Topiknyitó: pancserlama 2003. 02. 23. 12:07

Rába és a láma  

Vasárnapi ebéd előtt a korcsmában.
Egy tisztességes spekuláns mivel is kezdi vasárnapi programját?
Míg élete párja a vasárnapi ebédet kotyvasztja, menekülésre adja fejét.
A boszorkány üstben rotyogó, ebédnek nevezett főzet felajzó illata elöl, kénytelen a közeli intézmény, barackpálinka és a savanyú sör illatával átitatott intézménybe menekülni.
Felüdítő érzés a boszorkánykonyha légköre (Ne egyél bele, mert pofán váglak…..!!! Mondtam már cigivel kifelé…..!!! Lehet, hogy anyád úgy csinálja de…….!!!) után a hím egyedektől enyhén izzadságszagú helyiség zsivaja.
Mivel a társasába láma későn érkezvén, a jelenléti ív aláírását követően beáll a söntéspunt előtt kígyózó két ember mögé és Béla harsány kiáltásának eleget téve, előveszi pénztárcáját.
Megért ő mosollyal figyeli Ica (Ő a csapos) dekoltázsát, himbálózó kebleit és zsonglőröket meghazudtoló kacsóját.
Fantasztik us, ahogy az üvegre szerelt fém mütyürrel önti a mérőpohárba a sárgán csillogó párlatot.
Kimérve a mennyiséget egy ügyes mozdulattal, még profi brókert is meghazudtoló póker arccal (fapofával), felét a vendég poharába önti, míg másik felét a kocsma nyereség alapjában hagyja.
Lámát a révedezésből, Ica (Ő a csapos) turbékoló hangja zavarja meg.
-Mi és mennyi pancserkám?
Láma az erotikus hangnemtől zavarba esve, tévesen értelmezi a kérdést, a hatalmas keblekre szegezi tekintettét, majd elrévedezve válaszol.
-RÁBÁt és sokat!!
Ica (Ő a csapos) hatalmas kék szemeit tágra nyitja és őszinte áhítattal bele ordít lámánk képébe.
-Mi van!!??
Majd rövid, rokoni és egyéb anatómiai színfoltokkal tarkított szópárbajt követően, tisztázódik a rendelés tárgya, és végre láma megindulhat a baracknak nevezett gyümölcs párlatával megpakolt tálcával (ÁNTSZ által előirt rozsdamentes) tőzsdei spekulációkban megedződőt társasága felé.
Béla falkavezérhez híven, maga elé húzza a tálcát és egy feles lehörpintését követően, felvállalja az előkóstoló szerepét, majd a leosztás felelősségteljes feladatát.
Lámában a (egy nekem, egy neked, majd ismét egy nekem) teátrális leosztás, némi gyanakvást kelt a testvéries megosztás elvében, de hát egy jó barátban és a brókerében csak megbízik az ember.
B.Béla a benyelt maligánfok a megspórolt fizetőeszköz okozta jóérzés jeléül, egy nagyot csettintett nyelvével, miközben Jenö (Barátai közt Nyuszika) cigarettájából egy szálat lenyúlt.
Miközben a füstszűrőt akkurátusan letörte, elgondolkodva az asztalon üresen lévő „feles” poharakat számolta.
A meztelen cigarettát szája szélébe rakva, láma felé fordult, miközben a mozdulatban benne volt TŰZET!! , feltette szokásos kérdését.
-Na mit vettél??
Láma csodálattal teli félelemmel figyelte Bélát.
A várható szemrehányástól, halkan, suttogva válaszolt.
-Rábát.
N éma csend lett a műintézményben.
Csak egy eltévedt tekegolyóként ide-oda pattogó vendég a mosdó ajtót elfelejtvén kinyitni zavarta meg a csendet.
De az ajtó mellet erre az esetekre rendszeresítet székre leülve ö is elcsendesedett.
Béla elgondolkodva szögezte tekintetét a tálcán szaporodási céllal ügyködő, két légyre, majd egy határozott mozdulattal megzavarva ténykedésüket.
Csend esen megszólalt.
Helyes.
A higgadt helyeslés, a társaságban nyomasztóan uralkodó félelmet, karmesteri pálca intését felelevenítően elhessegette és újra helyreállt a békés zsibongás.
Egy darabig még egyesek szemén látszott a bizonytalanság és óvatosan sandítottak Béla felé.
De lassan mindenki meggyőződött arról, hogy Béla elméje nem háborodott meg és a helyeslése az egy szokványostól eltérő de őszinte.
Rövidesen mindenkiben tudatosodott, és lassan pletykaként terjengeni kezdett hogy az aktuális napi csoda, miszerint Béla igazat adott el ült.
Már csak azért is, mert a „minden csoda három napig tart” Ica (Ő a csapos) által vezette intézményben csak három perc.
Ezt követően már semmi érdemleges nem történt.
Mivel kakukkos órát meghazudtoló pontossággal megjelent Matildka, Jenö (Nyuszika) felesége és házi fodrászuk kreatívságát a fején hordozva jelezte, hogy cselédként foglalkoztatott anyósa elkészült az ebéddel.
Miáltal az ékes társaságot feloszlatja.
Egyesek szerint Matildka híd és egyéb blokádokban hatékony szerepet vállalhatna a rendfenntartó erők költséges bevetése helyett, de ennek hangzatosabb jelét nem merték adni.
Így hát a Rába befektetés bővebb kitárgyalása Bélával, vélhetően a következő szabadfoglalkozásra tolódik.
Béla engedvén az erőszaknak kihörpintette a maradék maligánokat az asztalon lévő poharakból és belegyező bólintással fel állt és hallgatólagos beleegyezését adta a társaság távozásához.
lama
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
Nantal45 2012. 03. 20. 10:42
Előzmény: #55257  because
#55260
...hmm...!

