Topiknyitó: longforever 2017. 05. 09. 13:28

OTP Mol Richter Certifikát,részvény , certifikát terápiás topikja  

Ha már nem müködik az igazi ide irjunk....
8097.......száguldunk..
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
pantya100
pantya100 2021. 11. 07. 00:02
Előzmény: #48444  longforever
#48445

Szia Long!!De Régen voltál erre!!Tudom,...nem mindig tudtam reagálni a kért kérésre!!!
Mondd a mai Igét,kérlek!!
longforever 2021. 11. 02. 18:35
Előzmény: #48443  wtcsab
#48444
Rosszabbat vàrtam.:-))) 
wtcsab 2021. 11. 02. 15:17
#48443
Megvannak a marzsok...
longforever 2021. 09. 20. 14:40
Előzmény: #48437  longforever
#48442
De egy szomorkás nap a mai......
lassan jöhetünk a táncparkettre .............frissen, kipehenten, vastag pénztárcával......
pantya100
pantya100 2021. 07. 29. 05:24
Előzmény: #48440  pantya100
#48441
jmert aki nem halllgatta végig,az nem tud sírni,na nem egy lány után.hanem tudod,amikor az ember,vagy uszuj,vagyeszméletlenül könnyezik!!!Tuudod,amikor azon a szörnyű éjszakán sz 27.,leblokoltam,nem voltam képes rá!!!Én vagyok a hibás!!!!!Mentősök nem tudták ujraéleszteni!!!
pantya100
pantya100 2021. 07. 29. 02:07
Előzmény: #48439  pantya100
#48440
pantya100
pantya100 2021. 07. 28. 22:11
Előzmény: #48433  longforever
#48439
Jó,hogy itt voltál újra és amúgy igazad van!!!
longforever 2021. 07. 28. 20:03
#48438
https://www.portfolio.hu/uzlet/20210728/megalakult-a-mol-es-a-magyar-allam-kozos-alapitvanya-megtortent-a-mol-reszvenycsomag-atutalasa-494380
Balkánisztánban igy mennek a dolgok. Még a végén kihirdetik az osztalékfizetés napját is 2021ben. Vagy nem..:-))
longforever 2021. 07. 28. 20:00
#48437
Mai Fed bejelentestől sokat nem várok. Még egy hónapig maradhat a soha véget nem érő bullish hangulat..
longforever 2021. 07. 24. 12:03
Előzmény: #48434  longforever
#48436
Mit tanácsoltok, milyen választ adjunk ennek a népnek, amely így szólt hozzám:...”1Kir 12,1–191 Roboám elment Sikembe, mert egész Izráel Sikembe ment, hogy királlyá tegye őt. 2 Amikor Jeroboám, Nebát fia ezt meghallotta, még Egyiptomban volt, ahová Salamon király elől menekült. Jeroboám ott is maradt volna Egyiptomban, 3 de érte küldtek, és hazahívták őt. Jeroboám Izráel egész gyülekezetével együtt eljött, és így beszélt Roboámhoz: 4 Apád súlyos igát rakott ránk, te azért most könnyíts azon a súlyos szolgálaton és nehéz igán, amelyet apád ránk rakott, akkor szolgálunk neked. 5 Ő így felelt nekik: Menjetek el három napra, azután térjetek vissza hozzám. A nép tehát elment. 6 Ekkor Roboám király tanácskozott a vénekkel, akik apja, Salamon szolgálatában álltak, amíg élt, és ezt kérdezte: Mit tanácsoltok, milyen választ adjak ennek a népnek? 