Topiknyitó: kublaj1 2013. 04. 04. 12:05

Matolcsy egy zseni!!  

Magyarországon a vállalati hitelek állománya 2008 vége óta folyamatosan csökken. Ez a jelenség különösen hátrányosan érinti a kis- és középvállalkozásokat, mivel őket a hitelkínálati korlátok is jobban sújtják, illetve nehezebben találnak maguknak alternatív finanszírozást. A jelenlegi makrogazdasági környezetben - törvényi felhatalmazás alapján - lehetőség van arra, hogy az MNB a hitelintézetek együttműködésével egy célzott hitelprogrammal - az árstabilitás veszélyeztetése nélkül - a fenntartható gazdasági növekedést támogassa.A Növekedési Hitel Program alapvető célja, hogy kedvezményes jegybanki finanszírozás segítségével a kis és középvállalatok finanszírozási helyzetén segítsen, mert az kiemelten fontos a termelőkapacitások, valamint a munkahelyek megőrzése és gyarapítása céljából. A kedvezményes kamatláb a hitellel rendelkező vállalatok számára az alacsonyabb törlesztő részleteken keresztül alacsonyabb költségeket eredményez, melynek mind jövedelmezőségi, mind likviditási szempontból pozitív a hatása. A mérséklődő adósságszolgálati terhek miatt csökken a hitelállomány minőségének romlása, így végső soron a banki portfólió-minőségre is pozitív hatással lehet. Mindezek mellett a program a bankok mérlegpozícióján keresztül a hitelezési képességet is javíthatja.A lakossági hitelezés és a devizahitelek problémájának kezelésére számos kormányzati program áll rendelkezésre, ezért a jegybank nem tervezi hasonló program kidolgozását a lakosság számára.

A Növekedési Hitel Program része továbbá a gazdaság külső sérülékenységének a mérséklése, ami egyben lehetővé teszi a jegybanki kamatkiadások csökkentését is. A kedvezményes kamatozású jegybanki refinanszírozás nyújtása, amely a kkv hitelezés ösztönzését célozza, növeli az MNB mérlegfőösszegét és ezen belül a forrásoldalon a 2 hetes kötvény állományát, így a GDP ma már 1%-ához közelítő kamatkiadásokat. A kéthetes kötvényállomány felépülése jórészt az államadósságon belül a devizaadósság aránya növekedésének, illetve az ország válság előtt és alatt nyilvánvalóvá vált pénzügyi sérülékenységéből kiinduló devizatartalék emelkedésnek volt egyenes következménye, amely jelenleg az MNB forrásoldalának legnagyobb tétele. Ennek költsége - amely beavatkozás nélkül tovább emelkedne a kedvezményes jegybanki finanszírozás forrásköltségével - azonban mérsékelhető az ország sérülékenységének csökkentésével.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás forint alapú kkv hitelek folyósításáraAz MNB a hitelintézetek bevonásával Növekedési Hitel Programot kezdeményez, melynek során átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségben, kedvezményes kamatozású refinanszírozási hitelt nyújt kereskedelmi bankok számára. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%.

A programban részt venni kívánó hitelintézeteknek a kedvezményes kamatozású jegybanki hitelt fix feláron kell a kkv-k számára tovább adni. Szándékaink szerint ez a felár nem lesz nagyobb 2 százalékpontnál, így a vállalati hitel kamata maximum 2% lehet. Ennek eléréséhez szükség lehet garanciaprogramok igénybevételére is. Erről és a program további részleteiről az MNB tárgyalást kezdeményez a hitelintézetekkel.A tárgyalások során a jegybank számít az üzleti szféra képviselőinek együttműködésére is a kedvezményes hitelek megfelelő célzottságának kialakításában azzal a céllal, hogy a kedvezményes hitelek kizárólag azokban az ágazatokban és azokat a kis- és középvállalati adósokat érjék el, amelyek egészséges üzleti modellel rendelkeznek és növekedni szeretnének. Becsléseink szerint a hitelszűke nem egyformán érinti a vállalati szektor szereplőit. Különösen hátrányosan sújtják a szigorú hitelkínálati korlátok a kis- és középvállalkozásokat, ugyanakkor a számukra a banki finanszírozásnak nincs valódi alternatívája. Iparági megoszlás szerint vizsgálva a hitelkínálatot azt tapasztaltuk, hogy a hitelezési feltételek olyan ágazatokban is jelentősen szigorodtak, amelyek a potenciális növekedés szempontjából kulcsfontosságúak lehetnek. Ezzel szemben más, tartós értékesítési problémákkal küszködő iparágakban kényszerhitelezésre, vagyis a tartósan rossz hitelképességű vállalatok mesterséges életben tartására utaló jeleket látunk.Mindezek miatt indokolt lehet a kedvezményes hitel ágazat és vállalatméret alapján célzott felhasználása.

