Dezso_Laszlo

Regisztráció: 2011-02-05 08:47:26

Hozzászólások száma: 2 388

Utolsó hozzászólás: 2023-05-30 17:46


Tapasztalat: 4
Aktivitás: 4
Népszerűség: 1


utolsó 20 hozzászólás

Paksot le kell bontani, új energiastratégia kell, biometánnal és GDP-növeléssel kedd, 17:46
Íme:
Index - Gazdaság - A Greenpeace világossá tette, mit kellene csinálnia Magyarországnak
A lakóházak hőszigetelésének hihetetlenül lassú tempóját nem akarja gyorsítani a kormány. Nincs indoklás. Inkább új lehetőséget biztosít környezetszennyezésre a Mátrai Erőműben. És Szíjjártó még képes azt állítani, hogy jól állunk ...
Amíg az EU nem teszi KÖTELEZŐVÉ A KÖRNYEZETVÉDELMI TÁRCÁT MINDEN TAGORSZÁGBAN ÉS ANNAK AZ ELSŐBBSÉGÉT, addig itt csak lopni fognak ...
Paksot le kell bontani, új energiastratégia kell, biometánnal és GDP-növeléssel kedd, 14:32
Talán nem világos, hogy miért tépem itt a számat egy bő évtizede.
A globális melegítés (Global Warming, GW) visszafordításáért próbálok tenni valamit. Mellékesen  én is gyorsan rájöttem arra, hogy a globális melegítők nem "globális melegítést" emlegetnek, ha-nem félrevezető, HAZUG, A FELELŐSSÉGET ELKENŐ más kifejezéseket:
 - "klímaváltozást" vagy "éghajlatváltozást", ami tágabb fogalom és a humán agybetegségen (az egész Élővilág szándékos veszélyeztetésén) kívül más - terresztrikus és exterresztrikus - okokat is felölel, ráadásul ÁLLANDÓSÁG sugalmazásával ALJASUL FÉLREVEZETŐ (hisz a jelenleg megélt folyamat NEM ÁLLAPODOTT MEG, EGYRE ROMLIK, mégpedig EGYRE GYORSAB-BAN);
 - "globális felmelegedést", ami a "fel-" igekötővel szintén BEFEJEZETTSÉGET (ÁLLANDÓSÁ-GOT) hazudik, ami ALJAS FÉLREVEZETÉS;
 - "globális melegedést", ami a személytelenségével azt a látszatot kelti, hogy ennek nincs felelő-se, akit előbb-utóbb GUMISZOBÁBA KELL ZÁRNI.
Sajnos, a fenti megtévesztő kifejezéseket nemcsak a globális melegítők, hanem az általuk meg-tévesztettek is használják.
A globális melegítésben sokan vagyunk részesek. Talán ha a probléma forrásait (tehát nem a felszínes tüneteit, hanem a gyökérzetét) fölsorolom, világosabb képet adhatok a problémamegol-dás nehézségeiről. Tehát az okok és fontossági sorrendjük [valamint a GW-ben viselt szerepük hozzávetőleges részaránya]:
1. A globális túlnépesedés és a - rendszerint azzal járó - erdőirtás [~90 %]
2. A fosszilis és mélységi energiahordozók kitermelése és hatásuknak a környezetbe szabadítása [~6 %]
3. Az energiahatékonyság csökkentése [~3 %]
4. Az energiapocsékolás [~1 %]
A felsorolás csak a humán okokat tartalmazza (pl. a nagy vulkánkitöréseket nem).
A felsorolásból azonnal kiderül, miért nincs előrehaladás a "klímacél" teljesítésében. Az 1. prob-lémával annyira nem vagyunk hajlandóak foglalkozni, hogy még mindig a "növekedési álom" bű-völetében élünk (holott - békés úton - mintegy 200-éves népességcsökkentésre van szükség, ... ami 200-éves gazdasági recesszióval jár). A 2. problémából is a kétfajta környezetterhelés egyi-két, amelynek a hatása KÖZVETLEN ÉS AZONNALI (AZ ÜVEGHÁZHATÁSÚ HŐSZENNYEZÉST) agyonhallgatjuk (ebben az atomlobbi szerepe több, mint valószínű) és csak a másikkal vagyunk hajlandók törődni, amelyiknek a hatása CSAK KÖZVETETT ÉS KÉSLELTE-TETT (az üvegházhatású gáz-emisszióval). A 3. és a 4. problémát előszeretettel keverjük össze, tkp. az energiahatékonyságról még szakmai körökben is vita van. Ha mindezt összeadjuk, kiderül, hogy a teljes problématerületnek csak kb. a 4 ... 5 %-ával foglalkozunk, a 95 ... 96 %-ával egyáltalán nem!!!