7 Azok így szóltak hozzá: Ha te most kedvében jársz ennek a népnek, és engedsz nekik, és ha válaszodban jóságos szavakkal beszélsz velük, akkor örökre a szolgáid lesznek. 8 De ő nem fogadta meg a tanácsot, amelyet a vének adtak neki, hanem tanácskozott az ifjakkal is, akik vele együtt nőttek fel, és az ő idejében álltak szolgálatba. 9 Ezt kérdezte tőlük: Mit tanácsoltok, milyen választ adjunk ennek a népnek, amely így szólt hozzám: Tedd könnyebbé az igát, amelyet apád rakott ránk! 10 Az ifjak, akik vele együtt nőttek fel, így szóltak hozzá: Ezt mondd ennek a népnek, amely így szólt hozzád: Apád megnehezítette igánkat, te azért könnyítsd meg azt rajtunk! Így beszélj velük: Nekem a kisujjam is vastagabb apám derekánál! 11 Ha tehát apám nehéz igával terhelt meg benneteket, én még nehezebbé teszem igátokat. Apám ostorral tanított fegyelemre benneteket, én pedig szeges korbáccsal foglak megtanítani! 12 Harmadnapra elment Jeroboám az egész néppel együtt Roboámhoz, ahogyan a király elrendelte: Térjetek vissza hozzám harmadnapra! 13 Ám a király keményen válaszolt a népnek. Nem fogadta meg a tanácsot, amit a vének adtak neki, 14 hanem az ifjak tanácsa szerint így szólt hozzájuk: Apám nehéz igát rakott rátok, én még nehezebbé teszem igátokat. Apám ostorral tanított fegyelemre benneteket, én pedig szeges korbáccsal foglak megtanítani. 15 Nem hallgatott a király a népre, mert az Úr rendelte így, hogy beteljesítse azt az igét, amelyet a sílói Ahijjá által mondott az Úr Jeroboámnak, Nebát fiának. 16 Amikor látta egész Izráel, hogy a király nem hallgat rájuk, így válaszoltak a királynak: Mi közünk nekünk Dávidhoz? Nincs közösségünk Isai fiával! Térj sátraidba, Izráel, törődj, Dávid, a magad házával! Izráel tehát hazament, 17 Roboám pedig Izráel fiai közül csak azoknak maradt a királya, akik Júda városaiban laktak. 18 Roboám király ugyan kiküldte Adórámot, a kényszermunkák felügyelőjét, de megkövezte őt egész Izráel, és meghalt. Ekkor Roboám király gyorsan harci kocsijára szállt, és Jeruzsálembe menekült. 19 Izráel tehát elpártolt Dávid házától. Így van ez még ma is.BIBLIAOLVASÓ KALAUZ – PENTALLER ATTILAAz egység nem őrizhető meg légből kapott szólamokkal (10), pozícióból való erőfitogtatással (13), a valóságot figyelmen kívül hagyó rendelkezésekkel (18). Az egyházé sem. Imádkozzunk olyan testvérekért, akik látják a valós problémát, és nem a hatalomért, hanem a közösségért emelnek szót (4). Miért segítenéd – akár passzivitással – azokat, akik elődeiknél nagyobbak akarnak lenni (10.11), mert kevésnek tartják, hogy csupán Jézus értük hozott áldozata legyen identitásuk alapja?RÉ 267 MRÉ 405
longforever 2021. 07. 24. 12:01
Törölt hozzászólás
#48435
longforever 2021. 07. 20. 19:37
Előzmény: #48427  longforever
#48434
Hű de régen volt..
