Topiknyitó: kublaj1 2013. 04. 04. 12:05

Matolcsy egy zseni!!  

Magyarországon a vállalati hitelek állománya 2008 vége óta folyamatosan csökken. Ez a jelenség különösen hátrányosan érinti a kis- és középvállalkozásokat, mivel őket a hitelkínálati korlátok is jobban sújtják, illetve nehezebben találnak maguknak alternatív finanszírozást. A jelenlegi makrogazdasági környezetben - törvényi felhatalmazás alapján - lehetőség van arra, hogy az MNB a hitelintézetek együttműködésével egy célzott hitelprogrammal - az árstabilitás veszélyeztetése nélkül - a fenntartható gazdasági növekedést támogassa.A Növekedési Hitel Program alapvető célja, hogy kedvezményes jegybanki finanszírozás segítségével a kis és középvállalatok finanszírozási helyzetén segítsen, mert az kiemelten fontos a termelőkapacitások, valamint a munkahelyek megőrzése és gyarapítása céljából. A kedvezményes kamatláb a hitellel rendelkező vállalatok számára az alacsonyabb törlesztő részleteken keresztül alacsonyabb költségeket eredményez, melynek mind jövedelmezőségi, mind likviditási szempontból pozitív a hatása. A mérséklődő adósságszolgálati terhek miatt csökken a hitelállomány minőségének romlása, így végső soron a banki portfólió-minőségre is pozitív hatással lehet. Mindezek mellett a program a bankok mérlegpozícióján keresztül a hitelezési képességet is javíthatja.A lakossági hitelezés és a devizahitelek problémájának kezelésére számos kormányzati program áll rendelkezésre, ezért a jegybank nem tervezi hasonló program kidolgozását a lakosság számára.

A Növekedési Hitel Program része továbbá a gazdaság külső sérülékenységének a mérséklése, ami egyben lehetővé teszi a jegybanki kamatkiadások csökkentését is. A kedvezményes kamatozású jegybanki refinanszírozás nyújtása, amely a kkv hitelezés ösztönzését célozza, növeli az MNB mérlegfőösszegét és ezen belül a forrásoldalon a 2 hetes kötvény állományát, így a GDP ma már 1%-ához közelítő kamatkiadásokat. A kéthetes kötvényállomány felépülése jórészt az államadósságon belül a devizaadósság aránya növekedésének, illetve az ország válság előtt és alatt nyilvánvalóvá vált pénzügyi sérülékenységéből kiinduló devizatartalék emelkedésnek volt egyenes következménye, amely jelenleg az MNB forrásoldalának legnagyobb tétele. Ennek költsége - amely beavatkozás nélkül tovább emelkedne a kedvezményes jegybanki finanszírozás forrásköltségével - azonban mérsékelhető az ország sérülékenységének csökkentésével.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás forint alapú kkv hitelek folyósításáraAz MNB a hitelintézetek bevonásával Növekedési Hitel Programot kezdeményez, melynek során átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségben, kedvezményes kamatozású refinanszírozási hitelt nyújt kereskedelmi bankok számára. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%.

A programban részt venni kívánó hitelintézeteknek a kedvezményes kamatozású jegybanki hitelt fix feláron kell a kkv-k számára tovább adni. Szándékaink szerint ez a felár nem lesz nagyobb 2 százalékpontnál, így a vállalati hitel kamata maximum 2% lehet. Ennek eléréséhez szükség lehet garanciaprogramok igénybevételére is. Erről és a program további részleteiről az MNB tárgyalást kezdeményez a hitelintézetekkel.A tárgyalások során a jegybank számít az üzleti szféra képviselőinek együttműködésére is a kedvezményes hitelek megfelelő célzottságának kialakításában azzal a céllal, hogy a kedvezményes hitelek kizárólag azokban az ágazatokban és azokat a kis- és középvállalati adósokat érjék el, amelyek egészséges üzleti modellel rendelkeznek és növekedni szeretnének. Becsléseink szerint a hitelszűke nem egyformán érinti a vállalati szektor szereplőit. Különösen hátrányosan sújtják a szigorú hitelkínálati korlátok a kis- és középvállalkozásokat, ugyanakkor a számukra a banki finanszírozásnak nincs valódi alternatívája. Iparági megoszlás szerint vizsgálva a hitelkínálatot azt tapasztaltuk, hogy a hitelezési feltételek olyan ágazatokban is jelentősen szigorodtak, amelyek a potenciális növekedés szempontjából kulcsfontosságúak lehetnek. Ezzel szemben más, tartós értékesítési problémákkal küszködő iparágakban kényszerhitelezésre, vagyis a tartósan rossz hitelképességű vállalatok mesterséges életben tartására utaló jeleket látunk.Mindezek miatt indokolt lehet a kedvezményes hitel ágazat és vállalatméret alapján célzott felhasználása.