A program hatására a jegybank mérlegfőösszeg megnő. Eszközeinek állománya teljes kihasználtság esetén a 250 milliárd forintos refinanszírozó hitellel emelkedik, miközben forrásoldala is ugyanennyivel bővül. A többlet sterilizációs állományra fizetett kamat az MNB közvetlen hozzájárulása a hitelezés ösztönzéséhez, ugyanis ezzel szemben eszközoldalon kamatmentes hitel jelenik meg. Ezt a költséget azonban ellensúlyozza a program további eleme.

A hitelintézetek programhoz való hozzájárulása a velük való megállapodás alapján úgy valósulna meg, hogy egy átlagos kkv-t jellemző hitelkockázati szintnek megfelelő felár helyett csak - a hitelintézetekkel folytatandó tárgyalás kiindulópontját képező - 2%-ot építenek be a hitelkamatokba. Az alacsonyabb felár miatt kieső jövedelmet azonban kompenzálhatja az adósok javuló fizetési képessége, ami a jóval a piac alatti kamattehertől remélhető.A jegybank a hitelprogrammal nem vállal fel vállalati hitelkockázatot. Ennek a kockázatnak a felmérése és kezelése továbbra is a bankrendszer feladata. A program tehát azon túl, hogy a kisebb vállalatokat célozza, és esetleg ágazati preferenciákat is fog tartalmazni, a források allokálásában alapvetően a kereskedelmi bankok hitelezési döntéseire támaszkodik.A jegybanki hitelprogram célzottságánál, méreténél és egyszeri jellegénél fogva nem befolyásolja a kamatpolitika vitelét és hatékonyságát, azaz nem jön létre "kettős kamatláb". A kamatpolitika továbbra is óvatos és kiszámítható marad. A program célzottsága biztosítja, hogy a kedvezményes finanszírozás az üzleti aktivitást élénkítse, és ne befolyásolja a pénzügyi eszközárakat. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége pedig korlátozott, a hazai bankok teljes vállalati hitelállományának mindössze 4%-a, a kkv hitelállomány 7%-a.A hitelösztönzés ezen formája nem veszélyezteti az MNB elsődleges célját, az árstabilitás fenntartását. A jelenlegi, tartós kereslethiánnyal jellemezhető makrogazdasági környezetben az infláció tartósan a cél alatt maradhat. A célzott hitelösztönzés hozzájárulhat a potenciális növekedés erődítéséhez azáltal, hogy nem hagyja leépülni a termelőkapacitásokat. Tekintettel arra, hogy a program középtávon a potenciális kibocsátásra is hat, az ebből fakadó középtávú inflációs nyomás elhanyagolható, így az elsődleges cél szempontjából nem befolyásolja érdemben a kamatpolitikát.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás KKV devizahitelek forintra váltásáraAz MNB - szintén a hitelintézetek bevonásával - átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségű, kedvezményes refinanszírozási hitelt kíván folyósítani kkv adósok fennálló devizahiteleinek forintra konvertálásához. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%. A program további feltételei - felár nagysága és célzottsága tekintetében - is megegyeznek az előző programpontéval. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége itt is korlátozott: a hazai bankok kkv devizahitel-állományának legfeljebb a 15%-a.A forinthitelekhez való nehéz hozzáférés mellett a kkv-szektor másik nagy problémája a kintlévő devizahitelek magas aránya. A kkv-hitelállomány közel fele deviza alapú, melynek összege 1860 milliárd forint (állomány 54%-a), 15000 vállalathoz kapcsolódóan. Ezeknek a hiteleknek a devizaneme nagyrészt euró (86 százalék), kisebb részt svájci frank (14 százalék). A svájci frank alapú devizahitelekkel rendelkező kkv-knak (257 milliárd forint) feltételezhetően nincs természetes vagy mesterséges fedezete, így ezek a cégek jelentős árfolyamkockázatnak vannak kitéve. A kkv-devizahitelek forintra váltását célzó program javítja az érintett vállalatok hitelképességét, és kiszámítható gazdálkodást tesz lehetővé számukra.Annak érdekében, hogy az érintett