Topiknyitó: betgyuri 2019. 07. 07. 22:40

NEW OPUS GLOBAL  

Létrejött az új Fórum.
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
1221_
1221_ 2021. 07. 28. 12:37
#84680
remélem srv t annyiért veszik amennyit a főni mondott a riportban
1221_
1221_ 2021. 07. 28. 12:36
Előzmény: #84678  UG75
#84679
piacin bezzeg bsznak venni
UG75
UG75 2021. 07. 28. 12:23
Előzmény: #84676  badmanner
#84678
Kb 200000 db vevő mennyiség szemben a kb 30000 eladóival? 
badmanner
badmanner 2021. 07. 28. 12:16
#84677
Utolsó kötés: 238.5 HUF, 97 db (1.5 HUF, 0.63 %) (2021.07.28 12:00:42)
Összforgalom:8 kötés, 6 167 db, 1 468 044.5 HUF
1221_
1221_ 2021. 07. 28. 11:07
Előzmény: #84674  betgyuri
#84675
kalapkabá
betgyuri
betgyuri 2021. 07. 28. 11:06
Előzmény: #84672  1221_
#84674
nem, nem figyeltem.... : ) 
De a hamarosan szubjektív .... már csak a kérdés : Ki írta ezt , mert nagyon szidni fogják, ha nem ennyi lesz  ? 
1221_
1221_ 2021. 07. 28. 11:06
Előzmény: #84672  1221_
#84673
miattam, meg joe miatt nem megy, így mennem kell sajnos
1221_
1221_ 2021. 07. 28. 11:04
Előzmény: #84670  betgyuri
#84672
1440 lesz hamarosan, nem figyelsz?
betgyuri
betgyuri 2021. 07. 28. 11:04
Előzmény: #84668  1221_
#84671
++ :) 
betgyuri
betgyuri 2021. 07. 28. 11:03
Előzmény: #84668  1221_
#84670
Nem csak mással foglalkoztam... de látom egyenlőre a helyzet nem változott.  
Pedig ideje lenne... 
betgyuri
betgyuri 2021. 07. 28. 11:03
#84669
OPUS 238 , forgalom 1 396 256 Ft   .... no comment.... 
1221_
1221_ 2021. 07. 28. 11:00
Előzmény: #84667  betgyuri
#84668
jó reggelt Gyuri, délig alszol?
betgyuri
betgyuri 2021. 07. 28. 11:00
#84667
Közgyűlési meghívó
MEGHÍVÓ Az OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-042533; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; „Társaság”) értesíti a Tisztelt Részvényeseit, hogy 2021. év 08. hónap 27. napján 10:00 órai kezdettel rendkívüli Közgyűlést tart. A Közgyűlés időpontja: 2021. év 08. hónap 27. nap, 10:00 óra A Közgyűlés helye: 1062 Budapest, Andrássy út 59. A Közgyűlésen való részvétel módja: személyes megjelenéssel vagy meghatalmazott útján 
A Közgyűlés napirendi pontjai: 
Napirendi pont száma Napirendi pont tárgya 
 1. Döntés a Társaság állandó könyvvizsgáló megválasztásáról és díjazása megállapításáról; 
2. Döntés az Igazgatóság tizennyolc (18) hónapos időtartamra szóló felhatalmazásáról saját részvényeknek a Társaság általi – a Társaság mindenkori alaptőkéjének öt százalékát (5 %) meg nem haladó mértékű – megszerzésére; 
3. Egyebek. 
A Közgyűlés megtartására a részvényesek (illetve képviselőik) személyes részvételével kerül sor, a képviseleti meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A regisztráció a közgyűlés helyszínén, 09:00 órától történik.
 Regisztráláskor a részvénytulajdonosoknak, törvényes képviselőiknek vagy meghatalmazottjaiknak személyazonosságukat személyi igazolványuk felmutatásával, képviseleti jogosultságukat pedig a részvényes társaság vagy szervezet hatályos adatait, képviselőit tanúsító cégkivonat, egyéb irat és aláírási címpéldány/aláírás-minta vagy annak megfelelő irat bemutatásával, illetve meghatalmazásuk átadásával kell igazolni.
 A Közgyűlésen az a részvényes, illetve a Ptk. 3:256. §-a szerinti részvényesi meghatalmazott vehet részt és gyakorolhatja szavazati jogát az Alapszabály rendelkezései szerint, akit legkésőbb a Közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon bejegyeztek a részvénykönyvbe. A részvénykönyv tartalmának megállapítása céljából a Társaság tulajdonosi megfeleltetést kér, a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2021. év 08. hónap 19. napja. A szavazatok legalább 1%-át képviselő részvényesek az ok megjelölésével írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a Közgyűlés napirendjére, illetve lehetőségük van a napirenden szereplő vagy abba felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezet előterjesztésére. A részvényesek ezt a jogukat a jelen közgyűlési meghívó megjelenésétől számított nyolc (8) napon belül gyakorolhatják. A Társaság jegyzett tőkéjét 701.646.050 darab „A” sorozatú törzsrészvény testesíti meg, amelyek mindegyikéhez egy szavazat, a Társaság összes részvényéhez tehát mindösszesen 701.646.050 szavazat tartozik.
 A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több, mint felét képviselő részvényes jelen van. A Közgyűlés határozatképességének megállapításánál a saját részvényt figyelmen kívül kell hagyni. Az esetleges határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés időpontja 2021. év 09. hónap 07. napja, 10:00 órai kezdettel, változatlan helyszínen és napirenddel. A közgyűlési meghatalmazás a felfüggesztett közgyűlés folytatására, valamint a megismételt közgyűlésre is kiterjed. A megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes. 
A Közgyűlés írásban rendelkezésre álló előterjesztési anyagai legkésőbb 2021. év 08. hónap 06. napjától elérhetők a Társaság honlapján (www.opusglobal.hu), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu), valamint a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett hivatalos közzétételi helyen (www.kozzetetelek.hu), továbbá a Közgyűlés helyszínén, a regisztráció kezdő időpontjától. 
Budapest, 2021. év 07. hónap 27. nap
1221_
1221_ 2021. 07. 28. 10:59
Előzmény: #84664  joe13
#84666
bubuék folyton kicikizik, így átjött minket boldogítani
1221_
1221_ 2021. 07. 28. 10:56
Előzmény: #84664  joe13
#84665
1440 🤭🤣😅😂, már 440-nél se lenne itt senki, ő meg aztán főleg, kalap (kupleráj)kabát lenne
joe13 2021. 07. 28. 10:53
Előzmény: #84658  1221_
#84664
Úgy néz ki, egy féleszű mondja meg ,hogy maradhatunk... 
Kispenz
Kispenz 2021. 07. 28. 10:22
Előzmény: #84661  Pojáca
#84663
Ha a teljes darabszámot meg is veszik, ami persze nem feltétlen igaz, akkor is egy 240-es átlagárral 8.4 milliárd... Picsafüst.
UG75
UG75 2021. 07. 28. 10:19
#84662
A 236-os vevők vajon megkapják ma? Lát valaki nagyobb könyvet?
Pojáca
Pojáca 2021. 07. 28. 10:19
Előzmény: #84660  Kopejkabá
#84661

én kezdek rád odafigyelni.
A múltkor te írtad, hogy lesz saját részvény vásárlás, mintegy 28 milliárd értékben. Azt látjuk, hogy valami mégis történik e téren, mégha nem is 28 yard lesz az állomány.