Topiknyitó: R100 2014. 07. 29. 17:57

TR INVESTMENT NYRT  

Új név!

Új trükkökkel!
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
exmnbs1 2017. 04. 28. 11:42
Előzmény: törölt hozzászólás
#3000
szégyen hogy egy ilyen cég a beten van......
exmnbs1 2017. 04. 28. 11:41
Előzmény: törölt hozzászólás
#2999
papíron maximum nullát ér........
exmnbs1 2017. 04. 28. 11:38
Előzmény: törölt hozzászólás
#2998
hát az ilyen ellenvéleményből pl az Enefinek volt gondja, nem kicsi))))
exmnbs1 2017. 04. 28. 11:36
Előzmény: #2995  exmnbs1
#2997
link szabályos, lásd dátum))))))
Törölt felhasználó 2017. 04. 28. 11:32
Törölt hozzászólás
#2996
exmnbs1 2017. 04. 28. 11:28
Előzmény: #2994  exmnbs1
#2995
névváltoztatás nehézségektől való elhatárolódás miatt))))))))
exmnbs1 2017. 04. 28. 11:26
Előzmény: #2993  exmnbs1
#2994
"rendkívüli közgyűlés keretében a befektetők kérésére egy új management lett megválasztva." szóval továbbra sincs ilyen......
exmnbs1 2017. 04. 28. 11:25
Előzmény: #2992  exmnbs1
#2993
"az első félévben azonban a régmúltban felhalmozott bírságok az MNB részéről utolérték a Társaságot 2015. április 28. napjával az MNB Bírság és Követeléskezelési Osztály inkasszóval terhelte meg a bankszámlánkat, mely kiegyenlítésére nem volt forrás. A Társaság a bírságok megfizetésére részletfizetési könnyítést kért. Társaságunk jelenleg tevékenységet folytatni nem tud. A Társaság 2016 évi tevékenysége továbbra is a konszolidáció megvalósításáról szólt. A külső források bevonására való törekvések év végére körvonalazódtak ki azonban végül a befektetővel a vezetőség nem tudott megállapodni. 2017 márciusára jutott el a Társaság oda, hogy rendkívüli közgyűlés keretében a befektetők kérésére egy új management lett megválasztva. A Társaságnak konkrét elképzelései vannak a jövőt illetően, de ehhez elsősorban az elmaradt tartozások rendezését kell mielőbb megvalósítani. Az Igazgatótanács úgy tekint a 2017 évre, hogy a Társaság megfelelő alapokkal biztosítani fogja a stabilitást. A Részvénytársaság Igazgatótanácsa ügy döntött, hogy a Társaság megújulását, mind tartalomban mind pedig külső megjelenésében, elhatárolódva az elmúlt időszak nehézségeitől névváltoztatásban is megjelenítik. A Társaság új neve 2017. március 30. napjától SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság."
exmnbs1 2017. 04. 28. 11:21
Előzmény: #2991  exmnbs1
#2992
"A Csoport jogi ügyleteinek teljés körűséget nem ismertük meg jogi teljességi nyilatkozatot nem kaptunk. A beszámoló elkészítéséig lezárult peres ügyek kimenetelének helyzetét nem mutatta be a társaság teljeskörűén az azokkal járó pénzügyi kihatásokat, köztük a költségeket sem mérlegelte, a jogi ügyek hatásai nem megfelelően vannak bemutatva a beszámolóban. A csoport banki kapcsolatainak teljeskörűséget, banki egyenlegközlő levél teljeskörüen nem támasztja alá (a leányvállalatra vonatkozóan nincs tájékoztatásunk). Könyvvizsgálatunk során elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szereztünk, és arra a következtetésre jutottunk, hogy a hibás állítások összességükben lényegesek és egyben átfogó hatásúak a pénzügyi kimutatások szempontjából."
