Winnetou

Regisztráció: 2010-04-26 17:15

Hozzászólások száma: 123

Utolsó hozzászólás: 2011-02-10 12:17


Tapasztalat: 1
Aktivitás: 1
Népszerűség: 1


utolsó 20 hozzászólás

OTP részvényesek ide! 2011. 02. 10. 12:17
Néha napján nem árt dicsőséget adni a Nagy Manitunak.

uff
én beszéltem
OTP részvényesek ide! 2011. 02. 10. 12:15
Szó volt arról, hogy csakis az menekülhet meg aki Isten nevét segítségül hívja. De vajon mi Isten neve? Vajon Bill Clinton neve az volt. hogy Elnök úr ?
Vagy Csányi Sándor neve az, hogy Doktor úr ?
Nos ezek csak pozíciót jelentő címek, csak úgy mint az Excellenciás uram, vagy Gróf úr, vagy Mindenható .
Isten neve sem az tehát,hogy Úr, vagy Isten. A neve rengeteg helyen megtalálható a Bibliában, habár a fordítók, a hamis vallások nyomására sok helyről kitörölték. De azért íme pár példa :

" Ábrahámnak, Izsáknak, Jákóbnak úgy jelentem meg mint Mindenható Isten, de az én Jehova nevemen nem voltam ismeretes előttük. " ( 2 Mózes 6:3. )

" Hogy megtudják, hogy egyedül Te vagy a legfelségesebb Isten, akinek neve Jehova. "
( Zsoltárok könyve 83:19. )

Jehova Isten ősi ellensége Sátán, azonban mindig azon munkálkodik, hogy ez a név feledésbe merüljön. Hát nem furcsa, hogy még a bolygókat is hamis istenekről nevezték el ? Mars-a háború istene, Vénusz-a szerelem istennője stb. Még az Apolló nevű amerikai holdra szállási programot is Apollon hold istenről nevezték el. A hónapokat szintén hamis istenségekről nevezték el, mint Augustus, vagy Julius, akiket római császári istenként tiszteltek.

A bibliai időkben azonban nagyon is jól ismerték Jehova nevét. Máté neve jelentése-aki egyébként adó szedő volt, és a Biblia egyik írója-Mattitijah. Így ejtik a héberek. Mattiti-azt jelenti adománya, jah pedig azt jelenti Jehova.
Ézsaiás neve zsidóul : Ezsaijah. Ezsai-jelentése felemel, jah-jelentése-Jehova. Vagyis Jehova adománya és Jehova felemel a nevük jelentése ezeknek a hithű személyeknek.
A hallalúja kifejezés, zsidóul : hallelujah. Hallelu-dicsőítsétek, jah-Jehovát. Vagyis dicsőítsétek Jehovát !

Jehova Isten nagyon gyűlöli ha a világ jobban zengedezi istentelen emberek nevét mint az övét. Pl. Sztálingrád. Ezért parancsba adja a vallási vezetőknek : " Most azért néktek szól ez a parancsolat Ti papok ! Ha meg nem hallgatjátok, és nem veszitek szívetekre, hogy dicsőséget adjatok az én nevemnek........elátkozom a Ti áldásotokat ! Bizony elátkozom ha nem veszitek szívetekre. " ( Malakiás könyve 2:1-2. ) Egyedül egyetlen vallás van a világon aki dicsőíti az Ő nevét. Mindaz aki nem csatlakozik ehhez a megtisztult valláshoz, nem fogja túl élni a közeledő ítéletnapot.

Csakis az részesülhet Jehova áldásában és a tőle kapott tisztánlátásban, aki imában alázatosan segítségül hívja Jehova nevét.
" Mert mindaz aki segítségül hívja Isten nevét, megmenekül............De hogyan hívják segítségül azt aki felől nem is hallottak ? Hogyan hallanának pedig prédikáló nélkül ? " ( rómabeliekhez írt levél 10:13-15. )
A jehova nevet Isten adta saját magának. A jelentése héberről magyarra ez : Aki előidézi, hogy legyen.

