Topiknyitó: pancserlama 2003. 02. 23. 12:07

Rába és a láma  

Vasárnapi ebéd előtt a korcsmában.
Egy tisztességes spekuláns mivel is kezdi vasárnapi programját?
Míg élete párja a vasárnapi ebédet kotyvasztja, menekülésre adja fejét.
A boszorkány üstben rotyogó, ebédnek nevezett főzet felajzó illata elöl, kénytelen a közeli intézmény, barackpálinka és a savanyú sör illatával átitatott intézménybe menekülni.
Felüdítő érzés a boszorkánykonyha légköre (Ne egyél bele, mert pofán váglak…..!!! Mondtam már cigivel kifelé…..!!! Lehet, hogy anyád úgy csinálja de…….!!!) után a hím egyedektől enyhén izzadságszagú helyiség zsivaja.
Mivel a társasába láma későn érkezvén, a jelenléti ív aláírását követően beáll a söntéspunt előtt kígyózó két ember mögé és Béla harsány kiáltásának eleget téve, előveszi pénztárcáját.
Megért ő mosollyal figyeli Ica (Ő a csapos) dekoltázsát, himbálózó kebleit és zsonglőröket meghazudtoló kacsóját.
Fantasztik us, ahogy az üvegre szerelt fém mütyürrel önti a mérőpohárba a sárgán csillogó párlatot.
Kimérve a mennyiséget egy ügyes mozdulattal, még profi brókert is meghazudtoló póker arccal (fapofával), felét a vendég poharába önti, míg másik felét a kocsma nyereség alapjában hagyja.
Lámát a révedezésből, Ica (Ő a csapos) turbékoló hangja zavarja meg.
-Mi és mennyi pancserkám?
Láma az erotikus hangnemtől zavarba esve, tévesen értelmezi a kérdést, a hatalmas keblekre szegezi tekintettét, majd elrévedezve válaszol.
-RÁBÁt és sokat!!
Ica (Ő a csapos) hatalmas kék szemeit tágra nyitja és őszinte áhítattal bele ordít lámánk képébe.
-Mi van!!??
Majd rövid, rokoni és egyéb anatómiai színfoltokkal tarkított szópárbajt követően, tisztázódik a rendelés tárgya, és végre láma megindulhat a baracknak nevezett gyümölcs párlatával megpakolt tálcával (ÁNTSZ által előirt rozsdamentes) tőzsdei spekulációkban megedződőt társasága felé.
Béla falkavezérhez híven, maga elé húzza a tálcát és egy feles lehörpintését követően, felvállalja az előkóstoló szerepét, majd a leosztás felelősségteljes feladatát.
Lámában a (egy nekem, egy neked, majd ismét egy nekem) teátrális leosztás, némi gyanakvást kelt a testvéries megosztás elvében, de hát egy jó barátban és a brókerében csak megbízik az ember.
B.Béla a benyelt maligánfok a megspórolt fizetőeszköz okozta jóérzés jeléül, egy nagyot csettintett nyelvével, miközben Jenö (Barátai közt Nyuszika) cigarettájából egy szálat lenyúlt.
Miközben a füstszűrőt akkurátusan letörte, elgondolkodva az asztalon üresen lévő „feles” poharakat számolta.
A meztelen cigarettát szája szélébe rakva, láma felé fordult, miközben a mozdulatban benne volt TŰZET!! , feltette szokásos kérdését.
-Na mit vettél??
Láma csodálattal teli félelemmel figyelte Bélát.
A várható szemrehányástól, halkan, suttogva válaszolt.
-Rábát.
N éma csend lett a műintézményben.
Csak egy eltévedt tekegolyóként ide-oda pattogó vendég a mosdó ajtót elfelejtvén kinyitni zavarta meg a csendet.
De az ajtó mellet erre az esetekre rendszeresítet székre leülve ö is elcsendesedett.
Béla elgondolkodva szögezte tekintetét a tálcán szaporodási céllal ügyködő, két légyre, majd egy határozott mozdulattal megzavarva ténykedésüket.
Csend esen megszólalt.
Helyes.
A higgadt helyeslés, a társaságban nyomasztóan uralkodó félelmet, karmesteri pálca intését felelevenítően elhessegette és újra helyreállt a békés zsibongás.
Egy darabig még egyesek szemén látszott a bizonytalanság és óvatosan sandítottak Béla felé.
De lassan mindenki meggyőződött arról, hogy Béla elméje nem háborodott meg és a helyeslése az egy szokványostól eltérő de őszinte.
Rövidesen mindenkiben tudatosodott, és lassan pletykaként terjengeni kezdett hogy az aktuális napi csoda, miszerint Béla igazat adott el ült.
Már csak azért is, mert a „minden csoda három napig tart” Ica (Ő a csapos) által vezette intézményben csak három perc.
Ezt követően már semmi érdemleges nem történt.
Mivel kakukkos órát meghazudtoló pontossággal megjelent Matildka, Jenö (Nyuszika) felesége és házi fodrászuk kreatívságát a fején hordozva jelezte, hogy cselédként foglalkoztatott anyósa elkészült az ebéddel.
Miáltal az ékes társaságot feloszlatja.
Egyesek szerint Matildka híd és egyéb blokádokban hatékony szerepet vállalhatna a rendfenntartó erők költséges bevetése helyett, de ennek hangzatosabb jelét nem merték adni.
Így hát a Rába befektetés bővebb kitárgyalása Bélával, vélhetően a következő szabadfoglalkozásra tolódik.
Béla engedvén az erőszaknak kihörpintette a maradék maligánokat az asztalon lévő poharakból és belegyező bólintással fel állt és hallgatólagos beleegyezését adta a társaság távozásához.
lama
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
Nantal45 2012. 03. 22. 00:28
Előzmény: #55321  pancserlama.
#55360
...e-mail ment...!
Nantal45 2012. 03. 22. 00:12
Előzmény: #55358  Nantal45
#55359
...na még egyszer, az INVITÁLÁS:

1.) link (KGY. Meghívó)
2.) link (a KGY-re eljutási lehetőség)
Nantal45 2012. 03. 21. 23:58
Előzmény: #55357  Nantal45
#55358
...aztán...!

...mivel én, közel 400 km-ről utazom vonattal -, nagyjából 9 óra magasságában érkezem...!
...de, ha lekésem a csatlakozást Pesten, akkor csak szűkön "esem be az ajtón", 10 óra előtt...!

..ezért, más valakinek IS szükséges "besegítenie", a "csoportba szedés" feladatában...!

...de ezt, CSAK Ő maga, jelentheti be, itt a "fórumon"...!
Nantal45 2012. 03. 21. 23:44
Előzmény: #55353  trombita63
#55357
...hmm...!

...nem én kívánom ezeket "kezelni", mert így is "össze csapnak a fejem felett a hullámok"

...éppen ezért gondoltam azt ki, hogy mindenkinek lehet a közeli ismerősei, családja körében olyan valaki, akinek ideje is akad, kedve is "összejön", egy ilyen GYŐRI "kirándulásra", merthogy nyugdíjasként, csak "elemózsiával" szükséges ellátni...!

...Őket gondoltam MEGHATALMAZNI...!

...a Közgyűlésen aztán, valamelyikőnk, a hátán és mellén egy "nick neves" táblával, csoportba szednénk a "kisrészvényeseket" és ellátnánk őket eligazítással is...!

...páran, személyesen is ismerjük egymást, az itt fórumozók közül, éppen az általunk, a PSZÁF ellen indított peres eljárások kapcsán és MI, - úgy tudom -, mindannyian részt veszünk ezen a közgyűlésen, én minden képen...!

trombita63 2012. 03. 21. 23:33
Előzmény: #55355  Nantal45
#55356
Én nem tudok menni.
Nantal45 2012. 03. 21. 23:23
Előzmény: #55354  Nantal45
#55355
...a MŰKÖDŐ linkek, az 55323-as KOMMENTEMBEN találhatóak...!

...csak ide másoltam onnan, oszt "feketék" lettek, azaz "be vakultak"...! ...:-(((...!
Nantal45 2012. 03. 21. 23:18
Előzmény: #55351  trombita63
#55354
...a KÖZGYŰLÉSRE INVITÁLÁS:

1.) link (KGY. Meghívó)
2.) link (a KGY-re eljutási lehetőség)
3.) Hozni KELL, a Személyi Igazolványt és a Lakcím kártyát.
4.) Ha, meghatalmazottként is eljárna valaki, akkor az alanti MEGHATALMAZÁS kitöltésével és aláírásával, mást is képviselhet...!
trombita63 2012. 03. 21. 23:15
Előzmény: #55352  Nantal45
#55353
Szivesen.

A meghatalmazás hogyan jut el hozzád?
Nem olvastam vissza a topikot.
Nantal45 2012. 03. 21. 23:07
Előzmény: #55351  trombita63
#55352
...NAGYON KÖSZÖNÖM a kisegítését...!
...hálás vagyok érte...!

...még egyszer KÖSZÖNÖM...!
trombita63 2012. 03. 21. 22:43
#55351
Meghatalmazás részvényes közgyűlési képviseletére (tájékoztató jellegű iratminta)

KÉPVISELETI MEGHATALMAZÁS

Alulírott, …………………………….. (név) (Budapest, …………………….. utca ….. szám …… emelet ……. ajtó alatti lakos) mint a ………………………… Részvénytársaság (székhely: …… Budapest, …………………. út …. szám; cégjegyzékszám: ………..………….) …. db, egyenként ……………. Ft névértékű névre szóló részvényének – részvénykönyvbe is bejegyzett – részvényese

meghatalmazom

…………………………….. (név) (szül. hely, idő:…………….…………., anyja neve: …………………….., szig. száma: ………………….., Budapest, …………………….. utca ….. szám …… emelet ……. ajtó alatti lakost), hogy a 20... ……………. hó …… nap ……… órára – a társaság székhelyére – összehívott közgyűlésen a képviseletemet ellássa, nevemben jognyilatkozatot tegyen, és mindazon jogokat gyakorolja, amelyek engem mint részvényest a közgyűlésen egyébként megilletnek.