exmnbs1 2017. 04. 28. 11:20
Előzmény: #2990  exmnbs1
#2991
"Ellenvélemény alapja A korábbi években történt, tagok általi 34.727 E Ft pótbefizetések szerződésekkel bizonylatokkal nem alátámasztottak, annak eredete teljeskörűen nem ismert, a társaság kötelezettségként nem mutatja ki ezeket, elszámolta előző időszakban az eredménytartalék nővelő tételként. A fennálló és várható kötelezettség teljes összegének a megfizetésére a Társaságnak nincs elegendő pénzügyi fedezete, illetve egyéb értékkel bíró eszköze, illetve nem tud és nem képes semmilyen bevételt eredményező tevékenységet végezni. Továbbá, nem áll rendelkezésre bármely olyan harmadik fél általi ehhez kapcsolódó kötelezettségvállalás vagy egyéb megállapodás, amely biztosítaná a kellő fedezetet a pénzügyi teljesíthetőségre, a tevékenység végzésére. Ezek a tények lényeges bizonytalanság fennállását jelzik, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Csoportba tartozó társaságoknak a vállalkozás folytatására való képességével kapcsolatban, és így a Társaságok lehet, hogy nem lesznek képes a szokásos üzletmenet során realizálni az eszközeit és rendezni a kötelezettségeit. Erre vonatkozóan a kiegészítő melléklet nem tartalmaz információt. A felsorolt értékek és tények olyan nagyságrendet képvisel a mérlegben, hogy annak a pénzügyi kimutatásokra gyakorolt hatásai lényegesek és átfogóak"
exmnbs1 2017. 04. 28. 11:18
Előzmény: #2989  exmnbs1
#2990
ellenvélemény a konszolidáltról is))))"k az „Ellenvélemény alapja” szakaszában tárgyalt kérdés jelentősége miatt, a mellékelt konszolidált pénzügyi kimutatás nem ad megbízható és valós képet a Csoport 2016. december 31-én fennálló vagyoni helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő pénzügyi évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről és cash flow-iról a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal - ahogyan azokat az EU befogadta – (a továbbiakban: „EU IFRS”) valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény EU IFRS-ek szerint összeállított beszámolóra vonatkozó kiegészítő követelményeivel összhangban."mérlegfőösszeg szerintük még annyi sem?
exmnbs1 2017. 04. 28. 11:15
Előzmény: törölt hozzászólás
#2989
"Egyéb kérdések A SET GROUP Nyrt. (Korábbi néven:TR Investment Nyrt.) a 2015. évi éves beszámolóra / Sinkovicz Attila János (MKVK tagszám: 005047) könyvvizsgáló személyében, /, 2016. május 11-én ellenvéleményt bocsátottunk ki, a leányvállalat értékelésére vonatkozóan, hasonlóan a jelenlegi véleményünkben fogalmazottak szerint."még ez is))))))
exmnbs1 2017. 04. 28. 11:12
Előzmény: #2986  exmnbs1
#2988
"az „Ellenvélemény alapja” szakaszában tárgyalt kérdés jelentősége miatt, a mellékelt éves beszámoló nem ad megbízható és valós képet a Társaság 2016. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”)." "Tekintettel azonban, hogy a Hydro-Tár Hungary Kereskedelmi és szolgáltató Kft. 2016. évi (és a korábbi évek) beszámolója a könyvvizsgálói jelentése alapján nem mutat megbízható és valós képet, így a SET GROUP Nyrt. (Korábbi néven:TR Investment Nyrt.). mérlegében a „Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban” sorban kimutatott érték sem mutat megbízható és valós képet. Így megítélésünk szerint a leányvállalat értékét teljes összegben le kellett volna írni, már az előző években. A kimutatott érték olyan nagyságrendet képvisel a mérlegben, hogy annak a pénzügyi kimutatásokra gyakorolt hatásai lényegesek és átfogóak. A Csoport jogi ügyleteinek teljés körűséget nem ismertük meg jogi teljességi nyilatkozatot nem kaptunk. A beszámoló elkészítéséig lezárult peres ügyek és jogi igény kimenetelének helyzetét nem mutatta be a társaság az azokkal járó pénzügyi kihatásokat, köztük a költségeket sem mérlegelte, a jogi ügyek hatásai nem megfelelően vannak bemutatva a beszámolóban." "A Lekötött tartalékként kimutatott tagok általi pótbefizetések szerződésekkel nem alátámasztottak annak eredete teljeskörűén nem bizonylatolt. A fennálló és várható kötelezettség teljes összegének a megfizetésére a Társaságnak nincs elegendő pénzügyi fedezete, illetve egyéb értékkel bíró eszköze, illetve nem tud és nem képes semmilyen bevételt eredményező tevékenységet végezni. Továbbá, nem áll rendelkezésre bármely olyan harmadik fél általi ehhez kapcsolódó kötelezettségvállalás vagy egyéb megállapodás, amely biztosítaná a kellő fedezetet a pénzügyi teljesíthetőségre, a tevékenység végzésére. Ezek a tények lényeges bizonytalanság fennállását jelzik, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességével kapcsolatban, és így a Társaság lehet, hogy nem lesz képes a szokásos üzletmenet során realizálni az eszközeit és rendezni a kötelezettségeit. Erre vonatkozóan a kiegészítő melléklet nem tartalmaz információt." "Könyvvizsgálatunk során elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szereztünk, és arra a következtetésre jutottunk, hogy a hibás állítások összességükben lényegesek és egyben átfogó hatásúak a pénzügyi kimutatások szempontjából."
