Topiknyitó: Törölt felhasználó 2008. 05. 30. 08:12

Externet  

stipi- stopi )
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
MokaMisi 2009. 11. 05. 09:52
#833
Valaminek történnie kell....
kata311
kata311 2009. 11. 05. 09:44
Előzmény: #831  kata311
#832
van még valakinek ilyenje??????????

link
kata311
kata311 2009. 10. 09. 00:15
Előzmény: #830  Pandix
#831
2009. okt. 08. 23:32 Egyéb tájékoztatás
Változás az Externet vezetésében
2009. novembertől várhatóan Kocsis Ferenc váltja Pórffy András vezérigazgatót az Externet Nyrt. élén, aki a társaság igazgatósági alelnökeként folytatja tevékenységét. A vállalat irányítását érintő személyi változásról a 2009. november 3-ra összehívott közgyűlésen döntenek a részvényesek.

Adatszolgáltató: EXTERNET Nyrt.
Kelt: 2009. okt. 08.
BÉT
Pandix 2009. 09. 27. 23:01
Előzmény: #829  kata311
#830
Elvileg nem zárható ki, annyi minden megtörtént már. De remélem, a kisbefektetőknek szóló felvásárlási ajánlatot az új mobiltenderig semmiképp sem bírják kihúzni.
kata311
kata311 2009. 09. 27. 09:41
Előzmény: #828  Pandix
#829
nem lehet, hogy ily módon csak kölcsönadták, és majd visszaveszik, hiszen:

link

aztán jöhet a mobiltender?
lehet hogy baromság, de minden előfjordulhat.......:)))
Pandix 2009. 09. 27. 00:00
Előzmény: #824  vic911
#828
Már 90 nap is eltelt a vizsgálat kezdete óta, nem jól látom? És még mindig semmi eredmény. Pedig a nyár elején még azt is mondták, hogy a PSZÁF fogyasztóvédelmi feladatokat is el fog látni. Ez a vizsgálat ezzel éppen ellentétes hatású: a kisbefektetők már régen megkapták volna a pénzüket, ha nem lövik le a vételi ajánlatot a vizsgálattal. Nem lehet, hogy szándékosan az új tulajdonosnak akartak kedvezni a halogatással?
kata311
kata311 2009. 08. 25. 20:06
Előzmény: #826  vic911
#827
semmi érdekes
az érdekes az lenne, ha tudnánk miért mondott le
vic911 2009. 08. 25. 19:57
Előzmény: #825  kata311
#826
es ez most jo nekunk? :)
kata311
kata311 2009. 08. 25. 18:33
Előzmény: #824  vic911
#825
Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (5000 Szolnok, Szapáry út 18., Cg. 16-10-001759) tájékoztatja a T. Befektetőit, hogy
Pálya Robert felügyelő bizottsági tag, 2009. augusztus 24-i hatállyal lemondott az Externet Nyrt-ben betöltött tisztségéről.
Az Externet Nyrt. igazgatósági tagjai ennek megfelelően a továbbiakban dr. László Géza (igazgatósági elnök), Pórffy András (igazgatósági alelnök), dr. Bödecs Béla, dr. Homonnay Géza és Szilágyi Ferenc.
Az Externet Nyrt. felügyelő bizottsági és audit bizottsági tagjai dr. Takács István, dr. Varga Emese és dr. Winkler Gábor.
Budapest, 2009. augusztus 25.
vic911 2009. 08. 04. 12:12
Előzmény: #823  bbcontroll
#824
lesz ebből még valami idén?
bbcontroll 2009. 07. 15. 08:35
Előzmény: #822  vic911
#823
Nem tudom, de úgy emlékszem írták is, hogy tovább fog tartani, mint a vételi ajánlat határideje.De miért nem tájékoztatnak, hogy mi van?Most akkor felajánljam a részvényeimet a hat.idő előtt vagy várjak.
vic911 2009. 07. 14. 20:41
Előzmény: #821  bbcontroll
#822
egy ilyen vizsgálódás meddig tarthat?
bbcontroll 2009. 07. 07. 10:28
Előzmény: #820  kata311
#821
Köszi Kata!Tudtam, hogy vmi nem stimmel.
kata311
kata311 2009. 07. 07. 10:13
Előzmény: #819  Pandix
#820
na ide is beteszem:

link
Pandix 2009. 07. 02. 19:51
Előzmény: #815  bbcontroll
#819
Én sem értem, miért adják oda 500 alatt.
bbcontroll 2009. 07. 02. 08:52
Előzmény: #817  Pandix
#818
Köszi!Nem tudom miért volt bennem a 2 nap.
Pandix 2009. 07. 02. 00:49
Előzmény: #816  Pandix
#817
Bocs a hosszú bemásolt szövegért, igazából a 2.4-2.7 pontok az érdekesek most.
Pandix 2009. 07. 02. 00:45
Előzmény: #814  bbcontroll
#816
Én ezt találtam, ami alapján 15+5 napon belül kell döntenie a PSZÁF-nek:

I. A magyar szabályozás
A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény („Tpt.”) harmadik része
A 2004/25 EK irányelv – 13. társasági jogi irányelv implemetálása a magyar jogrendszerbe.
1. Fogalmi alapvetések
1.1 Takeover: vállalatfelvásárlás. A szabályozott piacokra bevezetett társaság feletti befolyás/ részesedés megszerzése;
1.2 Hostile takeover: ellenséges vállaltfelvásárlás. Olyan vállalatfelvásárlási szándék, ahol a céltársaság ügyvezetése ellenzi a befolyásszerzés tényét;
1.3 Befolyásszerzés: a céltársaság szavazati jogot megtestesítő részvényének, illetőleg szavazati jognak a megszerzése, ideértve a szavazati jogot biztosító részvényre vonatkozó vételi jog, visszavásárlási jog, határidős vételi megállapodás érvényesítését vagy a szavazati jog használati, haszonélvezeti jog alapján történő gyakorlását, valamint azt, ha a befolyás nem a befolyásszerző közvetlenül erre irányuló magatartása révén, hanem egyéb körülmények - így különösen jogutódlás vagy a részvénytársaságnak a részvényesek szavazati jogát érintő, a szavazati arányokat módosító határozata vagy a szavazati jogok feléledése - következtében, illetve összehangoltan eljáró személyek e célból megvalósított együttműködésének eredményeképpen jön létre; Tpt. 5.§ (1) 136. pont.
1.4 Target company: céltársaság. Azon társaság, amelynek részvényeire az ajánlattevő (bidder) ajánlatot tesz.
1.5 Squeeze out: kiszorítás- vételi jog. Tpt. 76/D.§ (1) – (5).Az ajánlattevő lehetősége arra, hogy meghatározott feltételek teljesülése esetén a tulajdonába nem került részvényeket egyoldalú jognyilatkozattal megvásárolja.
1.6 Sell-out: kivásárlás- vételi kötelezettség. Tpt. 76/D.§ (6) Amennyiben az ajánlattevő 90% meghaladó befolyást szerez, a fennmaradó részvények tulajdonosai kérhetik részvényeik megvételét.
1.7 Breaktrough: áttörés. Azon időszakok, cselekmények megnevezése, mikor a védelmi technikák nem alkalmazhatóak. A Tpt. szerint amennyiben a céltársaság alapszabálya előírja:
(i) a vételi ajánlat időszakában a részvény átruházás korlátozására vonatkozó alapszabályi rendelkezések nem alkalmazhatóak, Tpt. 76/A § (1);
(ii) a védelmi intézkedésekről döntő közgyűlésen nem korlátozzák az egyes részvényekhez kapcsolódó szavazati jogokat. Tpt. 76/A § (2);
(iii) amennyiben az ajánlattevő meghatározott mértékű (75%) befolyást szerez, kezdeményezheti a céltársaság közgyűlésének összehívását, amelyen „áttöri” a céltársaság védelmi szabályait, ugyanis ezen a közgyűlésen a fenti (i) és (ii) pontokban említett védelmi szabályok és az it/fb tagok visszahívására vonatkozó speciális szabályok nem gyakorolhatók, továbbá a többes szavazati jogot biztosító részvények ezen a közgyűlésen egy szavazatot érnek. Tpt. 76/B § (1).
1.8 Neutrality: az irányító szerv semlegessége a vételi ajánlattal kapcsolatban
2. Az ajánlattételi eljárás
2.1 Az eljárás személyi és tárgyi hatálya, a PSZÁF hatásköre Tpt. 65.§, 66.§
2.2 Az ajánlattételi kötelezettség esetei Tpt. 68.§ (1)
Amennyiben az ajánlattevőn kívül egy részvényes sem rendelkezik a szavazati jogok több mint 10%-val, 25%-ot meghaladó befolyásszerzés esetén ajánlatot kell tenni, egyébként 33%-ot meghaladó befolyásszerzés esetén.
2.3 A vételi ajánlat tartalma: Tpt. 69.§ (2)
2.4 A vételi ajánlat jóváhagyása Tpt. 70.§ (1)- (3)
A PSZÁF 15 napon belül dönt a vételi ajánlat elfogadásáról, illetve legfeljebb további 5 napos határidőt tűz a kiegészítésre.
2.5 A vételi ajánlat közzététele, annak elfogadására nyitva álló határidő Tpt. 70.§ (4)-(6)
Az ajánlattevő a PSZÁF jóváhagyást követően haladéktalanul közzéteszi az ajánlatát, annak kezdő- és zárónapjának megjelölésével. Az elfogadási időtartam nem lehet kevesebb, mint 30, és nem lehet több mint 65 nap, amelybe beletartozik a határidő egyszeri, legfeljebb 15 napos hosszabbítása is.
2.6 Az ajánlati ár Tpt. 72.§
2.7 A vételi ajánlat elfogadása Tpt. 74.§
Az ajánlattevő a felajánlott összes részvényt köteles megvásárolni, kivéve, ha nem szerzett 50% befolyást és az ajánlatában rögzítette az elállás jogának fenntartását.