A recesszióról sokan állítják - VALÓTLANUL - hogy nem lehet sikeresen kezelni, de ez a topik nem erre az óriási terjedelmű témára koncentrál (bár fontosabb minden  másnál, csakhogy ehhez nem lenne elég egyetlen topikgazda), hanem az üvegházhatású hőszennyezésre és annak kap-csán  az energiahatékonyságra is. A legnagyobb hőszennyezők világszerte az atomreaktorok, ezért van Paks neve a cím elején.
Sajnos, környezetvédelmi lexikonunk - amelyik elképesztő módon ódákat zengedez, hazudozik a paksi szörnyetegről - nem tartalmazza a hőszennyezés definícióját. Hőszennyezés alatt azt a hőterhelést értem, amelyet nem használtunk fel semmilyen célra, mielőtt a környezetbe engedtük. Nézzünk egy példát.
Laci bácsi vásárolt egy 400-wattos (1.5 m2-es) napelemet és kísérletezni kezdett vele. Először azt állapította meg, hogy ha a napsugarak merőlegesen érik a felületet, akkor is csak kb. 200 watt a napelem villamos teljesítménye. Ez még érthető is, hisz a 400 wattot laboratóriumi körülmények között mérték, egy bizonyos megvilágításnál (ami a természetben nincsen). De utánanézett ez a Laci bácsi annak is, hogy egyáltalán mennyi energia érkezik ide a Napból? Az okosok szerint Bu-dapesten 4,400.0 MJ/m2,a energia érkezik évente, az ő napelemére tehát 6,600.0 MJ/a, ami 6600 / 3.6 = 1833.3 kWh/a. Csakhogy akárhogyan is számolgatta, nem jött ki több az egész évre, csak 271.3 kWh/a. Hová lett a többi 1562 kWh/a? Nos, az hővé alakult. Mivel egyetlen joule-t sem használt fel ebből a hőterhelésből, az összes hőterhelés hőszennyezés lett. Szaknyelven a napelem villamos hatásfoka 271.3 / 1833.3 = 14.8 %, tehát a kalorikus hatásfoka 100 - 14.8 = 85.2 %. Ez azt jelenti, hogy minden megtermelt GWh energiából 852 MWh a hőszennyezés.
Nézzünk egy másik, kicsit bonyolultabb példát. A földgázzal üzemelő Kelenföldi Erőmű villamos hatásfoka 47.6 %, a kalorikus hatásfoka pedig 52.4 %. Csakhogy a termelt hő egy részét erőművi, más részét pedig távfűtésre hasznosítja! Az 54.2 % megtermelt hőből 48.8 %pont jut a távfűtő-csonkra, ami az erőmű telekhatárán van. Onnan  a fogyasztókig eljut a hő egy része, ami további 18.9 %pont, a hőszennyezése tehát 48.8 - 18.9 = 29.9 %pont. Ez azt jelenti, hogy minden megtermelt GWh energiából 299 MWh a hőszennyezés.
A harmadik példa még bonyolultabb, a paksi atomerőműé, amelynek a villamos hatásfoka 30 %, a kalorikus hatásfoka 70 %. Csakhogy olyan  óriási mennyiségű energiát termel, amelynek Paks városa csak igen kis részét tudja távhőként hasznosítani, gyakorlatilag semmit. Ez azt jelenti, hogy - bár itt is van erőművi hőhasznosítás, de a mértékéről mélyen hallgat az MVM, úgyhogy - minden megtermelt GWh energiából 700 MWh a hőszennyezés.
Jól látható, hogy a 700 az kevesebb, mint a 852, mégis Paks helyett napelemeket szeretnék látni mindenhol. Ennek az a magyarázata, hogy azt a napelemes áramot tárolni kell, aminek - a metanolcellás (DMFC-s) tárolásnak - a villamos hatásfoka 23.23 %, tehát a kalorikus hatásfoka 76.77 % ... és annak egy jelentős része felhasználható, ... de CSAK CSALÁDI VÁLLALKOZÁS-BAN (nem koncentráltan, óriási mennyiségben). Amikor a tárolt áramot visszanyerjük, annak ugyanilyen hatásfoka van. Ha mindkét esetben a hő 2/3-át hasznosítjuk, akkor a hasznosításunk aránya összesen  85.2 % * (76.77 % * 2 / 3) * (76.77 % * 2 / 3) = 22.32 %pont. Ez azt jelenti, hogy minden megtermelt GWh energiából 852 - 223.2 = 628.8 MWh a hőszennyezés.