2021. július 20. – Illés napja„...itt legyen az én nevem… itt lesz a szemem és a szívem…”1Kir 91 Amikor Salamon befejezte az Úr templomának és a királyi palotának az építését és mindazt, amit még kívánt és meg akart csináltatni, 2 megjelent az Úr Salamonnak másodszor is úgy, ahogyan Gibeónban megjelent neki. 3 Ezt mondta neki az Úr: Meghallgattam imádságodat és könyörgésedet, amelyet elém tártál. Megszentelem ezt a templomot, amelyet építettél, hogy itt legyen az én nevem mindörökké; itt lesz a szemem és a szívem is mindenkor! 4 És ha előttem jársz, ahogyan apád, Dávid is tette, tiszta szívvel és őszintén, és megteszel mindent, amit megparancsoltam neked, megtartva rendelkezéseimet és törvényeimet, 5 akkor állandóvá teszem királyi trónodat Izráelben örökké, ahogyan megígértem apádnak, Dávidnak: Nem vesznek ki utódaid Izráel trónjáról. 6 Ha azonban konokul elfordultok tőlem, ti és utódaitok, és nem tartjátok meg parancsolataimat és rendelkezéseimet, amelyeket elétek tártam, hanem más isteneket tiszteltek és azokat imádjátok, 7 akkor kiirtom Izráelt arról a földről, amelyet nekik adtam, ezt a templomot, amelyet nevemnek szenteltem, elvetem színem elől, Izráelt pedig példálózva, maró gúnnyal emlegetik majd minden nép között. 8 És bármilyen felséges is ez a templom, mégis, aki csak elmegy majd mellette, elborzadva szisszen föl, és ezt kérdezi: Miért bánt el így az Úr ezzel az országgal és ezzel a templommal? 9 Akkor majd ezt fogják felelni: Azért, mert elhagyták az Urat, az ő Istenüket, aki őseiket kihozta Egyiptomból, és más istenekhez ragaszkodtak, azokat imádták, és azokat tisztelték. Ezért hozta rájuk az Úr mindezt a veszedelmet. 10 Miután eltelt az a húsz esztendő, ameddig Salamon ezt a két házat, az Úr templomát és a királyi palotát fölépítette, 11 mialatt Hírám, Tírusz királya annyi cédrusfát, ciprusfát és aranyat szállított Salamonnak, amennyit csak kívánt, Salamon király húsz várost adott Hírámnak Galilea földjén. 12 Amikor azonban Hírám elment Tíruszból, hogy megnézze a városokat, amelyeket Salamon adott neki, nem volt megelégedve velük. 13 Ezért azt mondta: Miféle városokat adtál nekem, testvérem?! Ezért nevezik azokat Kábúl földjének mindmáig. * 14 Pedig Hírám százhúsz talentum aranyat küldött a királynak. 15 Ilyen kényszermunkát vetett ki Salamon király, hogy megépíthesse az Úr templomát és a maga palotáját meg a Milló-erődöt és Jeruzsálem várfalát, továbbá Hácórt, Megiddót és Gézert. 16 Fölvonult ugyanis a fáraó, Egyiptom királya, elfoglalta és fölperzselte Gézert, a városban lakó kánaániakat pedig legyilkolta, majd leányának, Salamon feleségének adta nászajándékul. 17 Ezért építette föl Salamon Gézert, továbbá Alsó Bét-Hórónt, 18 Baalátot és Tadmórt az ország puszta részén, 19 az összes raktárvárost, amely Salamoné volt, a harci kocsik és lovak városait, és amit csak építeni kívánt Salamon Jeruzsálemben, a Libánonon és birodalma egész területén. 