devizahitelek forintra konvertálása ne okozzon volatilitást a forint árfolyamában, a jegybank a végtörlesztés esetén már sikerrel alkalmazott eljárást követi: a hitelek devizakonverziójához a hitelintézetek számára devizát bocsát rendelkezésre piaci áron a devizatartalék terhére annak feltételével, hogy a hitelintézetek vállalják, hogy abból a rövid lejáratú külföldi forrásaikat fizetik vissza. Így az ország rövid devizatartozásai és devizatartaléka ugyanolyan mértékben csökkennek, vagyis Magyarország devizatartalék-megfelelése változatlan marad.A kétéves likviditást nyújtó hiteltender felfüggesztéseFigyelembe véve a tartósan kedvező külső pénz- és tőkepiaci környezetet, valamint a bankok tartósan stabil likviditási helyzetét, az MNB a kétéves fedezett hiteltendert határozatlan időre felfüggeszti. Pénzpiaci turbulencia esetén az eszköz reaktiválásával lehetőség van a likviditási sokkok kezelésére és annak biztosítására, hogy a hosszú források hiánya ne legyen gátja a vállalati hitelezésnek.A gazdaság sérülékenységének és az ezzel együtt járó kamatkiadások csökkentéseAz MNB a Kormánnyal és a hitelintézetekkel közösen programot dolgoz ki a gazdaság sérülékenységének csökkentésére. A program az ország rövid külső adósságának 1000 milliárd forintos csökkenését célozza meg, ami - az eddig is alkalmazott szabályoknak megfelelő módon - mérsékli a jegybank devizatartalék-igényét. Ezzel párhuzamosan a kéthetes MNB-kötvény állománya - a jegybank elsődleges célja és a pénzügyi stabilitás veszélyeztetése nélkül - 3600 milliárd forintra csökken. A program során a tartalék-megfelelést az biztosítja, hogy az MNB devizaeszközének felhasználása és az egy éven belül lejáró külföldi adósság azonos mértékben csökken. A devizatartalékok legfeljebb egy tizedének a felhasználása (annak a sebezhetőségi forrásnak a mérséklésére, amely miatt a tartalék megképzésre került) teljesen összhangban van a jegybanki tartalékolás - a pénzügyi piacok által eddig is - elfogadott alapelveivel. A program során egyúttal az ország bruttó külső adóssága is mérséklődne.
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
PusztaPutyin
PusztaPutyin 2020. 12. 29. 12:29
#7100
egész komoly esély van rá hogy végül sikerül 365 fölötti eur/fosint árfolyammal kezdenünk a boldog új évet
lohran 2020. 12. 28. 21:45
Előzmény: #7098  SeldonKuper
#7099
Szerintem találó volt és érthető.
Téged viszont nem értelek.
SeldonKuper 2020. 12. 28. 21:30
Előzmény: #7086  sityaki
#7098
Nem ezt hiszik, amit felmondtál, hanem ennek az ellenkezőjét! 
Soha  nem lesz ez az ország olyan,  amilyennek leírtad!
Összegyűjtöttél néhány baromságot sorrendbe raktad, és minden háborút elvesztettél.
Mégha a pénzügyi dolgokat hoztad volna ebben a topikban, de inkább egy propagandista elvet reklámozni az a kötelező! felmondás!
Ezek a "történetek" bárhol a világban, bármely államban előfordulhatnak! 
A diktálók diktároroznak!
DAXHU 2020. 12. 28. 21:24
Előzmény: #7091  pitcairn2
#7097
minden adat a kezükben van. mindent tudnak az emberekről. esélytelen lázadással negbuktatni ezt a rendszert. az utóbbi 12 evben pedig rájöttek, h  pénznyomdával minden "megoldható". ennek a rendszernek saját magát kell felemésztenie, de eh még nagyon messze van. sajnos. nem csak Mo-n,  hanem worldwide.
lohran 2020. 12. 28. 21:11
Előzmény: #7095  pitcairn2
#7096
Hány éve halljuk ?
Élénkítés,lazítás,támogatás.
Szerintem 10 éve minimun pedig a gazdaságok az elmúlt években a csúcson voltak,tőzsdék is.
Magyarországon pedig a duplája.
A ft semmivel nem tart lépést
pitcairn2 2020. 12. 28. 21:03
Előzmény: #7093  lohran
#7095
leginkább a bankrendszer támogatja saját magát:)
pitcairn2 2020. 12. 28. 21:02
Előzmény: #7085  geza77
#7094
sajnos ebben a játékban mindenki együtt ballag a kárhozat útján....