Törölt felhasználó 2017. 04. 28. 11:07
Törölt hozzászólás
#2987
exmnbs1 2017. 04. 28. 11:03
Előzmény: #2985  exmnbs1
#2986
"Az Igazgatóság / Igazgatótanács megtette a szükséges lépéseket a főbb kockázati területek azonosítása érdekében. Igen Nem (Mert jelenleg nincs pénzügyi tevékenység)" "A 2.8.5. A menedzsment feladata és felelőssége a belső kontrollok rendszerének kialakítása és fenntartása. Igen Nem (Nincs kontrollálandó munkaszervezet.)"
exmnbs1 2017. 04. 28. 10:59
Előzmény: törölt hozzászólás
#2985
amúgy hogy használnak bejegyzetlen nevet?????
exmnbs1 2017. 04. 28. 10:58
Előzmény: törölt hozzászólás
#2984
remélem rajta van az mnb, lásd továbbra sem működnek jogszerúen, ellenvélemény az auditortól, a cinklel kereskedésén dettó
exmnbs1 2017. 04. 28. 10:57
Előzmény: #2981  exmnbs1
#2983
ejha))))megigerték hogy a kgy határozatokat 15 napon belül bejegyzik))))lásd szavazás Egyebekben))))))))))))))
Törölt felhasználó 2017. 04. 28. 10:55
Törölt hozzászólás
#2982
exmnbs1 2017. 04. 28. 10:53
Előzmény: #2980  exmnbs1
#2981
"A Társaság tőke kockázata 2016-ben és 2015-ban is egyaránt igen jelentős.")))))))sokszázm-s negativ tőke)))))))))
exmnbs1 2017. 04. 28. 10:51
Előzmény: #2979  exmnbs1
#2980
és ehhez a 8.4 m-shoz jön az ébv eleji))))
exmnbs1 2017. 04. 28. 10:50
Előzmény: törölt hozzászólás
#2979
hehe erre már nem futotta nekikMNB Felügyeleti bírság 8.400
exmnbs1 2017. 04. 28. 10:48
Előzmény: törölt hozzászólás
#2978
inkább másold be a törléseket a cégközlönyből, 2015 óta vannak a végrehajtások fent
exmnbs1 2017. 04. 28. 10:46
Előzmény: törölt hozzászólás
#2977
majd ha elfogy a méréegfőösszeg, amihez kevesebb mint fél m kell akkor leshetsz))))))))))
Törölt felhasználó 2017. 04. 28. 10:46
Törölt hozzászólás
#2976
exmnbs1 2017. 04. 28. 10:44
Előzmény: törölt hozzászólás
#2975
"PSZÁF bírság 41.315 31.715 NAV bírság és késedelmi pótlék 601 554 Értéktőzsde bírság 2.000 2.000 Vevőktől kapott előlegek 0 0 Egyéb kötelezettségek 8.062 6.304 Összesen 51.978 40.573 Az egyéb kötelezettségek értéke döntően a fordulónapon fennálló különböző adófizetési kötelezettségekből ( 3.091 eFt ), valamint belföldi cégek felé fennálló kölcsöntartozásokból ( 3.568 eFt ) áll ." vicces, ezekszerint a töredékét---((((((((( majd ha a végrehajtásokat törlik, akkor el is hiszem
Törölt felhasználó 2017. 04. 28. 10:44
Törölt hozzászólás
#2974
Hathor
Hathor 2017. 04. 28. 10:42
Előzmény: #2968  exmnbs1
#2973
:)
exmnbs1 2017. 04. 28. 10:42
Előzmény: #2970  exmnbs1
#2972
