Topiknyitó: kublaj1 2013. 04. 04. 12:05

Matolcsy egy zseni!!  

Magyarországon a vállalati hitelek állománya 2008 vége óta folyamatosan csökken. Ez a jelenség különösen hátrányosan érinti a kis- és középvállalkozásokat, mivel őket a hitelkínálati korlátok is jobban sújtják, illetve nehezebben találnak maguknak alternatív finanszírozást. A jelenlegi makrogazdasági környezetben - törvényi felhatalmazás alapján - lehetőség van arra, hogy az MNB a hitelintézetek együttműködésével egy célzott hitelprogrammal - az árstabilitás veszélyeztetése nélkül - a fenntartható gazdasági növekedést támogassa.A Növekedési Hitel Program alapvető célja, hogy kedvezményes jegybanki finanszírozás segítségével a kis és középvállalatok finanszírozási helyzetén segítsen, mert az kiemelten fontos a termelőkapacitások, valamint a munkahelyek megőrzése és gyarapítása céljából. A kedvezményes kamatláb a hitellel rendelkező vállalatok számára az alacsonyabb törlesztő részleteken keresztül alacsonyabb költségeket eredményez, melynek mind jövedelmezőségi, mind likviditási szempontból pozitív a hatása. A mérséklődő adósságszolgálati terhek miatt csökken a hitelállomány minőségének romlása, így végső soron a banki portfólió-minőségre is pozitív hatással lehet. Mindezek mellett a program a bankok mérlegpozícióján keresztül a hitelezési képességet is javíthatja.A lakossági hitelezés és a devizahitelek problémájának kezelésére számos kormányzati program áll rendelkezésre, ezért a jegybank nem tervezi hasonló program kidolgozását a lakosság számára.

A Növekedési Hitel Program része továbbá a gazdaság külső sérülékenységének a mérséklése, ami egyben lehetővé teszi a jegybanki kamatkiadások csökkentését is. A kedvezményes kamatozású jegybanki refinanszírozás nyújtása, amely a kkv hitelezés ösztönzését célozza, növeli az MNB mérlegfőösszegét és ezen belül a forrásoldalon a 2 hetes kötvény állományát, így a GDP ma már 1%-ához közelítő kamatkiadásokat. A kéthetes kötvényállomány felépülése jórészt az államadósságon belül a devizaadósság aránya növekedésének, illetve az ország válság előtt és alatt nyilvánvalóvá vált pénzügyi sérülékenységéből kiinduló devizatartalék emelkedésnek volt egyenes következménye, amely jelenleg az MNB forrásoldalának legnagyobb tétele. Ennek költsége - amely beavatkozás nélkül tovább emelkedne a kedvezményes jegybanki finanszírozás forrásköltségével - azonban mérsékelhető az ország sérülékenységének csökkentésével.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás forint alapú kkv hitelek folyósításáraAz MNB a hitelintézetek bevonásával Növekedési Hitel Programot kezdeményez, melynek során átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségben, kedvezményes kamatozású refinanszírozási hitelt nyújt kereskedelmi bankok számára. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%.

A programban részt venni kívánó hitelintézeteknek a kedvezményes kamatozású jegybanki hitelt fix feláron kell a kkv-k számára tovább adni. Szándékaink szerint ez a felár nem lesz nagyobb 2 százalékpontnál, így a vállalati hitel kamata maximum 2% lehet. Ennek eléréséhez szükség lehet garanciaprogramok igénybevételére is. Erről és a program további részleteiről az MNB tárgyalást kezdeményez a hitelintézetekkel.A tárgyalások során a jegybank számít az üzleti szféra képviselőinek együttműködésére is a kedvezményes hitelek megfelelő célzottságának kialakításában azzal a céllal, hogy a kedvezményes hitelek kizárólag azokban az ágazatokban és azokat a kis- és középvállalati adósokat érjék el, amelyek egészséges üzleti modellel rendelkeznek és növekedni szeretnének. Becsléseink szerint a hitelszűke nem egyformán érinti a vállalati szektor szereplőit. Különösen hátrányosan sújtják a szigorú hitelkínálati korlátok a kis- és középvállalkozásokat, ugyanakkor a számukra a banki finanszírozásnak nincs valódi alternatívája. Iparági megoszlás szerint vizsgálva a hitelkínálatot azt tapasztaltuk, hogy a hitelezési feltételek olyan ágazatokban is jelentősen szigorodtak, amelyek a potenciális növekedés szempontjából kulcsfontosságúak lehetnek. Ezzel szemben más, tartós értékesítési problémákkal küszködő iparágakban kényszerhitelezésre, vagyis a tartósan rossz hitelképességű vállalatok mesterséges életben tartására utaló jeleket látunk.Mindezek miatt indokolt lehet a kedvezményes hitel ágazat és vállalatméret alapján célzott felhasználása.