A program hatására a jegybank mérlegfőösszeg megnő. Eszközeinek állománya teljes kihasználtság esetén a 250 milliárd forintos refinanszírozó hitellel emelkedik, miközben forrásoldala is ugyanennyivel bővül. A többlet sterilizációs állományra fizetett kamat az MNB közvetlen hozzájárulása a hitelezés ösztönzéséhez, ugyanis ezzel szemben eszközoldalon kamatmentes hitel jelenik meg. Ezt a költséget azonban ellensúlyozza a program további eleme.

A hitelintézetek programhoz való hozzájárulása a velük való megállapodás alapján úgy valósulna meg, hogy egy átlagos kkv-t jellemző hitelkockázati szintnek megfelelő felár helyett csak - a hitelintézetekkel folytatandó tárgyalás kiindulópontját képező - 2%-ot építenek be a hitelkamatokba. Az alacsonyabb felár miatt kieső jövedelmet azonban kompenzálhatja az adósok javuló fizetési képessége, ami a jóval a piac alatti kamattehertől remélhető.A jegybank a hitelprogrammal nem vállal fel vállalati hitelkockázatot. Ennek a kockázatnak a felmérése és kezelése továbbra is a bankrendszer feladata. A program tehát azon túl, hogy a kisebb vállalatokat célozza, és esetleg ágazati preferenciákat is fog tartalmazni, a források allokálásában alapvetően a kereskedelmi bankok hitelezési döntéseire támaszkodik.A jegybanki hitelprogram célzottságánál, méreténél és egyszeri jellegénél fogva nem befolyásolja a kamatpolitika vitelét és hatékonyságát, azaz nem jön létre "kettős kamatláb". A kamatpolitika továbbra is óvatos és kiszámítható marad. A program célzottsága biztosítja, hogy a kedvezményes finanszírozás az üzleti aktivitást élénkítse, és ne befolyásolja a pénzügyi eszközárakat. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége pedig korlátozott, a hazai bankok teljes vállalati hitelállományának mindössze 4%-a, a kkv hitelállomány 7%-a.A hitelösztönzés ezen formája nem veszélyezteti az MNB elsődleges célját, az árstabilitás fenntartását. A jelenlegi, tartós kereslethiánnyal jellemezhető makrogazdasági környezetben az infláció tartósan a cél alatt maradhat. A célzott hitelösztönzés hozzájárulhat a potenciális növekedés erődítéséhez azáltal, hogy nem hagyja leépülni a termelőkapacitásokat. Tekintettel arra, hogy a program középtávon a potenciális kibocsátásra is hat, az ebből fakadó középtávú inflációs nyomás elhanyagolható, így az elsődleges cél szempontjából nem befolyásolja érdemben a kamatpolitikát.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás KKV devizahitelek forintra váltásáraAz MNB - szintén a hitelintézetek bevonásával - átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségű, kedvezményes refinanszírozási hitelt kíván folyósítani kkv adósok fennálló devizahiteleinek forintra konvertálásához. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%. A program további feltételei - felár nagysága és célzottsága tekintetében - is megegyeznek az előző programpontéval. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége itt is korlátozott: a hazai bankok kkv devizahitel-állományának legfeljebb a 15%-a.A forinthitelekhez való nehéz hozzáférés mellett a kkv-szektor másik nagy problémája a kintlévő devizahitelek magas aránya. A kkv-hitelállomány közel fele deviza alapú, melynek összege 1860 milliárd forint (állomány 54%-a), 15000 vállalathoz kapcsolódóan. Ezeknek a hiteleknek a devizaneme nagyrészt euró (86 százalék), kisebb részt svájci frank (14 százalék). A svájci frank alapú devizahitelekkel rendelkező kkv-knak (257 milliárd forint) feltételezhetően nincs természetes vagy mesterséges fedezete, így ezek a cégek jelentős árfolyamkockázatnak vannak kitéve. A kkv-devizahitelek forintra váltását célzó program javítja az érintett vállalatok hitelképességét, és kiszámítható gazdálkodást tesz lehetővé számukra.Annak érdekében, hogy az érintett devizahitelek forintra konvertálása ne okozzon volatilitást a forint árfolyamában, a jegybank a végtörlesztés esetén már sikerrel alkalmazott eljárást követi: a hitelek devizakonverziójához a hitelintézetek számára devizát bocsát rendelkezésre piaci áron a devizatartalék terhére annak feltételével, hogy a hitelintézetek vállalják, hogy abból a rövid lejáratú külföldi forrásaikat fizetik vissza. Így az ország rövid devizatartozásai és devizatartaléka ugyanolyan mértékben csökkennek, vagyis Magyarország devizatartalék-megfelelése változatlan marad.A kétéves likviditást nyújtó hiteltender felfüggesztéseFigyelembe véve a tartósan kedvező külső pénz- és tőkepiaci környezetet, valamint a bankok tartósan stabil likviditási helyzetét, az MNB a kétéves fedezett hiteltendert határozatlan időre felfüggeszti. Pénzpiaci turbulencia esetén az eszköz reaktiválásával lehetőség van a likviditási sokkok kezelésére és annak biztosítására, hogy a hosszú források hiánya ne legyen gátja a vállalati hitelezésnek.A gazdaság sérülékenységének és az ezzel együtt járó kamatkiadások csökkentéseAz MNB a Kormánnyal és a hitelintézetekkel közösen programot dolgoz ki a gazdaság sérülékenységének csökkentésére. A program az ország rövid külső adósságának 1000 milliárd forintos csökkenését célozza meg, ami - az eddig is alkalmazott szabályoknak megfelelő módon - mérsékli a jegybank devizatartalék-igényét. Ezzel párhuzamosan a kéthetes MNB-kötvény állománya - a jegybank elsődleges célja és a pénzügyi stabilitás veszélyeztetése nélkül - 3600 milliárd forintra csökken. A program során a tartalék-megfelelést az biztosítja, hogy az MNB devizaeszközének felhasználása és az egy éven belül lejáró külföldi adósság azonos mértékben csökken. A devizatartalékok legfeljebb egy tizedének a felhasználása (annak a sebezhetőségi forrásnak a mérséklésére, amely miatt a tartalék megképzésre került) teljesen összhangban van a jegybanki tartalékolás - a pénzügyi piacok által eddig is - elfogadott alapelveivel. A program során egyúttal az ország bruttó külső adóssága is mérséklődne.
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
geza77
geza77 2020. 11. 25. 18:08
Előzmény: #6998  pitcairn2
#7000

