Topiknyitó: matgab 2007. 08. 02. 12:09

politika és társadalom ahogy én látom (2)  

Ismerősömtől...Személyes találkozónk során egy magas rangú kormánypárti barátunk őszintén mesélt a PÁRT-ról, a 6

főből álló mindent elsöprő hatalmi csoportról (Szili, Szekeres, Veres,

Kiss, Lamperth, Gyurcsány) és a gazdasági döntések hátteréről. És Gál

J.Zoli barátjáról is, aki bár szakközepes érettségije van csak,

egyszemélyben irányítja a magyar sajtót és valójában akkor van lapzárta

a Népszabadságnál, ha Gál J. Zoli rábólint. Nincs annyi időm és erőm,

hogy mindent leírjak. Legyen elég annyi, ha eddig jelentéktelen pondró

porszemnek éreztem is magam, a tegnapi beszélgetés után még annak sem.

Semmik vagyunk. Még csak plebejusok, közkatonák, szorgos hangyák,

rabszolgák sem. Semmik.

Közöltem vele, hogy legszivesebben berontanék a Parlamentbe testemre

tekert 50 méternyi töltényhevederrel, kezemben 1-1darab, a vietnámi

filmekből ismert helikopter géppuskával és mindenkit,mondom MINDENKIT

halomra lőnék. És minden eddigi bűnömet ezzel megváltva a mennyországba

kerülnék, Szent Péter jobbjára.Közvetlenül.

Ő csak nevetett gyermeki hevülésemen. Nem sértően, picit irigykedve.

Mert azt látta bennem, amire ők pont építenek, számítanak. Az idolokba,

igazságba vetett hitet, az álmokat kergető, s ezért minden szar igéretet

elhivő naiv állampolgárt. A választót.

Akinek akarata, véleménye, álmai, céljai, fájdalmai, keserűsége, gondjai

pont senkit nem érdekelnek. Legfőképp azokat nem, akiket választhat,

akiket megszavaz."
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
cetas 2007. 08. 23. 22:30
Előzmény: #499  kanyisz
#500
A neoliberális gazdaságpolitika téveszméi
Matolcsy György

link

Mi okozza Magyarország gazdasági gyengeségeit?

A neoliberális elmélet és politika logikai bukfence, hogy nem ismeri el a profit elvtől eltérő működést a piacon, miközben ott működik fejlett piac, és ott sikeresek a vállalkozások, ahol eredményes az állam és erősek a közösségek. Az egyének és családok is a profit elvtől eltérő módon működnek, ráadásul a piaci vállalkozások számára a legfontosabb piaci szereplők, mert profitot végső soron csak a fogyasztóként fellépő egyénektől és családoktól remélhet a vállalkozás. Minél fejlettebb egy gazdaság, annál erősebbek azok a szereplők, amelyek nem a profit elven működnek, és ez aligha alakulhatott volna így, ha ez káros lenne a piaci vállalkozások számára.
...
A piac csak akkor lehetne önszabályozó, ha a „láthatatlan kéz” mögött egy láthatatlan fej irányítaná, amely képes lenne mindig jó döntéseket hozni. A piacnak nincs ilyen irányító központja, de ha lenne, akkor sem tölthetné be tökéletesen a szerepét, mert a helyes döntésekhez nélkülözhetetlen információk sehol sem állnak rendelkezésre. A piac lényege éppen az utólagos korrekció, ami feltételezi, hogy a piac hajlamos először rossz döntést hozni, majd – ha ennek feltételei fennállnak – kijavítja működését. A kereslet és kínálat soha, egyetlen áru esetében sem esik egybe: nincs tökéletes piaci egyensúly. Egyensúlyi árak sem léteznek, ahogy világpiaci árak sem: a kereslet, kínálat, költségkülönbségek, a humán erőforrás sajátosságai, az állami szabályozás, az adott közösségek értékrendje és egy sor más tényező együtt alakítja az árakat.