Még ha el is tekintünk a nukleáris hulladék problémájától, meg a nukleáris baleset veszélyétől is, még akkor is jól látható, hogy a DMFC-vel kiegészített napelem nem szennyezi annyira a környe-zetet, mint az atomerőmű. Bár a kelenföldi példában még kisebb a hőszennyezés, csakhogy az eleve fosszilis energiaforrást használ.
Persze, más előny is keletkezik, mert ezzel a DMFC-s rendszerrel VALÓDI emissziómentes villamosenergia-rendszer valósítható meg (EESWE), szemben a ma alkalmazott LOKÁLIS emissziómentes rendszerekkel (amelyek ugyan nem bocsátanak ki káros gázt HELYBEN, viszont a hőerőműben jóval több gázt és hőszennyezést bocsátanak ki, mint egy robbanómotor). Az már csak hab a tortán, hogy egy tartálykocsikból álló "hálózatot" még kkv-k is működtethetnek, min-denfajta hatósági fontoskodást mellőzve, nem kell hozzá olyan monopolisztikus gigacég, mint az MVM.
Az érintő problémák is számosak, kezdve azon, hogy a csökkenő lakosság MELYIK , MEKKORA ÉS MILYEN ÖSSZETÉTELŰ településekre húzódik vissza, a vadontól elválasztó védművön, a települési autarkia szükségszerűségén (és természetes korlátain) át egészen az energiahaté-konyság és profithatékonyság összefüggéséig.
Azonban jelenleg a legnagyobb veszély egy KGB-nevelésű politikus, aki a fentieket röviden elin-tézheti egy öngyilkos atomháborúval (nem kell hozzá eltalálnia az ellenfelet, azzal is elpusztíthat mindent, ha atomtölteteivel a saját országát robbantja fel: nincs és nem is lehet olyan védelmi rendszer, ami ezt - az Oroszország légteréből szétterjedő, egy éven belül minden élőlényt kiirtó óriási nukleáris légszennyezést - meg tudná akadályozni). Az, hogy háborús bűnös-e, vagy egy beszámíthatatlan beteg ember, nem oszt és nem szoroz az eredményt tekintve. Az atomháború után senki sem fog ezzel törődni, mert senki nem marad élve. Csak reménykednem lehet, hogy nem dolgoztam hiába, pedig a topik szinte tüntet azzal, hogy a kutyát sem érdekel, a lájkok kivé-teles esetnek számítanak (holott az életösztönnel rendelkező és olvasni tudó száz meg százmilli-óknak hétszámra kellene ezt olvasniuk, hogy felébredjenek és végre TENNI KEZDJENEK).
Segíts minket, Uram!!!
Segíts minket, Uram!!!
Segíts minket, Uram!!!
Paksot le kell bontani, új energiastratégia kell, biometánnal és GDP-növeléssel hétfő, 11:32
Még mindig "erőművekben" gondolkodnak a globális melegítők:
A háború alatt húzott fel Ukrajna egy erőművet, totálisan kibuktak a szakértők - Napi.hu
Mikor tanulják meg végre, hogy az "erőművek" energiahatékonysága alacsonyabb a családi vállalkozások OSZTOTT ENERGIA-TERMELÉSÉNÉL??? Igaz, az autógyárak is titkolják még, de néhány jel arra mutat: óriási és bonyolult konvejor-szalagok helyett olyan roboton dolgoznak, amely egymaga képes az összes művelet elvégzésére? (Ennek informatikai lehetősége már évtizedek óta adott, hisz a z80 kernel bizonyítja, hogy óriási operációs rendszert is lehet apróval kiváltani, miért ne lehetne óriási gyárak munkáját is kisipari műhelybe áthelyezni, ENERGIAHATÉKONYAN!) Ja, hogy azzal nem elég befektetni, de DOLGOZNI is kellene? Hát, igen, ez nagy baj ... :)
Paksot le kell bontani, új energiastratégia kell, biometánnal és GDP-növeléssel szombat, 21:18
Hmm ...
