
bbcontroll 2009. 06. 25. 11:53
Előzmény: #792  bbcontroll
#793
Üdv Mindenki!
Itt az ajánlat!

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAT
Ajánlattevı:
BIRDCOM
Tanácsadó Korlátolt Felelısségő Társaság
Céltársaság:
EXTERNET
Telekommunikációs és Internet Szolgáltató
Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság
Lebonyolító:
EQUILOR
Befektetési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság
Ajánlati ár:
A Céltársaság által kibocsátott törzsrészvények vonatkozásában, az Ajánlattevı
által ajánlott részvényenkénti ajánlati ár
545,- Ft.
azaz ötszáznegyvenöt forint.
Jelen Ajánlat 2009. június 24-én került benyújtásra a Pénzügyi Szervezetek
Állami Felügyeletéhez.
Jelen Ajánlatot a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete még nem hagyta
jóvá.
bbcontroll 2009. 06. 22. 18:49
Előzmény: #791  kata311
#792
Hello Mindenki!Aki esetleg tudja, hogy meg van-e határozva az, hogy az új tulajnak meddig, milyen időintervallumon belül kell ajánlatot tenni, az legyen szíves írja meg!!!
Előre is köszi.
kata311
kata311 2009. 06. 04. 10:27
Előzmény: #790  bbcontroll
#791
aztat inkább nem írnám le..:((
bbcontroll 2009. 06. 04. 10:26
Előzmény: #789  bbcontroll
#790
Most már tényleg nem értem, hogy mi van. Május 11-én aláírták az adásvételi szerződést és azóta semmi. Semmi info, hogy a Commerzbank tököl vagy más okból kifolyólag nem történik érdemleges dolog.Nem hiszem, hogy 1 hónap kell, amíg engedélyezi a bank az ügyletet.
Kata, ha erre jársz: Neked mi a véleményed?
bbcontroll 2009. 05. 20. 11:30
Előzmény: #788  bbcontroll
#789
Ja és a saját tőkére jutó is jóval kevesebb!!!
bbcontroll 2009. 05. 20. 11:29
Előzmény: #787  kata311
#788
Mikor jön az ajánlat? Na és persze mennyi lesz? Vhol olvastam, hogy 554 Ft körül, de ezt nem tudom hogy jött ki. A 180 napos kevesebb, a nagy tulaj vétele jóval kevesebb, a 360napos meg több. És ugyebár a legmagasabb értéket kell nézni!
kata311
kata311 2009. 05. 05. 11:52
Előzmény: #786  bbcontroll
#787
arra várnak hogy ijedj be és dobáld el, lehetőleg minél olcsóbban
nem hülyék ők sem.......
bbcontroll 2009. 05. 05. 11:49
#786
Mi a túró lesz már?Miért nem egyeznek meg gyorsan, nekünk nyögnek be egy ajánlatot. Minden részvény száguld, ez meg nem fog mozdulni, amíg nincs hír.
kata311
kata311 2009. 05. 03. 20:33
Előzmény: #784  forexpipshu
#785
margit.....
nóóóórmális???????????
forexpipshu 2009. 05. 03. 19:45
#784
hello!

Csináltam egy forexes oldalt, ahova rengeteg ingyenes anyagot tettem föl, leírtam a stratégiámat és a kereskedéseimet is meglehet tekinteni.
Az oldal címe forexpips.hu!
Hubertus88 2009. 04. 29. 16:18
Előzmény: törölt hozzászólás
#783
hát mert nem érdekük az eladás. ezt hívják belterjes kereskedelemnek.
Mars2000 2009. 04. 29. 15:54
Törölt hozzászólás
#782
zotya32 2009. 04. 29. 15:26
Előzmény: #780  bbcontroll
#781
amióta tőzsdén van, csend van.....
majd talán, az új tulaj.... remélhetőleg nem vezetik ki...

Topik gazda

kezdocske
1 1 1

aktív fórumozók


friss hírek További hírek