20 Mindazokat, akik az emóriak, a hettiták, a perizziek, a hivviek és a jebúsziak népéből megmaradtak, akik tehát nem Izráel fiai közül valók voltak, 21 meg fiaikat, akik utánuk az országban megmaradtak, mert nem tudták kiirtani őket Izráel fiai, Salamon kényszermunkásokká tette; azok még ma is. 22 Izráel fiai közül azonban senkit sem kényszerített Salamon rabszolgasorba; ők harcosok voltak, udvari emberei, vezérei, tisztjei meg harci kocsijainak és kocsihajtóinak a parancsnokai. 23 Azok a munkavezetők, akik Salamon munkáit irányították, ötszázötvenen voltak; ők végeztették a munkát a néppel. 24 Amikor a fáraó leánya fölment Dávid városából abba a palotába, amelyet Salamon épített neki, akkor építette meg a Milló-erődöt is. 25 Salamon évenként háromszor mutatott be égőáldozatokat és békeáldozatokat azon az oltáron, amelyet az Úrnak építtetett, és azon füstölögtetett az Úr színe előtt, miután befejezte a templomépítést. 26 Hajókat is csináltatott Salamon király Ecjón-Geberben, amely Élót mellett a Vörös-tenger partján, Edóm földjén van. 27 És elküldte Hírám a hajókon Salamon szolgáival együtt a maga szolgáit, akik hajósok voltak, és ismerték a tengert. 28 Eljutottak Ófírba; hoztak onnan négyszázhúsz talentum aranyat, és elvitték Salamon királynak.BIBLIAOLVASÓ KALAUZ – PENTALLER ATTILA„...itt legyen az én nevem… itt lesz a szemem és a szívem…” (3). Mi már tudhatjuk: itt járt köztünk az, akinek a neve minden névnél nagyobb. Akinek a szemén keresztül az irgalmas, kegyelmes Isten nézett ránk. Akiben Isten szerető szíve dobogott, és szakadt meg bűneink miatt. Jézus így készített szabad utat számunkra az Atyához (Ef 2,18). Éljünk ezzel a lehetőséggel.RÉ 236 MRÉ 392
longforever 2021. 07. 20. 19:34
Előzmény: #48432  pantya100
#48433
Üdv Pantya!
Ha az ember nem tud okosat mondani jobb ha csenben marad sokszor. Én most nem tudok okosat mondani..
Inkább mással foglalkozom ...,,,....
A hangulat az jó volt ez tény.. de ezek az arcmentes fórumok sokszor zsákutcák..
Egyelőre ath számla ( ahogy Hathor mondaná) mellett sétálgatunk és nézelődünk..
Ha eksön lesz és szerencseakkor belépünk..
Ha nem akkor pörög a világ tovább.. 
ezt a tőzsdét inkább szerencsejátéknak látom egyelőre ...., good luck!
pantya100
pantya100 2021. 07. 20. 15:34
Előzmény: #48428  longforever
#48432

Még mindig nyaralsz long??
De eltünt innen mindenki!!
Eva59 2021. 06. 04. 20:07
Előzmény: #48430  longforever
#48431
Jöhetne új elemzés Zolitól, ősszel,télen minden nap volt, kihalt itt ez a topic?
longforever 2021. 05. 28. 18:51
Előzmény: #48429  exley
#48430
Btc mutatja az utat. :-)))
exley 2021. 05. 27. 08:26
Előzmény: #48428  longforever
#48429
S&P, Dax pirul, nem jó ómen a mai napra:)
longforever 2021. 05. 26. 21:22
Előzmény: #48405  longforever
#48428
Vissza Ám...
Szegény kollegák tolják bele a margin call-t .. hisz gyengülnie kellene:-)))
Long olcsón nyaral.. 
