gazmer36
1
1
1
2008. március 05. | 01:00
#1

PANNERGY  

Közkívánatra.....
Rendezés
Hozzászólások oldalanként
2016. szeptember 02. | 21:18
előzmény: #127455  philosopher
#127460
Részleteibe nem mennék bele,mivel éppen,hogy átfutottam.Az eredmény igen megtévesztő,egyszeri és kifutó tételek következménye.
Legfőbb szempont az árbevétel 61%-os növekedése,ill. az a lehetőség,hogy ez tovább növelhető a megvalósított,vagy folyamatban levő beruházásokkal.
Az egyszeri és kifutó tételek miatti letisztulás folyamata előszoba az elkövetkező időszakok valós profittábilis működésének.
2016. szeptember 02. | 21:06
előzmény: #127458  philosopher
#127459
Jelentés csak jövő áprilisban lesz legközelebb.
Éljen a transzparencia
2016. szeptember 02. | 20:45
előzmény: törölt hozzászólás
#127458
én is nagyon várok tigustól egy elemzést
2016. szeptember 02. | 20:45
előzmény: #127455  philosopher
#127457
Ezt nehéz lesz megmagyarázni. Talán Nimbus tud mondani valamit.
2016. szeptember 02. | 20:27
előzmény: törölt hozzászólás
#127456
Ez a 61%-os növekedés magáért beszél!
2016. szeptember 02. | 20:23
előzmény: #127452  rubel01
#127455
Hát, ezt elég lesz holnap megnézni, töb mint 200 mFt veszteség, ennél jobbat vártam.
2016. szeptember 02. | 20:08
Törölt hozzászólás!
#127454
2016. szeptember 02. | 19:49
előzmény: #127452  rubel01
#127453
RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS
Budapest, 2016. szeptember 2.
Saját részvény tranzakció és a visszavásárlási program aktualizálása
A PannErgy Nyrt. tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket, hogy - a 2016. április 28-i Közgyűlés
18/2016. és 19/2016. számú közgyűlési határozatával összhangban – 2016. szeptember 1.
napján, a Budapesti Értéktőzsdén 2 500 darab PannErgy Nyrt. törzsrészvényt vásárolt 463
forint/darab átlagáron, továbbá 2016. szeptember 2-án a Budapesti Értéktőzsdén 2 300
darab PannErgy Nyrt. törzsrészvényt vásárolt 466 forint/darab átlagáron a Concorde
Értékpapír Zrt., mint befektetési szolgáltató igénybevételével.
Így a Társaság saját tulajdonában lévő PannErgy törzsrészvények állománya 3 091 138
darabra változott. A tranzakciókat követően a saját részvény állomány mindösszesen
14,68%.
A PannErgy Nyrt. ezúton tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket, hogy a 2016. július 22-én
közzétett, és részletesen bemutatott saját részvény visszavásárlási program részeként, a
Társaság kereskedési naponként 3 000 darab törzsrészvény vásárlását célozta meg,
amelyet a mai naptól 2 300 darabra csökkent. A Társaság jelen tájékoztatásának többek
között célja az Európai Parlament és a Tanács 2014. április 16-i, 596/2014/EU számú
rendelete 5. cikkében szabályozott mentességnek való megfelelés.
PannErgy Nyrt.
2016. szeptember 02. | 19:36
előzmény: #127451  rubel01
#127452
A működési eredmény (EBIT) 107 millió forint nyereség volt 2016. első félévben, amely a fent
említett, közvetett költségek és egyéb ráfordítások között jelentkező, javarészt egyszeri tételek
miatt – az árbevétel növekedését nem követve – közel megegyezik a bázis év hasonló
időszakában kimutatott 112 millió forint nyereséggel.
