Topiknyitó: longforever 2017. 05. 09. 13:28

OTP Mol Richter Certifikát,részvény , certifikát terápiás topikja  

Ha már nem müködik az igazi ide irjunk....
8097.......száguldunk..
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
pantya100
pantya100 2021. 04. 04. 11:49
Előzmény: #48399  longforever
#48400
Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kívánok mindenkinek!
longforever 2021. 04. 04. 05:25
Előzmény: #48397  pantya100
#48399
És jöjjön az Örömhír.....
Elment a magdalai Mária, és hírül adta a tanítványoknak, hogy látta az Urat,...”Jn 20,1–181 A hét első napján, korán reggel, amikor még sötét volt, a magdalai Mária odament a sírhoz, és látta, hogy a kő el van véve a sírbolt elől. 2 Elfutott tehát, elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és így szólt hozzájuk: Elvitték az Urat a sírból, és nem tudjuk, hova tették. 3 Elindult tehát Péter és a másik tanítvány, és elmentek a sírhoz. 4 Együtt futott a kettő, de a másik tanítvány előrefutott, gyorsabban, mint Péter, és elsőnek ért a sírhoz. 5 Behajolt, és látta, hogy ott fekszenek a lepedők, de nem ment be. 6 Nyomában megérkezett Simon Péter is, bement a sírba, és látta, hogy a leplek ott fekszenek, 7 és hogy az a kendő, amely a fején volt, nem a lepleknél fekszik, hanem külön összegöngyölítve, egy másik helyen. 8 Akkor bement a másik tanítvány is, aki elsőnek ért a sírhoz, és látott, és hitt. 9 Még nem értették ugyanis az Írást, hogy fel kell támadnia a halottak közül. 10 A tanítványok ezután hazamentek. 11 Mária pedig a sírbolton kívül állt és sírt. Amint ott sírt, behajolt a sírboltba, 12 és látta, hogy két angyal ül ott fehér ruhában, ahol előbb Jézus holtteste feküdt; az egyik fejtől, a másik pedig lábtól. 13 Azok így szóltak hozzá: Asszony, miért sírsz? Ő ezt felelte nekik: Mert elvitték az én Uramat, és nem tudom, hova tették. 14 Amikor ezt mondta, hátrafordult, és látta, hogy Jézus ott áll, de nem ismerte fel, hogy Jézus az. 15 Jézus így szólt hozzá: Asszony, miért sírsz? Kit keresel? Ő azt gondolta, hogy a kertész az, ezért így szólt hozzá: Uram, ha te vitted el őt, mondd meg nekem, hova tetted, és én elhozom. 16 Jézus nevén szólította: Mária! Az megfordult, és így szólt hozzá héberül: Rabbuni! – ami azt jelenti: Mester. 17 Jézus ezt mondta neki: Ne érints engem, mert még nem mentem fel az Atyához, hanem menj az én testvéreimhez, és mondd meg nekik: Felmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti Istenetekhez. 18 Elment a magdalai Mária, és hírül adta a tanítványoknak, hogy látta az Urat, és hogy ezeket mondta neki
.BIBLIAOLVASÓ KALAUZ – PÓTOR IMRE IGEMAGYARARÁZATA„Elment a magdalai Mária, és hírül adta a tanítványoknak, hogy látta az Urat, és hogy ezeket mondta neki” (18). Máriának mindennél fontosabb, hogy ott legyen Ura közelében. Később kétszer is elment a tanítványokhoz, és hírül adta, amit tudott. Hiteles húsvéti bizonságtételének az alapja: találkozott a Feltámadott Úr Jézus Krisztussal, és beszélt vele. Tanúságtétele egyszerű, természetes és határozott. Hassa át ez a mi húsvéti örömünket is: „Légy örömmondó, békekövet, / Hirdesd: a Szabadító elközelgetett...” (RÉ 397).RÉ 187 MRÉ 229 
longforever 2021. 04. 04. 05:22
#48398
Áldott Húsvéti Ünnepet kívánok Mindenkinek!
https://youtu.be/tEWLJUUGN84
pantya100
pantya100 2021. 04. 03. 19:44
Előzmény: #48387  longforever
#48397

