Topiknyitó: matgab 2007. 08. 02. 12:09

politika és társadalom ahogy én látom (2)  

Ismerősömtől...Személyes találkozónk során egy magas rangú kormánypárti barátunk őszintén mesélt a PÁRT-ról, a 6

főből álló mindent elsöprő hatalmi csoportról (Szili, Szekeres, Veres,

Kiss, Lamperth, Gyurcsány) és a gazdasági döntések hátteréről. És Gál

J.Zoli barátjáról is, aki bár szakközepes érettségije van csak,

egyszemélyben irányítja a magyar sajtót és valójában akkor van lapzárta

a Népszabadságnál, ha Gál J. Zoli rábólint. Nincs annyi időm és erőm,

hogy mindent leírjak. Legyen elég annyi, ha eddig jelentéktelen pondró

porszemnek éreztem is magam, a tegnapi beszélgetés után még annak sem.

Semmik vagyunk. Még csak plebejusok, közkatonák, szorgos hangyák,

rabszolgák sem. Semmik.

Közöltem vele, hogy legszivesebben berontanék a Parlamentbe testemre

tekert 50 méternyi töltényhevederrel, kezemben 1-1darab, a vietnámi

filmekből ismert helikopter géppuskával és mindenkit,mondom MINDENKIT

halomra lőnék. És minden eddigi bűnömet ezzel megváltva a mennyországba

kerülnék, Szent Péter jobbjára.Közvetlenül.

Ő csak nevetett gyermeki hevülésemen. Nem sértően, picit irigykedve.

Mert azt látta bennem, amire ők pont építenek, számítanak. Az idolokba,

igazságba vetett hitet, az álmokat kergető, s ezért minden szar igéretet

elhivő naiv állampolgárt. A választót.

Akinek akarata, véleménye, álmai, céljai, fájdalmai, keserűsége, gondjai

pont senkit nem érdekelnek. Legfőképp azokat nem, akiket választhat,

akiket megszavaz."
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
labandy 2007. 12. 02. 08:33
#1100
A magyar nép küldetése itt véget ért, mehet vissza az Atlantiszba.
cetas 2007. 12. 01. 23:32
Előzmény: #1098  topkaiser+
#1099
És még így is van kegyelem

Beszélgetés Makovecz Imrével

Makovecz Imre és a Magyar Művészeti Akadémia tagjai nemrég nyílt levelet írtak a jóakarat, a becsület és a szépség nevében. Úgy érezték, fel kell emelniük szavukat "az emberi élet szentségének sárba rántása ellen". A levélben felszólítják a hatalom birtokosait, hogy értsék meg végre, milyen borzalmasan leromlott állapotban van az ország, és hagyják abba a hazudozást, valamint javaink elherdálását.