Az üzleti cash-flow (EBITDA) 734 millió forint pénzbeáramlás, ez 264 millió forinttal kedvezőbb
az előző év hasonló időszakának 470 millió forint értékű EBITDA értékénél. A tárgy félévben 577
millió forint értékcsökkenés lett elszámolva, amely 61 %-kal haladja meg a 2015. első félévi 359
millió forintos értékét, ez szinte teljes egészében az azóta aktivált geotermikus projektek
közvetlen értékcsökkenésének hatása, ezen túlmenően a Gödöllői Geotermikus Projekt 50 millió
forint összegű értékvesztésének hatása lett figyelembe véve az EBITDA meghatározásánál.
A pénzügyi műveletek eredménye 333 millió forint veszteség volt a tárgyidőszakban, ami 220
millió forinttal kedvezőtlenebb a 2015. első félévi, -113 millió forint pénzügyi műveletek
eredményénél. Ezt elsősorban a fizetett kamat ráfordítások magasabb szintje, másrészt a deviza
hitelekkel és kölcsönökkel kapcsolatos árfolyameredmény kedvezőtlenebb alakulása okozza. A
beruházásokhoz kapcsolódó hitelek fizetett kamat ráfordításai 2016. első félévében 273 millió
forint összegben jelentkeztek, szemben a győri beruházás aktiválása előtti 86 millió forintos
értékkel. Ez a Győri Geotermikus Projekthez kapcsolódó jelentős beruházási kockázatvállalást
képviselő Eximbank hitel magas kamat terheit, és az ehhez kapcsolódóan a tárgyidőszak végén
megvalósított refinanszírozás fontosságát tükrözi. Az új hitelkonstrukció az első félév vonatkozó
kamatráfordítására kivetítve közel 130 millió forint előnyt jelent 2016. július 1-től. A realizált és
nem realizált deviza árfolyamértékelések kapcsán 50 millió forint pénzügyi veszteségtöbblet
keletkezett az előző év hasonló időszakához képest.
A fentiek alapján a PannErgy Csoport tárgy félévi adózás előtti eredménye -226 millió forint
veszteség, ami elmarad az előző év hasonló időszakának -1 millió forint veszteségétől.
2016. szeptember 02. | 19:35
előzmény: #127450  rubel01
#127451
2. Pénzügyi elemzés
2.1 Eredménykimutatás
A PannErgy Csoport 2 129 millió forint konszolidált árbevételt ért el 2016. első félévben, amely
a 2015. első félév 1 326 millió forintos értékét 61 %-kal haladja meg, köszönhetően annak, hogy
a miskolci rendszer mellett a győri rendszer is az időszak teljes egészében üzemelt, bár még nem
elérve a tervezett kapacitás kihasználtságot. A 2 129 millió forint árbevételből 1 857 millió forint
hőértékesítésből származik, míg a fennmaradó árbevétel javarészt közvetített és
továbbszámlázott szolgáltatás.
2016. szeptember 02. | 19:34
előzmény: #127449  philosopher
#127450
link

Vezetői összefoglaló
2016. első féléve a PannErgy Csoport számára több szempontból is fontos időszakot jelentett.
Elsősorban azért, mert ebben a félévben már a teljes időszakban üzemelt a Csoport mindkét fő
geotermikus projektje, a miskolci és győri rendszer is. A győri projekt 2015. negyedik negyedévi
indulását követően, a két fő geotermikus projekt üzemi állapotainak és működésének további
finomhangolása került fókuszba, a folyamatos, zavarmentes és optimális üzemeltetés
érdekében. 2016. májusában a 2015-2016. évi fűtési idény véget ért, ezt követően a PannErgy
Csoport négy projekt helyszínén (Miskolcon és Győrön kívül Szentlőrincen és Berekfürdőn)
megkezdődhettek a nyári időszak alatt elvégzendő karbantartási, felújítási munkálatok, valamint
Győrben a termelői kapacitás megnövelését célzó beruházási program előkészületei.
A Társaság árbevétel-, bruttó és üzemi cash flow értékei jelentősen emelkedtek a
bázisidőszakhoz viszonyítva, azonban - elsősorban az egyszeri vagy megszűnő tételek okán - a
nettó eredmény hasonlóan a tavalyi első félévhez veszteség lett.