"...Az Igazgatóság álláspontja szerint a fenti napirendi pont nem tartozik a Közgyűlés hatáskörébe, valamint sem a fenti napirendi pont, sem a határozati javaslat nem felel meg a jogszabályok
rendelkezéseinek..."

...na, ez az álláspont, - számomra -, a CSALÁS bűncselekményének "vízióját" vetíti előre...!

...jó lenne tisztázni, - mielőtt a "vételi ajánlat" kapcsán -, ebből megalapozott gyanú keveredik ki...!

...jól gondolom...?
watson
watson 2012. 03. 20. 10:23
Előzmény: #55257  because
#55259
Minősítették saját magukat.

Érdekes hogyha valamennyi IT és FB tagról egyenként kérték a szavazást, akkor ezen mit szeretne még nevesíteni?

Pofátlanok.

A napirendet kell javasolni, nem a határozat szövege a döntő!!!

Ezekl után minden józan tulajdonosnak, így az MNV-nek vagy az alapoknak ha visszakerül hozzájuk a pakkjuk, el kell gondolkozni róluk kivétel nélkül...

A minimum lett volna ha a Maláj eladja a pakkját, akkor felálljon az IT-ből...
Törölt felhasználó 2012. 03. 20. 10:21
Előzmény: #55257  because
#55258
Watson, szerintem megvan a bizonyítvány:

"nem tartozik a Közgyűlés hatáskörébe"

Mégis hová tartozik? Alapszabály 13. pontot nem ismerik?

"A Közgyűlés jogosult az Igazgatóság, ideértve a Vezérigazgató hatáskörébe tartozó kérdésekben is dönteni."

