Topiknyitó: kublaj1 2013. 04. 04. 12:05

Matolcsy egy zseni!!  

Magyarországon a vállalati hitelek állománya 2008 vége óta folyamatosan csökken. Ez a jelenség különösen hátrányosan érinti a kis- és középvállalkozásokat, mivel őket a hitelkínálati korlátok is jobban sújtják, illetve nehezebben találnak maguknak alternatív finanszírozást. A jelenlegi makrogazdasági környezetben - törvényi felhatalmazás alapján - lehetőség van arra, hogy az MNB a hitelintézetek együttműködésével egy célzott hitelprogrammal - az árstabilitás veszélyeztetése nélkül - a fenntartható gazdasági növekedést támogassa.A Növekedési Hitel Program alapvető célja, hogy kedvezményes jegybanki finanszírozás segítségével a kis és középvállalatok finanszírozási helyzetén segítsen, mert az kiemelten fontos a termelőkapacitások, valamint a munkahelyek megőrzése és gyarapítása céljából. A kedvezményes kamatláb a hitellel rendelkező vállalatok számára az alacsonyabb törlesztő részleteken keresztül alacsonyabb költségeket eredményez, melynek mind jövedelmezőségi, mind likviditási szempontból pozitív a hatása. A mérséklődő adósságszolgálati terhek miatt csökken a hitelállomány minőségének romlása, így végső soron a banki portfólió-minőségre is pozitív hatással lehet. Mindezek mellett a program a bankok mérlegpozícióján keresztül a hitelezési képességet is javíthatja.A lakossági hitelezés és a devizahitelek problémájának kezelésére számos kormányzati program áll rendelkezésre, ezért a jegybank nem tervezi hasonló program kidolgozását a lakosság számára.

A Növekedési Hitel Program része továbbá a gazdaság külső sérülékenységének a mérséklése, ami egyben lehetővé teszi a jegybanki kamatkiadások csökkentését is. A kedvezményes kamatozású jegybanki refinanszírozás nyújtása, amely a kkv hitelezés ösztönzését célozza, növeli az MNB mérlegfőösszegét és ezen belül a forrásoldalon a 2 hetes kötvény állományát, így a GDP ma már 1%-ához közelítő kamatkiadásokat. A kéthetes kötvényállomány felépülése jórészt az államadósságon belül a devizaadósság aránya növekedésének, illetve az ország válság előtt és alatt nyilvánvalóvá vált pénzügyi sérülékenységéből kiinduló devizatartalék emelkedésnek volt egyenes következménye, amely jelenleg az MNB forrásoldalának legnagyobb tétele. Ennek költsége - amely beavatkozás nélkül tovább emelkedne a kedvezményes jegybanki finanszírozás forrásköltségével - azonban mérsékelhető az ország sérülékenységének csökkentésével.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás forint alapú kkv hitelek folyósításáraAz MNB a hitelintézetek bevonásával Növekedési Hitel Programot kezdeményez, melynek során átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségben, kedvezményes kamatozású refinanszírozási hitelt nyújt kereskedelmi bankok számára. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%.

A programban részt venni kívánó hitelintézeteknek a kedvezményes kamatozású jegybanki hitelt fix feláron kell a kkv-k számára tovább adni. Szándékaink szerint ez a felár nem lesz nagyobb 2 százalékpontnál, így a vállalati hitel kamata maximum 2% lehet. Ennek eléréséhez szükség lehet garanciaprogramok igénybevételére is. Erről és a program további részleteiről az MNB tárgyalást kezdeményez a hitelintézetekkel.A tárgyalások során a jegybank számít az üzleti szféra képviselőinek együttműködésére is a kedvezményes hitelek megfelelő célzottságának kialakításában azzal a céllal, hogy a kedvezményes hitelek kizárólag azokban az ágazatokban és azokat a kis- és középvállalati adósokat érjék el, amelyek egészséges üzleti modellel rendelkeznek és növekedni szeretnének. Becsléseink szerint a hitelszűke nem egyformán érinti a vállalati szektor szereplőit. Különösen hátrányosan sújtják a szigorú hitelkínálati korlátok a kis- és középvállalkozásokat, ugyanakkor a számukra a banki finanszírozásnak nincs valódi alternatívája. Iparági megoszlás szerint vizsgálva a hitelkínálatot azt tapasztaltuk, hogy a hitelezési feltételek olyan ágazatokban is jelentősen szigorodtak, amelyek a potenciális növekedés szempontjából kulcsfontosságúak lehetnek. Ezzel szemben más, tartós értékesítési problémákkal küszködő iparágakban kényszerhitelezésre, vagyis a tartósan rossz hitelképességű vállalatok mesterséges életben tartására utaló jeleket látunk.Mindezek miatt indokolt lehet a kedvezményes hitel ágazat és vállalatméret alapján célzott felhasználása.