ezeket viccből írták ki?  vagy ennyire nem sikerül tartani a célt? bár malopcsy szemeivel nem is csoda ha célt tévesztünk.
"A gazdaságpolitika egészének legfontosabb célja a hosszú távon fenntartható, stabil gazdasági növekedés biztosítása. A jegybank ezt azzal tudja támogatni, ha kiszámítható és hiteles monetáris politikájával az inflációt alacsony szinten tartja."
geza77
geza77 2020. 11. 25. 18:03
Előzmény: #6998  pitcairn2
#6999

Segítek:
Az MNB elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása.
https://www.mnb.hu/monetaris-politika
pitcairn2 2020. 11. 25. 16:45
Előzmény: #6997  geza77
#6998
"Az mnb miért is van? "
ezt az MNB-t is megálmodó Montagu Norman (ő a Bank of England 24 éven át regnáló kormányzója volt...) az alábbiakban foglalta össze:)    
i. Autonomy and freedom from political control are desirable for all Central and Reserve Banks. 2. Subject to conformity with the above clause a policy of continuous co-operation is desirable among Central Banks and Reserve Banks, wherever situated. 3. Without hampering their freedom, co-operation should include confidential interchange of information and opinions among such Banks with regard to such matters as rates of discount, the stability of exchanges and the movement of gold. 4. Each such Bank should recognise the importance of international as well as national interests in the re-establishment of the world's economic and trade stability. 5. Each such Bank should endeavour to conduct its foreign banking operations exclusively with the respective Central or Reserve Banks of other countries. 6. Each such Bank should endeavour to extend adequate and proper banking facilities, without undue regard to profit, to other Central and Reserve Banks: such facilities to include the custody of gold, monies and securities and the discounting of approved bills of exchange. 7. Each such Bank should take steps as may be possible to ensure at all times the absolute right of withdrawal of all gold, monies and securities on behalf of other Central and Reserve Banks. 8. Each such Bank should endeavour to assist in the establishment of a free market in forward exchange in its own country when no adequately organised market exists.  
Central Bank Diplomacy: Montagu Norman and Central Europe's Monetary Reconstruction after World War I   https://www.jstor.org/stable/pdf/20081449.pdf?refreqid=excelsior%3Ae218bce9ad5ffb578421998223fe11a7
geza77
geza77 2020. 11. 25. 13:44
#6997