Ketyegő időzített bomba: senki sem tudja, hova kerülnek a használhatatlanná vált napelemek Magyarországon - Portfolio.hu
Előszöris egy valótlan tény: NEM 1954-ben készült az első napelem, a Brown-Boveri németországi gyára már az 1930-as évek elejétől gyárt szilícium-lapkás fénymérőket fotózáshoz, de nem ők találták ki, akkor már ismert volt a szilícium-vékonyréteg fényérzékenysége.
Amúgy a cikkben felvetett állításnak maga a szerző mond ellent a cikkben. Tudjuk, hogy hova kerülnek MOST, de ez nem tartható fenn. Talán ha összevetnénk a problémát az atomhulladék problémájával ... :)
Paksot le kell bontani, új energiastratégia kell, biometánnal és GDP-növeléssel péntek, 08:34
Nem értem ezt.
Megérkezett a 100 ezer forintos erkélynapelem a német multikba, de akad egy kis bökkenő - Portfolio.hu
Mi ez? Az Energiaügynek már nemcsak hivatala, de Minisztériuma is van ... de MIÉRT? HOGY AKADÁLYOZZA A ZÖLD ÁTMENETET?
Valamikor régen követte el az Energiahivatal a hibát. Ideje DOLGOZNI!
Paksot le kell bontani, új energiastratégia kell, biometánnal és GDP-növeléssel csütörtök, 19:07
Még megérjük, hogy a MOL lesz a környezetvédő? De KITŐL véd minket Hernádi???
Hernádi Zsolt: csodára van szükség, még soha nem voltunk ilyen helyzetben - Portfolio.hu
Ez egy nagyon komolyan átgondolt blabla. A problémákat látja, de a javaslattal adós marad, ... ráadásul a metanol-paradigma kérdését gondosan elkerülve a globális melegítés paradigmájához ragaszkodik.
A maga módján igaza van abban, hogy lehetetlen megoldani a problémát, ... már t.i. ha ragaszkodunk a globális melegítéshez.
Paksot le kell bontani, új energiastratégia kell, biometánnal és GDP-növeléssel csütörtök, 18:38
Remélem, igaz:
Gazdaság: Jávor Benedek: Lényegtelen módosítások történtek csak Paks II. szerződésében | hvg.hu
Ha a szerződés összege nem változott, az a legjobb hír lenne, ... de igaz-e?
Az elszálló építőipari árak mellett Paks-II óriási veszteséget termelne a Roszatomnak, de az én műszaki ellenőri praxisomban még nem volt olyan piaci szereplő, amelyik veszteséget akart termelni, úgyhogy csak figyeljünk.
Az, hogy a kormány azért titkolódzik, mert nem képes a problémák megoldására, nem életszerű. Ha valakinek nehézsége támad, a nyilvánosságtól várhat segítséget.
Paksot le kell bontani, új energiastratégia kell, biometánnal és GDP-növeléssel csütörtök, 10:39
kieg.
Gazdaság: Szijjártó: Az Európai Bizottság jóváhagyta a paksi bővítéssel kapcsolatos szerződésmódosításokat | hvg.hu
Cseppenként adagolják. A legrosszabb híreket szokták így közölni. Az biztos, hogy nem véletlenül titkolódznak ...
Sok-sok pénzbe fog kerülni a paksi gödör, amit talán a tőkés récék fognak hasznosítani.
Paksot le kell bontani, új energiastratégia kell, biometánnal és GDP-növeléssel csütörtök, 10:11
Jaj.
Index - Gazdaság - A nukleáris biztonságon a jövő múlhat, és Paks II. most lapot kért
Bla-bla ... az egyetlen hír, hogy Aszódi Attila már nem kormánybiztosa Paks-II-nek. Igazából ez a cikk része annak a propaganda-kampánynak, amellyel a Miniszterelnök Úr megpróbálja lenyomni a torkunkon ezt a pénzpocsékolást, a többi inflációgerjesztő lépésével együtt. De az időjárási anomáliák meg fogják buktatni a FIDESZ-KdNp-t és szakértői kormány alakulhat, az operett-ellenzék nélkül.
Paksot le kell bontani, új energiastratégia kell, biometánnal és GDP-növeléssel szerda, 15:47
kieg.
A pv-magazine.de honlapon ma Petra Hannen arról ír, hogy önkormányzatok számára szerződésmintát dolgoztak ki, hogy "napelem-parkok" finanszírozásában részt vehessenek. Eszerint Németországban még mindig GLOBÁLIS MELEGÍTÉST folytatnak ezzel a - környezetszennyező, koncentrált hőszennyezést okozó - megoldással. És még csodálkozunk, hogy melegszik a globális légkör ... miközben melegítjük ...