A részvény-átruházási szerződés a határidő zárónapjával, vagy a verseny-felügyeleti eljárás lezárultával jön létre.
Az ajánlattevő az ellenérték kifizetésre a fenti időpontokat követő 5 munkanapon belül köteles.
Ha 30 napon belül sem fizeti meg a kért összeget, a nyilatkozatot tevő (eladó) elállhat a szerződéstől.
2.8 Ellenajánlat Tpt. 75.§
A határidő zárónapját megelőző 15 napig bárki jogosult új vételi ajánlat megtételére. Feltétel: az új ajánlatnak kedvezőbbnek kell lennie, azaz legalább 5% magasabb forintban kifejezett ellenértéket kell tartalmaznia. Jóváhagyásáról a PSZÁF 3 napon belül határoz.
2.9 A vételi ajánlattételi eljárás lezárása Tpt. 76.§
A határidő zárónapját követő két naptári napon belül az ajánlattevő megküldi a PSZÁF-nak a vételi ajánlata eredményét, és ezzel egy időben közzé is teszi. Az ajánlattevő az ellenérték szolgáltatásra nyitva álló határidő leteltét követő két naptári napon belül közli az ellenérték teljesítésének/nem teljesítésének tényét, illetve ezek indokait.
2.10 Szankciók Tpt. 77.§
Amennyiben valaki a Tpt. szabályaitól eltérő módon szerez befolyást, szavazati jogot nem gyakorolhat, míg aki megsérti a Tpt. befolyásszerzésre vonatkozó szabályait az köteles 60 napon belül elidegeníteni az érintett részvényeket.
bbcontroll 2009. 07. 01. 11:32
Előzmény: #814  bbcontroll
#815
Ki az aki 500-ért odaadja?Nem értem.Akkor miért nem adja oda 545-ért a tulajnak?Ennyire kell neki a lóvé azok után, hogy hónapokig parkolópályán volt?
bbcontroll 2009. 06. 30. 13:50
#814
Emberek!Vki látott már arról infot, hogy elfogadta-e a PSZÁF az ajánlatot?Csak mert 2 napon belül kell közölnie.Vagy nem így van?
bbcontroll 2009. 06. 29. 11:52
Előzmény: #812  bbcontroll
#813
Annak meg nem látom értelmét, hogy 500 alatti eladásokra várjanak. Van kb. 21.000db részvény kint. Ha 490-ért meg tudnák venni 55*21000= 1.155eFt-ot nyernének.Ez lófütty...
bbcontroll 2009. 06. 29. 11:46
Előzmény: #811  kata311
#812
Ne mond, hogy hülye voltál!
Volt benne ratio: akvikig jó eredmények (igaz lehet a Q2 már jó lesz), fejlődés, és a legnagyobb dobás a 4. szolgáltató lehetett vna. De elmutyizták a kiírók.
kata311
kata311 2009. 06. 29. 11:42
Előzmény: #810  bbcontroll
#811
hülyékre várnak....:))
mondjuk én eléggé az voltam, mikor belevettem ebbe a genyába, de most már nem fogom 500 alatt-körül odaadni
bbcontroll 2009. 06. 29. 11:38
Előzmény: #809  kata311
#810
Bent van majdnem 6000db 540Ft-ig eladáson.Ez a közkéz kb. 28%-a. Szerintetek nem érné meg a tulajoknak beállni vételre?Megvan a pakk, olcsóbban és gyorsabban.
kata311
kata311 2009. 06. 25. 17:39
Előzmény: #808  kata311
#809
Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (5000 Szolnok, Szapáry út 18., Cg. 16-10-001759) tájékoztatja a T. Befektetőit, hogy
dr. Balázs Csaba, Kis Andor és Sebők István igazgatósági tagok, továbbá, Belán Gábor és Hutiray Gyula felügyelő bizottsági és audit bizottsági tagok, valamint, dr. Rosner Gábor felügyelő bizottsági elnök, 2009. június 24-i hatállyal lemondtak az Externet Nyrt-ben betöltött tisztségükről.
Az Externet Nyrt. igazgatósági tagjai ennek megfelelően a továbbiakban dr. László Géza (igazgatósági elnök), Pórffy András (igazgatósági alelnök), dr. Bödecs Béla, dr. Homonnay Géza és Szilágyi Ferenc.
Az Externet Nyrt. felügyelő bizottsági és audit bizottsági tagjai dr. Takács István, dr. Varga Emese és dr. Winkler Gábor.
kata311
kata311 2009. 06. 25. 14:46
Előzmény: #806  kata311
#808
aztán hajszálnyit módosítottam, az előbb már látszottam a könyvben
zotya32 2009. 06. 25. 14:39
Előzmény: #804  yabbagabb
#807
Mindig vannak ügyeskedők. Csóró broki lehetett. :-) nyer rajta 20e ft. Nagy üzletet csinált. :-) :-)
kata311
kata311 2009. 06. 25. 14:38
Előzmény: #805  bbcontroll
#806
hát úgy, hogy 14 óra előtt egy perccel beállítod a tételedet, leokézod, akkor még aszongya, hogy limiten túl van, akarod-é, vársz míg 14, és akkor mondod igen
eladásra így álltam be 748-ra
bbcontroll 2009. 06. 25. 14:34
Előzmény: #804  yabbagabb
#805
Igen, ezt én is néztem.Ezt hogy lehet megcsinálni?
yabbagabb 2009. 06. 25. 14:28
Előzmény: #803  bbcontroll
#804