– Magyarország súlyos állapotban van. Fásult. A felhívások, szónoklatok leperegnek a hatalom birtokosairól, a tüntetéseket pedig szétveri a rendőrség. Az emberek lelkében elhaltak azok a receptorok, amelyeknek érzékelniük kellene, milyen súlyos a helyzet, és amelyeknek mozgósítaniuk kellene. Mi értelme van ebben a helyzetben egy nyílt levélnek?
– A Magyar Művészeti Akadémia zaklatott és különös körülmények között született meg annak idején, és ma százhatvan tagja van a Kárpát-medencében. Úgy gondoltam, hogy az akadémiának kutya kötelessége megszólalni, akármennyire fásult is az ország. De először is a fásultság vádjára kell reagálnom. A folyamat Trianonnal kezdődik és a ’19-es kommünnel folytatódik. 1945-ben pedig, huszonöt éves pauza után ugyanaz következik be. Ennek a folyamatnak a lényege az, hogy ’49-ben az emberektől mindent elvettek, és fölszámolták a történelmi folytonosságot. Gyerekkorom falujában, Nagykapornakon kétezer embernél több élt akkor. Négy jól működő asztalosműhely volt, a parasztoknak pedig nyolc-tíz hold földjük volt. A jezsuitáknak persze sokkal nagyobb földjeik voltak. Egy nyolc-tíz holdas ember gondoskodni tudott a családjáról abból, amit ott megtermelt. Ez a képlet két generáció alatt kihalt. Ugyanez a falu most nyolcszáz fős, nincs benne iparos, a néhai parasztudvarok begyepesedtek, a szederfa, amelynek a gyümölcsét a kacsák ették, eltűnt, örökzöldek vannak az udvaron, mellettük autó áll. Sehol aprójószág nincs, és ha megkérdezzük, miért nincs, akkor azt felelik, hogy ahhoz táp kellene. Holott annak idején konyhai hulladékkal etették a tyúkokat. Pokoli átalakuláson ment át Magyarország. Gyalázat, amikor birka népről beszélnek, és az is gyalázat, ha fásultságról beszélünk. Mert ez nem fásultság, hanem tönkretétel. Szisztematikus, kemény tönkretétel, amelynek az a célja, hogy ez a körülbelül tízmillió ember tudat nélküli alkalmazottá váljon, olyan lénnyé, akinek vagy van munkája, vagy nincs, és akit nem feltétlenül szükséges emberszámba venni. Természetes, hogy ilyen gyilkos folyamatok közepette az embereknek nem nyilvánvaló, hogy legalább három gyereket kell nevelni.

– És a szellemi pusztításról akkor még nem is beszéltünk.
– A szellemi pusztításnak egyszerű példáját hoznám föl. Mi még a Rákosi-érában azt tanultuk, hogy a nemesek és a földbirtokosok úgy kizsákmányolták a jobbágyot, hogy sokszor a feleségét kellett az eke elé befognia. De azt nem tanították meg nekünk, hogy mekkora volt egy jobbágytelek. Negyven magyar hold volt. Az harminchat kataszteri hold. Az egész jobbágyságot Rákosi kuláknak minősítette volna. Mi kell harminc holdhoz? Egy lovas fogat, egy ökrös fogat, udvaros, cseléd és nagyon nagy család. Hogy adózott ez a jobbágy? Kilencedet és tizedet fizetett. A kilenceden megváltotta a katonaságot, mert az a nemesség feladata volt, a tizeddel pedig megfizette a papokat, akik gyógyítottak, tanítottak és igét hirdettek. Ezenkívül volt tizenkét nap közmunkája, amelyet robotnak hívtak. Hogy adózunk mi? A nettó adóhányad a bevétel hatvan százaléka, és ha az összes elvonást összerakom, akkor az jön ki, hogy száz megkeresett forintból nyolcvanötöt vissza kell adni. Ennek következtében a magyar kis- és középvállalkozások felszámolódnak. Még akkor is, ha megpróbálnak ebben a minősíthetetlen játszmában csalni. Mert nem tudunk úgy csalni, hogy számottevő eredményt produkáljunk. Ezt tetézi, hogy a jogászkodás és a virtualitás eluralkodik a valóságon. Aminek eredményeképp aláírt szerződés mellett, elvégzett munka után nem fizetnek. Az én cégem így kínlódik. Sok tízmillió forint olyan kintlévősége van, amelynek a peres úton való behajtása reménytelen. Ebben a helyzetben, látva az ország pusztulását, a Magyar Művészeti Akadémiának meg kell szólalnia. Még akkor is, ha a szellemileg és fizikailag kisemmizett nép erre nem tud reagálni. A kommunistákról nem beszélek, mert az ő reakcióikra nem vagyok kíváncsi. De hozzáteszek valamit, ami lehet, hogy szokatlan. Ma éjszaka azzal kínlódtam álmomban, hogy ha megpróbálnánk leválni erről a nemzetközi világról, és megpróbálnánk reprivatizációval visszaadni az embereknek a földet, hogy kezdjenek el gazdálkodni, továbbá ha új adózási rendszerrel a magyar iparosságot megpróbálnánk talpra állítani, akkor mi lenne. Akkor olyan tökéletes összeomlás következne be, amelyet föl se tudunk mérni, mert két generáció kisemmizettsége után a mai fiatalok mögött nincsenek ott az apák és anyák, akik kellő erkölcsi-szellemi eligazítást adhatnának. Az álmom végén Antall József szavát hallottam. Várjon, fölolvasom.