Paksot le kell bontani, új energiastratégia kell, biometánnal és GDP-növeléssel 2023. 05. 23. 15:30
Érintő problémákkal is meg kell küzdeni, ... de hogyan?
Készek vagyunk 1 milliárd eurót befektetni a magyar áramhálózatba, de kiszámítható keretekre van szükségünk - Portfolio.hu
A Weinhardt Attila által készített interjú kissé reklámízű: szvsz a német interjúalany fogalmazhatta meg a kérdéseket is. A kihívások hármasára korlátozódik az interjú, ami nem baj, csak szemellenző. A legfontosabb ugyanis - legalábbis az interjúban megfogalmazott növekedési szándék területén - a MŰSZAKI-INFORMATIKAI FEJLESZTÉS, amiről itt egyetlen árva szó sem esik. A dolog azért annyira különös, mert a piacot is ez érdekli igazán és nem a Dunaferr ügyeinek botrányokkal terhes története. Az biztos, hogy ha én interjúvolok valakit, akkor azt kérdezem meg tőle, amire az olvasók kíváncsiak és nem azt, amiről az alany szólni akar, úgyhogy a cikk után ki kellett volna tenni az (x) jelet, szvsz.
Paksot le kell bontani, új energiastratégia kell, biometánnal és GDP-növeléssel 2023. 05. 18. 16:06
Jaj.
Majdnem egy évtizedet javított Magyarország: száguldunk a nagy napelemes cél felé - Portfolio.hu
Hogy lehet összekeverni a "napelem-parkoknak" nevezett KONCENTRÁLT hőszennyezést, a hőerőművi áram fenntartásával globális melegítést okozó aljasságot az épületek tetőzetére vagy homlokzatár szerelt  környezetbarát OSZTOTT áramtermeléssel? Ráadásul a termőföld-vagyonunkat is elveszi a NER-befektető, a családok csatlakozási lehetőségét is. Hát nem elég ez a mennyiségű időjárási anomália Orbánnak?
A "napelem-parknak" nevezett aljasságot be kell tiltani, tulajdonosuknak pedig környezetszennyezési bírságot kell fizetni!!!
Paksot le kell bontani, új energiastratégia kell, biometánnal és GDP-növeléssel 2023. 05. 15. 20:46
kieg.
Jaj.
Az egész ország az MVM-et figyeli, óriási a nyomás (msn.com)
Kedves Mátrai Úr,beszéde sajnos nem tartalmaz konkrét tényeket. Kérdéseim:  1  Hány kisfeszültségű hálózati trafót üzemeltet a MAVIR Magyarországon?  2  Hány kisfeszültségű hálózati trafó valósidejű monitorozása folyik?  3  A MAVIR havonta hány kisfeszültségű hálózati trafó valósidejű monitorozásának beindítását vállalja?  4  A legmagasabb napenergiájú kecskeméti területen miért nem hirdetnek AZONNAL közbeszerzési pályázatot kisfeszültségű hálózati transzformátorok ötszörösre bővítésére?  5  A kiskunhalasi 30,000 családtól elvett napelemes csatlakozási lehetőségről megkérdezték-e az érintetteket? *** Szíves figyelmébe ajánlom az előző kommenthez fűzött alábbi KONKRÉTUMOKAT. Az MVM olyan sokba kerül az adófizetőknek, hogy az egyre botrányosabb! Azért tették Önt oda, hogy a támogatottságot növelje és nem NER-profitot szolgáló bővítésekkel - mint pl. a kiskunhalasi koncentrált hőszennyezést kiszolgáló - felháborítsa az érintett választókat!!!
Folytatva az előző kommentet, az érkező napenergia évi 4720 MJ/m2,a maximuma - ha az éves eloszlást a napkelte-napnyugta közti időszakokkal arányosnak tételezzük fel (vagyis eltekintünk a felhős időszakoktól, azokat egyenletesen eloszlónak tételezzük fel) - június 20-án 16.831855 MJ/m2,d, ami átszámítva (az aznapi 57,480 másodperces nappali idővel elosztva) 293 J/m2,sec, vagyis 293 W/m2 napi átlag. A napelem villamos hatásfokának csak az éves átlaga 15 %, télen magasabb és nyáron alacsonyabb; a napelem június 20-ai 10.34 %-os villamos hatásfokával az aznapi áramtermelés 30.28 W/m2 napi átlag. Ebből a 13-órai maximum annak kb. a 2.7-szerese, vagyis 81.75 W/m2 csúcsterhelés LENNE.