A program hatására a jegybank mérlegfőösszeg megnő. Eszközeinek állománya teljes kihasználtság esetén a 250 milliárd forintos refinanszírozó hitellel emelkedik, miközben forrásoldala is ugyanennyivel bővül. A többlet sterilizációs állományra fizetett kamat az MNB közvetlen hozzájárulása a hitelezés ösztönzéséhez, ugyanis ezzel szemben eszközoldalon kamatmentes hitel jelenik meg. Ezt a költséget azonban ellensúlyozza a program további eleme.

A hitelintézetek programhoz való hozzájárulása a velük való megállapodás alapján úgy valósulna meg, hogy egy átlagos kkv-t jellemző hitelkockázati szintnek megfelelő felár helyett csak - a hitelintézetekkel folytatandó tárgyalás kiindulópontját képező - 2%-ot építenek be a hitelkamatokba. Az alacsonyabb felár miatt kieső jövedelmet azonban kompenzálhatja az adósok javuló fizetési képessége, ami a jóval a piac alatti kamattehertől remélhető.A jegybank a hitelprogrammal nem vállal fel vállalati hitelkockázatot. Ennek a kockázatnak a felmérése és kezelése továbbra is a bankrendszer feladata. A program tehát azon túl, hogy a kisebb vállalatokat célozza, és esetleg ágazati preferenciákat is fog tartalmazni, a források allokálásában alapvetően a kereskedelmi bankok hitelezési döntéseire támaszkodik.A jegybanki hitelprogram célzottságánál, méreténél és egyszeri jellegénél fogva nem befolyásolja a kamatpolitika vitelét és hatékonyságát, azaz nem jön létre "kettős kamatláb". A kamatpolitika továbbra is óvatos és kiszámítható marad. A program célzottsága biztosítja, hogy a kedvezményes finanszírozás az üzleti aktivitást élénkítse, és ne befolyásolja a pénzügyi eszközárakat. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége pedig korlátozott, a hazai bankok teljes vállalati hitelállományának mindössze 4%-a, a kkv hitelállomány 7%-a.A hitelösztönzés ezen formája nem veszélyezteti az MNB elsődleges célját, az árstabilitás fenntartását. A jelenlegi, tartós kereslethiánnyal jellemezhető makrogazdasági környezetben az infláció tartósan a cél alatt maradhat. A célzott hitelösztönzés hozzájárulhat a potenciális növekedés erődítéséhez azáltal, hogy nem hagyja leépülni a termelőkapacitásokat. Tekintettel arra, hogy a program középtávon a potenciális kibocsátásra is hat, az ebből fakadó középtávú inflációs nyomás elhanyagolható, így az elsődleges cél szempontjából nem befolyásolja érdemben a kamatpolitikát.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás KKV devizahitelek forintra váltásáraAz MNB - szintén a hitelintézetek bevonásával - átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségű, kedvezményes refinanszírozási hitelt kíván folyósítani kkv adósok fennálló devizahiteleinek forintra konvertálásához. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%. A program további feltételei - felár nagysága és célzottsága tekintetében - is megegyeznek az előző programpontéval. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége itt is korlátozott: a hazai bankok kkv devizahitel-állományának legfeljebb a 15%-a.A forinthitelekhez való nehéz hozzáférés mellett a kkv-szektor másik nagy problémája a kintlévő devizahitelek magas aránya. A kkv-hitelállomány közel fele deviza alapú, melynek összege 1860 milliárd forint (állomány 54%-a), 15000 vállalathoz kapcsolódóan. Ezeknek a hiteleknek a devizaneme nagyrészt euró (86 százalék), kisebb részt svájci frank (14 százalék). A svájci frank alapú devizahitelekkel rendelkező kkv-knak (257 milliárd forint) feltételezhetően nincs természetes vagy mesterséges fedezete, így ezek a cégek jelentős árfolyamkockázatnak vannak kitéve. A kkv-devizahitelek forintra váltását célzó program javítja az érintett vállalatok hitelképességét, és kiszámítható gazdálkodást tesz lehetővé számukra.Annak érdekében, hogy az érintett devizahitelek forintra konvertálása ne okozzon volatilitást a forint árfolyamában, a jegybank a végtörlesztés esetén már sikerrel alkalmazott eljárást követi: a hitelek devizakonverziójához a hitelintézetek számára devizát bocsát rendelkezésre piaci áron a devizatartalék terhére annak feltételével, hogy a hitelintézetek vállalják, hogy abból a rövid lejáratú külföldi forrásaikat fizetik vissza. Így az ország rövid devizatartozásai és devizatartaléka ugyanolyan mértékben csökkennek, vagyis Magyarország devizatartalék-megfelelése változatlan marad.A kétéves likviditást nyújtó hiteltender felfüggesztéseFigyelembe véve a tartósan kedvező külső pénz- és tőkepiaci környezetet, valamint a bankok tartósan stabil likviditási helyzetét, az MNB a kétéves fedezett hiteltendert határozatlan időre felfüggeszti. Pénzpiaci turbulencia esetén az eszköz reaktiválásával lehetőség van a likviditási sokkok kezelésére és annak biztosítására, hogy a hosszú források hiánya ne legyen gátja a vállalati hitelezésnek.A gazdaság sérülékenységének és az ezzel együtt járó kamatkiadások csökkentéseAz MNB a Kormánnyal és a hitelintézetekkel közösen programot dolgoz ki a gazdaság sérülékenységének csökkentésére. A program az ország rövid külső adósságának 1000 milliárd forintos csökkenését célozza meg, ami - az eddig is alkalmazott szabályoknak megfelelő módon - mérsékli a jegybank devizatartalék-igényét. Ezzel párhuzamosan a kéthetes MNB-kötvény állománya - a jegybank elsődleges célja és a pénzügyi stabilitás veszélyeztetése nélkül - 3600 milliárd forintra csökken. A program során a tartalék-megfelelést az biztosítja, hogy az MNB devizaeszközének felhasználása és az egy éven belül lejáró külföldi adósság azonos mértékben csökken. A devizatartalékok legfeljebb egy tizedének a felhasználása (annak a sebezhetőségi forrásnak a mérséklésére, amely miatt a tartalék megképzésre került) teljesen összhangban van a jegybanki tartalékolás - a pénzügyi piacok által eddig is - elfogadott alapelveivel. A program során egyúttal az ország bruttó külső adóssága is mérséklődne.
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
cumi01 2015. 03. 25. 10:51
Előzmény: #3090  stock33
#3100
Miért is jó az erös Forint (a gazdaságnak)?
cumi01 2015. 03. 25. 10:49
Előzmény: #3095  Bekre_Pal
#3099
Külkereskedelmi többlet?
Hegyesi2
Hegyesi2 2015. 03. 25. 09:49
Előzmény: #3097  Bekre_Pal
#3098
Nem csak a kezdete a vége legalább annyira számít. Fejlett országok sokkal gyorsabban túlléptek rajta,mi kb.2014-ben.
Mert azt ugye senki sem mondta,hogy USA vagy Németországgal egy kategóriában vagyunk.
Ők nem voltak nyakig EU-s meg IMF hitellel.
Bekre_Pal
Bekre_Pal 2015. 03. 25. 09:39
Előzmény: #3096  Hegyesi2
#3097
Valóban.