ez rendszerszintű csőd lesz...
az egész 1971 utáni szisztéma bukik meg...
lohran 2020. 12. 28. 20:56
Előzmény: #7092  pitcairn2
#7093
A politikusok addig nem hagyják abba a "támogatások" rendszerét amig a választók nem jönnek rá miért toporognak vagy csúsznak le.
Én speciel nem tudom kit és miért támogatnak nálunk 1000 milliárdokkal a világban pedig 1000 milliárd dollárokkal.
A végén pedig az államnál landol az adósság azaz eltűnik a giga pénz
pitcairn2 2020. 12. 28. 20:48
Előzmény: #7090  lohran
#7092
2008 óta a globális hitelpénzrendszer már végstádiumban agonizál:)
12 éve "mentik" már folyamatosan ezt a szemétdombot...
pitcairn2 2020. 12. 28. 20:47
Előzmény: #7086  sityaki
#7091
március óta nem lett egyértelmű, hogy ezt a műsorszámot nyugodtan át lehet keresztelni "globális abszurddá"?:)
lohran 2020. 12. 28. 20:35
Előzmény: #7089  rockmaster
#7090
Nekem és ismerösöknek kb 0 ft jutott.
De tönkrevágták a rokkantakat,nyugdijasokat,közszolgákat és egy csomó rendes dolgos családot.
Kit hagytam ki ?
rockmaster 2020. 12. 28. 20:32
Előzmény: #7088  lohran
#7089
Megszűnt a közpénz jellege, azaz magánzsebekbe, offshore számlákra ment!
lohran 2020. 12. 28. 20:28
Előzmény: #7087  lohran
#7088
Hová ment el a 10 éve befolyó rengeteg pénz, amely olyan mértékű volt mint soha ?
lohran 2020. 12. 28. 20:23
Előzmény: #7086  sityaki
#7087
Ez csak egy része !
sityaki 2020. 12. 28. 20:19
#7086
Idézek:MAGYAR ABSZURD!
"Azért ez egy nagyon furcsa ország.
Száz év távlatából kiderül, hogy a vesztes háborúit is megnyerte.
Vezére nemzeti egységre hivatkozik akkor, amikor a nemzet még soha nem volt ennyire megosztott.
Ebben az országban semminek nincs gazdája.
A külügyminiszter vásárolja a lélegeztetőgépeket. A belügyminiszter irányítja az egészségügyet.
Az országos tisztifőorvos egyik nap bezárat egy kórházat, amit másnap az agrár miniszter kinyittat.
Az alaptörvényt, ami megbélyegzi a másságot, egy meleg férfi írja, akit miután elfog a rendőrség egy hátizsák kábítószerrel, Petőfi-díjat kap.
A színművészeti egyetem élén egy gépesített lövész áll.
A miniszterelnök helyettes háziállatokra vadászik.
A keresztény erkölcsiség jegyében kurvákat dugnak egy adriai jachton.
A miniszterelnök katonai géppel jár focimeccsekre, a kormánytagok pedig helikopterrel ebédelni.
Törvényben szankcionálják a kábítószer fogyasztást, de az orruk alatt mindig ott van egy diszkrét fehér csík.
Ahol a szövetségeseiket ekézik, de az állítólagos politikai ellenfeleiket dicsőítik.
Ahol tízparancsolattal gyógyítanának, de a pápáról azt állítják, hogy egy demens vénember.
Ahol úgy indítanak egy zöld város projektet, hogy kivágnak egy erdőnyi fát.
A minimálbért megadóztatják, de a százmilliókat kereső focistáknak adómentességet biztosítanak.
Ahol habzó szájjal kommunistáznak, de szinte nincs olyan kormánytag, aki ne lett volna tagja az egykori állampártnak, vagy a KISZnek.
Ahol az ország leggazdagabb embere olyan buta, mint a s**g.
Ahol szemérmetlenül hamisítják a híreket és a történelmet.
Ahol stadionokat építenek iskolák és kórházak helyett.
Ahol minden héten áldozatul esik egy nő a családon belüli erőszaknak.
Ahol háborús bűnösöket rehabilitálnak és emelnek be a nemzeti alaptantervbe.
Ahol vannak százmilliók egy diktátor étkezővagonjának a felújítására, de nincs egy fillér sem a független színházak működésére.
Ahol egy politikusnő arra szólítja fel a nőtársait, hogy merjenek kicsik lenni.
Ahol az emberek megkérdezése nélkül egy bombagyárat építenek a kertjük végébe.
(kinek stadion, kinek bombagyár)
Ahol - miközben több százezer munkahely megszűnik, azt kommunikálják, hogy egyre nőnek az átlagfizetések.
És ahol ezt még kétmillió hülye mindig fenntartás nélkül elhiszi..."
geza77
geza77 2020. 12. 28. 20:13
Előzmény: #7084  SeldonKuper
#7085