– Leírta?
– Igen, fölriadtam álmomból, és azonnal leírtam. "Az ellenzéknek az a dolga, hogy a kormányt ne hagyja tévedni, és az ellennel szemben erősítse. A dombokon túl most is jobb minden, mert nincs ott az ellen." Sajátos szöveg. A "dombokon túl" talán Lengyelországot, Csehországot, Ausztriát jelenti. A dombokon túl már nem síkság a világ. Magyarországot kíméletlen eszközökkel gyarmatosítják, és ehhez az egész nemzetközi világ hozzájárul.

– Sőt.
– Sőt.

– Baló György azt mondta a múltkor a tévében, hogy a magyar szülőknek versenyképes gyerekeket kell nevelniük. Ezt a versenyképességet a mai gyerek úgy éri el, hogy tápot kap ő is. Szellemi tápot. Ez a táp arra való, hogy megakadályozza a gondolkodást, és a gyereket ránevelje arra, hogy a tévéből és a bulvárlapokból értesüljön a világ dolgairól. Magyarul: kiszakad a szellemből. Az Akadémia levelében van egy olyan kitétel, amely szerint a szellem emberei valamikor még összekötötték a földet az éggel. Lehet olyan mély a romlás, hogy ez a kapcsolat megszakadjon?
– Nem lehet. Sosem szakad meg. Ez a művészet lényege. A bennünket manipuláló háttérpénzemberek nagyon szerencsétlen emberek. Mert halandók vagyunk, és amikor megszületik egy gyerek, mindig kezdhetik elölről. Reménytelen. A művészek megszenvedik ezt a korszakot. Nincs megrendelés. A köztéri bronzszobrokat pedig rendszeresen ellopják, és eladják egy színesfémtelepen. A Gellért-hegy oldalában Eurázsia beavatottjai állnak körben. Szenzációs, erős hangulatú szoboregyüttes. Volt. Mert ezt is sikerült elvinni. Amikor erről beszélgetünk, akkor sajnos automatikusan beugrik a cigánykérdés. Én nem szeretem kikerülni ezt a kérdést. Gyerekkoromban – tehát a harmincas-negyvenes években – a cigányoknak volt egy belső közigazgatási struktúrájuk. Vajdák vezették őket, akik igazságot tettek, ítélkeztek és rendet tartottak. A cigányságnak foglalkozásai voltak. A vályogvetőtől a gölöncséren keresztül az ácsokig és a cigány kovácsokig ősi foglalkozásaikat rendkívül magas színvonalon űzték. Csak az oláh cigányok voltak azok, akik gyümölcsöt loptak. Akkoriban egy idős cigányember úgy nézett ki, hogy hatalmas harcsabajsza volt, fehér inge, fekete csizmája, ezüst fejű botja. Nem ez a tönkretett, szétzilált, egymást is meglopó világ volt, hanem rend uralkodott. A politika még véletlenül sem próbálja meg ezt a szerkezetet visszahozni. Nem arról van szó, hogy ezt a struktúrát a magyar társadalomhoz kellene igazítani. Hagyni kéne, hogy a saját belső hajtóerejük a megfelelő struktúrát megtalálja. Ameddig ez Romániában, Szlovákiában és Magyarországon nem történik meg, addig egyre súlyosabb problémát jelent. Egy cigányputri a gyerekkoromban mindazt tartalmazta, ami egy szegény magyar család házában megvolt. Nézzük meg, most mit tartalmaz, hogyan élnek, milyen körülmények között kell a gyerekeiket fölnevelniük. Se magyar-, se cigánypárti ez ügyben nem vagyok. Itt sunyiban megy a cigányozás reggeltől estig, ugyanakkor a cigányokban bizonyos politikai erők a magyargyűlöletet élesztgetik. Az SZDSZ-re gondolok, és az olyan alantas, pótcselekvésekre indító fogalmakra, mint például a másság, valamint az ünnepélyes buziesküvő, ami az én számomra felháborító és szomorú. Nehogy már azt higgye bárki, hogy aki homoszexuális, az boldog. Boldogtalan állapot kell hogy legyen.