valakinek nagyon gyors lehetett a keze (vagy jó a szolgáltatója), hogy a felfüggesztés előtti 450ft-os eladáson bentmaradt 250 db-ot mindenkit megelőzve 14:00:00-kor megvásárolhatta magának.
sajnos nem én voltam
bbcontroll 2009. 06. 25. 12:48
Előzmény: #801  kata311
#803
Ja és Kata!Teljesen igazad van.
Ezt az ajánlatot is addig húzták, hogy csak 541 a 360napos. Az ügylet időpontjában még jóval magasabb volt, sőt június elején is néztem és 580 körül számoltam.
bbcontroll 2009. 06. 25. 12:41
Előzmény: #801  kata311
#802
Egyáltalán van értelme megtartani?
Most jó lenne tudni, hogyan alakul(t) a Q2, mert az is irányadó lehet. Ha már tudtak nyereséget hozni, az biztató lenne.
Az új tulaj tervezi-e a közeljövőben egy optimális közkéz létrehozását.
Akinek vannak ötletei írjon.
kata311
kata311 2009. 06. 25. 12:31
Előzmény: #800  bbcontroll
#801
egy rohadt mutyi az egész világ, micsoda tam-tamot vertek, hogy tőzsdére viszik az externetet, ez milyen fasza az ecónak, aztán most nézhetjük mind a kettőt
az egész bét, rajta az összes cég egy rakás csalás
naperszeaválsááááááág....................
bbcontroll 2009. 06. 25. 12:20
Előzmény: #798  kata311
#800
Miért?Miben bízol Katám?Mondjuk kiszorítani nem fognak tudni, mert néhány tized %-nyi a közkéz, tehát nem lesz 90% feletti tulajdonuk.
Kíváncsi lennék az új tulaj terveire, stratégiájára,de arról nem tudunk semmit!
kata311
kata311 2009. 06. 25. 12:19
Előzmény: #798  kata311
#799
A Budapesti Értéktızsde Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (továbbiakban: Tızsde)
vezérigazgatója az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan
Mőködı Részvénytársaság (5000 Szolnok, Szapáry út 18.) kibocsátó (továbbiakban:
Kibocsátó) törzsrészvényeinek tızsdei kereskedését a 2009. június 25-i Tızsdenapon 11 óra
06 perctıl 14 óra 00 percig felfüggeszti.