Egybiteseknek külön kérdés:

Ha Soros szívatja Magyarországot, akkor miért büszkélkedik folyamatosan Malopcsy a csúcsot csúcsra halmozó rekord nyereséggel, amit a fosint romlásán keresztül ér el az MNB?

Az mnb miért is van?

a)nyereségképzés(kilopva a fosintot az adófizetők zsebéből)
b) árfolyamstabilitás ...A vírus kirobbanásakor amikor esésnek indult Nhemzethhy vhalhuthánkh és a régió: https://www.kapwing.com/studio/editor/layer/78e6a76c-73ac-4739-bca5-c51556482d27  

Eurhuf  +7,7%

Eurpln  +3,53%

Eurczk  +2,02%    

sajnos nem csak ennyit bukott minden itt élő a megtakarításából, fizetéséből, nyugdíjából...  
A csehek, már majdnem elérték a vírus kirobbanásakor lévő szintet.
Stiv
Stiv 2020. 11. 25. 12:59
Előzmény: #6994  Goldi.
#6996
Ne lopj, majd mi ! Ne legyen tisztánlátás, mindenkit az erdőbe akarnak vezetni és ott tartani. Alapítvány,közbeszerzés, cégháló ezeknél általában eltűnik a pénz.
Goldi.
Goldi. 2020. 11. 25. 12:33
Előzmény: #6994  Goldi.
#6995
Természetesen ez miatt sem lehet már leváltani Orbánt, azoknak az időknek már régen vége, hogy demokratikus választások legyenek.
Goldi.
Goldi. 2020. 11. 25. 12:21
Előzmény: #6993  Stiv
#6994

A Microsoft-Budge ügynek a az volt a lényege, hogy a NAV. által visszautalt áfa egy részét a cégek tovább utalták a hatalom által kijelölt alapítványokba. Nagy valószínűséggel ezek az azóta is tartó folyamatok miatt nem ízlik nekik az, hogy az Eu. pénzek felhasználását átláthatóvá tegyék. Tüzetes átvilágítás során fény derülhet ezekre a folyamatokra is, hogy szó szerint maffia államot hoztak itt létre.  Ezek miatt inkább lemondanak az EU. milliárdokról, minthogy kiderüljön hogyan működik ma Magyarország.
Szerintem csak ámulnánk azon ha látnánk, hogy micsoda bűnszövetkezetet építettek itt ki.
Stiv
Stiv 2020. 11. 25. 12:10
Előzmény: #6991  Goldi.
#6993
Ez a jogállamiság procedúra egy összetett kérdés, szerintem nagy lehet a végszámla. 
Stiv
Stiv 2020. 11. 25. 11:59
Előzmény: #6990  Goldi.
#6992
Ha nem jönnek az Eu. pénzek akkor az nagy szívás lesz. Itt semmit nem tudnak önerőből csinálni.
Már annak is örülni kell ha nem gyengül tovább forint.
Goldi.
Goldi. 2020. 11. 25. 11:29
#6991

Ez a jogállamiság procedúra meg arról szól, hogy nem szeretnék ha fény derülne arra, hogy az áfa egy része az alapítványaikba vándorolt. (maffia állam működött eddig)
Ez van. Tudják, hogy hatalmas kátyúba kerültek és inkább még azt is bevállalják, hogy ne érkezzenek eu. milliárdok.
Goldi.
Goldi. 2020. 11. 25. 11:24
#6990

Ezek valamit már előre tudnak ha azt vázolják, hogy nem jönnek az Eu. pénzek.
Kíváncsi leszek, hogy milyen hatása lesz az Eu. pénzek fennakadása a forintra nézve, alsó hangon úgy 500/eur-ra tippelek de remélem, hogy ez jóval több is lesz.
Stiv
Stiv 2020. 11. 25. 11:15
#6989
Varga Mihály: akár egész jövő évben is elmaradhatnak az EU-pénzek.
Úgy néz ki,hogy 10 év alatt csak államadósságot sikerült összehozni, számok alapján ott se vagyunk ahol voltunk. Az elmúlt 10 év elment a semmire.
Stiv
Stiv 2020. 11. 25. 10:59
#6988
Varga Mihály pénzügyminiszter szerint nem lesz tartós az élelmiszerek drágulása. 