– És nem attól boldogtalan, hogy nálunk még mindig tilos házasodniuk.
– Pontosan. Itt egy olyan álvalóságot építenek, ami ellen a Magyar Művészeti Akadémiának meg kell szólalnia, még akkor is, ha a becsület egy zárt dobozban marad. De ugyanezzel a dramaturgiával intézik a szlovák–magyar, a román–magyar, a ruszin–magyar viszonyokat. Mondok egy példát. Az elcsatolt Komáromban dolgozunk. A régi és az új várost épületekkel rakjuk tele: lakóházakat, óvodát, bölcsődét, mindenfélét tervezünk oda. A komáromi építésztársamat Litomerickinek hívják, aki magyar. A szlovákot Vargának. És innen megy Makovecz. Ez a Kárpát-medence. A magyarság népszellemének nem a szűkre szabott nacionalizmus a lakhelye. A magyar történelemnek – amely nem Szent Istvánnal kezdődik – az egyetemesség volt a tétje. Maga a Szent Korona-tan is az egyetemességről szól. István király Szent Imre herceghez írott intelmeiben is az áll, hogy az a nemzet erős, amely több lábon áll. Én járom az országot: Szlovákiát, Romániát, Beregszászt és így tovább. És tapasztalom, hogy amikor konkrét munkáról van szó, amikor szolgálatról van szó, akkor nincs különbség román, magyar és ruszin között. Kiknek érdeke, hogy a szellemileg egységes Kárpát-medence darabokra legyen szakítva? Nyilván azoknak, akik egy idegen hatalmi szféra érdekeit szolgálják. Mást nem tudok elképzelni.
topkaiser+ 2007. 11. 28. 08:37
Előzmény: #1097  kanyisz
#1098
"Tök racionális...Én azt nem értem, hogy a HUF miért tarja még magát...Valszeg azért, mert óriási kamatot fizetünk az államkötvényeinkre, és ezért a külföldiek még veszik a forintot.
De majd ha világos lesz, hogy nem tudjuk az adósságot visszafizetni, akkor majd a kereslet is csökken és a HUF-nak is vége... "

matgab,

Rossz hírem van számodra. Több is. Az óriás kamataink nem olyan óriásiak egyrészt (a jövőre várt 5+ %os inflációhoz képest csak 2,5% a reálkamat!), és világos hogy tudjuk fizetni az adósságot. Jelezném hogy 2008-9-ben várhatóan a költségvetés elsődleges egyenlege (azaz a kamatfizetés nélküli) nullás vagy pluszos lesz, a teljes hiány a kamatfizetésből (korábbi adósságból) származik, és 4% körül lesz GDP arányosan, aminek a finanszírozása nem jelent problémát.

A Te érvelése körülbelül olyan mintha a 98as orosz válságot ráfogtuk volna Viktorra. Egyrészt valóban volt benne szerepe a kisgazdák kormányba való bevonása révén, ugyanis ettől nagyon paráztak a külföldiek (tehát nagyobb eladás volt mint lett volna enélkül), de e nélkül is lett volna bear, akkor is ha az MDF van, akkor is ha MSZP, akkor is ha MIÉP.