because 2012. 03. 20. 10:11
Előzmény: #55255  watson
#55257
"A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. („Rába Nyrt.”)
tájékoztatása részvényesi indítványról
A Rába Járműipari Holding Nyrt. értesíti a Társaság tisztelt részvényeseit, hogy a Társaságban
együttesen a szavazatok több mint 1 százalékával (együttesen 1,33 százalékkal) rendelkező részvényesekként
Gagyi Pálffy Attila György, a T-Invest ’91 Kft., Oláh Gábor, Gagyi Pálffy Györgyné,
valamint a Netcég Kft. („Kisebbségi Részvényesek”) a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV.
törvény („Gt.”) 300. § és 217. § alapján a napirendi pont kiegészítésére, illetve határozati javaslatra
tett indítványa alapján a Társaság Igazgatósága a
2012. április 6-án tartandó éves rendes közgyűlés
7. napirendi pontja kapcsán az alábbi határozati javaslatot teszi közzé:
Hatályos szöveg: Módosított szöveg:
13 Közgyűlés
[…]
(t) döntés a Társaság befektetési ingatlanainak
nyilvántartásáról, számviteli politikájáról, a befektetési
ingatlanainak átminősítéséről.
17.5 A Közgyűlés határozatait a 13. pont (a), (b/2),
(c), (d), (i), (m) és (p) pontjaiban felsorolt ügyekben
a leadott szavazatok legalább háromnegyedes
többségével, más ügyekben pedig a leadott
szavazatok egyszerű többségével hozza meg. A
tartózkodás a határozati javaslatot nem támogató
szavazatnak minősül.
17.5 A Közgyűlés határozatait a 13. pont (a), (b/2),
(c), (d), (i), (m), (p) és (t) pontjaiban felsorolt
ügyekben a leadott szavazatok legalább háromnegyedes
többségével, más ügyekben pedig a
leadott szavazatok egyszerű többségével hozza
meg. A tartózkodás a határozati javaslatot nem
támogató szavazatnak minősül.
A 13. pont (t) pontjával kapcsolatos ügyekben
a Közgyűlés határozata akkor hozható meg, ha
ahhoz a szavazatok egyenként legfeljebb egy
százalékát képviselő részvényesek legalább
háromnegyedes többsége előzetesen, a Közgyűlés
megtartására vonatkozó szabályok szerint
hozzájárult. Az ilyen döntést napirendre
tűző Közgyűlést meg kell előznie ezen részvényesek
ülésének, amelyet a Közgyűléssel
egyidejűleg, azonos hirdetményben (azonos
napra és azonos helyszínre) kell összehívni, a
Közgyűlés összehívására vonatkozó szabályok
szerint, beleértve a határozatképtelenségre,
illetve a határozatképtelenség miatt történő
megismétlésre vonatkozó szabályokat. A 13.
pont (t) pontjával kapcsolatos ügyekben a szavazatok
egyenként legfeljebb egy százalékát
képviselő részvényesek közül módosítási határozat
ellen (a tartózkodás e tekintetben támogató
szavazatnak minősül) szavazóknak a Társaság
köteles a kivezetéshez kapcsolódó vételi
ajánlatot megtenni a BÉT Bevezetési és
Forgalombantartási Szabályzatában foglaltak
szerint.
2
Az Igazgatóság tájékoztatja továbbá a tisztelt részvényeseket, hogy a Kisebbségi Részvényesek
által indítványozott további napirendi pontokat nem tűzi a Társaság éves rendes közgyűlésének
napirendjére, illetve a Kisebbségi Részvényesek által indítványozott további határozati javaslatot
nem teszi közzé, az alábbi okok miatt.
1. A Kisebbségi Részvényesek új napirendi pontként indítványozták, hogy a Társaság közgyűlése
döntsön a Társaság befektetési ingatlannal kapcsolatos számviteli politikájának és nyilvántartásának
visszamenőleges megváltoztatásáról, továbbá határozati javaslatot tettek arra vonatkozóan,
hogy a Közgyűlés utasítsa az Igazgatóságot a Társaság 2011. évi éves beszámolójának a
befektetési ingatlannal kapcsolatos számviteli politika és nyilvántartás visszamenőleges megváltoztatását
követő újbóli elkészítésére.
Az Igazgatóság álláspontja szerint a fenti napirendi pont nem tartozik a Közgyűlés hatáskörébe,
valamint sem a fenti napirendi pont, sem a határozati javaslat nem felel meg a jogszabályok
rendelkezéseinek.
2. A Kisebbségi Részvényesek új napirendi pontokként indítványozták, hogy a Társaság közgyűlése
döntsön igazgatósági, felügyelőbizottsági, illetve audit bizottsági tagok visszahívásáról, új tagok
megválasztásáról.
Az Igazgatóság álláspontja szerint ezen napirendi pontok nem a jogszabályoknak megfelelően
kerültek előterjesztésre, mivel a Kisebbségi Részvényesek az előterjesztés okaként nem a közgyűlés
hatáskörébe tartozó okot jelöltek meg,valamint tartalmuk sem felel meg a jogszabályoknak,
mivel a napirendi pontok nem tartalmazzák a visszahívásra kerülő, illetve megválasztandó
személyeket.
A Kisebbségi Részvényesek bejelentették továbbá, hogy 2012. március 13-tól a RÁBA Nyrt. 2012.
évi rendes közgyűlésének berekesztéséig az együttesen 1,33 százalékos szavazati jogot biztosító
részvényeikkel összehangolt magatartást gyakorolnak.
Győr, 2012. március 20.
Rába Nyrt. Igazgatósága"
torino 2012. 03. 20. 10:11
Előzmény: #55255  watson
#55256
Sziasztok

link
watson
watson 2012. 03. 20. 10:00
Előzmény: #55247  cree1
#55255
Nem szokás egy igazgatóságnak a tulajdonosokkal szembe menni sem...

Ha ezt kérik akkor a döntés lehetőségét minimum meg kellene adják a közgyűlésnek.