Azonban a mért csúcsterhelés ennél jóval magasabb lesz, a felhős időszakok miatt. Ezen a területen a napos órák száma évi 1100 körüli, ami az összes nappalnak a 24.6 %-a, nagyjából 1/4-e. A felhős időszakokban az átlagnak csak a 60 %-a érkezik, a napos időkben emiatt a 220 %-a. A felhőhatással korrigált érték tehát napos időben 179.9 W/m2 csúcsterhelés. A háztartás helyi fogyasztását nem vonjuk le, az nagyjából kiegyenlíti a számításunkban megmaradt kis bizonytalanságot (és nyári napos időben könnyen lehet, hogy nyaral a lakó).
Az előző példában említett, minimális méretű - 107 m2-es tetőfelületű - családiház a legkedvezőbb - vagyis K-Ny-i hossztengelyű - tájolás esetén 85.6 m2-es déli tájolású tetőnek felel meg, tehát a csúcsterhelésére 15.40 kW vehető számításba (ami a lakossági fogyasztás jelenlegi normájának több, mint 3-szorosa; nem lehet csodálkozni a túlterheléseken). Egy 2 MW-os trafó ezért nagyjából 130 db minimális méretű családiházat lenne képes kiszolgálni.
A családiházas trafó-körzetek ennél lényegesen nagyobbak (500 ... 600 ingatlanra jut 2 MW-nyi trafó), az itteni átlagot sajnos nem ismerem. Egy 500 családiházas trafó-körzetben, ahol a családiházak átlagmérete jóval nagyobb a minimálisnál, akár 10 MW-os trafóra is szükség lehet. A területen nagyjából 30,000 db családiház van, ezért nagyjából 600.0 MW össz-teljesítményű trafóra van szükség (a szélenergia itt nem annyira nagy, majdhogynem el is hanyagolható), ha csak a fajlagosan (vagyis lakónként) legnagyobb termelésű családiházakat vesszük figyelembe (a többlakásos házakat és nem lakás céljára használt épületek tetőzetét nem, azokat csak a következő lépcsőben zöldítjük). Ha a kisfeszültségű trafó költségének a normáját 0.1 dollárcentre becsüljük wattonként (ami a járulékos költségeket is bőven fedezi), ez 340 HUF/USD árfolyamon 20.4 MdFt, az MVM konszolidált eredményéhez képest smafu. (Mibe fogadjunk, hogy a legalacsonyabb összegű - rablók által benyújtott - pályázat is ennek legalább a kétszerese lesz!)
A lakosság által végzett fejlesztés a trafó-költségtől nagyságrendileg különbözik. A 30,000 db családiház, átlagosan 150 m2 napelem-felülettel, ennek az ára (a  DMFC-rendszer nélkül, kulcsrakészen bruttó 70,000 Ft/m2 átlagot számítva) összesen cca. 315 MdFt, családiházanként cca. 10.5 MFt. Ennek hitelezése esetén a - terheletlen - lakóingatlan megfelelő fedezet. Az MVM vállakozásának, a MAVIR-nak most már lépnie kell, mert azt kockáztatja, hogy az ügyfelek "elengedik a kezét" és átállnak metanolra. Amúgy a padlásra telepített DMFC-rendszerre a napelem-felülettől függően nagyjából bruttó 50,000 Ft/m2 számítható, a 4 db földalatti krómacél tartályra pedig 150 m2-es K-Ny hossztengelyű tető és teljes nyári-félévi metanol-tárolás (amikor 13,579 kWh a háztartással csökkentett termelés) esetén további bruttó 6.98 MFt projekt-költség vehető számításba, az eladható hálózati inverter pedig bruttó -0.82 MFt. Az ilyen 150 m2-es KÖRNYEZETBARÁT projekt összes költsége tehát 10.5 + 7.5 + 6.98 - 0.82 = 24.16 MFt lenne ... és a környezetszennyezést kiszolgáló MAVIR-t el lehet felejteni (a részleteket ld. a topikban korábban).