A piacnak szüksége van segítségre, ezt az államtól kapja meg: az állami szabályozás nélkül a piac utólagos önkorrekciója pusztító módon, válságok révén történne: ahogy azt a gazdaságtörténet nagy termelési és pénzügyi válságainál láttuk. Minél nagyobbak és fejlettebbek a piacok, annál erősebb és fejlettebb állami eszköztárat kell alkalmazni a piac tökéletlen működésének kiegészítésére. ...
A család működése nem a profit elven, nem piaci alapelveken nyugszik, hanem a szeretet és összetartozás érzésein. A piac tehát olyan erőforrásokat is használ, amelyeknél nem merülnek fel költségek, de pénzben méri értéküket. Ha a tőke és a munka jövedelemből való részesedését kell beállítani, akkor a piaci vállalkozás érdeke az lesz, hogy azt a tényezőt jutalmazza, amelyik neki pénzbe került. A tőke költsége teljes mértékben a vállalkozás költsége, de a munka teljes költsége közül csak a munkabér. A családok, közösségek és az állam költségeit a vállalkozás már igyekszik nem beszámítani. Ezeknek a költségeknek a fedezésére a vállalkozások adót fizetnek, de ez csak a költségek kisebb részét fedezi, például a családok nem piacelvű működését egyáltalában nem téríti meg. Ha az állam nem szorítja rá a vállalkozásokat a teljes humán költség megfizetésére a munkabérben, akkor a piaci vállalkozás oldalán luxusprofit, a társadalmi közösségek oldalán hiány keletkezik.

A neoliberalizmus elvein nyugvó kormányzás nem ismeri el ezeket a költségeket, elfogadja a piaci vállalkozások luxusprofitját, ezzel a közösségeknél és családoknál hiányokat halmoz fel. Ennek következménye a magyar társadalom közös intézményei elleni azon támadás, amely minden neoliberális politika azonnal felismerhető jellemzője. ...
Az amerikai nyugdíjpénztárak és nyugdíjbiztosítók ma az amerikai gazdaság legnagyobb tulajdonosai, ezek nem magántulajdonban, hanem közösségi tulajdonban állnak. Az oktatás és egészségügy intézményrendszerének legnagyobb része köztulajdonban van az Európai Unió fejlett országaiban. Ez nem véletlen, hanem annak felismerése, hogy a köztulajdonra épülő közösségi intézmény nem kényszerül olyan működésre, ami a profit elven alapszik. ...A piaci vállalkozások azért kísérlik megszerezni ezeket a közösségi intézményeket, mert a társadalom egyre több pénzt bocsát ezek rendelkezésére, de ezt éppen azért teszi, mert nem profit elven, hanem a társadalmi haszon hosszú távú elvén alapszik működésük. A piaci vállalkozások nem azért akarják megszerezni a társadalmi közintézményeket, mert azokat jobban tudják működtetni, hanem azért, mert rosszabbul, tehát több pénzt tud belőlük kivenni....
A piacon erős és gyenge szereplők versenyeznek, az erősek jobb helyzetben vannak a monopol szerep megszerzésére, mint a gyengébbek. A piaci működés során mindig létrejönnek ilyen piacot irányító, és a versenyt korlátozó, vagy egyenesen kizáró helyzetek, mert az erős piaci szereplők rendre legyőzik a gyengébbeket. Egyetlen gazdasági szereplőnek van ereje arra, hogy meggátolja az ilyen versenyt korlátozó és kizáró helyzetek kialakulását, és ez az állam, a kormányzat. Azonban, ha egy kormány nem védi a piaci versenyt, akkor ott automatikusan monopol helyzetek jönnek létre. Nem a verseny a piac természetes állapota, hanem a verseny hiánya, mert minden piaci szereplő a verseny kizárására törekszik. A legnagyobb és legbiztosabb profitot nem a hatékony vállalati működéssel lehet elérni, hanem a verseny és a versenytársak kizárásával.