Good luck:-))
longforever 2021. 05. 12. 12:53
Előzmény: #48426  pantya100
#48427
egy kis napi táplálék...:-))
Azok, akik az István miatt támadt üldözés következtében szétszóródtak, eljutottak Föníciáig,...”ApCsel 11,19–2619 Azok, akik az István miatt támadt üldözés következtében szétszóródtak, eljutottak Föníciáig, Ciprusig és Antiókhiáig, de senki másnak nem hirdették az igét, csak a zsidóknak. 20 Volt azonban közöttük néhány ciprusi és cirénei férfi. Amikor ők eljutottak Antiókhiába, a görögökhöz is szóltak, és hirdették az Úr Jézust. 21 És az Úr keze velük volt, úgyhogy sokan hittek, és tértek meg az Úrhoz. 22 Ennek a híre eljutott a jeruzsálemi gyülekezethez, ezért kiküldték Barnabást Antiókhiába. 23 Amikor megérkezett, és látta az Isten kegyelmét, megörült, és bátorította mindnyájukat, hogy szívük szándéka szerint maradjanak meg az Úrban, 24 mivel derék ember volt, telve Szentlélekkel és hittel. És igen nagy sokaság csatlakozott az Úrhoz. 25 Barnabás azután elment Tarzuszba, hogy felkeresse Sault. Amikor megtalálta, magával vitte Antiókhiába. 26 Így történt, hogy egy teljes esztendőt töltöttek együtt a gyülekezetben, és igen nagy sokaságot tanítottak. A tanítványokat pedig Antiókhiában nevezték először keresztyéneknek.BIBLIAOLVASÓ KALAUZ – SÁNDOR BALÁZS IGEMAGYARÁZATAA mi Urunk még az üldöztetést is fel tudja használni arra, hogy segítse igéjének terjedését. A többség a Kornéliusz házában történtek ellenére is személyválogató módon adja tovább az üzenetet. Aki mégis átlépi saját emberi korlátait, az áldást és örömöt hoz a gyülekezet számára. Mi bezárkózunk, és még szeretteinknek is nehezen beszélünk a hitünkről, vagy tudunk nyitni azok felé, akikhez Isten küld? Jézus azzal búcsúzott: „...tegyetek tanítvánnyá minden népet...” (Mt 28,19)!RÉ 198 MRÉ 173
pantya100
pantya100 2021. 05. 05. 12:47
Előzmény: #48425  longforever
#48426

Szia long!Jó olvasni az igéket,de viszont sajnálom,hogy ennyire sikerült tönkremennie ennek a topicnak!!Nem olvastam ugyan a közvetlen kiváltó okot,csak már a végkifejlett dolgokat a kollégáktól!!
Ezt te építetted fel,működött méghozzá szépen és felívelő ágban,szerették olvasni az emberek!!
Mindössze annyi a gond,hogy felépíteni valamit nem könnyű,de tönkretenni viszont annál könnyebb!!
Épitsd újra!Tessék egy kicsit néha igenis megalázkodni és elismerni a hibákat is!!
longforever 2021. 04. 25. 21:02
#48425
„...és kiválasztották Istvánt, aki hittel és Szentlélekkel teljes férfi volt...”ApCsel 6,1–71 Azokban a napokban pedig, mivel nőtt a tanítványok száma, a görögül beszélő zsidók zúgolódni kezdtek a héberül beszélők ellen, hogy a naponkénti gondoskodásban elhanyagolják a közülük való özvegyasszonyokat. 2 Ekkor összehívta a tizenkettő a tanítványok egész gyülekezetét, és ezt mondták nekik: Nem helyes az, hogy az Isten igéjét elhanyagolva mi szolgáljunk az asztaloknál. 3 Hanem válasszatok ki magatok közül, testvérek, hét férfit, akikről jó bizonyságot tesznek, akik telve vannak Lélekkel és bölcsességgel, és őket állítsuk be ebbe a munkába, 4 mi pedig megmaradunk az imádkozás és az ige szolgálata mellett. 5 Tetszett ez a beszéd az egész gyülekezetnek, és kiválasztották Istvánt, aki hittel és Szentlélekkel teljes férfi volt, valamint Fülöpöt, Prokhoroszt, Nikánórt, Timónt, Parmenászt és Nikolaoszt, az antiókhiai prozelitát, 6 az apostolok elé állították őket, és miután imádkoztak, rájuk tették kezüket. 