Nyilvánvalóan a hazai gazdasági lassulás GYF "érdeme" és lett volna jobb, növekedésbarátabb csomag. Ennek hatása a hazai tőzsdei vállalatok profitkilátásaira viszonylag kicsi, így egy másfajta csomaggal lehet hogy 400 ponttal feljebb lennénk. De lehet hogy nem.
kanyisz 2007. 11. 28. 07:34
Előzmény: #1089  matgab
#1097
matgab!
a 8%-os inflációt nem levonni kell az 1%-os növekedésből, mert az utóbbi reálérték, hanem hozzáadni (pontosabban szorozni). Ekkor megkapod a nominális növekedést, ami a te számaiddal 9-10%. (valójában kevesebb, mert az infla kevesebb, a GDP inflája - deflátor - meg még annál is kevesebb)
Ferenc86 2007. 11. 28. 00:56
Előzmény: #1095  Conqui
#1096
Szia matgab! Szeretnék kérdezni valamit, küldenél egy mailt a gyferenc@vipmail.hu -ra, és akkor megtudom a címed.
Conqui 2007. 11. 27. 23:41
Előzmény: #1091  cetas
#1095
cetas
Médiaterror alatt bizonyára a Hír Tv-t, az Echo Tv-t továbbá a Kurucinfót és a hozzá hasonló Mélymagyar Igazság-ot hirdető honlapokat érted.
Akkor valszeg igazad van...
vadlaci 2007. 11. 27. 22:49
Előzmény: #1093  cetas
#1094
Xd
cetas 2007. 11. 27. 22:45
Előzmény: #1092  cetas
#1093
Horn Gábor:
"Ha felrúgnánk a koalíciót, akkor rövidtávon jól járnánk, hiszen kiszállnánk egy hiteltelen, elutasított kormányból."

Magánál van ez az ember?
Az MSZP hitelességét éppen az ásta alá, hogy az SZDSZ ráerőszakolta a kormányra az országot kiárusító "reformjait". :(((

link
cetas 2007. 11. 27. 21:18
Előzmény: #1091  cetas
#1092
Akasztófahumor:

A Csendes Többség felhívása a hangos kisebbséghez

Mi, a Csendes Többség vagyunk maga a nép, a lakosság, beee!
Mi bemegyünk reggelente dolgozni, beee.
Nem érünk rá demonstrálni, utcakövet hajigálni, hidat lezárni, gárdákat alapítani, zavarogni, rendetlenkedni, beee.
Mi a családunkkal töltjük az időnket, a kutyánkkal, macskánkkal, élettársunkkal, és a gyerekünkkel, ha tartunk, beee.
Esténként a Mónikát, Balázst bámuljuk, beee.
Hétvégenként kirándulni visszük a családot a közeli plázába, beee.
Mi nem politizálunk, csak szidjuk az árpádsávos csőcseléket, és a Zorbánt, beee.
Mi már látjuk, hogy be fognak érni a reformok, de megértjük, hogy addig ez némi áldozatokkal jár, beee.

Mi szívesen fizetjük a növekvő adókat, vizitdíjat, gázszámlát, ha majd nem tudjuk, megfagyunk, beee.

Beszálltok közénk, hogy együtt építhessük a dübörgő jólétet?

Válaszotokat várja:
a Csendes Többség Beee!
cetas 2007. 11. 27. 20:49
Előzmény: #1090  Conqui
#1091
"Ennek a Morvainak tényleg teljesen elment az esze.
Beteg ember. A Baló hogy nem válik el tőle? Menthetetlen. Conqui"

Morvai Krisztina a valóságról tájékoztatta az amerikai szervezeteket, amelyek meghívására az USA-ban előadásokat tartottak.
Kiderült, hogy a hazánkban uralkodó média terroristák teljesen flretájékoztatták a világ közvéleményét.
Conqui 2007. 11. 27. 20:02
Előzmény: #1089  matgab
#1090
Ennek a Morvainak tényleg teljesen elment az esze.
Beteg ember.
A Baló hogy nem válik el tőle? Menthetetlen.
matgab 2007. 11. 27. 18:56
Előzmény: #1088  cetas
#1089
kedves szokeandras!
Szerintem meg a nemzetközi befektetők is kezdik látni, hogy szar van a palacsintában.