A forint árfolyamával szerinte nincs gond. 
(Nincs hát.. Az okos elfelejtette hozzátenni,hogy már a Balkánon is sereghajtók vagyunk)   
.
Ami az árfolyamot illeti: valóban hektikus időszakon vagyunk túl. A forint is követi a régiós valuták mozgását, reagálva a dollár és euró változásaira. A kormánynak eddig sem volt, ezután sem lesz árfolyamcélja. "Úgy látom, hogy az EU-val folytatott vita sem rendítette meg olyan mértékben eddig az árfolyamot, ami aggodalomra adhatna okot" - tette hozzá.
https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/varga-mihaly-koronavirus-jarvany-gazdasag-gdp-arfolyam.718306.html

pitcairn2 2020. 11. 25. 10:09
Előzmény: #6974  franc0
#6987

tudtad, hogy az MNB-t is a nemzetközi tőke alapította?
1924-ben az újonnan megalapított MNB több mint 50%-ban hat transznacionális megabank tulajdonában volt:)
az alábbiakról lenne szó:)
National City Bank, New York $ 1,351,466.50 = 6,669,791.40
Anglo-Austrian Bank, London £ 100,000 = 2,162,162.16
Midland Bank, Ltd., London £ 124,837.18 = 2,699,198.56
Amsterdamsche Bank, Amsterdam Gd. 41,987.87 = 77,470.92
Schweizerische Kreditanstalt, Zurich S. frs. 1,282,839.90 = 1,126,048.34
Skandinaviska Kr., Stockholm Sw. kr. 2,667.50 = 3,468.68
15,092,614.99
https://www.degruyter.com/view/book/9788376560083/10.2478/9788376560083.a.xml
Az MNB törzstőkéje 30 millió aranykorona volt...
ebből a fenti 6 transznacionális megabank 15,092,614.99 koronát jegyzett le...
az Anglo-Austrian Bank különösen érdekes mivel az a Bank of England tulajdonában volt...
ergo
az MNB-ben a Bank of England volt az egyik legnagyobb részvényes...
…The short-lived (British) project of an 'International Corporation for Trade in Eastern Europe and Russia' was to serve the latter objective; and so was the unusual step the Bank of England took of acquiring proprietary control over the Anglo-Austrian Bank of Austria…..
Central Bank Diplomacy: Montagu Norman and Central Europe's Monetary
Reconstruction after World War I
https://www.jstor.org/tc/accept?origin=%2Fstable%2Fpdf%2F20081449.pdf%3Frefreqid%3Dexcelsior%253Ae218bce9ad5ffb578421998223fe11a7&is_image=False
pitcairn2 2020. 11. 25. 10:00
#6986

az azonban megfoghatatlan számomra, hogy miért pont az aranystandard hívő Popovicsról nevezte el az MNB a podcast csatornáját, akiről efféléket lehet idézni:)
"„Az infláció minden szaporítása, bármifelé történik is, meglevő értékeket semmisít meg, mégpedig sokkal nagyobb mértékben, mint aminőben az ily módon létrejött alkotás a közvagyont növeli. …azok az országok kerülnek ki legelébb a bajból amelyek az inflációt legkorábban megállították”."
https://hu.wikipedia.org/wiki/Popovics_S%C3%A1ndor_(politikus)
pitcairn2 2020. 11. 25. 09:58
#6985
hogy mik nincsenek már az MNB háza táján:)
Popovics Talks / MNB Podcast
https://www.mnb.hu/podcast
Drian875
Drian875 2020. 11. 24. 17:49
Előzmény: #6974  franc0
#6984