Ha ezt nem teszi meg, akkor egy senkiházi gerinctelen bagázs az egész igazgatóság.
Jelenleg nem gondolnám ezt róluk, de a döntésükkel minősíteni fogják saját magukat.
pancserlama.
pancserlama. 2012. 03. 20. 09:17
Előzmény: #55253  Nantal45
#55254
)))
Nantal45 2012. 03. 20. 09:10
Előzmény: #55248  pancserlama.
#55253
...e-mail ment...!
pancserlama.
pancserlama. 2012. 03. 20. 08:45
Előzmény: #55250  tigus7313
#55252
tigus
Nagyságrend?
Törölt felhasználó 2012. 03. 20. 08:38
Előzmény: #55247  cree1
#55251
Nem szokás, vagy törvény tiltja?
Már bocsánat, de jelen helyzetben a szokás, meg a PC az a "ki nem sz.... le?" kategória. A társaság a saját mérlegével azt csinál, amit akar. Akár soron kívül is, ha szükségét érzi. És nem kell hozzá új KGY-t kiírni. Érdemes olvasgatni az alapszabályt is.
tigus7313 2012. 03. 20. 08:18
Előzmény: #55247  cree1
#55250
2012-re is lehet.
2011-re valóban nem lenne szokványos a változtatás, de mivel nem olyan sokrétű a feladat, illetve nem hat más könyvelési tételekre, arra is megoldható lenne.

az átértékelés nem használható fel osztalékfizetésre.(egyrészt nem az anyavállalati mérleget érinti, ami az osztalékfizetés alapja, másrészt az IFRS is kihangsúlyozza, hogy ez az átértékelési többlet nem képez osztalékalapot.)

a bemásolás nem automatikus.
A Jármű április-májusban szokott osztalékot fizetni az anyának, ezzel már lesz alaptőkén felüli vagyon, de csak a második félévben használható fel (évközi mérleg készítése után) srv-re.
pancserlama.
pancserlama. 2012. 03. 20. 07:57
Előzmény: #55247  cree1
#55249
Esélyek latolgatása nélkül.
Az ire a pontot a közgyűlés teszi fel !
pancserlama.
pancserlama. 2012. 03. 20. 07:55
Előzmény: #55246  cree1
#55248
Jó reggelt !
Miért csak?
cree1 2012. 03. 20. 07:46
Előzmény: #55246  cree1
#55247
A 2011-re vonatkozólag VOLT egy elfogadott számviteli politika, ennek alapján készűlt a beszámoló, és ennek alapján az audit is.
Nem szokás visszamenőleg számviteli politikát változtatni, újraauditáltatni, FB-vel, IG-vel újra elfogadtatni, új közgyűlést kiírni stb...
cree1 2012. 03. 20. 07:40
Előzmény: #55245  ttgeza
#55246
de az már csak 2013
ttgeza 2012. 03. 20. 06:27
Előzmény: #55244  Nantal45
#55245
Azt gondolom, igaza van, Nantal Uram,
a befektetési ingatlan, ha bekerül a mérlegbe a valós értékén, akkor be kell számítani a saját tőkébe a Számviteli törvény szerint is...
De egyelőre nincs ott, csak "történelmi" értéken, amiről persze tudjuk, hogy nem valós. Sőt, mások is tudják...

Nantal45 2012. 03. 20. 01:55
Előzmény: #55243  Diana9024
#55244
...hmm...!

...akkor, a "befektetési ingatlan", könyv szerinti és a beszámolóban auditált forgalmi értéke közötti, cca. 5,65 mrdFt érték különbözetet, minek nevezik...?

...csokoládé máznak jól hangzana...?
...bocsi...! ...:-)))...!
Diana9024 2012. 03. 19. 22:38
Előzmény: #55217  pancserlama.
#55243
Nincs alaptőkén felüli vagyon.
Ez a határozati javaslat lehet a tavalyi gondolkodás nélküli átmásolása (egy évvel ezelőtt, a 2010. december 31-i állapot szerint volt alaptőkén felüli vagyon).
A mostani közgyűlési előterjesztés szerint a 2011. december 31-i állapotnak megfelelően a helyzet:
- saját tőke: 13.163.590 ezer HUF
- jegyzett tőke: 13.473.446 ezer HUF
Mivel a saját tőke kisebb a jegyzett tőkénél (az alaptőkénél), NINCS ALAPTŐKÉN FELÜLI VAGYON.
Nantal45 2012. 03. 19. 18:20
Előzmény: #55241  pancserlama.
#55242
...igen, van benne ráció...!

...ott már elképzelhető, komolyabb Működési Terv...!
...:-)))...!
pancserlama.
pancserlama. 2012. 03. 19. 17:37
Előzmény: #55240  Nantal45
#55241