A versenyben tehát csak akkor győz a jobb, ha valóban van verseny, ha ezt sikerül korlátozni vagy kizárni, akkor nem a jobb, hanem az erősebb győz. Ez azonban sem a piacnak, sem az államnak nem jó, és egyaránt rossz a gazdaságnak és a társadalomnak. ...
Az egészségügy, az oktatás és a kultúra más minőségű áru, mint a fogkefe vagy a szappan. Nem minden áru egyforma, tehát nem szabad minden áru előállítását célzó tevékenységet piacosítani. Vannak olyan közszolgáltatások, amelyeknél nem a fogyasztó választ és dönt, hanem az eladó: ilyen az egészségügy, az oktatás és a kultúra. Az orvos dönt egy egészségügyi szolgáltatás szükségességéről, és nem a beteg, annak ellenére, hogy a beteg fordul orvoshoz, és a beteg dönt arról, hogy az orvos által szükségesnek tartott beavatkozást igénybe veszi-e vagy sem. Ez nem fordul elő a többi valóban piaci áru esetében, ott a fogyasztó dönt arról, hogy mire van szüksége, és arról is, hogy vásárol-e vagy sem. Ha ez a két döntés elválik egymástól – az igényre és a vásárlásra vonatkozó döntés –, akkor már nincs szó piaci döntésről, mert a kereslet és a kínálat, az eladó és a vásárló szerepei keverednek egymással. Az orvos nem a profit elv alapján hozza meg a döntését, és a beteg sem nyereséget kíván elérni, tehát a kiindulópontban sem lehet piaci működést feltételezni. Az oktatás és a kultúra jelentős részére is hasonló összefüggések állnak fenn.
A kormány piacosítani kívánja ezeket a közszolgáltatásokat, ezzel a profit elvre, a versenyre és a kereslet-kínálat törvényére kívánja bízni ezeknek a közjavaknak az elosztását. Az egészség, a képzettség és a kulturális szint azonban olyan közjavak, amelyek elosztásában vétek a piaci elveket követni, mert sem előállításuk, sem elfogyasztásuk nem követi a piaci logikát. ...
A mai fejlett piacgazdaságok úgy alakultak ki, hogy a korabeli államok jelentős segítséget nyújtottak a piaci vállalkozások megerősödéséhez. Ez történt az angolszász országokban és a fejlett európai piacgazdaságok esetében. Történelmileg és erkölcsileg helytelen a fenti álláspont, mert nem ismeri el az időbeli és fejlettségbeli különbségeket. Kettős mércével mér, mert elfelejti, hogyan lett gazdag, de felrója másoknak azokat az állami támogatási politikákat, amelyeket ma már nem alkalmaz, mert nincs már rá szüksége.

A magyar kormány is ezt a neoliberális alapelvet követi, amikor nem tartja jogosnak a hazai tulajdonú kisvállalkozások feltőkésítési igényét, vagy akkor, amikor nem tartja szükségesnek a közbeszerzéseknél a kisebb hazai tulajdonú cégek pozitív megkülönböztetését. Ezzel szemben az Európai Unió éppen azért ad vissza nem térítendő pénzügyi támogatást fejletlenebb tagjainak, hogy gyorsítsa felzárkózásukat. ...
Hibás tehát minden olyan kormányzati politika, amely az alacsony magyar bérszint fenntartásával kíván több külföldi tőkét vonzani. ...
kanyisz 2007. 08. 23. 06:59
Előzmény: #498  buxer-
#499
Hajrá Magyaróóóórszág!.:o))))

Gyönyörű volt az utsó góól.
buxer- 2007. 08. 22. 23:17
Előzmény: #497  drop
#498
Vegre egyszer nem a kopasz rasszistainkrol irnak majd a civilizalt vilagban. Ez a Firkor Attila nagyon nagy footbalista lesz...
drop 2007. 08. 22. 23:02
Előzmény: #495  fretek
#497
Ezek a barátságos meccsek teljesen értelmetlenek. A küzdés, akarás legkisebb jele nélkül játszottak az olaszok.
De azért örülök, nyertünk!
fretek 2007. 08. 22. 22:41
Előzmény: #495  fretek
#496

on: aki nem vesz lottószelvényt, az ne akarjon nyerni a lottón. amúgy Demszkynek tényleg letelt az deje.

a Gárdába pedig csak azokat engedném felvenni, akik nem "E" kategóriásak.

nem sok rózsadombi dzsentrigyereket esketnének a Várban. muszáj lenne azt lumpenprolikkal feltölteni. pszeudo munkásőrség lenne, gondolom. hát legyen.

fretek 2007. 08. 22. 22:37
Előzmény: #494  cetas
#495

off: nem engedném, hogy a magyar fociválgatott a világranglistán előtte állókkal barátságos meccset játsszon.

most még kiderül, hogy mi vagyunk a világ legjobbjai

másképp: megint van egy Magyarországon világhíres csapatunk

nekünk Mohács kell. sokszor
cetas 2007. 08. 22. 22:09
Előzmény: #493  embertelen
#494
Íme, az igazság hangja:

"Morvai Krisztina nyílt levele Demszky Gáborhoz

2007-08-22 15:23

Kedves Demszky Gábor!

