Mozes50

Regisztráció: 2009-02-21 19:48

Hozzászólások száma: 359

Utolsó hozzászólás: 2009-06-10 23:38


Tapasztalat: 1
Aktivitás: 1
Népszerűség: 1


utolsó 20 hozzászólás

A szocialisták meglepődtek Orbán követelésein 2009. 06. 10. 23:38
"Fejünk tetejét is belepte már a sz@r csak a búvárpipa lóg ki belőle, lassan palack kell"

Sajna még mindig kaptok levegőt...
A szocialisták meglepődtek Orbán követelésein 2009. 06. 10. 21:19
"Gyakorlatilag nincs ember aki akarja őket a vezetésben a megválasztásuk óta."

De van. Én bizonyosan.
A szocialisták meglepődtek Orbán követelésein 2009. 06. 10. 21:18
Ha téged szidtalak volna ekképp, akkor lehet. De - sajnos - azt már tapasztaltam, hogy a jelen politikusaira bármilyen jelzőt lehet aggatni, a moderátor se lát se hall.
Amit ugyanis az elmúlt évben az MSZP és az SZDSZ politikusai itt kaptak és kapnak folyamatosan, az nemcsak becsületsértés, de többszörös rágalmazás, amely büntetőjogi szankciókat is maga után vonhatna. Feltéve persze, ha a "vélemény-nyilvánító bajnok" nem bújna ismeretlen nickek mögé, illetve a közszereplőnek úgymond nem kéne mindent elviselnie.
A szocialisták meglepődtek Orbán követelésein 2009. 06. 10. 21:03
A Fidesz európa parlamenti választáson megszerezte az összes magyar választópolgár szavazatának 16,8%-át és erre ez a húgyagyú aszondja, az egész ország az övé, mindenki takarodjon a trón közeléből, mert az már őt illeti.
Számolni azt nem tanult meg a szarjancsi. Vissza kéne íratni az első osztályba.
Orbán szélsőségesnek nevezte a Jobbikot 2009. 06. 10. 20:31
#1
Az európai parlamenti választáson közel 15 százalékos eredményt elért Jobbikról szólva Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy "szélsőségeseknek nevezzük őket".

Hozzátette azonban, hogy mindig élesen szétválasztja egymástól a pártot és a szavazókat, nem csak a szélsőjobboldal, hanem minden párt esetében.

"Azoknak az embereknek a többsége, akik a szélsőjobbra szavaztak, azért tették ezt, mert társadalmilag reménytelen helyzetben vannak. Nem hisznek abban, hogy a demokrácia vagy a piacgazdaság segíthet megtalálni a helyes válaszokat létkérdéseikre" - jelentett ki Orbán Viktor.
Mi lesz veled Magyarország? 2009. 06. 09. 08:48
dlph

Már régen elmúlt az az idő, amikor még érdekelt a véleményed.
Ma már - másokhoz hasonlóan - teszek rá.
Morvai Krisztina a Jobbik listavezetője Az Este című műsorban (2009. május 28.) 2009. 06. 08. 22:49
Vörösmarty Mihály