tovább:

link
kata311
kata311 2009. 06. 25. 12:17
Előzmény: #797  ingcapa
#798
többé nem is...:((
ingcapa 2009. 06. 25. 12:09
Előzmény: #796  kata311
#797
ezt megszívtad kata.
eco szerelem:)))
soha ne légy szerelmes!!!
kata311
kata311 2009. 06. 25. 11:59
Előzmény: #795  bbcontroll
#796
éln nem!!!
ha ez számít....:))
bbcontroll 2009. 06. 25. 11:56
Előzmény: #794  bokaly
#795
Szerintetek elfogadjuk? :)
bokaly 2009. 06. 25. 11:53
#794
bbcontroll 2009. 06. 25. 11:53
Előzmény: #792  bbcontroll
#793
Üdv Mindenki!
Itt az ajánlat!

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAT
Ajánlattevı:
BIRDCOM
Tanácsadó Korlátolt Felelısségő Társaság
Céltársaság:
EXTERNET
Telekommunikációs és Internet Szolgáltató
Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság
Lebonyolító:
EQUILOR
Befektetési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság
Ajánlati ár:
A Céltársaság által kibocsátott törzsrészvények vonatkozásában, az Ajánlattevı
által ajánlott részvényenkénti ajánlati ár
545,- Ft.
azaz ötszáznegyvenöt forint.
Jelen Ajánlat 2009. június 24-én került benyújtásra a Pénzügyi Szervezetek
Állami Felügyeletéhez.
Jelen Ajánlatot a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete még nem hagyta
jóvá.
bbcontroll 2009. 06. 22. 18:49
Előzmény: #791  kata311
#792
Hello Mindenki!Aki esetleg tudja, hogy meg van-e határozva az, hogy az új tulajnak meddig, milyen időintervallumon belül kell ajánlatot tenni, az legyen szíves írja meg!!!
Előre is köszi.
kata311
kata311 2009. 06. 04. 10:27
Előzmény: #790  bbcontroll
#791
aztat inkább nem írnám le..:((
bbcontroll 2009. 06. 04. 10:26
Előzmény: #789  bbcontroll
#790
Most már tényleg nem értem, hogy mi van. Május 11-én aláírták az adásvételi szerződést és azóta semmi. Semmi info, hogy a Commerzbank tököl vagy más okból kifolyólag nem történik érdemleges dolog.Nem hiszem, hogy 1 hónap kell, amíg engedélyezi a bank az ügyletet.
Kata, ha erre jársz: Neked mi a véleményed?
bbcontroll 2009. 05. 20. 11:30
Előzmény: #788  bbcontroll
#789
Ja és a saját tőkére jutó is jóval kevesebb!!!
bbcontroll 2009. 05. 20. 11:29
Előzmény: #787  kata311
#788
Mikor jön az ajánlat? Na és persze mennyi lesz? Vhol olvastam, hogy 554 Ft körül, de ezt nem tudom hogy jött ki. A 180 napos kevesebb, a nagy tulaj vétele jóval kevesebb, a 360napos meg több. És ugyebár a legmagasabb értéket kell nézni!
kata311
kata311 2009. 05. 05. 11:52
Előzmény: #786  bbcontroll
#787
arra várnak hogy ijedj be és dobáld el, lehetőleg minél olcsóbban
nem hülyék ők sem.......
bbcontroll 2009. 05. 05. 11:49
#786
Mi a túró lesz már?Miért nem egyeznek meg gyorsan, nekünk nyögnek be egy ajánlatot. Minden részvény száguld, ez meg nem fog mozdulni, amíg nincs hír.
kata311
kata311 2009. 05. 03. 20:33
Előzmény: #784  forexpipshu
#785
margit.....
nóóóórmális???????????
forexpipshu 2009. 05. 03. 19:45
#784
hello!

Csináltam egy forexes oldalt, ahova rengeteg ingyenes anyagot tettem föl, leírtam a stratégiámat és a kereskedéseimet is meglehet tekinteni.
Az oldal címe forexpips.hu!
Hubertus88 2009. 04. 29. 16:18
Előzmény: törölt hozzászólás
#783
hát mert nem érdekük az eladás. ezt hívják belterjes kereskedelemnek.
Mars2000 2009. 04. 29. 15:54
Törölt hozzászólás
#782
zotya32 2009. 04. 29. 15:26
Előzmény: #780  bbcontroll
#781
amióta tőzsdén van, csend van.....
majd talán, az új tulaj.... remélhetőleg nem vezetik ki...
bbcontroll 2009. 04. 29. 15:15
Előzmény: #779  Hubertus88
#780
gyanús a csend...
Hubertus88 2009. 04. 29. 09:06
#779
bbcontroll 2009. 04. 28. 21:17
Előzmény: #777  bbcontroll
#778
Ide is beírom, mielőtt kinevetnétek, megtaláltam a számolásomban a hibát. Megzavart, hogy a ráfordítások sorok + előjellel szerepeltetik.
bbcontroll 2009. 04. 28. 21:07
Előzmény: #776  bbcontroll
#777
Bocs az adózott e., mert az A.e.e. 116 905eFt.
bbcontroll 2009. 04. 28. 21:06
Előzmény: #775  kata311
#776
Beleolvastam, ha minden igaz az összes közgyűlési pontot egyhangúlag elfogadtak.
De én a konszolidált EK-nál vmi gixert látok. Nem jönnek ki azok a számok, amiket közöltek. Vagy csak el... az előjeleket. Elég érdekesen jön ki az A.e.eredmény 105 507 eFt-ra.
kata311
kata311 2009. 04. 28. 20:48
Előzmény: #774  bbcontroll
#775
externet közgyüliről fent vannak a jelentések a béten
sajna én nem tom őket megnyitni sem a bét oldaláról, sem az externetéről
szaraxik a netem
ha valaki megnézné, és érdekeset talál benne, hálás lennék, ha beírná
bbcontroll 2009. 04. 28. 11:14
#774
Aki volt vagy tud vmit róla az írjon néhány sort. 10 órakor kezdődött, szval nemsokára vége.
Feta 2009. 04. 27. 23:30
Előzmény: #750  kata311
#773
Tegnap olvastam hogy már ingyen is lehet mobilozni skype on keresztul...
Feta 2009. 04. 27. 23:27
Előzmény: #761  bbcontroll
#772
Az interware meg a világ top 500 ba mégis el akarták adni februárban... Internetes szektornak annyi. ADSL ügyfelek vándorolnak át kábelnetre mert sokkal olcsóbb,

