Topiknyitó: Törölt felhasználó 2011. 02. 17. 17:29

NUTEX: működik a Varázspálca, ugranak a spekulánsok  

Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
Magicmaan
Magicmaan 2011. 02. 18. 09:12
Előzmény: #17  Törölt felhasználó
#20
4-500Ft-ra tippelnék március végére..

Lesz sírás-rívás..
Törölt felhasználó 2011. 02. 18. 09:08
Előzmény: #18  Magicmaan
#19
Nagy buli lesz, nem lennék a Humet tulajok helyében:)
Magicmaan
Magicmaan 2011. 02. 18. 09:05
Előzmény: #11  kosami
#18
Na március 7-én indul a buli! :)
Törölt felhasználó 2011. 02. 18. 09:02
Előzmény: #16  Törölt felhasználó
#17
Ma már bemásolta ezt valaki. Ezek szerint 2-3 héten belül megtörténik a felszorzás. Lehet fogadásokat kötni arra, hogy 900-1000 körüli szintről hova megy...
Törölt felhasználó 2011. 02. 18. 08:57
Előzmény: törölt hozzászólás
#16
Részvénycsere a NUTEX-nél
2011.02.18 08:36

A NUTEX (korábbi néven Humet) bejelentette, hogy 6 Ft névértékű dematerializált törzsrészvényeinek 24 Ft névértékű dematerializált törzsrészvényekké történő átalakításáról döntött.

A névértékváltozásokra és az alaptőke leszállítására tekintettel 100 darab 6 Ft névértékű "A" sorozatú törzsrészvény helyébe 1 darab 24 Ft névértékű "E" sorozatú törzsrészvény lép, mellyel összefüggésben minden 100 darab 6 Ft névértékű "A" sorozatú törzsrészvény tulajdonosa 1 darab 24 Ft névértékű, "E" sorozatú dematerializált törzsrészvény értékpapírszámlán történő jóváírására jogosult.

A részvénycsere (átalakítás) időpontja: 2011. március 7. E napon kerül sor az új részvények keletkeztetésére, és ezzel egyidejűleg a régi részvények érvénytelenítésére
Törölt felhasználó 2011. 02. 18. 08:56
Törölt hozzászólás
#15
Törölt felhasználó 2011. 02. 18. 08:55
Előzmény: #13  Törölt felhasználó
#14
Pampának: bocsi, nem vettem észre, hogy te is nyitottál napokkal ezelőtt egy ilyen című topicot.
Törölt felhasználó 2011. 02. 18. 08:31
Előzmény: #12  Törölt felhasználó
#13
Indul a papír mondjuk 900-1000 Ft-os szinrtől és ők kinyomtak maguknak akkori db-számmal 960.000 db-ot 50 Ft-os átlagon.
Törölt felhasználó 2011. 02. 18. 08:27
Előzmény: #11  kosami
#12
Hurrá, jön a 100-szorozás.
kosami 2011. 02. 18. 08:23
#11


Rendkívüli tájékoztatás

A NUTEX Nyrt közleménye a Társaság 6 Ft névértékű dematerializált

törzsrészvényeinek 24 Ft névértékű dematerializált törzsrészvényekké

történő átalakításának folyamatáról.

A NUTEX Nyrt (korábbi nevén: HUMET Nyrt) (székhelye: 1147 Budapest,

Telepes u. 53.; úgyis mint a továbbiakban: Társaság) 2010. április 30-án

megtartott éves rendes közgyűlése - mint ahogy arról tisztelt

Részvényeseinket is értesítettük – 5. számú határozatával úgy döntött, hogy a

Társaság „A” sorozatú dematerializált törzsrészvényeinek egyenkénti

névértékét 6 Ft-ról, azaz hat forintról – a részvények 100, azaz egyszáz

darabonkénti összevonásával – 600 Ft-ra, azaz hatszáz forintra módosítja, és

ezzel összefüggésben a Társaság alaptőkéjét 807.800 db (nyolcszázhétezernyolcszáz

darab) egyenként 600 Ft (hatszáz forint) névértékű, „C” sorozatú,

dematerializált törzsrészvényben és 3.500.000 db (hárommillió-ötszázezer

darab), egyenként 6 Ft (hat forint) névértékű, „B” sorozatú, dematerializált

szavazatelsőbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvényben állapítja meg. A

közgyűlés egyidejűleg felhatalmazta az Igazgatótanácsot a részvények

átalakítására vonatkozó részletes koncepció kidolgozására.