Már mi a frásztól menne a magyar tőzsde? Én már tavaly is azon gondolkodtam, hogy mitől emelkedik ez még? De el tudtam mondani magamnak, hogy a likviditásbőség az egész világon ott van, tehát nálunk is.
Most meg, hogy egy kis gebasz van, akkor honnan fogják kivenni a pénzt? Onnan ahol bizonytalan a politikai helyzet, ehhez társul egy 8%-os hivatalos infla mellé egy 2% alatti, de inkább 1%-os GDP növekedés...Azaz ez évi 7%-os gazdasági csökkenés...
Amellett ez genrálhat egy HUF kilengést 300 HUF/EUR felé, és akkor miért ne innen vennék ki a pénzüket, mint mondjuk romániából, vagy a csehektől.
Tök racionális...Én azt nem értem, hogy a HUF miért tarja még magát...Valszeg azért, mert óriási kamatot fizetünk az államkötvényeinkre, és ezért a külföldiek még veszik a forintot.
De majd ha világos lesz, hogy nem tudjuk az adósságot visszafizetni, akkor majd a kereslet is csökken és a HUF-nak is vége...
Ennyi, aztán majd , hogy ezt hogy kommunikálja sikerként az akkori kormány, az már az ő baja...
cetas 2007. 11. 27. 16:06
Előzmény: #1087  Törölt felhasználó
#1088
Morvai Krisztina: az unió hasson oda, hogy a kormány hagyja abba az emberi jogok megsértését.

...
– Eközben családok feje felől árverezik el a házat adó- vagy a lejárt banki tartozás miatt. Ha a cégeket megilleti a csődvédelem, a családokat vajon miért nem? Úgy tudom, Angliában a bankoknak is viselniük kell a kockázatot a kihelyezett hiteleikért, és törvény védi a fizetésképtelenné vált családok otthonát, és bíróság állapíthatja meg csődbe jutott családnak még elviselhető törlesztőrészletet.
– Amiről ön beszél, ahhoz emberközpontú társadalompolitikára, gazdaságpolitikára lenne szükség, de Magyarországon a jelenlegi hatalom kizárólagosan profitközpontú társadalom-, illetve gazdaságpolitikát folytat. Ezért volt olyan nagy a gyurcsányi hazugság. Mi is azzal kezdtük az előadásainkat Amerikában, hogy elmondtuk, miért van Magyarországon emberi jogi krízishelyzet. Az ok-okozati összefüggéseket mindig világosan kell látni. A kiváltó ok a hazugságbeszéd botrányának kirobbanása volt tavaly szeptember 17-én. Megpróbálták bagatellizálni, mondván, "minden politikus hazudik, nem olyan nagy dolog". De mi volt ennek a hazugságnak a lényege? Az, hogy a választási kampányban egy jóléti típusú, baloldali természetű, emberközpontú programot hirdettek a meghamisított gazdasági adatokra támaszkodva. És helyette a fordítottját, egy profitközpontú, népnyúzó, neoliberális programot hajtanak végre. És ennek érdekében kell elnyomni a polgári és politikai szabadságjogokat. Ezért kell félelmet kelteniük, hogy az emberek ne merjenek az utcára menni tiltakozni. Tehát önnek igaza van abban, hogy összeáll, mint egy puzzle, a gazdasági szociális és kulturális jogok köre és az emberi jogok másik nagy családja, a polgári és politikai szabadságjogok. És itt vannak még a kollektív jogok. Mint például egy nemzet önrendelkezési joga. Az a jogunk, hogy közösen meghatározhassuk, mi legyen az országunk fejlődésének fő iránya. Ezt pedig a választásokon kell eldönteni. És a legutóbbi választáson ezt a menüt senki nem kínálta fel az embereknek. Ami itt most folyik, ahhoz a jelenleg egyszázalékos SZDSZ-nek a programja hasonlított, de az emberek többsége nem olyan pártra szavazott, amely több-biztosítós modellt akart, vagy amelyik a falvak tönkretételét akarta.

– Említette, hogy ENSZ-szakértőkkel is tárgyaltak. Ezt hogy sikerült elérniük, és miről tárgyaltak?