A program hatására a jegybank mérlegfőösszeg megnő. Eszközeinek állománya teljes kihasználtság esetén a 250 milliárd forintos refinanszírozó hitellel emelkedik, miközben forrásoldala is ugyanennyivel bővül. A többlet sterilizációs állományra fizetett kamat az MNB közvetlen hozzájárulása a hitelezés ösztönzéséhez, ugyanis ezzel szemben eszközoldalon kamatmentes hitel jelenik meg. Ezt a költséget azonban ellensúlyozza a program további eleme.

A hitelintézetek programhoz való hozzájárulása a velük való megállapodás alapján úgy valósulna meg, hogy egy átlagos kkv-t jellemző hitelkockázati szintnek megfelelő felár helyett csak - a hitelintézetekkel folytatandó tárgyalás kiindulópontját képező - 2%-ot építenek be a hitelkamatokba. Az alacsonyabb felár miatt kieső jövedelmet azonban kompenzálhatja az adósok javuló fizetési képessége, ami a jóval a piac alatti kamattehertől remélhető.A jegybank a hitelprogrammal nem vállal fel vállalati hitelkockázatot. Ennek a kockázatnak a felmérése és kezelése továbbra is a bankrendszer feladata. A program tehát azon túl, hogy a kisebb vállalatokat célozza, és esetleg ágazati preferenciákat is fog tartalmazni, a források allokálásában alapvetően a kereskedelmi bankok hitelezési döntéseire támaszkodik.A jegybanki hitelprogram célzottságánál, méreténél és egyszeri jellegénél fogva nem befolyásolja a kamatpolitika vitelét és hatékonyságát, azaz nem jön létre "kettős kamatláb". A kamatpolitika továbbra is óvatos és kiszámítható marad. A program célzottsága biztosítja, hogy a kedvezményes finanszírozás az üzleti aktivitást élénkítse, és ne befolyásolja a pénzügyi eszközárakat. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége pedig korlátozott, a hazai bankok teljes vállalati hitelállományának mindössze 4%-a, a kkv hitelállomány 7%-a.A hitelösztönzés ezen formája nem veszélyezteti az MNB elsődleges célját, az árstabilitás fenntartását. A jelenlegi, tartós kereslethiánnyal jellemezhető makrogazdasági környezetben az infláció tartósan a cél alatt maradhat. A célzott hitelösztönzés hozzájárulhat a potenciális növekedés erődítéséhez azáltal, hogy nem hagyja leépülni a termelőkapacitásokat. Tekintettel arra, hogy a program középtávon a potenciális kibocsátásra is hat, az ebből fakadó középtávú inflációs nyomás elhanyagolható, így az elsődleges cél szempontjából nem befolyásolja érdemben a kamatpolitikát.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás KKV devizahitelek forintra váltásáraAz MNB - szintén a hitelintézetek bevonásával - átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségű, kedvezményes refinanszírozási hitelt kíván folyósítani kkv adósok fennálló devizahiteleinek forintra konvertálásához. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%. A program további feltételei - felár nagysága és célzottsága tekintetében - is megegyeznek az előző programpontéval. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége itt is korlátozott: a hazai bankok kkv devizahitel-állományának legfeljebb a 15%-a.A forinthitelekhez való nehéz hozzáférés mellett a kkv-szektor másik nagy problémája a kintlévő devizahitelek magas aránya. A kkv-hitelállomány közel fele deviza alapú, melynek összege 1860 milliárd forint (állomány 54%-a), 15000 vállalathoz kapcsolódóan. Ezeknek a hiteleknek a devizaneme nagyrészt euró (86 százalék), kisebb részt svájci frank (14 százalék). A svájci frank alapú devizahitelekkel rendelkező kkv-knak (257 milliárd forint) feltételezhetően nincs természetes vagy mesterséges fedezete, így ezek a cégek jelentős árfolyamkockázatnak vannak kitéve. A kkv-devizahitelek forintra váltását célzó program javítja az érintett vállalatok hitelképességét, és kiszámítható gazdálkodást tesz lehetővé számukra.Annak érdekében, hogy az érintett devizahitelek forintra konvertálása ne okozzon volatilitást a forint árfolyamában, a jegybank a végtörlesztés esetén már sikerrel alkalmazott eljárást követi: a hitelek devizakonverziójához a hitelintézetek számára devizát bocsát rendelkezésre piaci áron a devizatartalék terhére annak feltételével, hogy a hitelintézetek vállalják, hogy abból a rövid lejáratú külföldi forrásaikat fizetik vissza. Így az ország rövid devizatartozásai és devizatartaléka ugyanolyan mértékben csökkennek, vagyis Magyarország devizatartalék-megfelelése változatlan marad.A kétéves likviditást nyújtó hiteltender felfüggesztéseFigyelembe véve a tartósan kedvező külső pénz- és tőkepiaci környezetet, valamint a bankok tartósan stabil likviditási helyzetét, az MNB a kétéves fedezett hiteltendert határozatlan időre felfüggeszti. Pénzpiaci turbulencia esetén az eszköz reaktiválásával lehetőség van a likviditási sokkok kezelésére és annak biztosítására, hogy a hosszú források hiánya ne legyen gátja a vállalati hitelezésnek.A gazdaság sérülékenységének és az ezzel együtt járó kamatkiadások csökkentéseAz MNB a Kormánnyal és a hitelintézetekkel közösen programot dolgoz ki a gazdaság sérülékenységének csökkentésére. A program az ország rövid külső adósságának 1000 milliárd forintos csökkenését célozza meg, ami - az eddig is alkalmazott szabályoknak megfelelő módon - mérsékli a jegybank devizatartalék-igényét. Ezzel párhuzamosan a kéthetes MNB-kötvény állománya - a jegybank elsődleges célja és a pénzügyi stabilitás veszélyeztetése nélkül - 3600 milliárd forintra csökken. A program során a tartalék-megfelelést az biztosítja, hogy az MNB devizaeszközének felhasználása és az egy éven belül lejáró külföldi adósság azonos mértékben csökken. A devizatartalékok legfeljebb egy tizedének a felhasználása (annak a sebezhetőségi forrásnak a mérséklésére, amely miatt a tartalék megképzésre került) teljesen összhangban van a jegybanki tartalékolás - a pénzügyi piacok által eddig is - elfogadott alapelveivel. A program során egyúttal az ország bruttó külső adóssága is mérséklődne.
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
csendben 2013. 12. 11. 10:32
Előzmény: #1855  kublaj1
#1860
"európai szinten az első 5-ben van"

Ez komoly?
Mióta?
Melyik ország?

signal2
signal2 2013. 12. 11. 10:29
Előzmény: #1858  longolo
#1859
Nézzük hát! Belinkelnéd?
longolo 2013. 12. 11. 10:24
Előzmény: #1856  signal2
#1858
Létezik egységes objektív országokat összehasonlító lista,hogy milyen mutatóknak kell szerepelni benne ? Itt csak mindenki kiemeli a számára kedvező vagy kedvezőtlen mutatókat.
Törölt felhasználó 2013. 12. 11. 10:21
Előzmény: #1850  kublaj1
#1857
"kizárólag közgazdasági érvek alapján fejtem ki."