akkor csak magyarázd el miért jó ez a népnek!
szerinted nincs túl nagy eltérés a régiós társak és magyarok között?
jól látható a régiótól való leszakadás 2010től indult és 10 év alatt nem lehetett tenni semmit "Soros" ellen
miközben a kancsesz azzal büszkélkedik mekkora árfolyamnyereséget ért el a fosint gyengítésével.
Akkor szerinted ki gyengíti a hortobágyi csüngőhasú betyár tallérunkat?
SeldonKuper 2020. 12. 28. 14:31
Előzmény: #7083  geza77
#7084
Mit változtat, ha elkezdem elemezni? Van értelme?
A Wallstreeten ezt jobban tudják!
geza77
geza77 2020. 12. 28. 14:12
Előzmény: #7081  SeldonKuper
#7083

elemezd ki nekem, ha ráérsz és értesz hozzá
miért erősödött, mindenki, mi meg gyengültünk? együtt megyünk a régióval egy 80%on belül.
https://imgur.com/a/sBWSaxM
lohran 2020. 12. 28. 13:55
Előzmény: #7079  geza77
#7082
Magyar embereket védik az erős forinttal vagy leértékelik a munkánkat
SeldonKuper 2020. 12. 28. 13:55
Előzmény: #7079  geza77
#7081
Már megint az a Sortossoros! Szegény forint!

Topik gazda

kublaj1
4 1 1

aktív fórumozók


friss hírek További hírek