Megrökönyödéssel olvastam, hogy ön tiltakozást szervez, szemkilövető törpepártjával együtt aláírásokat gyűjt a Magyar Gárda és a tervezett Honi Gárda megalakulása ellen. Pont ön, Demszky Gábor?

Önnek bocsánatot kellene kérnie minden olyan magyar embertől, aki most aggódik a Magyar Gárda, a Honi Gárda vagy egyéb hasonló szervezetek megalakulása miatt. Igen. Önnek a nyilvánosság elé kellene állnia, és miután bocsánatot kér a tavaly szeptemberi és októberi tömeges rendőri brutalitás és önkényes letartóztatások elszenvedőitől, bocsánatot kellene kérnie azoktól is, akik most – bármilyen okból – félelmet éreznek a „gárdák” létrejötte kapcsán. E „gárdákat” az ön provokatív tettei, végtelen arcátlansága, s az ön szemkilövető törpepártjának országromboló tevékenysége miatt kezdték szervezni.

Önnek, mint Budapest főpolgármesterének tavaly szeptemberben és októberben meg kellett volna védenie a magyar emberek emberi jogait, azonnal le kellett volna állíttatnia a tömeges rendőri brutalitást. Be kellett volna bizonyítania, hogy az emberi jogok megtiprására, a magyarok emberi méltóságának megsértésére irányuló kísérletek a jogállamiság keretei között, a meglévő közjogi méltóságaink és intézményeink segítségével leállíthatóak. Ha így tett volna, s elvtársai is így tettek volna, akkor most nem szerveződnének „gárdák”! De Ön nem ezt tette, Demszky Gábor! Ehelyett megdícsérte és további kegyetlenkedésekre bíztatta a rendőrséget, s aljas, felháborító, provokatív módon kitüntette az őrjöngő, garázda Gergényi főkapitányt!

Mit gondolt Ön, Demszky Gábor, meddig tűrik a magyar emberek a provokációt, a méltóságuk megtaposását? Meddig tűrjük a könnygázt, az adóforintjainkból fizetett rendőröktől kapott rúgásokat, a szemünk kilövését? Milyen embereknek néz ön minket, Demszky Gábor? Gyávának? Mindennel megalkuvónak? Önként, lehajtott fejjel a vágóhídra vonulóknak? Ön téved, Demszky Gábor! Megszervezzük az ellenállást! Össznépi „honi gárdát” hozunk létre, amelyben minden olyan magyar ember részt vesz - jobb és baloldali egyaránt - akinek elege van az önök szemkilövető törpepártjából, az országunk tönkretételéből!

S nem erőszakkal, hanem méltósággal, öntudattal, bölcsességgel fogjuk megvédeni magunkat önöktől – a saját hazánkban! Nem tűrjük azt a gyalázatot, amit önök ezzel az országgal, ezzel a néppel művelnek. Nem tűrjük, hogy egy szemkilövető törpepárt rákényszerítse az akaratát a magyar népre, és teljesen kisemmizze, tönkretegye, megtépázza a hazánkat! Nem tűrjük a megfélemlítést, nem tűrjük tovább a nemzeti vagyonunk kiárusítását, a gazdák, az egész magyar gazdaság tönkretételét! Nem tűrjük az egészségügy lerombolását! Nem tűrjük az önök torz értékrendjének rákényszerítését Magyarországra. Ha önök azt mondják, több-biztosítós modell, mi azt mondjuk: azonnal felbontjuk meglévő biztosítási szerződéseinket az ebbe belépő biztosító társaságokkal, s új szerződéseket nem kötünk velük!

Ha önök azt mondják, éljen a globalizált nagytőke és kedvezőbb adózást, támogatásokat tesznek lehetővé a külföldieknek, multiknak, mint a magyar vállalkozóknak – mi azt mondjuk: bojkottáljuk a külföldi áruházakat, és magyaroktól vásárolunk, magyar árut! Ha önök azt mondják, privatizálják az aranytojást tojó tyúkot, a Szerencsejáték Rt-t, mi azt mondjuk: egyetlen lottószelvényt sem veszünk! S ha nem sikerül elvenni a pénzéhes harácsolók kedvét attól, hogy megszerezzék azt, ami a miénk, el fogjuk érni, hogy az önök által ellopott nemzeti vagyon visszakerüljön az orgazdáktól a magyar állam tulajdonába.