Még Indiana Jones is ismerte Jehova nevét.link
OTP részvényesek ide! 2011. 02. 10. 12:10
Érdemes megvizsgálni, mit mond Isten szava, a Biblia, hogy mi által lehet helyeselt állapotba kerülni és megmenekülni Armageddonkor. A 1 Péter 3:20-21. azt mondja : " .........Noé napjaiban kevés ember menekült meg VÍZ ÁLTAL. AMI minket is megment, mint megkeresztelkedés, ami nem a test szennyének lemosása, hanem a jó lelkiismeret keresése Isten előtt. "

Na de vajon melyik vallásban helyes megkeresztelkedni VÍZ ÁLTAL, amelyik igazat VALL ?
A Cselekedetek könyve 15:14. és 17. versben Simeon egyszerűen nevén nevezi azt a vallást.
" Simeon elmesélte, hogyan GONDOSKODOTT az Isten először .....hogy népet szerezzen az Ő nevének.
Hogy akik megmaradnak az emberek közül, komoly igyekezettel keressék az Istent akik az Én NEVEMRŐL NEVEZTETNEK, ezt mondja Isten........."

Csak egyetlen vallás van Jehova nevéről elnevezve, és csak erről a vallásról GONDOSKODOTT az Isten. Minden más vallásról a Sátán GONDOSKODOTT. Róluk beszél Pál apostol a 2. Tesszalonikaaknak írt levele 2:9-ben. " A törvénytelennek jelenléte pedig a Sátán munkálkodása szerint van, minden hatalmas cselekedettel és hazug jelekkel..... "
A többi vallás amúgy sem Jehováról van elnevezve. A Katolikus vallás pl a Római birodalomról van elnevezve mert szövetséget kötött vele. Ezért a neve RÓMAI Katolikus vallás. A Reformátusok meg pl. Luther Mártonról vannak elnevezve. Luteránusoknak is hívják őket.
A buddhisták meg Buddháról és a többi.

Többféleképpen is belehet bizonyítani, hogy Jehova Tanúi tanúskodnak csak egyedül igazat, de ez az egy bizonyíték is elég kellene hogy legyen. És aki VÍZ ÁLTAL nem keresztelkedik meg ebben a vallásban, az logikus, hogy nem is menekülhet meg.
OTP részvényesek ide! 2011. 02. 09. 16:01
Tévedés, tévedés. nem igaz és kész.

mellesleg :

Hamm nyam nyam nyam nyam nyam nyam nyam yammi !!!
OTP részvényesek ide! 2011. 02. 09. 15:55
A Jelenések 18:2-4 versekben Istentől hallhatunk egy felszólítást Nagy Babilonnal kapcsolatban :
" Fussatok ki belőle népem hogy ne kapjatok az Ő csapásaiból ! "

Kérdés . Mit szemléltethet Nagy Babilon ?

A szó szerinti Babilont biztos nem , mert mikor János isz.98-ban leírta ezeket a sorokat Babilon városa már több száz éve romokban hevert .

A választ a Jel. 17:1-5 . adja meg : "..............megmutatom neked a nagy szajha feletti ítéletet aki SOK VÍZEN ÜL . ..........akivel paráznaságot követtek el a föld királyai. És megláttam az asszonyt aki a skarlát színű vadállaton ült .....amelynek hét feje volt . ...............homlokára egy név volt írva : Nagy Babilon ......"

A vadállat hét feje ,politikai világhatalmakat szemléltet .
" hét király van : öt elesett , egy van,
a másik még nem érkezett el , de ha eljő, rövid ideig fog fennmaradni ."
( Jel17:10. )
Azt onnan lehet tudni, hogy politikai kormányzatokat szemléltet, mert a vadállat 7 fején, 10 korona van. ( Jelenések 13:1 )
A hét világhatalom sorrendben, mert a 7 fej természetesen nem egy időben uralkodott.
Egyiptom
Asszíria
Babilon
Méd-Perzsia
Görögország
Római birodalom - ami János idejében " van "
És a hetedik világhatalom ami e sorok írásakor még nem jött el , az
Angol-Amerikai nagyhatalom .

A Jel. 17:15-17. szerint az Angol -Amerikai hatalom által támogatott ENSZ, " a vadállat képmása "
( Jelenések 17:16. ) el fogja pusztítani Nagy Babilont , a szajhát . " A vizek melyeket láttál, ahol a szajha ül , népeket ,tömegeket ,nemzeteket, nyelveket jelentenek . A vadállat pedig amelyet láttál , ezek megfogják gyűlölni a szajhát s elhagyottá és mezítelenné teszik , és megeszik a húsát , és teljesen elégetik őt tűzzel .MERT AZ ISTEN ADTA A SZÍVÜKBE , HOGY MEGVALÓSÍTSÁK A GONDOLATÁT......"