– Négy évig szakértőként dolgoztam az ENSZ-ben, és jó kapcsolatokat sikerült kialakítanom, ennek köszönhetően sikerült megszervezni egy háttérbeszélgetést számos tisztviselővel és diplomatával. Ezen a megbeszélésen kikristályosodott, hogy alapvetően rossz lóra tettünk, amikor úgy döntöttünk, csak a Nyugattól várunk segítséget az emberi jogi krízishelyzetünk megoldásában. Úgy tűnik, a nyugati diplomáciát is a gazdasági érdekek és érdekcsoportok mozgatják, és nem fognak tűzbe menni azért, hogy Magyarországon ne lődözzék ki az embereknek a szemét, és ne legyenek megfélemlítve a másként gondolkodók. Ezért azokat az országokat kell megnyernünk, amelyeket folyamatosan leiskoláz az Európai Unió, mondván, nem biztosítják megfelelően az emberi jogokat. A megbeszélésen elmondtuk, hogy tavaly ősz óta sem a felelősségre vonás nem történt meg nálunk, sem az áldozatok, a jogsértettek kártalanítása. Elmondtuk, hogy még most is folynak a koncepciós perek, és hogy semmi garancia nincs arra, hogy ez nem fordulhat elő még egyszer, sőt a miniszterelnök úgy nyilatkozott: nagyon reméli, hogy a magyar emberek tanultak a tavaly őszi leckéből. És elmondtuk, hogy ezt eltűri az unió. Tárgyaló partnereink alig akarták elhinni, hogy miközben az Európai Unió képviselője nap mint nap feláll az ENSZ-ben, és pökhendi módon előadást tart az emberi jogokról, és állandó számon kér más országokat, aközben abban az Európai Unióban ilyesmi előfordulhat. Azt javasolták nekünk, ne arról beszéljünk, hogy Magyarországon milyen emberi jogsértések történtek, hanem mondjuk azt, hogy az Európai Unióban durva emberi jogsértések történnek, mert ez a tény. El kell érnünk, hogy az Európai Unió azt érezze, hogy veszélyben van a presztízse.
– És az ENSZ kínzás elleni bizottsága után ismét egy ENSZ-fórum elé kerül a magyar emberi jogi kérdés?

– A szakértők azt javasolták, hogy a Civil Jogászbizottság jelentéséből készítsünk egy öt-hat oldalas összefoglaló jelentést, és juttassuk el az ENSZ különböző szerveihez és a kétszáz tagállamnak. Nem hiszem, hogy a címzettek mindegyike úgy fog reagálni, ahogy az Európai Unió tette a "semmi különös nem történt", illetve a "ne tessék már annyi gumilövedéket használni" típusú pihe-puha nyilatkozataival. Az uniónak módjában állt volna megfenyegetni Magyarországot azzal, hogy ha így folytatja, akkor felfüggesztik uniós tagságát. Ezt nem tette meg. Ezért az ENSZ-en keresztül szeretnénk nyomást gyakoroltatni az Európai Unióra azoknak az országoknak a segítségével, amelyek ki vannak bukva az unióra, pökhendiségéért, a kioktató nagyképűségéért. Most előállt egy olyan helyzet, hogy az unió felsőbbrendűsége megkérdőjeleződött, hiszen eltűri a magyarországi erődemonstrációkat, félelemkeltéseket. Ezért kell az igazságot a világ elé kell tárni, és ezért kell a tényekkel szembesíteni azt az uniót, amely magát az emberi jogok letéteményesének tartja. El kell érni, hogy az unió vagy hasson oda, hogy a magyar kormány hagyja abba az emberi jogoknak a megsértését, vagy mondjon le arról a státusáról, hogy neki szava lehet az emberi jogok tekintetében a világon.

link
Törölt felhasználó 2007. 11. 22. 19:06
Előzmény: #1086  matgab
#1087
"Azért az nem jó, hogy a mostani esést a nagyrészt kipukkadó MOL-nak tudod be míg az emelkedést nem..."
Sehol nem írtam, hogy az nem amiatt volt. Ha figyelmesebben olvasol, akkor láthatod, hogy leírtam, hogy az elmúlt 3 hónapban alul, az 5 havi visszatekintésben meg felül teljesítettük a visegrádiakat. (mindkettő elhanyagolható egyébként, néhány %). Erre az egész jelenségre, azaz a kettőre együtt írtam, hogy nagyrészt a MOL miatt van. Azaz ezzel azt állítottam, hogy a fel is és a le is emiatt van.