"Akit meg zavar az árfolyam, exportáljon és kap eurót. Ennyi."
.
A külföldről behozott árucikkek esetében a magyar átlagpolgár fizeti meg a gyengülő forint árát, minden nap a közértben, a hentesnél, a benzinkúton, vagy bárhol ahol vásárol.
.Mielőtt azt kezdenéd el mondogatni,hogy akkor ne vegyen külföldi terméket, gondolj bele abba is, hogy ha egy termelő egy EUR-ért tudja eladni az áruját külföldön, akkor itthon is annyit fog érte kérni és nagyon nem mindegy, hogy egy kiló cukor esetében az EUR éppen 260 vagy 360.
.
Minden nap - amennyiben Magyarországon élsz - fizeted a gyenge forint miatti adót, csak éppen nem veszed észre.
.
Egyébként 30% körül sikerült El400tolcsynak elintézni a forintot az elmúlt néhány évben. Lehet ezért tapsolni, de mit mondott Viktor?:
"Orbán leszögezte: "a gyengébb forint egyértelműen ellentétes az emberek érdekeivel, a gyengébb forint gyengébb államot jelent, és gyenge forintot csak gyenge emberek akarhatnak."
geza77
geza77 2020. 11. 24. 17:00
#6983

2004.05.01.-én léptünk be emlékeim szerint  Eurhuf 251,960 volt akkor
a román lej 20%-ot  se romlottak még mi 42,8%-ot 
https://www.kapwing.com/videos/5fba477d301d1d00959baf44

eurhrk    +2,64%     gyengült,  itt lehetne a forint :     258,611

eurpln     -4,11%     erősödött, itt lehetne a forint :     241,604

eurczk   -16,89         erősödött, itt lehetne a forint :     209,403

eurron  +19,28%     gyengült,   itt lehetne a forint :     300,537

eurhuf   +42,80%    gyengült , itt       van a forint :     359,810
Peterbond 2020. 11. 18. 11:25
Előzmény: #6974  franc0
#6982
"Akit meg zavar az árfolyam, exportáljon és kap eurót. Ennyi.
Nekem annyira nem fáj, hogy a külföldieknek nem adunk extra kamatot. Pénzben meg amúgysem tart értelmes ember megtakarítást 1971 óta."
.
Ezt beszéd meg esetleg a sok nyugdíjassal és közemberrel. Mi másban lenne az a kevéske megtakarítása? 40 milliós ingatlanokban? Befektetési aranyban? Az átlag embernek forintja van jó esetben pár millió értékben. És igen készpénzben tartja mert majd kell házat bővíteni, kocsit cserélni, a gyereket egyetemre járatni, önerőt felmutatni a gyereknek lakásvásárláshoz stb... Csak épp a megspórolt 5 millád még 2010-ben ért valamit a lakás piacon mint önerő 10-15 milla hitelel lehetet lakásod. Most kitörölheted vele mert a lakás 40 milla lett és 35 millió hitelt nem adnak hozzá, de ha adnának is akkor is az 5 milla megtakarításod 1/3 vagy 1/4-ed házat ért anno és most 1/9-ed-ét éri. Mert azt hiszed csak az iphon fog drágulni a nagy pénznyomtatásban és forint értéktelenedésben. Nem drágul minden más is és legjobban a házakon látod de ugyanígy megvan a kocsikon műszaki cikkeken és azon hogy a benzin most is.
Peterbond 2020. 11. 18. 11:11
Előzmény: #6974  franc0
#6981
"A különbség az, hogy ma nem annyira érdekes az árfolyam az átlagszavazónak. Fix forinthitele van a többségnek, ájfón nélkül meg lehet élni."
.
mondj EGY komolyabb műszaki cikket amit nem importálunk? Mosógép, laptop, TV, Hűtő, Klíma, mobil telefon, számítógép stb...
.
Ugyanez autóra bár itt gyártják az árát euróban nézik a cégek. Pont ezért jó az itt gyártató cégeknek ha csökken a forint mert az EUR-ra számolt bér is csökken még ha emelnek is forintban az EUR-ban sokkal kissebb költséget jelent.
.
Szóval ez a "csak az Iphone drágul ha gyenge a forint" bullshit. Minden amit exportálunk értéketelenedik amit importálunk pedig drágul és így inflációt generál. Így az összes alapanyag is drágább lett amit hozunk ( gáz, benzin szintén ). A szerencsénk hogy az olaj ára a béka segge alatt van a 2008 elötti időkhöz képest különben lenne itt 500 meg 600 forintos benzin is nem csak drága iphon meg samsung.

Topik gazda

kublaj1
4 1 1

aktív fórumozók


friss hírek További hírek

 • BÉT
 • Indexek
 • Deviza
 • Befalap
   • Forgalom
   • Nyertesek
   • Vesztesek