Röviden és tömören ,Nagy Babilon ,a szajha a hamis vallások összességét jelenti .
Ti hogy látjátok ? Mikor a vallásvezetők Dalai Láma , Pápa , stb. látogatást tesznek egy országban . Kik fogadják őket ? Kik udvarolják körül őket és oda- vissza kiket befolyásolnak a vallások ?

Egy igaz asszonynak a férje mellett kell állást foglalnia , nem idegennel szövetkeznie, különben paráznának hívhatjuk .
Ehhez hasonlóan a képmutató vallásvezetők is, hiába állítják hogy a " férjükhöz " Istenhez hűségesek . Inkább a politikusokkal szövetkeznek . Ily módon szajhává váltak .

Hogy mit jelent a felszólítás " fussatok ki Nagy Babilonból ?

Azt majd legközelebb.

uff
FORRÁS OE 2011. 02. 07. 00:09
TELEKOM online közvetítés 2011. 01. 08. 15:43
Nekem van véleményem, de nem akarom megmondani.

Valamikor azt kérted, legalább mondja valaki azt, hogy a telekom pár hónap alatt eléri a 600-at.

uff
OTP részvényesek ide! 2010. 08. 26. 20:29
igazad van az a jó trükk. a brókerek lassan veszegetnek, ergó az emelkedés is lassú, ergo, a shortosok meg csak reménykednek , reménykednek és mire észbe kapnak, hoppá !
máris 5000 az OTP !
és megint csak beragadnak.
OTP részvényesek ide! 2010. 08. 06. 16:01
Csötörtökön jó gyors jelentés várható .ÍGY AZ EMELKEDÉS IS BORÍTÉKOLHATÓ.
OTP részvényesek ide! 2010. 08. 06. 15:59
Így van az egész csak a brókerek szívatása volt. ha tovább emelkedik, vagy usa is belevesz, 5700-on zár. Hihetetlen. Biztos a brókerek is útálják az örökké shortolókat és azt akarják hogy beragadjanak. örökre
OTP részvényesek ide! 2010. 08. 06. 15:59
Így van az egész csak a brókerek szívatása volt. ha tovább emelkedik, vagy usa is belevesz, 5700-on zár. Hihetetlen. Biztos a brókerek is útálják az örökké shortolókat és azt akarják hogy beragadjanak. örökre
OTP részvényesek ide! 2010. 08. 06. 15:58
Így van az egész csak a brókerek szívatása volt. ha tovább emelkedik, vagy usa is belevesz, 5700-on zár. Hihetetlen. Biztos a brókerek is útálják az örökké shortolókat és azt akarják hogy beragadjanak. örökre
OTP részvényesek ide! 2010. 08. 05. 15:56
nagyon meghúzzák zárásra. én 200 ft emelkdést látok benne.
OTP részvényesek ide! 2010. 07. 28. 09:48
09:45 |hír
" Végleg vége a válságnak - Jöhet az emelkedés"

Ki meri még ezek után is shortolni?
OTP részvényesek ide! 2010. 07. 28. 09:48
09:45 |hír
" Végleg vége a válságnak - Jöhet az emelkedés"

Ki meri még ezek után is shortolni?
OTP részvényesek ide! 2010. 07. 28. 09:48
09:45 |hír
" Végleg vége a válságnak - Jöhet az emelkedés"

Ki meri még ezek után is shortolni?
OTP részvényesek ide! 2010. 07. 28. 09:47
örökké ez a trükk. ácsorgunk. azt hiszik esni fog.
aztán felrántják.
OTP részvényesek ide! 2010. 07. 28. 09:40
pont ez az emelkedés trükkje. visszahúzzák a brókerek 5400 fölé és a shortosok beragadnak .
és ahogy kinéz, sose tanulnak.
OTP részvényesek ide! 2010. 07. 27. 15:53
ez is csak bróker trükk volt hogy a shortosok beragadjanak. már megy újra felfelé.
jó adat érkezett.
OTP részvényesek ide! 2010. 07. 27. 15:53
ez is csak bróker trükk volt hogy a shortosok beragadjanak. már megy újra felfelé.
jó adat érkezett.

friss hírek További hírek

 • BÉT
 • Indexek
 • Deviza
   • Forgalom
   • Nyertesek
   • Vesztesek