"A leányvállalat 2015.évi és 2016.évi magyar számviteli szabályok szerint készült beszámolójában kimutatott 800.000 eFt bekerülési értékü és 678.375 eFt könyvszerinti értékü szellemi terméke nulla Ft értékkel szerepel az IFRS szabályok szerint készült konszolidált beszámolóban. Az értékvesztés a saját tőkén belül a tartalékok sorban jelentkezik. ( 678.375 eFt )"
Törölt felhasználó 2017. 04. 28. 10:39
Törölt hozzászólás
#2971
exmnbs1 2017. 04. 28. 10:36
Előzmény: #2969  exmnbs1
#2970
link "1.2 A vállalkozás folytatásának elve Jelen konszolidált pénzügyi kimutatások a vállalkozás folytatásának elvével összhangban készültek. Azonban a Társaság a megalakulás óta veszteséges, mivel a Társaság fő tevékenységét képező fejlesztési tevékenység leállt. A vállalkozás megalakulása óta jelentős bevételt nem termelt, azonban az újonnan megválasztott igazgatóság elsődleges célja a társaság likviditásának megerősítése egyéb tevékenységek bevonásával."
exmnbs1 2017. 04. 28. 10:34
Előzmény: #2968  exmnbs1
#2969
éves árbevétel NULLA)))))))
exmnbs1 2017. 04. 28. 10:33
Előzmény: #2967  exmnbs1
#2968
jegyzett tőke: -678m)))))))))csodás)))))))
exmnbs1 2017. 04. 28. 10:31
Előzmény: #2966  exmnbs1
#2967
link "Az Nyrt konszolidált 2016. évi tevékenységéről a mérlegben szereplő 491 E Ft mérlegfőösszeg, és a mérleg szerinti 27.501 E Ft veszteség hűen tükrözi a társaság tevékenységét. A konszolidált mérlegben kimutatott veszteség a felügyeletek felhalmozott bírságaira vezethető vissza."))))))) hú de szánalmas, nem működtek jogszerűen és a felügyeletre akarják fogni))))))))))))))))))))) a kb 800m hová lett a mérlegből????))))))491E mérlegfőösszeg)))))))))))))))))))))9
exmnbs1 2017. 04. 28. 10:17
Előzmény: #2965  exmnbs1
#2966
Alig tobb mint 2 es fel hetet késtek vele, ami alap es jogszabály ellenes
exmnbs1 2017. 04. 28. 10:15
Előzmény: #2964  exmnbs1
#2965
Megnézem alaposabban.
exmnbs1 2017. 04. 28. 10:15
Előzmény: #2963  exmnbs1
#2964
Hű milyen frankok a jelentésekAz egyikben a mérlegfőösszeg mar közelíti. A nullát)))))))))Ellenvélemény is van))))))
exmnbs1 2017. 04. 24. 12:25
Előzmény: #2960  zsoltee77
#2963
Azt el is hiszem hogy várod. az infót pl a határozati javaslatokról. Alig 2 hete közzé kellett volna tenniük.
kaspo 2017. 04. 18. 18:21
Előzmény: #2959  Hathor
#2962
lehet brókerek jót röhögnek műszak végén
kaspo 2017. 04. 18. 18:21
Előzmény: #2960  zsoltee77
#2961
te ők 3 huf tól vannak itt kiülik a pozit mint estmediában bármiben
zsoltee77
zsoltee77 2017. 04. 18. 18:18
Előzmény: #2958  R100
#2960
Jól elbeszélgetsz magaddal. Az infókat mi is várjuk, csak nekünk hasznunk is származhat belőle, illetve már most is 2-4x-ét éri a felépített pozi többünknek.
