trombita63

Regisztráció: 2012-03-21 22:39:24

Hozzászólások száma: 4

Utolsó hozzászólás: 2017-12-29 15:01


Tapasztalat: 2
Aktivitás: 3
Népszerűség: 3


utolsó 20 hozzászólás

Pannonflax 2017. 12. 29. 15:01
NHB Bank a számlavezetési díjon kívül nem kér semmit. Quaestor utódként kerültem oda.
Rába és a láma 2012. 03. 21. 23:33
Én nem tudok menni.
Rába és a láma 2012. 03. 21. 23:15
Szivesen.

A meghatalmazás hogyan jut el hozzád?
Nem olvastam vissza a topikot.
Rába és a láma 2012. 03. 21. 22:43
Meghatalmazás részvényes közgyűlési képviseletére (tájékoztató jellegű iratminta)

KÉPVISELETI MEGHATALMAZÁS

Alulírott, …………………………….. (név) (Budapest, …………………….. utca ….. szám …… emelet ……. ajtó alatti lakos) mint a ………………………… Részvénytársaság (székhely: …… Budapest, …………………. út …. szám; cégjegyzékszám: ………..………….) …. db, egyenként ……………. Ft névértékű névre szóló részvényének – részvénykönyvbe is bejegyzett – részvényese

meghatalmazom

…………………………….. (név) (szül. hely, idő:…………….…………., anyja neve: …………………….., szig. száma: ………………….., Budapest, …………………….. utca ….. szám …… emelet ……. ajtó alatti lakost), hogy a 20... ……………. hó …… nap ……… órára – a társaság székhelyére – összehívott közgyűlésen a képviseletemet ellássa, nevemben jognyilatkozatot tegyen, és mindazon jogokat gyakorolja, amelyek engem mint részvényest a közgyűlésen egyébként megilletnek.

A jelen képviseleti meghatalmazás érvényessége a társaság fentiekben megjelölt időpontban megtartandó közgyűlésére szól, amely érvényesség azonban kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására, valamint a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlésre is.

Budapest, 20... ………………… hó ……. nap

……………………………………. (aláírás)
meghatalmazó

A meghatalmazást elfogadom, és nyilatkozom arra vonatkozóan, hogy a meghatalmazás kapcsán tudomásomra jutott valamennyi információt bizalmasan, titokként kezelem.

……………………………………. (aláírás)
meghatalmazott

Előttünk, mint tanúk előtt:

1. ……………………………………….. (név)
…………………………………………(cím)

2. ……………………………………….. (név)
…………………………………………(cím)

friss hírek További hírek