A merengőhöz

Hová merűlt el szép szemed világa?
Mi az, mit kétes távolban keres?
Talán a múlt idők setét virága,
Min a csalódás könnye rengedez?
Tán a jövőnek holdas fátyolában
Ijesztő képek réme jár feléd,
S nem bízhatol sorsodnak jóslatában,
Mert egyszer azt csalúton kereséd?
Nézd a világot: annyi milliója,
S köztük valódi boldog oly kevés.
Ábrándozás az élet megrontója,
Mely, kancsalúl, festett egekbe néz.
Mi az, mi embert boldoggá tehetne?
Kincs? hír? gyönyör? Legyen bár mint özön,
A telhetetlen elmerülhet benne,
S nem fogja tudni, hogy van szívöröm.
Kinek virág kell, nem hord rózsaberket;
A látni vágyó napba nem tekint;
Kéjt veszt, ki sok kéjt szórakozva kerget:
Csak a szerénynek nem hoz vágya kínt.
Ki szívben jó, ki lélekben nemes volt,
Ki életszomját el nem égeté,
Kit gőg, mohó vágy s fény el nem varázsolt,
Földön honát csak olyan lelheté.
Ne nézz, ne nézz hát vágyaid távolába:
Egész világ nem a mi birtokunk;
Amennyit a szív felfoghat magába,
Sajátunknak csak annyit mondhatunk.
Múlt és jövő nagy tenger egy kebelnek,
Megférhetetlen oly kicsin tanyán;
Hullámin holt fény s ködvárak lebegnek,
Zajától felréműl a szívmagány.
Ha van mihez bizhatnod a jelenben,
Ha van mit érezz, gondolj és szeress,
Maradj az élvvel kínáló közelben,
S tán szebb, de csalfább távolt ne keress,
A birhatót ne add el álompénzen,
Melyet kezedbe hasztalan szorítsz:
Várt üdvöd kincse bánat ára lészen,
Ha kart hizelgő ábrándokra nyitsz.
Hozd, oh hozd vissza szép szemed világát;
Úgy térjen az meg, mint elszállt madár,
Mely visszajő, ha meglelé zöld ágát,
Egész erdő viránya csalja bár.
Maradj közöttünk ifju szemeiddel,
Barátod arcán hozd fel a derűt:
Ha napja lettél, szép delét ne vedd el,
Ne adj helyette bánatot, könyűt.
Morvai Krisztina a Jobbik listavezetője Az Este című műsorban (2009. május 28.) 2009. 06. 08. 22:42
1. "Magyarország a rendszerváltást követően az 1990-es évek elején az export piacok 1/3-át elveszítette (a volt szocialista megrendelők fizetésképtelensége miatt), ugyanakkor új piacok nem nyíltak meg. Az exportvisszaesés a termelés mérséklődését okozta, a válságágazatokban a munkaerő jelentős csökkentésére került sor, amit a gazdasági struktúra teljes átrendeződése követett. A gazdaságban történt negatív változások a munkaerőpiac radikális átalakulását okozta. A szocialista társadalom vívmányának tekintett teljes foglalkoztatottság politikája már az 1980-as évek közepére csődöt mondott, igen jelentős lett a "rejtett munkanélküliek" száma, csökkent a munkaerő-kereslet, hazánkban is megjelent a munkanélküliség. A nyílt munkanélküliségről szóló adatok először 1986-ban láttak napvilágot, bár akkor még nem lehetett előre látni, hogy a munkanélküliség problémája olyan mértékben meg fog nőni, hogy az akkori foglalkoztatáspolitika képtelenné válik annak kezelésére. Ahelyett hogy megszűnt volna, tovább emelkedett. 1990. januárban 23 ezer fő munkanélkülit tartottak nyilván, májusig a Munkaügyi Központokban a regisztrált üres állások száma még meghaladta a munkanélküliekét. Azt követően fokozatosan, majd 1991-től rohamosan nőtt a munkanélküliek száma, amilyen a piacgazdaságok között is csak ritkán fordul elő. 1989 és 1992 között a munkahelyek közel 30 %-a megszűnt, csaknem 1 millió ember veszítette el az állását. A regisztrált munkanélküliek száma Magyarországon 1993. februárban tetőzött, összesen 705032 főt tartottak nyilván a 20 Munkaügyi Központ kirendeltségein (13, 6 %-os ráta)."

2. Növelte a problémát, hogy a "szocialista dolgozók" egy nagy része abszolut szakképzetlen volt, munkája is korábban csupán a pufferállások miatt lehetett. Azok közül, akik képtelenek voltak arra, hogy változtassanak az életükön, azaz pl. másik szakmát tanuljanak, sokan végleg lecsúsztak és segélyekből vagy jobb esetben alkalmi fizikai munkából éltek illetve élnek a mai napig is.