Mikor is volt az?
Hegyesi2
Hegyesi2 2015. 03. 25. 09:28
Előzmény: #3094  Bekre_Pal
#3096
Ez igaz de a válság is globális jelenség volt!
Bekre_Pal
Bekre_Pal 2015. 03. 25. 09:12
Előzmény: #3094  Bekre_Pal
#3095
ugyanúgy, mint ahogy most technikai alapon mozog a leértékelt sávjában a forint, ez speka, nem fundamentális, hiszen mire is
Bekre_Pal
Bekre_Pal 2015. 03. 25. 09:11
Előzmény: #3093  Hegyesi2
#3094
az egy szerencsés baleset, ami megtörtént kancsival

globális jelenség
Hegyesi2
Hegyesi2 2015. 03. 25. 09:02
Előzmény: #3092  Bekre_Pal
#3093
298.10
És azt se felejtsük el az árfolyam mellett,hogy milyen mértékű kamatfelár mellett lehet finanszírozni az országot !
Bekre_Pal
Bekre_Pal 2015. 03. 25. 08:56
Előzmény: #3090  stock33
#3092
nem hogy csak siker, de a legnagyobb sikere a hülyének
Bekre_Pal
Bekre_Pal 2015. 03. 25. 08:56
Előzmény: #3089  dexter
#3091
jé, én is ezt hallom mindenkitől, meg mindenki azt mondja, hogy ezt hallja mindenkitől