Ha nem volt teljesen érthető, akkor sorry. Szerintem, aki akarta, értette.
matgab 2007. 11. 22. 17:00
Előzmény: #1085  Törölt felhasználó
#1086
Pénznyelő,
Azért az nem jó, hogy a mostani esést a nagyrészt kipukkadó MOL-nak tudod be míg az emelkedést nem...
Hol lettünk volna a MOL spekuláció nélkül szerinted? Akkor nem is emelkedtünk volna így és még mindig nem vagyunk ott, ahonnan a speka vitte fel...

Azonkívül meg az árfolyamokat is vedd figyelembe, mert a HUF elég rendesen gyengült.
Törölt felhasználó 2007. 11. 22. 11:28
Előzmény: #1084  matgab
#1085
3, ill. 1 hónapra visszatekintve a BUX enyhén alulteljesíti a cseheket és lengyeleket. 5 haviban pedig a cseheket felül. Egyébként ez leginkább a 30% BUX komponens MOL-nak köszönhető.
matgab 2007. 11. 22. 10:53
Előzmény: #1083  Törölt felhasználó
#1084
én meg az elmúlt 2 hónapról beszélek, mióta kiderült, hogy évi 1%-kal dübörgünk és behozták a lex MOL-t...
Ezért mondom, hogy két különböző dologról beszélünk...
Nézheted tőlem 15 éves távlatban is meg a DAX-hoz képest is...Meg azt is nézd hozzá, ha mondjuk az utóbbi 3-6 hónapokat nézed, hogy a HUF CZK és a PLN árfolyam hogyan alakult emellett...
Törölt felhasználó 2007. 11. 22. 10:44
Előzmény: #1081  matgab
#1083
"minden esik, de mi jobban esünk...Ráadásul amikor a többiek emelkednek vagy stagnálnak , akkor mi még mindig esünk..."
Matgab, én véleményt nem is írtam, mert leszoktam róla, mert nem kívánok részt venni idióta vitákban. Csak tényeket írtam, abban viszont kérlek ne vitatkozz.
5 havi összehasonlításban a BUX, a PX50 és a WIG20 teljesen ugyanott áll jelenleg (a cseh enyhén alulmúlja a BUX-ot 5 havi teljesítményben), elmúlt 1 évet tekintve is nagyjából ugyanott állnak (itt a BUX a legrosszabb), 3 évnél pedig szintén (itt a cseh a legszarabb), 5 évnél meg a lengyel.

Ezek a tények. A többi engem nem érdekel.
petkor2000 2007. 11. 22. 10:18
Előzmény: #1081  matgab
#1082
matgab, azért ne túlozz: a px50 3%-kal, a wig20 2%-kal jobb egy évre a buxnál, ez valójában semmi
matgab 2007. 11. 22. 10:08
Előzmény: #1078  kanyisz
#1081
kanyisz, minden esik, de mi jobban esünk...Ráadásul amikor a többiek emelkednek vagy stagnálnak , akkor mi még mindig esünk...

Persze mindig lehet magyarázni a bizonyítványt, de minek? Hacsak nem azért, hogy a hülyék továbbra is rájuk szavazzanak...

Más:
Mi lenne, ha minden demonstrátor Sajtós mellényben jelenne meg a következő tüntetésen?? :)
Kit vinnének be a rendőrök?

link
Mert aki elesik, azt beviszik, de ha médiás, akkor el is engedik....De mi van azokkal, akik nem médiások? Azoknak kussti van...

Topik gazda

matgab
4 3 1

aktív fórumozók


friss hírek További hírek