Ezek a netes cégek még a telefonnal próbálnak valamit kezdeni de abból sem sok pénzt nyernek már ki.

A szerver hosztingból jöhet még némi pénz, de ezen a téren is egyre jobban lenyomják az árakat és ez a pénz már nem lesz elég a beruházásokra.
bbcontroll 2009. 04. 27. 23:17
#771
"A mostani válságban kifejezetten ellenállónak mutatkoznak az internetes szektor képviselői - mondta Guba Gergely, a CE Broker elemzője, rámutatva: még az elmúlt hónapokban sokat szenvedett pénzügyi papírok között is hamar magukra találtak a netbank-részvények."
bbcontroll 2009. 04. 24. 09:39
Előzmény: #769  bbcontroll
#770
És ha jól látom ők akkor továbbra is maradnának a tulajok között, csak az eco 76 %-os pakkja kerülne át máshoz.
bbcontroll 2009. 04. 24. 09:38
#769
Helló MIndenki!
Ugye az intézményi befektetőknek sem érdeke ilyenkor leverni a 180-napost.
Csak mert a Kraft-nak 640.000 db, a Vivacomnak meg kb. 800.000 db részvénye van. Szóval ők tudnának árat mozgatni. Mi kisbüfik meg csak nem vagyunk saját magunk ellensége, hogy leverjük.
bbcontroll 2009. 04. 17. 09:32
#768
Gyerekek, ez nálunk már gigakötésnek számít!
kata311
kata311 2009. 03. 18. 17:22
Előzmény: #766  Törölt felhasználó
#767
na, akkor én már nem is számítok semmit, mert nem leszek ott
89e+áfa? ilyen ínséges időkben??????????
Törölt felhasználó 2009. 03. 18. 17:03
Előzmény: #765  kata311
#766
netegyem mert Deloitte?
ezek mindent elhisznek látod )))))
kata311
kata311 2009. 03. 18. 17:01
Előzmény: #764  Törölt felhasználó
#765
agyonütlek, ha lejjebb mered vinni az ár(folyam????)ot
Törölt felhasználó 2009. 03. 18. 17:00
Előzmény: #763  kata311
#764
holnap eladom 456 on
dinamika cég )))))))
ááááá
kata311
kata311 2009. 03. 18. 16:31
Előzmény: #762  bbcontroll
#763
akár még a brokidíját is visszahozhatja............:)))
bbcontroll 2009. 03. 18. 16:29
Előzmény: #761  bbcontroll
#762
Még az is megeshet, hogy ez a mai 1db-os vételed volt életed nagy kötése! :)
bbcontroll 2009. 03. 18. 16:27
Előzmény: #760  Törölt felhasználó
#761
Macko!Csak ne brummogd le a mi kis externetünket! Októberben bekerült a Deloitte által értékelt 50 legdinamikusabban növekvő közép-európai technológiai cég rangsorába. Lesz ez még jó papír vmikor! Bár azt gondoltam, hogy a tender lökést ad hozzá, de ha az nem majd jön más, ami újabb növekedést eredményez!
Törölt felhasználó 2009. 03. 18. 16:02
Előzmény: #759  kata311
#760
11 szeres névérték?
mtek akkor 1100 volna )
kata311
kata311 2009. 03. 18. 16:00
Előzmény: #758  Törölt felhasználó
#759
majd meg fogsz lepődni (ez a jobbik variáció)
vagy én fogok (ez a rosszabbik).....................:)))
Törölt felhasználó 2009. 03. 18. 15:57
Előzmény: #757  kata311
#758
de legalább volt kötés
limit lesz megint ))))

