jankovich

Regisztráció: 2007-10-09 15:51

Hozzászólások száma: 4

Utolsó hozzászólás: 2014-11-19 09:51


Tapasztalat: 4
Aktivitás: 1
Népszerűség: 2


utolsó 20 hozzászólás

Nordtelekom 2014. 11. 19. 09:51
Valami el van cseszve a nyilvántartásokban A partnercontrolon is így van:
NORDTELEKOM TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Rövid név: NORDTELEKOM Nyrt.
Cégjegyzékszám: 01-10-046480
Székhely: 1074 Budapest, Dohány utca 12-14.
Ugrás a térképre
Adószám: 14921359242
Alapítás dátuma: 2009.09.01
FIGYELÉS

Érdekeltségek

Gráf
Mátrix
Megrendelés
Jelzőlámpa

RED
YELLOW
GREEN
A cég egyéb eljárás, intézkedés alatt vanNAV - Végrehajtási határozat
Pozitív eseményekNAV - Köztartozásmentes adózó
Nordtelekom 2014. 11. 19. 09:26
Én meg a köztartozás mentesek között látom Őket:

Köztartozásmentes adózói adatbázis kinyomtatása

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 36/A. §-ának (1) bekezdése szerint a közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan a közbeszerzésekről szóló törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti nyertes ajánlattevő és a Kbt. szerinti alvállalkozók közötti szerződések, valamint minden további, a polgári jog szerinti alvállalkozók között megkötött vállalkozási szerződések alapján történő, a havonta nettó módon számított 200 000 forintot meghaladó kifizetésnél a kifizetést teljesítő az igénybevett alvállalkozónak a teljesítésért – visszatartási kötelezettség nélkül – abban az esetben fizethet, ha
a) az alvállalkozó bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy
b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.
Az alábbi adózó(k) szerepel(nek) a 2014.11. hó 11. napjától 2014.12. hó 10. napjáig érvényes köztartozásmentes adózói adatbázisban.
E nyilvántartás azon adat(ok) kivételével minősül közhitelesnek, amely adato(ka)t jogszabály más nyilvántartás részeként közhitelesnek minősít. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 86. § (1a) bekezdése alapján a hatósági nyilvántartás közhitelessége alapján az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell annak jóhiszeműségét, aki a hatósági nyilvántartásban szereplő adatokban bízva szerez jogot. Az ellenkező bizonyításáig a hatósági nyilvántartásba bejegyzett adatról vélelmezni kell, hogy az fennáll, a hatósági nyilvántartásból törölt adatról vélelmezni kell, hogy nem áll fenn.

Adószám / adóazonosító név/megnevezés Év, hó
14921359242 NORDTELEKOM TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 201411
Orbán: visszaszereztük a MOL-t 2011. 05. 25. 09:15
Szerintetek jó üzlet hitelből tőzsdézni?
Nordtelekom 2010. 10. 22. 14:44
#86
Brékó, Brékó!! Rendkívüli hír: link

friss hírek További hírek

 • BÉT
 • Indexek
 • Deviza
 • Befalap
   • Forgalom
   • Nyertesek
   • Vesztesek