kurvanagy susmus van
stock33
stock33 2015. 03. 25. 07:54
Előzmény: #3088  kublaj1
#3090
hűha, ezt is megéltük, már az is siker a ferdeszeműnél, hogy 300!!!!! Ft alá sikerült vinni az eurót :)

az is siker lesz, ha egészen odáig erősödik, ahol átvették a kormányzást??? tudod, azoktól, akik elmútnyócév....
dexter 2015. 03. 24. 19:04
Előzmény: #3088  kublaj1
#3089
Én nem vagyok biztos abban, hogy minden makroadat kitűnő.
A fidesz állítja ezt, és mivel az elmúlt 5 évet végighazudták, nem csodálkoznék rajta, hogy ha kiderűlne, hogy az adatokat is hamisítják.

Én akikkel beszélgetni szoktam kisvállalkozó ismerősök, mind azt mondják, hogy sokkal szarabbul megy nekik, mint 5 éve; van közöttük fodrász, könyvvizsgáló, boltos, ...
kublaj1 2015. 03. 24. 18:45
#3088
Üdv!

A mester akcióba lépett és a piac már reagál is újra 300 alatt az euró. Minden a tervek szerint alakul minden makroadat kitűnő így a politikailag elkötelezett 3 nagy amerikai hitelminősítő is elkezdett felminősíteni minket.

Minden a Kublaj Elemzőház prognózisa szerint alakul talán még a 3% fölötti GDP növekedés is meg lesz idén.

Hajrá Matolcsy!!!!
Zseni vagy!!!!
Törölt felhasználó 2015. 03. 24. 18:26
#3087
Ki fizet azért, hogy az MNB végigaludta és passzívan engedélyezte a Quaestor-csalássorozatot?
akiknek amúgy semmi közük nem volt Tarsoly Csabáék vélhető bűncselekményeihez. (BEVA.)
link
jodoma 2015. 03. 24. 17:55
Előzmény: #3083  Bekre_Pal
#3086
2%-os kamatszint mellett kitűnőnek mondható a 300 Ft-os EUR-árfolyam! Egyébként pedig kit zavar ez a szint? Jó az exportőröknek, és nincs infláció sem (korábban ugye azzal riogattak, hogy a magasabb EUR mellett ill. 6%-nál alacsonyabb kamatszint esetén elszáll majd a forint és az infláció)
Csak gratulálni lehet Matolcsyéknak a bátor kamatcsökkentési sorozathoz!
Voltak kételyeim a kinevezésekor, de kellemesen csalódtam!
szivacs
szivacs 2015. 03. 24. 16:37
Előzmény: #3082  Lacikap
#3085
A még Matónál is zseniálisabb Draskovics-Veres-duó tudta, hogy az erős forint erodálja a magyar export versenyképességét, visszafogja azt és növeli az importot, ezzel rontja a fizetési mérlegünket.
Meg is tettek mindent, hogy az erős sávszél elleni támadást visszaverve átlendítsenek a gyenge sávszél felé, ezzel kiérdemelték a Lótúloldali Volatilitás Nagymestere címet...:-)
Hegyesi2
Hegyesi2 2015. 03. 24. 16:26
Előzmény: #3078  Bekre_Pal
#3084
Tévedés,nincs élvezés! Csak beírták itt,hogy gyengülni kezdett a forint,azért kapcsolódtam be.
Valaki megszívta,ezt is nevezhetjük élvezetnek. ÐÐ
Bekre_Pal
Bekre_Pal 2015. 03. 24. 16:14
Előzmény: #3080  czm
#3083
mondjuk menjen az 5 évvel ezelőtti szintre

miközben:

mivel az euró most rém gyenge, az akkori euró erősség mellett nemhogy 250-270 környékén se lennénk, de sokkal inkább 350-400-on járnánk épp. nincs minek örülni
Lacikap 2015. 03. 24. 15:55
Előzmény: #3078  Bekre_Pal
#3082
Igazad lesz.
Pedig egyértelműen a Draskovics-Veres zseniális monetáris politikája az, ami most kezdi éreztetni a hatását. :D
csendben 2015. 03. 24. 15:45
#3081

Topik gazda

kublaj1
4 1 1

aktív fórumozók


friss hírek További hírek

 • BÉT
 • Indexek
 • Deviza
 • Befalap
   • Forgalom
   • Nyertesek
   • Vesztesek