A Társaság fontos döntéseket hozott meg ebben az időszakban portfolió elemeinek
racionalizálására vonatkozóan, összhangban azzal a stratégiai céllal, hogy a már működő
projektekre és fejlesztésükre koncentrálódjanak a Társaság erőforrásai. Ennek keretében a
Gödöllői Geotermikus Projekt végleges leállításáról született döntés, továbbá a Társaság
megállapodásokat kötött a CSRG Energia Zrt-ben fennálló 100 % tulajdonrészének, illetve a
PannTerm Kft-ben fennálló 100 % mértékű üzletrészének értékesítésére. A CSRG Energia Zrt.
részesedés értékesítési tranzakciójához kapcsolódó pénzügyi zárásra várhatóan 2016. második
félévben kerül majd sor.
A már működő, így immár kisebb kockázati profilt képviselő projektek jövedelmezőségének
növelése céljából felülvizsgálatra kerülhettek a projektekhez kapcsolódó finanszírozási feltételek.
Ennek következtében a Győri Geotermikus Projektet megvalósító két tagvállalat refinanszírozási
hitelszerződést írt alá a CIB Bank Zrt-vel. Többek között a megváltozott kockázati profilnak
köszönhetően létrejött refinanszírozás megközelítőleg 4 %-os kamatláb (azaz 400 bázispont)
előnyt jelent a korábbi kondícióhoz képest, amelynek kedvező pénzügyi ráfordításokat
jelentősen csökkentő hatásai 2016. második félévétől jelentkeznek majd. Az új finanszírozás
fontos feltétele, a változó kamatláb fix kamatábra való elcserélése 2016. folyamán a hitel teljes
futamidejére.
Az ONP Holdings SE társaság a PannErgy Geotermikus Erőművek Zrt-ben (PEGE) meglévő 6,91 %
kisebbségi részesedésére (PannErgy részesedése 93,09 %) vonatkozó, 750 millió forintos eladási
ajánlattal kereste meg a PannErgy Nyrt-t 2016. májusában, melyet követően a PannErgy, a KPMG,
mint független tanácsadó cég segítségével elvégeztette és publikálta az ajánlat megítélését
segítő értékelés kivonatát. A Társaság az ajánlat elfogadásának árazási feltételeiről Rendkívüli
Közgyűlés keretében 2016. július 19-én támogatóan döntött. A részesedés adásvételéről szóló
megállapodást a felek 2016. augusztus 2-án írták alá.
A Társaság 2015. üzleti évet lezáró rendes közgyűlése megismételten 2016. április 28-án
határozatképesen lezajlott. A közgyűlés rendszerű döntésein kívül saját részvény visszavásárlási
programot indított, új vezetői részvényopciós programról döntött és új igazgatótanácsi tagokat
választott.
A tőkepiaci szabályozások ez évi változásaival összhangban a Társaság a továbbiakban nem fog
közzétenni időközi vezetőségi beszámolót, azonban féléves és éves jelentést továbbra is
publikálni fog.
2016. szeptember 02. | 18:25
előzmény: #127446  Törölt felhasználó
#127449
Hát nem tudom, 64 nappal az aktuális negyedév után már csak lehet jelentés, nem?
2016. szeptember 02. | 17:17
előzmény: #127446  Törölt felhasználó
#127448
2016. szeptember 02. | 17:14
előzmény: #127445  almajazz
#127447
Tegnapi fölött,csak jó lehet.Ð
Törölt felhasználó
2016. szeptember 02. | 17:13
előzmény: #127444  philosopher
#127446
Most nem toltak odebb a datumot?
2016. szeptember 02. | 17:08
előzmény: #127442  Hegyesi2
#127445
azért ez(466) se rossz!
2016. szeptember 02. | 17:06
előzmény: törölt hozzászólás
#127444
záró: 466
És lássuk a féléves beszámolót!
2016. szeptember 02. | 17:06
Törölt hozzászólás!
#127443
2016. szeptember 02. | 17:06
előzmény: törölt hozzászólás
#127442
466
2016. szeptember 02. | 16:46
Törölt hozzászólás!
#127441