egyéként meg eladó volt
neeeem a vevő

kilövés?
50ft névértékre? )))))
kb 200 zat se ér
kata311
kata311 2009. 03. 18. 15:49
Előzmény: #756  Törölt felhasználó
#757
most majd hónapokig várhatjuk hogy kilőhessen az égbe
mé kellett neked beleavatkozni???????????????
az 3k volt a fék, amit szvsz visszavontak volna kilövés előtt
most akkor vegyél gyorsan 5k-t, hogy helyrehozzad
Törölt felhasználó 2009. 03. 18. 15:45
Előzmény: #755  kata311
#756
miért? )))
van 1 darab netwöröm is 150 ft vettem )))
kata311
kata311 2009. 03. 18. 14:07
Előzmény: #754  Törölt felhasználó
#755
baszki maci, elszúrtad !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Törölt felhasználó 2009. 03. 18. 14:01
Előzmény: #753  Törölt felhasználó
#754
vettem 1 daradot
re támasznak )))))
Törölt felhasználó 2009. 03. 18. 13:57
Előzmény: #752  zotya32
#753
ki adná más?
zotya32 2009. 03. 18. 13:55
Előzmény: #751  bbcontroll
#752
3000 db 550 ft-on eladó....
cég adja? volt egyáltalán a bevezetés óta ekkora összforgalma? :)
bbcontroll 2009. 02. 23. 09:37
#751
Már csak március 23-ra ígéri az NHH a mobiltender eredményét, melynek elméletileg már januárban napvilágot kellett volna látnia.
Márton György, a Nemzeti Hírközlési Hatóság szóvivője a Magyar nemzet mai számában úgy nyilatkozott, hogy a két illetékes minisztérium és a Nemzeti Hírközlési és Informatikai tanács delegáltjaiból álló értékelő bizottság március 23-ig hozza meg döntését a még mindig folyamatban lévő mobiltender ügyében.

Mint ismeretes, a tendert már öt hónapja kiírták és többszöri módosítás után az NHH januárra ígért eredményt, mely végül nem lett meg. A kiszivárgott információk szerint az Externet résztulajdonban lévő DreamCom és a MobiNet esélyes arra, hogy elnyerje a negyedik mobilszolgáltatói címet, de Márton György nem kívánta kommentálni ezt az értesülést.

A szóvivő kiemelte, hogy a hatóságnak a verseny élénkítése a célja, ám elképzelhető az is, hogy nem lesz nyertes a pályázaton.
kata311
kata311 2009. 02. 04. 13:33
Előzmény: #749  bbcontroll
#750
adhatna kis lökést neki:
link
bbcontroll 2009. 02. 04. 11:15
Előzmény: #748  kata311
#749
Meddig váratnak még minket a hírrel?
kata311
kata311 2009. 02. 04. 09:24
Előzmény: #747  bbcontroll
#748
bbcontroll 2009. 02. 03. 10:09
Előzmény: #746  polo01
#747
Nemsokára meglesz a tender győztese, és jó hír esetén megindul!
polo01 2009. 02. 03. 09:57
Előzmény: #745  kata311
#746
Már történhetne ezzel is valami...,.
kata311
kata311 2009. 02. 03. 09:24
Előzmény: #744  bbcontroll
#745
mert irigyek
bbcontroll 2009. 02. 03. 08:48
#744
8:33-as hír is azt bizonyítja, már az összes szolgáltató szeretné, hogy töröljék a mobiltendert.
bbcontroll 2009. 01. 24. 11:39
#743
Ahoy Mindenki! Ezt a szégyent, hogy én vagyok idén az első aki ide ír... ennyire elfeledett lett szegény papírunk. Igaz kötés sem volt dec.30 óta. Pedig a mobiltender finish-ében vagyunk és a DreamCom ott van az elsők között. Azonban nem tetszik ez a politikai fertőzés, lobbyzás. Ti hogy vagytok vele? Érdemes megnyerni a DreamComnak?
Üdv:
bbcontroll 2008. 12. 31. 08:09
Előzmény: #741  kata311
#742
attól tartok, hogy utána vki csak azért is padlóra küldi...az sem lenne rossz, ha a spekik felfedeznék!
kata311
kata311 2008. 12. 30. 14:55
Előzmény: #740  bbcontroll
#741
na, mire vársz?????
bbcontroll 2008. 12. 30. 14:47
Előzmény: #739  kata311
#740
gondolkodom, hogy belenyomok 1-2 misit, meghúznám egy kicsit, aztán holnap is és máris 900 felett lennénk! Hmmmm....
kata311
kata311 2008. 12. 30. 14:31
Előzmény: #738  bbcontroll
#739
hja, már be is állt visszavenni...:)))
bbcontroll 2008. 12. 30. 14:10
Előzmény: #737  kata311
#738
Indul a szilveszteri rally :)
kata311
kata311 2008. 12. 17. 13:45
Előzmény: #736  kata311
#737
kata311
kata311 2008. 12. 05. 20:46
Előzmény: #735  kata311
#736
kata311
kata311 2008. 12. 05. 20:41
Előzmény: #734  bbcontroll
#735
(kft.freeblog.hu) A bábu visszavág címmel december 4-én jelent meg a KFT új stúdióalbuma. A CD, itthon új lemezkiadási modellt bevezetve, 30 ezer példányban a Pesti EST 16 oldalas KFT különszámával kerül a megjelenés napján országos terjesztésre (vidéken dec. 11-én). Ez az első alkalom, hogy magyar zenekar új albuma dupla platinalemezt jelentő mennyiségben, CD lemezen, ingyenesen is eljut a rajongókhoz.
bbcontroll 2008. 12. 04. 15:49
Előzmény: #733  kata311
#734
Nézzük úgy, hogy mi még ezt is megtehetjük!!! : )
kata311
kata311 2008. 12. 04. 15:44
Előzmény: #732  akpo
#733
mert már valami nyereséget hozó tranzakciót kéne csinálni, nemá mindent ingyé
majd adok az aluljáróban a bácsinak, ha jótékonykodni akarok, vagy itt a szomszéd lépcsőházban a sokgyerekes anyukának
akpo 2008. 12. 04. 15:32
Előzmény: #730  kata311
#732
Ne legyel mar irigy! :)))
gepida 2008. 12. 04. 15:30
Előzmény: #730  kata311
#731
másfélmillió szélessávú internet előfizetés létezik. a fizetőképes keresletnek szinte mind be van kötve. ők hol keresnek rá a programokra, hírekre? talán már letöltötték ezt az "ingyen lemezt" is.
kata311
kata311 2008. 12. 04. 14:56
Előzmény: #729  kata311
#730
ingyen újság, ingyen lemez, mi meg csodálkozunk hogy nincs nyereségünk
kata311
kata311 2008. 12. 04. 13:58
Előzmény: #728  bbcontroll
#729
Az Externet visszavág