Értem. És ezek lennének a te híres közgazdasági érveid?

"Hajrá Matolcsy!!
Hajrá JOBBIK!!"

signal2
signal2 2013. 12. 11. 10:17
Előzmény: #1855  kublaj1
#1856
Versenyképességi rangsor, hitelbesorolás, versenyszférában foglalkoztatottak száma, reálbérek, adók száma, beruházások: itt van még néhány, amit nézegethetsz 2010-hez kápest.
De hozzátehetsz olyan minõségi mutatókat, mint a közbiztonság, PISA-felmérés, boldogság-mutató.
kublaj1 2013. 12. 11. 10:01
Előzmény: #1854  signal2
#1855
Üdv!

De ez egész európára igaz kivéve a lengyeleket. Gazdasági helyeztünket európai kontextusban kell elemezni és nem kiemelni egy adatot. GDP volt a gyenge pont, de már ez is beindul európai szinten az első 5-ben van.
signal2
signal2 2013. 12. 11. 09:55
Előzmény: #1851  kublaj1
#1854
A 2013-as gazdasági teljesítmény nem éri el a 2011-est.
A számok legfeljebb azt igazolják, hogy kontár.
kukutyinbenko 2013. 12. 11. 09:47
Előzmény: #1850  kublaj1
#1853
" Hozzászólásaimat nem politikai szempontok, hanem kizárólag közgazdasági érvek alapján fejtem ki."

Ez az év mondása ezen a fórumon :D
Én kérek bocsánatot...
kukutyinbenko 2013. 12. 11. 09:42
Előzmény: #1846  Bekre_Pal
#1852
" hát ekkora híresség ő "

Nem Lámfalussy személyével van a probléma, elismert szakember, más kérdés mennyien tartják őt számon magyarként.
Viszont az euró "atyjáról" ezek ugyan ne nevezzenek már el díjat. Osztogassanak Türkménbasi díjat, az legalább passzol a gondolkodásmódjukhoz.
kublaj1 2013. 12. 11. 09:41
Előzmény: #1847  Törölt felhasználó
#1851
Üdv Pénznyelő!

Láttom féj neked, hogy szakmailag nem tudod megfogni Matolcsyt és minden bejön neki!! A számok őt igazolják és nem téged.

Hajrá Matolcsy!!
Hajrá JOBBIK!!
kublaj1 2013. 12. 11. 09:39
Előzmény: #1849  kukutyinbenko
#1850
Üdv!

Ezerszer leírtam már, hogy soha nem szavaztam a Fideszre, JOBBIK-os vagyok. Hozzászólásaimat nem politikai szempontok, hanem kizárólag közgazdasági érvek alapján fejtem ki.

Hajrá Matolcsy!!
Hajrá JOBBIK!!
kukutyinbenko 2013. 12. 11. 09:25
Előzmény: #1844  kublaj1
#1849
" Mindenki tudja, aki a szakmában van, hogy Varga csak egy reklámember szakmailag alkalmatlan. Nyugodj meg Matolcsyék írják a költségvetést és minden lényegi gazdasági kérdésben ők döntenek nem Vargáék. "

Merész kijelentés, Matolcsyt szakmailag alulmúlni azért elég reménytelen vállalkozás. Ettől a második mondat még igaz is lehet, bár nem hiszem hogy ez bárkit is megnyugtat.
Viszont ez a két mondat mondhatni az esszenciája a gondolkodásmódodnak, és úgy általában a narancsos brigádra is jellemző. És ezt nem dicséretnek szántam.
Törölt felhasználó 2013. 12. 11. 07:41
Előzmény: #1845  kublaj1
#1848
"A díjakat először januárban adják át ünnepélyes keretek között."