Hamarosan felébredünk, és úgy fogunk itt élni, mintha ez valóban a saját hazánk lenne! Úgy fogunk itt élni, mintha itt közel húsz éve rendszerváltás lett volna! Újra merünk majd őszintén beszélni a munkahelyünkön, az utcán, az ismerőseink között. Vége lesz a félelemnek, vége lesz a suttogásnak.

S vége lesz az ön hisztériakeltő manipulációinak, diktatórikus kiskirálykodásának, vége lesz szemkilövető törpepártjuk ámokfutásának! Vége lesz, Demszky Gábor, mert az önök ideje lejárt. Öntudatra ébredünk, véget vetünk az elnyomásunknak, és újra otthon fogjuk érezni magunkat a SAJÁT HAZÁNKBAN, MAGYARORSZÁGON!

Budapest, 2007. augusztus 21.

Üdvözlettel: Morvai Krisztina"
Forrás:
link

embertelen 2007. 08. 22. 18:00
Előzmény: #489  cetas
#493
2-3 millió levelet magyarországon :))))))))))))))
Ne röhögtess waze. Ennyien még a zolimpiára sem írtak alá viktolyapátoknak waze. Pedig az mennyivel racionálisabb beruházás mint a kormánynegyed !
conquistator 2007. 08. 22. 17:05
Előzmény: #491  matgab
#492
Én nem értem, hogy ezek a jobbosok minek nyitnak itt annyi politikai topicot. Ez nem egy tőzsdei fórum? Itt a részvényekkel kéne foglalkozni, nem?
matgab 2007. 08. 22. 16:48
Előzmény: #490  conquistator
#491
ja conqui, melyik részvényekkel foglalkozó topikba írtál utoljára és mikor?
conquistator 2007. 08. 22. 16:34
Előzmény: #489  cetas
#490
Én nem értem, hogy ezek a jobbosok minek nyitnak itt annyi politikai topicot. Ez nem egy tőzsdei fórum? Itt a részvényekkel kéne foglalkozni, nem?
cetas 2007. 08. 22. 16:06
Előzmény: #488  matgab
#489
Hegedűs Zsuzsa szociológus, aki a társadalmi mozgalmak szakértőjeként is ismert, tiltakozó levelek írására buzdítja a polgárokat.

"Az ország a harmadik világ felé tart, és eközben a kormány az uniós milliárdokat nem a leszakadó régiók felzárkózatására, nem az oktatásra, hanem autósztrádákra költi. A közvagyont igyekszik kisajátítani és privatizálni. ...

– Azt kértük a köztársasági elnök úrtól, hogy ne írja alá azt a törvényt, amely a kormány hatáskörébe utalná a maradék közvagyon kiárusításának jogát. Szeptember 8-án délután tüntetés is lesz. Arra kérünk mindenkit, segítsenek megakadályozni, hogy a közvagyont, illetve a közfeladatot ellátó intézményeink épületeit a kormány kisajátítsa és privatizálja. Írjon mindenki levelet képviselőjének, szólítsa fel, hogy az újra benyújtott törvényjavaslatot szavazza le. Az akciónk nemcsak a közvagyon védelme szempontjából fontos, hanem annak próbája is, hogy Magyarországon működik-e a parlamenti demokrácia, vagy megyünk a kínai típusú reformdiktatúra felé. Ha két-hárommillió levelet kap az Országgyűlés és az Európai Parlament a közvagyon, illetve a nemzeti fejlesztési terv ügyében, a kormány kénytelen lesz meghátrálni mindkét ügyben. ennél még fontosabb, hogy mindenki meg fogja tapasztalni: demokráciában valóban rajtunk múlik, hogy szenvedő alanyai vagy cselekvő alkotói leszünk-e jövőnknek."

Forrás:
link

A kormány az unios forrásokat autópályákra költi, aztán privatizálja...
Gyakorlatilag az unios pénzek haszonélvezője is az autópályákat megvásároló külföldiek lesznek.
A magyarok pedig fitehetik majd a horribilis autópálya díjakat az autópályák tulajdonosainak.