2008.12.04 12:37
Megjelent a KFT Zenekar legújabb lemeze, A Bábu Visszavág, melyet az EST lapok különszámaként országosan 30 ezer ingyenes példányban terjeszt az EMG Média. A Magyarországon egyedülálló produkció az Externet és az econet.hu cégcsoport Média Üzletága és más támogatók, mint például a Vista Utazási Irodák, az Ariston és a JAM Pub részvételével jöhetett létre

A hanglemezkiadás és a zenehallgatás változóban lévő szokásai világszerte új üzleti modellek alkalmazását ösztönözik, a hazai premier ideje most érkezett el az új KFT lemez kiadásával, melyben mi is részt vettünk- emelte ki Pórffy András, az Externet Nyrt. elnök-vezérigazgatója. - "Az Externet számára természetes, hogy egy ilyen igényes és innovatív kezdeményezés mellé állt. A KFT és az internet közös története a világháló hőskoráig nyúlig vissza. 1996-ban a Bál az Interneten című koncert internetes közvetítésének világpremierével kezdődött, melyben az Externet több jelenlegi munkatársa is részt vett."

Többek között erről is olvashatnak a CD lemezzel együtt megjelent 16 oldalas PestiEst különszámban, melyhez a szokásos EST-lelőhelyeken lehet hozzájutni. A lemez megjelenését egy ingyenes, budapesti lemezbemutató koncert és további vidéki fellépések is követik decembertől.
bbcontroll 2008. 11. 27. 10:53
Előzmény: #727  kata311
#728
Na, vki már megint nem bírta cérnával és bepaklolt 1k tételt. Pedig épp akartam írni, hogy fél misiből 770-ig lehetet volna rántani.
kata311
kata311 2008. 11. 26. 16:29
Előzmény: #726  kata311
#727
kata311
kata311 2008. 11. 25. 15:04
Előzmény: #725  kata311
#726
ja és pénteken rendkívüli közgyüli
kata311
kata311 2008. 11. 25. 15:01
Előzmény: #724  kata311
#725
kata311
kata311 2008. 11. 21. 09:45
Előzmény: #723  kata311
#724
kata311
kata311 2008. 11. 20. 15:46
Előzmény: #722  bbcontroll
#723
induljon már a banzáj....
link
bbcontroll 2008. 11. 20. 10:58
Előzmény: #721  kata311
#722
Biztos a Kraft Invest az.. Megkezdte az árfolyamkarbantartást! :)
Igazán megvehetné tőlem ezt a kis pakkot...
kata311
kata311 2008. 11. 20. 10:08
Előzmény: #720  kata311
#721
valaki képes fölémállni.....:((
pedig legjobb vevő voltam

Topik gazda

kezdocske
1 1 1

aktív fórumozók


friss hírek További hírek

 • BÉT
 • Indexek
 • Deviza
 • Befalap
   • Forgalom
   • Nyertesek
   • Vesztesek