7 Az Isten igéje pedig terjedt, és nagyon megnövekedett a tanítványok száma Jeruzsálemben, sőt igen sok pap is engedelmeskedett a hitnek.BIBLIAOLVASÓ KALAUZ – BALLA PÉTER IGEMAGYARÁZATA„...és kiválasztották Istvánt, aki hittel és Szentlélekkel teljes férfi volt...” (5). Már az őskeresztyén közösségben is szükség volt arra, hogy a növekvő gyülekezetben egyre többen álljanak szolgálatba a különböző feladatok elvégzésére. Imádság, igeszolgálat, gondoskodás a bajban lévőkről – és még sok más feladat várja ma is a szolgálattevőket. Jézusba vetett hittel, a Szentlélek vezetésével végezzük minden szolgálatunkat!RÉ 24 MRÉ 24
longforever 2021. 04. 23. 04:37
Előzmény: #48413  longforever
#48424
longforever 2021. 04. 23. 04:32
Előzmény: #48422  pantya100
#48423
Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek”ApCsel 5,17–3217 
Ekkor azonban megjelent a főpap és egész kísérete, a szadduceusok pártja, és féltékenységtől eltelve 18 elfogták az apostolokat, és börtönbe vetették őket. 19 De az Úr angyala éjszaka megnyitotta a börtön ajtaját, és kivezetve őket ezt mondta nekik: 20 Menjetek, álljatok fel a templomban, és hirdessétek a népnek ennek az életnek minden beszédét! 21 Ők engedelmeskedtek, korán reggel bementek a templomba, és tanítottak. Amikor megérkezett a főpap és kísérete, összehívták a nagytanácsot, Izráel véneinek egész testületét, és elküldtek a börtönbe, hogy vezessék elő őket. 22 A szolgák elmentek, de nem találták őket a börtönben, ezért visszatérve jelentették: 23 A börtönt ugyan gondosan bezárva találtuk, az őrök is az ajtó előtt álltak, de amikor kinyitottuk, bent senkit sem találtunk. 24 Amint a templomőrség parancsnoka és a főpapok meghallották ezeket a szavakat, zavarba jöttek, és ezt kérdezték: Miként történhetett ez? 25 De valaki odament, és jelentette nekik: Íme, azok a férfiak, akiket börtönbe vetettetek, ott állnak a templomban, és tanítják a népet. 26 Ekkor elment a parancsnok a szolgákkal, és elővezették őket, de minden erőszak nélkül, mert féltek a néptől, hogy megkövezi őket. 27 Bevitték, és a nagytanács elé állították őket, a főpap pedig elkezdte kihallgatásukat: 28 Szigorúan megtiltottuk nektek, hogy tanítsatok annak a nevében, és íme, egész Jeruzsálemet betöltitek tanításotokkal, és ránk akarjátok hárítani annak az embernek a vérét. 29 Péter és az apostolok így válaszoltak: Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek. 30 A mi atyáink Istene feltámasztotta Jézust, akit ti fára függesztve kivégeztetek. 31 Isten őt mint fejedelmet és szabadítót emelte a jobbjára, hogy megtérést és bűnbocsánatot adjon Izráelnek. 32 Mi tanúi vagyunk ezeknek az eseményeknek, és tanúja a Szentlélek, akit azoknak adott Isten, akik engedelmeskednek neki.BIBLIAOLVASÓ KALAUZ – HAJDÚ ZOLTÁN LEVENTEHányadszor kell az apostoloknak mások gonosz cselekedeteit elszenvedniük? És mi a válaszuk erre? A lélekben Istenre hagyatkozás, ugyanakkor a Krisztus-hitvallás. Nincs bosszúállás. Akkor sem volt, ma sincs. Mert ez semmilyen módon nem következhet a krisztusi hitből. „Mert mi nem test és vér ellen harcolunk, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen...” (Ef 6,12). Ez persze az emberek számára érthetetlen. Nekünk azonban „Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek” (29).RÉ 140 MRÉ 140
pantya100
pantya100 2021. 04. 22. 19:40
Előzmény: #48421  longforever
#48422

Szia long!!!Kevesen vagyunk,de fő a minőség!!!
Az e napi igét kérném!!!
longforever 2021. 04. 21. 12:56
Előzmény: #48417  longforever
#48421

Topik gazda

longforever
3 4 4

aktív fórumozók


friss hírek További hírek