Amikor minden épület tetőzetét teljesen kihasználtuk, Paks nélkülözhető lesz (de addig is egyre drágábban fog termelni egyre kevesebbet). A posztorbán - zöld - kormány legfontosabb teendője az MVM tőzsdére vitele és az állami tulajdon fölszámolása lesz, akármennyit is veszít rajta a kincstár (mert a rejtett állami finanszírozás viszont - ami az EU-ban amúgy is TILOS - megszűnik). Nekünk, választóknak, akik ezt a környezetszennyező kormányt megválasztottuk, egy szavunk sem lehet a lakásrezsiben a piaci energiaárakra való visszatérésért. A méregdrága hőerőművi áram lesz a legerősebb zöld hatás, amely a metanol-paradigmát létrehozza, a globális melegítés paradigmájával szemben. A hálózati túlterhelés mesterséges fenntartása csak a huzal-anyagú hálózat összeomláshoz vezethet, a lakosság zöldítő akaratát nem képes megakadályozni ...
Paksot le kell bontani, új energiastratégia kell, biometánnal és GDP-növeléssel 2023. 05. 13. 02:18
kieg.
A kisfeszültségű trafók terhelésének valósidejű monitorozását ki kell építeni, de az előtt is felállítható néhány prioritás a nap- és szélenergia háztartási hasznosításával kapcsolatban, ugyanis nagyok a területi különbségek. Pl. az érkező napenergia Magyarországon 4190 ... 4720 MJ/m2,a. A Duna-Tisza közén egy kb. 38 km széles, K-Ny hossztengelyű területen a legmagasabb (>4700) az érkező napenergia mennyisége. A központja nagyjából Kecskemét, de a terület kicsit átnyúlik a Tiszántúlra és egy még kisebb területen a Dunántúlra is. Itt azzal kell számolni, hogy MINDEN TETŐN MAXIMÁLIS MENNYISÉGŰ NAPELEM LESZ (a kormány itt előbb-utóbb 100 százalékos támogatást fog adni, a hálózatba betáplált áram áráért cserébe, a helyi fogyasztásra pedig kedvezőbb tarifát fog megállapítani). Az is jól megbecsülhető, hogy itt mennyi lesz családiházanként a hálózatba táplálás.
Egy hagyományos vályogfalú, nagyjából a legkisebb méretű családiház, amelynek mindhárom helyisége (szoba, konyha, kamra) 4 m x 4 m alapterületű, oromdeszkás 45-fokos tetőzetű, nincs tornáca és az eresze is minimális, azon 107 m2 napelem fér el (ha nincs a tetőt áttörő semmilyen szerkezet). A legkedvezőtlenebb (É-D hossztengelyű) tájolás esetén ez a napelem-terület 84.7933 m2 délre tájolt tetőnek felel meg. A fenti terület határán - például épp Kiskunhalason - ezen a tetőn évi 16,605.0 kWh/a villamosáram termelődik. Ha a család kétfős, a lakosonkénti éves fogyasztást, a 2,400.0 kWh/pers,a áramot levonva a hálózatba kerül évi 11,805.0 kWh/a villamosáram. Csakhogy az itteni családiházak nem mind ilyen aprók, úgyhogy családiházas lakóingatlanonként átlagosan kb. 15,000.0 kWh/a várható, kis biztonsággal a kisfeszültségű trafóra évi 20,000.0 kWh/a számítható, szélenergia nélkül. A napenergia éves és napi eloszlása ismert, amiből a trafóterhelések maximuma ezen a kiskunsági területen monitorozás nélkül is számítható.
Hasonló a helyzet a szélenergiával is. A Pápa-Mosonmagyaróvár tengellyel leírható ÉNy_Dunántúl a legszelesebb, hasonló módon ott is kiépíthető a megfelelő - maximális háztartási betáplálásra méretezett - trafóhálózat (a napenergiát is figyelembe véve).
A nap- és szélenergia maximuma egyidejű bekövetkezésének igen kicsi a valószínűsége, 10-20 évente egy emiatti párórás túlterhelési leállás még elviselhető. De ha a háztartás fogyasztását ilyen esetben maximalizáljuk (pl. a bojlert - nem törődve a veszteséggel - 95 fokra felfűtjük), ez az eset is elkerülhető (háztartásonként távvezérelt bojlerkapcsolót kell beépíteni, amelyet az áramszolgáltató tud - mérőórán kívüli árammal - működtetni).