A jelen képviseleti meghatalmazás érvényessége a társaság fentiekben megjelölt időpontban megtartandó közgyűlésére szól, amely érvényesség azonban kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására, valamint a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlésre is.

Budapest, 20... ………………… hó ……. nap

……………………………………. (aláírás)
meghatalmazó

A meghatalmazást elfogadom, és nyilatkozom arra vonatkozóan, hogy a meghatalmazás kapcsán tudomásomra jutott valamennyi információt bizalmasan, titokként kezelem.

……………………………………. (aláírás)
meghatalmazott

Előttünk, mint tanúk előtt:

1. ……………………………………….. (név)
…………………………………………(cím)

2. ……………………………………….. (név)
…………………………………………(cím)
Nantal45 2012. 03. 21. 21:43
Előzmény: #55346  csuvi
#55350
...hoppá...!

...most jöttem rá, hogy ez a MEGOLDÁS, valójában egy ingyenes "képtárolóval" kombinált PDF-be konvertálás...!

...nem rossz ötlet és meg is fogom csinálni, de a segítőmnek a szeme nagyon "csipásra" váltott, úgyhogy ebből csak holnap lehet MEGOLDÁS...!

...másrészt, ha "vágólapra" veszem a kommentemben "beírt" MEGHATALMAZÁST és vissza teszem word-be, elég szépen "ki simítja", az összekuszált szöveget és elrendezést...!

...még egyszer KÖSZI az ötletet...!
Nantal45 2012. 03. 21. 21:26
Előzmény: #55346  csuvi
#55349
...aha...!

...most esett le a "tantusz"...!

...azaz, képként, "betárazom" ebbe az ingyenes "tárolóba", oszt a linkjét teszem be a kommentbe...!

...most jöttem rá, erre a logikai menetre...!
...na, ha megjön a "segítség", megkíséreljük, a javaslatod szerint...!
...igen ez MEGOLDÁS is lehet...!

...ámbátor, szívesebben tenném be a "topikba", - mert innen simán "ki másolható" word-be -, amit egy gyerek is megtesz és ki is nyomtat...!

...sőt...!

...a már "be vitt" (össze tördelt) MEGHATALMAZÁS "mintát", ha "vágólapra" veszem és word-be viszem, rögtön "ki simítja" a word...!
Nantal45 2012. 03. 21. 21:03
Előzmény: #55345  zizoo
#55348
...hmm...!

...a Rábán "tanyáztál" nagyot...?
Nantal45 2012. 03. 21. 21:00
Előzmény: #55346  csuvi
#55347
...KÖSZI az eligazításodat...!
...megfogom próbálni...!
...már "intézkedtem" segítség után, de MOST éppen "filmet néz"...!
...tudod, "ismeretlen területen", óvatosnak szükséges lennem...!

...odáig már eljutottam, hogy kérte a "fájl nevet", de ekkor döntöttem úgy, hogy biztonsági okokból, nem csinálom egyedül...!
csuvi 2012. 03. 21. 20:42
Előzmény: #55343  Nantal45
#55346
Majdnem középen Upload dokument nagy kék keretben! :)
kikeresed a gépeden,
feltöltöd
mikor látod a feltöltött szöveget, a linket kimásolod a fórumba.

Hirtelen ezt találtam de biztos van jobb is.
zizoo 2012. 03. 21. 20:38
#55345
Én itt befejeztem.
Soha többet egy fiLlért sem viszek a magyar tőzsdére!
Akik bent maradnak őszinte részvétem:(
Ha megtakarításod vagy le vagy szarva.
Miért nem vettél fel devizahitel akkor támogatnánk:(
Ez ma hivatalos álláspont a kormány részéről:(
Nantal45 2012. 03. 21. 20:36
Előzmény: #55342  csuvi
#55344
...merthogy, PDF-et hogyan vesz be, ez az "ablak"...???

...bocsi, de még ilyet, - a kommentek között -, eddig még nem emlékszem, hogy láttam volna...!

...nagyon meg köszönöm, ha ki tudnál segíteni...!
Nantal45 2012. 03. 21. 20:30
Előzmény: #55342  csuvi
#55343
...húúúú-haaaa...!

...köszönöm, hogy jót akarsz...!
...csak hát, nekem - amit küldtél linket -, az "kínaiul" esik...!
...még akkor is, ha a Googlal lefordítom...!

...bocsi...!
csuvi 2012. 03. 21. 20:07
Előzmény: #55341  Nantal45
#55342
dokumentum feltöltés: link
Wordben feltöltöd PDF-ben letölthető utána.
Csak a linket nem felejtsd el a dokumentumhoz.
Nantal45 2012. 03. 21. 20:04
Előzmény: #55340  Nantal45
#55341
...hmm...!

...most meg a felétől lefelé, még a sorokat is "össze zagyválta"...!

...de még a "fórum" is furcsa lett...!