Popovics díjat '93 óta a jegybank, csak mondom. (az első díjat éppen Lámfalussy kapta).
Törölt felhasználó 2013. 12. 11. 07:33
Előzmény: #1845  kublaj1
#1847
Te a fenéknyaló díjat fogod megkapni.
Bekre_Pal
Bekre_Pal 2013. 12. 10. 23:59
Előzmény: #1845  kublaj1
#1846
én szégyellem, de utánanéztem:

lámfalussy+hungarian

Nagyjából 8 780 találat (0,26 másodperc) erre a derék külhonban élt és alkotott hazánkfiára.

vö.: nyakkendő+turbina 256 000 találat
lófasz+fidesz 330 000 találat, rotring+torta 84 000 találat

hát ekkora híresség ő

fantasztikus kúrmányunk legendateremtő gátlástalansága
kublaj1 2013. 12. 10. 19:43
#1845
Lámfalussy-díjat alapít Matolcsy

2013. december 10., kedd, 19:30

A 84 éves nemzetközi hírű közgazdászról, Lámfalussy Sándorról nevezett el díjat Matolcsy György; a kitüntetést a a kiemelkedő közgadasági munkáért jár. Az MNB emellett díjazza azokat a 40 év alattiakat is, akik tudományos munkájukkal hozzájárultak a jegybank feladatainak megvalósításához.


Két díjat is adományoz a jövőben évente a Magyar Nemzeti Bank - derül ki a Magyar Közlönyből. Az egyiket a 84 éves nemzetközi hírű közgazdászról, Lámfalussy Sándorról nevezték el. Ezt a díjat az MNB annak a személynek ítéli oda, aki a közgazdaság és a pénzügyek területén olyan kiemelkedő, nemzetközileg elismert szakmai munkát, tudományos publikációs vagy oktató tevékenységet végzett, amely hosszabb távon jelentős hatással van a magyar és nemzetközi monetáris politika, a közgazdaságtudomány és szakmai közösség fejlődésére.

A Popovics Sándor díjat pedig az a 40 alatti kaphatja meg, aki kimagasló színvonalú, előremutató szakmai és tudományos munkájával hozzájárul az MNB feladatai megvalósításához, szakmai tekintélyének és nemzetközi elismertségének megerősítéséhez.

A jelölteket a rendelet alapján Matolcsy György terjeszti elő, de a végső döntést nem egymaga, hanem alelnökei segítségével hozza meg.

A díjakat először januárban adják át ünnepélyes keretek között.

Zseniális lépés!!
Lehet, hogy megpályázom mint gyakorló közgazdász!!
Szerintem megérdemelném. Mennyi stexel jár?
kublaj1 2013. 12. 10. 19:40
Előzmény: #1841  upgrayeddAKS
#1844
Üdv!

Mindenki tudja, aki a szakmában van, hogy Varga csak egy reklámember szakmailag alkalmatlan. Nyugodj meg Matolcsyék írják a költségvetést és minden lényegi gazdasági kérdésben ők döntenek nem Vargáék. A devizahiteles ügyekt is nézd most mondom, hogy az MNB terve lesz a befutó.

Hajrá Matolcsy!

Ja amúgy ma történelmi mélypontra esett a 3 hónapos állampapír hozama!!
tuksz 2013. 12. 10. 18:45
Előzmény: #1842  tuksz
#1843
És devizahitelesek, akik még mindig jobban teljesíthetnek a bankok felé, mert még mindig 300 felett az euro.

Hajrá Mató!
tuksz 2013. 12. 10. 18:33
Előzmény: #1836  kublaj1
#1842
Szerintem jelöljök a világörökség részévé! ;)
upgrayeddAKS
upgrayeddAKS 2013. 12. 09. 23:55
Előzmény: #1836  kublaj1
#1841
azt azért tudod, hogy eltolcsy az MNB elnökeként a MONETÁRIS politikáért felel, míg a költségvetés a FISKÁLIS politika része, tehát nem elto. et. asztala most már? (költői kérdés volt, tudom, hogy nem tudod :) meg amúgy is elmúttnyócév, ráadásul eltolcsy zsenialitása ott lebeg azóta is az NGM épületében... kísértet járja be Európát)

Topik gazda

kublaj1
4 1 1

aktív fórumozók


 • BÉT
 • Indexek
 • Deviza
 • Befalap
   • Forgalom
   • Nyertesek
   • Vesztesek