3. Sokszor hangzik el vádként a volt illetve jelenlegi kormánnyal szemben, hogy nem képes munkahelyeket teremteni és ezzel nem segíti elő a válságból való kilábalást. Nos azon túl, hogy nem a kormánynak kell közvetlenül munkahelyeket teremteni, hanem csupán elősegíteni azt, a Jobbik általam ismert "gazdaságpolitikája" többek között pont ezt a lehetőséget veszélyezteti. A multiellenes kirohanások ugyanis arra utalnak, hogy a Jobbik - feltételezett hatalomra kerülése esetén - erősen tőkeellenes lépéseket tervezne.
Szeretnék emlékeztetni arra, hogy amennyiben a külföldi tőke nem jön be Mo-ra a rendszerváltás után, akkor a foglalkoztatás emelésére sem lett volna lehetőség és az esetleges elzavarásuk pont ezt az állapotot idézné elő. A magyar tőkés ugyanis részben nem létezett, részben tőkeereje csekély volt, részben nem rendelkezett exportpiacokkal. A multik mindezeket pótolták. Ennek természetesen megkérték az "árát". Most azt közölni velük, hogy "a magyar föld és a magyar ipar a magyaroké" meglehetős szűklátókörűségre utal. Az ilyen dumával csak azokat lehet táncba vinni, akik azt hiszik, hogy azért kerültek szerencsétlen és kiszolgáltatott helyzetbe, mert a multik kiszipolyozzák a magyarokat.

4. Az Antall kormány a kisgazdák nyomására megalkotta a kárpótlási jegyes földprivatizációs törvényt, amely a fentebb vázolt munkanélküliséget tovább növelte és a magyar mezőgazdaság totális szétverésével járt. Az addig jól működő tsz-eket megszüntették, a gépeket szaré-hugyé eladták, az ujdonsült kisbirtokos paraszt ott volt egy termelésre nem alkalmas méretű föld közepén, tőke, és termelő eszköz (munkagépek) nélkül és azt mondták neki: itt van, nesze, tiéd, most versenyezz. Parasztunk pedig azóta sem jött rá, hogy eghymaga szart sem ér olyan külföldi versenytársak ellenében, akik többezer hektáron integrált rendszerek által vezérelt földműveléses és állattenyésztési technikákat alkalmaznak a létező legmodernebb eljárások segítségével és hatalmas állami támogatások igénybevételével. A barom örül, hogy van egy kis földje, - ami persze igazi magyar föld - és várja a kormánytól a mannát vagy rosszabb esetben egy kis úniós támogatás reményében felhagy a termeléssel.
Ere mondja a Jobbik, hogy a magyar föld a magyaroké. De minek vazze, amikor a hatékonyság továbbra is a béka segge alatt van, a gépesítés azóta is 0, a terményt pedig olyan drágán lehet megtermelni, ami a külföldi piacon nem versenyképes. Még mindig védjük - teljesen idióta módon - a Kárpátmedencét, mint az ősi magyar földet, ahol apáink űzték a csodaszarvast, hogy legyen egy hely, ahol megáshatják a sírunkat. Mert mást úgyse tudunk kezdeni vele.
Mert mi történne ellenkező esetben? Jönne egy mezőgazdasági multi, aki pénzt, technológiát, exportpiacot hoz és nem utolsósorban erősebb lobbiképességet az úniós támogatások megszerzése érdekében, aki aztán nemcsak a magyar gazdát lesz képes foglalkoztatni, de adott esetben az egész falut. Azokat is, akiknek még földje sincsen.
Ettől kell félni?

Az a bajom tehát ezzel Jobbikkal, hogy a többihez hasonlóan ez is csak becsapja az embereket: egy olyan múltból próbál jelent kovácsolni, amely múlt már sohasem tér vissza. Megváltozott a környezet, megváltozott a társadalom és megváltozott maga az ember. Mély sóhajokkal visszarévedni letűnt diadalok emlékéhez legfeljebb ideig-óráig működik. Aztán az ember mindig felébred és kénytelen megtapasztalni, hogy attól, hogy MAGYAR, még továbbra sincs mit ennie.