Szia long!Elmaradt a topik és elmaradtak az igék!
Pedig szüksége lenne az embereknek,ebben a világban!!!
Az ember,a természet ellen tett és tesz is,a mai napig,azért,hogy néhány "embernek",de inkább pokolfajzatnak,még extrább profitjuk legyen!!!
A természet keményen visszaszól!!!
ui:JÉZUSOM BÍZOM BENNED!
És légyszíves ne hagyd el a Húsvéti ígét!
longforever 2021. 03. 31. 15:18
Előzmény: #48395  longforever
#48396
tudom sokan várjátok a chártokat.....előbb utóbb teszek fel....:-)))
lehet hogy utóbb mert akkor sokat nem tévedhetek.......yeahhhh.
longforever 2021. 03. 29. 18:54
Előzmény: #48394  longforever
#48395
longforever 2021. 03. 29. 15:38
Előzmény: #48391  NagyPe
#48394
Türelem jó pozit terem..:-)))
longforever 2021. 03. 29. 15:38
Előzmény: #48388  stayer81
#48393
Köszönöm!!!!!!!!!!!!!!!!!!
longforever 2021. 03. 29. 15:36
Előzmény: #48389  Domingez007
#48392
sajnálom hogy nem tudsz olvasni........ de szerintem NEM késő hogy elkezd... aztán ha megy az olvasás akkor MI következik?
A szövegértelmezés.....-))) de ne siessük el a dolgokat.
NagyPe
NagyPe 2021. 03. 29. 10:43
#48391
A MOL-ról már szó sem esik. Pedig azért szépen küzd felfelé.😊
NagyPe
NagyPe 2021. 03. 29. 10:42
Előzmény: #48389  Domingez007
#48390

😂 10/10
Domingez007
Domingez007 2021. 03. 29. 10:27
Előzmény: #48387  longforever
#48389
Elnézést! Ez itt a Pax Tv topikja?
stayer81
stayer81 2021. 03. 29. 09:55
Előzmény: #48387  longforever
#48388
Örülök, ha boldog vagy, azt kívánom neked, hogy így is maradjon.
longforever 2021. 03. 25. 19:53
Előzmény: #48386  stayer81
#48387
A tömeg láttára fölment a hegyre és leült. Tanítványai köréje gyűltek, ő pedig szólásra nyitotta ajkát.Így tanította őket:
1. "Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. 
2. Boldogok, akik szomorúak, mert majd megvigasztalják őket. 
3. Boldogok a szelídek, mert övék lesz a föld. 
4. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert majd eltelnek vele. 
5. Boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak. 
6. Boldogok a tisztaszívűek, mert meglátják az Istent. 
7. Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket. 
8. Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa." (Mt 5,1-10).
stayer81
stayer81 2021. 03. 25. 19:39
Előzmény: #48385  -RME2-
#48386
Jól el van magával...
-RME2-
-RME2- 2021. 03. 25. 19:05
Előzmény: #48384  longforever
#48385
Veled meg mi lett Long
longforever 2021. 03. 25. 19:03
Előzmény: #48383  longforever
#48384
Jelen helyzetben az egyetlen fontos Dolog....,
Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam...”Jn 17,20–2620 De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek énbennem; 21 hogy mindnyájan egyek legyenek, ahogyan te, Atyám, énbennem, és én tebenned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem. 22 Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk: 23 én őbennük és te énbennem, hogy teljesen eggyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél. 24 Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már a világ kezdete előtt. 25 Igazságos Atyám, a világ nem ismert meg téged, de én megismertelek, és ők is felismerték, hogy te küldtél el engem. 26 És megismertettem velük a te nevedet, és ezután is megismertetem, hogy az a szeretet, amellyel engem szerettél, bennük legyen, és én is őbennük.BIBLIAOLVASÓ KALAUZ – SZENTGYÖRGYI LÁSZLÓ„Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam...” (22). A keresztyén közösség, a gyülekezet küldetése, feladata Isten jelenlétének és üdvözítő erejének, azaz dicsőségének kisugárzása. Adja Isten, hogy a bizonyságtételünknek legyen ereje, legyünk képesek hallani és szólni, látni és láttatni, ki-ki a maga helyén.RÉ 485 MRÉ 279 
longforever 2021. 03. 23. 18:52
Előzmény: #48382  longforever
#48383
Egy kis befektetés...yoooó befektetés..
Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent…”
Jn 17,1–51 Miután ezeket mondta Jézus, tekintetét az égre emelve így szólt: Atyám, eljött az óra: dicsőítsd meg a te Fiadat, hogy a Fiú is megdicsőítsen téged, 2 mivel hatalmat adtál neki minden halandó felett, hogy mindazoknak, akiket neki adtál, örök életet adjon. 3 Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, Jézus Krisztust. 4 Én megdicsőítettelek téged a földön azzal, hogy elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem: 5 és most te dicsőíts meg, Atyám, önmagadnál azzal a dicsőséggel, amely már akkor az enyém volt tenálad, mielőtt még a világ lett.
BIBLIAOLVASÓ KALAUZ – SZENTGYÖRGYI LÁSZLÓMindannyiunk szívében ott van a vágy, hogy megszabaduljunk a mindennapi élet köznapiságától, a szűkre szabott korlátoktól, a mulandóság terhétől. Ennek útja Isten megismerése, amely nem elsősorban intellektuális tudást jelent, hanem engedelmességet, személyes kapcsolatot, életközösséget. „Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent…” (3).RÉ 294 MRÉ 380
longforever 2021. 03. 23. 13:55
Előzmény: #48381  longforever
#48382
Mol Richter "terv szerűen" ..
YEAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
longforever 2021. 03. 18. 12:05
Előzmény: #48379  longforever
#48381

Topik gazda

longforever
3 4 4

aktív fórumozók


friss hírek További hírek