Tekintsünk vissza egy kicsit a múltba. A Medgyessy-kormány nemrég visszavásárolta állami tulajdonba az M1-es azutópálya kis szakaszát, és az M5 autópálya egy részét. Azért vásárolta vissza az állam mert az autósok nem tudták megfizetni az ottani autópálya díjakat...
Most a Gyurcsány-kormány pedig az összes autópályát magántulajdonba kívánja átjátszani...
Gyurcsány Ferenc a "nemzet mészárosa"...
matgab 2007. 08. 22. 15:04
Előzmény: #487  kanyisz
#488
kanyisz 2007. 08. 21. 21:33
Előzmény: #486  cetas
#487
akkor, ki megy és ki marad?:o))

átnéztem a két vezető sajtóorgánumot (NOL, MNO)
sehol se találom a cseheket, közös érdek, hogy erről ne beszéljenek?
cetas 2007. 08. 21. 21:23
Előzmény: #485  kanyisz
#486
"Én ugyan nem kalandozok sehova, menjenek az idegenszívűek! :o)"

No ! Csoda történt.
Végre, valamiben egyetértünk. :)))
kanyisz 2007. 08. 21. 20:54
Előzmény: #483  Törölt felhasználó
#485
Én ugyan nem kalandozok sehova, menjenek az idegenszívűek!:o)
kanyisz 2007. 08. 21. 20:52
Előzmény: #481  cetas
#484
"Gyurcsány hibázott ezzel a nemzeti érzelmeket sértő kijelentésével... "

A Magyarok nemzeti érzelmeit nem sértette, csak az idegenszívüekét.

Törölt felhasználó 2007. 08. 21. 20:52
Előzmény: #482  kanyisz
#483
Mi mindig is áldottak voltunk, kanyisz, nem csoda hogy itt tartunk...

Jó a T.W.Á. egyet lehet vele érteni. Szerintem az lehet a megoldás, ha vén trottyként elkalandoznunk, hont foglalni.
kanyisz 2007. 08. 21. 20:48
Előzmény: #480  cetas
#482
A Csehek közben elfogadták a reformokat.

"Egyetértünk azzal, hogy reformokra szükség van. De az, amit a kormány reformok címén el kíván adni, az nem reform, és nem is kiút a gazdaság és a közkiadások jelenlegi problémáiból. Ez az úgynevezett reform csak megkárosítja a többséget, és csak a felső tízezernek kedvez - mondta a vitában Vojtech Filip, a Cseh és Morva Kommunista Párt elnöke."

Igen kedves cetas, tisztában vagyok vele, hogy a komcsik úgy gondolják a pénz elvonása nem reform. Mégis én úgy gondolom, hogy hazánk felemelkedéséhez egy a csehekéhez hasonló konzervatív -liberális programra van szükség, melynek során a hatalom mindenhonnan csak szedi ki a pénzt. Főleg az önkormányzatoktól, a kultúrának csúfolt köldöknézésből, a nyugdíj rendszerből, az ártámogatásokból, és a családtámogatásokból.

Persze egyúttal e pénz hiány feletti részét vissza is kellene adni adó és járulékcsökkentéssel.

A cikk kedves cetas arról pampog, hogy az egyik nem tudja, a másik meg nem akarja (hacsak nem hazudik), meg vagyunk mi áldva velük és veled.
cetas 2007. 08. 21. 20:39
Előzmény: #480  cetas
#481
Gyurcsány Ferenc miniszterelnök a következőképp mutatta be a hazánkban tartózkodó Angela Merkel német kancellárnak a Szent Koronát a Parlament koronatermében:

"Az az igazság, hogy én mélyen ellenzem, hogy itt van. Szerintem ez a parlament a köztársaság parlamentje, és nem jó a királyság jelképét idehozni. A jobboldali konzervatív kormány úgy döntött így, Orbán miniszterelnök úr."

Nos, a korona nem a királyság, hanem az ezer éves múlt jelképe.
Jó ötlet volt Orbánéktól a korona elhelyezése a parlamentben.
Így a hazánkba látogató külföldi politikusok megtekinthetik ezt a nemzeti kegytárgyat.
Gyurcsány hibázott ezzel a nemzeti érzelmeket sértő kijelentésével...

Topik gazda

matgab
4 4 1

aktív fórumozók


friss hírek További hírek

 • BÉT
 • Indexek
 • Deviza
 • Befalap
   • Forgalom
   • Nyertesek
   • Vesztesek