És akkor majd ez a párt is eltűnik az idők homályában és bizton előtűnik egy újabb, hogy újabb ideológiák mentén új híveket szerezve maga is megtapasztalja a hatalom mámorító ízét.
Mi lesz veled Magyarország? 2009. 06. 08. 21:39
Látom a különböző topicokban az elmebetegekből álló jobbik időszakos felkapaszkodása ürügyén sok kopaszagyú azt hiszi rögtön, ő szarta a Himaláját.
Mikorra egyenként rájönnek, hogy tévednek, már csak a fertelmes bűz marad utánuk.
Mi lesz veled Magyarország? 2009. 06. 08. 21:36
danken

tanár vagy?
Szegény diákok!
Mi lesz veled Magyarország? 2009. 06. 08. 15:48
"Isten óvja Magyarországot és a világot is a neonáci szennytől- akiknek cél a fiatalság elbutítása és elzüllesztése a társadalom tönkretétele, a nekik nem tetszők módszeres kiírtása."

Így pontosabb és helyesebb.
Mi lesz veled Magyarország? 2009. 06. 08. 15:45
nempiskóta

Ma csak ennyire telik.

"Harmadrészt baromi "hiteles"... volt a korábbi álfelháborodásod, hiszen már pont az ellenkezőjét vallod, mint amit eddig elítéltél.
A korábban negatívnak ítélt dolog bekövetkezésére most már pozitív eseményként. kívánatos dologként tekintesz. "

Fáradt vagyok. Elmondanád pontosan , miről beszélsz?

Ami pedig az utazásomat illeti. El is megyek június végén... de csak a szomszédba hegyet mászni. (Nem sínait:))

De visszajövök, mert azért a kormányban még nincs benne.
Mi lesz veled Magyarország? 2009. 06. 08. 15:12
Az én országom Magyarország.
Keresztény vagyok, de nem vallásos.
A "mi " országunkat a liberális, az individuumra alapított kormányzás eljövetelére értettem.

Ui: teljesen szükségtelennek tartom a "végefele" kísérőszöveget az írásaidban. Ettől nem leszel sem jópofa, sem egyéni. Legfeljebb csak hülyébbnek tűnsz.
Mi lesz veled Magyarország? 2009. 06. 08. 14:44
"Miben reménykednek 2010-re? Csak nem abban,hogy annyira megerősödik a Jobbik ennek a felelőtlen politizálásnak köszönhetően,hogy a Fidesz csak velük koalícióban tud majd kormányozni?
Lehetetlen helyzetbe akarják hozni a mai ellenzéket? "

Ebben reménykedem.
A Fidesz - ha kénytelen lesz koalícióra lépni - szalonképtelen lesz Európában. Ezért mérsékelt szárnya kilép a pártból és új pártot alapít.
Akkor ismét eljön a mi országunk.
Morvai Krisztina a Jobbik listavezetője Az Este című műsorban (2009. május 28.) 2009. 06. 08. 14:33
Ahogy koi örökbecsűje is szólka:

"Olyan miniszterelnököt kell választani, aki azt csinálja, amit a nép szeretne."
Mi lesz veled Magyarország? 2009. 06. 08. 09:15
Nocsak!
zolibarátunk "elvesztett" egy 0-t...
Mi lesz veled Magyarország? 2009. 06. 07. 19:47
Kíváncsi leszek, milyen választási eredményt ér el a KDNP
LMP-HP 2009. 06. 07. 17:08
#33
Jaja!

Szinte könnyekig hatódtam, annyira udvariasan és választékos módon beszéltek egymással.
Így kell ezt fiúk!
LMP-HP 2009. 06. 06. 22:28
#14
Huuuhhhhh

Egy arab védi a zsidókat.
Na ezt is megértük.
Morvai Krisztina a Jobbik listavezetője Az Este című műsorban (2009. május 28.) 2009. 06. 06. 21:43
Hát ahhoz képest, hogy a hozzászólás címe: No comment, a comment igencsak nem no...
Na de mit is várhattunk volna mást...

friss hírek További hírek