Hathor
Hathor 2017. 04. 18. 18:00
Előzmény: #2958  R100
#2959
R00-R100-R1000 ismet egyutt a veletlen csapat egyidoben
R100 2017. 04. 18. 17:05
Előzmény: #2957  R00
#2958
ok
R00 2017. 04. 18. 17:00
Előzmény: #2956  R1000
#2957
5 fórintál elmondom a Ti-rexet.
R1000 2017. 04. 18. 16:56
Előzmény: #2955  zsoltee77
#2956
további infó?
zsoltee77
zsoltee77 2017. 04. 15. 19:58
Előzmény: #2934  exmnbs1
#2955
Visszavonták a felszámolási kezdeményezést, kijött róla a közlemény is. link
diler 2017. 04. 14. 00:57
Törölt hozzászólás
#2954
exmnbs1 2017. 04. 13. 20:46
Előzmény: #2951  Törölt felhasználó
#2953
3 székhely helyett egy negyediket választottak........
exmnbs1 2017. 04. 13. 20:41
Előzmény: #2951  Törölt felhasználó
#2952
Jo hosszú volt a jelenléti IV, de valahogy tartózkodtak közel 1 M papírral.....
Törölt felhasználó 2017. 04. 13. 20:28
Előzmény: #2948  exmnbs1
#2951
egyáltalán itt történt valami vagy csak pár félőrült speki rulettezik megint a golyó nélküli kaszinóban?
exmnbs1 2017. 04. 13. 20:28
Előzmény: törölt hozzászólás
#2950
Így van. Észrevették es nem javítottak, tehát)))))))
Törölt felhasználó 2017. 04. 13. 20:27
Előzmény: #2947  exmnbs1
#2949
Te meg keresd meg az ünnep fényét a sötét önvalódban s kezdj el normális lenni!Off, kellemes ünnepeket mindenkinek!
exmnbs1 2017. 04. 13. 20:25
Előzmény: törölt hozzászólás
#2948
Ja, elirtak.)))))Elotte meg le tudtak irni.
exmnbs1 2017. 04. 13. 20:21
Előzmény: törölt hozzászólás
#2947
Keresd elo, tobb dolgot.Ilyet meg egy társasházi kgyn sem lehet.
exmnbs1 2017. 04. 13. 20:20
Előzmény: törölt hozzászólás
#2946
Persze, hogyne.))))Remelem a felugyelet is megy majd.
Törölt felhasználó 2017. 04. 13. 20:20
Törölt hozzászólás
#2945
Konzumos
Konzumos 2017. 04. 13. 20:19
Előzmény: #2941  exmnbs1
#2944
Ugyan azt folytatod,amit a konzumban tavaly. Tiltasd már ki saját magad..
Törölt felhasználó 2017. 04. 13. 20:18
Törölt hozzászólás
#2943
exmnbs1 2017. 04. 13. 20:17
Előzmény: #2940  Törölt felhasználó
#2942
Ezek melle jon a negativ sajattoke.......
exmnbs1 2017. 04. 13. 20:14
Előzmény: #2940  Törölt felhasználó
#2941
Nem .Kamuszinhelyre kiírt kgy, alapszabály sértő módon nincsenek határozati javaslatok.Lényeges infót nem hoztak nyilvánosságra időben, egyebekben szavazas a kgy-n, ezek tényekAz is hogy MNB a felszamolasukat belengetteEhelyett kamuralliztatasRemelem kivizsgálják ezeket.hogy volt-e Wash trade, bennfentes kereskedelem.Újabb buntetes esetén a kiemeltbol nem jöhetnek ki a felülvizsgálatkor. Bocs hogy a pilotazasotokat megtámogatom a fenti tényekkel.)))))))

Topik gazda

R100
3 2 1

aktív fórumozók


friss hírek További hírek