Amúgy az 1 millió családiház tetőzetén - átlagosan 4400 MJ/m2,a érkező napenergiát és családiházanként 100 m2 délre tájolt 45-fokos (vagy annak megfelelő) tetőt feltételezve - nagyjából 18,333 GWh/a villamosáram termelhető, ami több, mint Paks-I 17,000 GWh/a teljesítménye. De a többlakásos házak lakásai teszik ki a 4-milliós lakásállománynak nagyjából a 3/4-ét, azonkívül nem lakás céljára épült tetők is vannak, úgyhogy Paks - még a jelenlegi, erősen eltúlzott ipari áramfogyasztás esetén is - NÉLKÜLÖZHETŐ!!!
Paksot le kell bontani, új energiastratégia kell, biometánnal és GDP-növeléssel 2023. 05. 12. 10:59
Egy hónap a Hőkatasztrófa megelőzésében ma már nagyon nagy idő. Április 18-án megfogalmazta a Siemens szakértője a minimális feladatot, ... de nem látni, hogy a MAVIR bármit tett volna ... vagy nem? A 18-i egyhavi időből már csak pár nap hiányzik, nehogy gondatlan veszélyeztetés legyen az újabb mulasztásból!!!
Paksot le kell bontani, új energiastratégia kell, biometánnal és GDP-növeléssel 2023. 05. 12. 00:33
kieg.
Azt a 30 ezer családot ki kérdezte meg arról, beleegyezik-e abba, hogy az ő napeleme nem juthat hálózati csatlakozáshoz? Mi a fenét művel a mi energiaügyi minisztériumunk, ha ehhez nem szükséges helyi népszavazás? Micsoda törvényeket javasol a mi energiaügyi minisztériumunk, ha ilyen arcátlan rablás folyhat a mi hazánkban?? Egyáltalán, KINEK A MINISZTÉRIUMA AZ ENERGIAMINISZTÉRIUM, A MIENK, VAGY A RABLÓKÉ???
Paksot le kell bontani, új energiastratégia kell, biometánnal és GDP-növeléssel 2023. 05. 11. 23:30
Íme egy példa arra, hogyan NE CSINÁLJUK, tipikus félrevezetéssel:
Óriási naperőmű kezdi meg a termelést rövidesen Kiskunhalas mellett - Portfolio.hu
Az, hogy 100 hektárt kivettek a termőföld-állományból, föl sem merül, mint ahogy az sem, hogy 30 ezer család NAPELEMES csatlakozási lehetőségét vették el.
A koncentrált hőterhelés időjárási anomáliához vezet, KÖRNYEZETSZENNYEZŐí!!!
MIKOR LESZ ÚJRA KÖRNYEZETVÉDELMI MINISZTÉRIUMUNK, VIKTOR?
Paksot le kell bontani, új energiastratégia kell, biometánnal és GDP-növeléssel 2023. 05. 11. 23:11
Nyugati szomszédunk iparkodik, ... de hová?
Ausztriában áfamentes lesz a napelem, a vásárláshoz százezren még állami támogatást is kapnak - Greenfo
Az osztrák hálózat eleve nagyobb teljesítményű, de ez csak annyit jelent, hogy később lép fel náluk az időjárásfüggő áramtermeléssel okozott túlterhelés, a MAVIR-szindróma. A metanolra való átállás náluk is elkerülhetetlen. Talán ők nem pazarolják a pénzüket a huzal-alapú hálózat - lebontás előtti - bővítésére ...
Ami az ALTEO rendszerirányítási szolgáltatását illeti, az nem csodaszer, csak az eddigi gyakorlat átültetése a folyamatszervezési környeztbe; Paks - és általában a környezetszennyező áramternelés - nélkül nem működne.
Paksot le kell bontani, új energiastratégia kell, biometánnal és GDP-növeléssel 2023. 05. 09. 10:28
Ez is valami, bár képtelen megoldást találni az elavult hálózattal; az pedig, hogy az EU ki akar dobni az ablakon 611 Md eurót, hááát ...
hvg360 - Két tűz közé szorult az európai energiahálózat, fejlesztések nélkül a fejünkre is omlik az egész
Ha nem áll át sürgősen metanolra, katasztrófa lesz belőle! Tudomásul kell venni, hogy ez az egyetlen megoldás.
Paksot le kell bontani, új energiastratégia kell, biometánnal és GDP-növeléssel 2023. 05. 08. 23:02
kieg.
És mindez nem elég, még elkezd minket kioktatni, ő, aki leszerepelt:
Szijjártó Péter: Elektromobilitás és atomenergia nélkül pusztán illúzió marad a Föld megőrzése (origo.hu)
Ne tégy hamis tanúbizonyságot a te felebarátod ellen ... és ha ilyesmit kijelentesz, előtte mérd meg a lázad!!