Ezt követően a Társaság 2010. október 10-én megtartott rendkívüli

közgyűlése – mint ahogy arról tisztelt Részvényeseinket is értesítettük – 3.

számú határozatával úgy döntött, hogy a Társaság „B” sorozatú

dematerializált szavazatelsőbbségi jogot biztosító részvényeinek egyenkénti

névértékét 6 Ft-ról, azaz hat forintról – a részvények 100, azaz egyszáz

darabonkénti összevonásával – 600 Ft-ra, azaz hatszáz forintra módosítja, és

ezzel összefüggésben a Társaság alaptőkéjét 807.800 db (nyolcszázhétezernyolcszáz

darab) egyenként 600 Ft (hatszáz forint) névértékű, „C” sorozatú,

dematerializált törzsrészvényben és 35.000 db (harmincötezer darab),

egyenként 600 Ft (hatszáz forint) névértékű, „D” sorozatú, dematerializált

szavazatelsőbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvényben állapítja meg. A

közgyűlés egyidejűleg felhatalmazta az Igazgatótanácsot a részvények

átalakítására vonatkozó részletes koncepció kidolgozására

2

A Társaság 2010. október 10-én megtartott rendkívüli közgyűlése – mint

ahogy arról tisztelt Részvényeseinket is értesítettük – 4. számú határozatával

döntött a Társaság alaptőkéjének leszállításáról, melynek módja a részvények

névértékének csökkentése. Az alaptőke leszállításának végrehajtása során a

dematerializált formában előállított 600 Ft névértékű „C” sorozatú

törzsrészvények törlésre kerülnek, és helyükbe az új 24 Ft névértékű „E”

sorozatú törzsrészvények lépnek, míg a 600 Ft névértékű „D” sorozatú

elsőbbségi részvények szintén törlésre kerülnek, és helyükbe az új 24 Ft

névértékű „F” sorozatú elsőbbségi részvények lépnek. A közgyűlés

egyidejűleg felhatalmazta az Igazgatótanácsot, hogy gondoskodjon az

alaptőke csökkentésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról.

Mind a névértékváltozásokat, mind az alaptőke leszállítását a Fővárosi

Bíróság mint Cégbíróság a cégjegyzékbe bejegyezte.

A részvények névértékének módosítására és a közgyűlési felhatalmazásra

tekintettel a Társaság Igazgatótanácsa az alábbiakról tájékoztatja a tisztelt

Részvényeseket:

A névértékváltozásokra és az alaptőke leszállítására tekintettel 100 darab 6 Ft

névértékű „A” sorozatú törzsrészvény helyébe 1 darab 24 Ft névértékű „E”

sorozatú törzsrészvény lép, mellyel összefüggésben minden 100 darab 6 Ft

névértékű „A” sorozatú törzsrészvény tulajdonosa 1 darab 24 Ft névértékű,

„E” sorozatú dematerializált törzsrészvény értékpapírszámlán történő

jóváírására jogosult.

Úgyszintén a névértékváltozásokra és az alaptőke leszállítására tekintettel

100 darab 6 Ft névértékű „B” sorozatú elsőbbségi részvény helyébe 1 darab

24 Ft névértékű „F” sorozatú elsőbbségi részvény lép, mellyel

összefüggésben minden 100 darab 6 Ft névértékű „B” sorozatú elsőbbségi

részvény tulajdonosa 1 darab 24 Ft névértékű, „F” sorozatú dematerializált

elsőbbségi részvény értékpapírszámlán történő jóváírására jogosult.

Az új részvényekhez kapcsolódó jogosultságok és kötelezettségek a

Társaság hatályos Alapszabályában és a gazdasági társaságokról szóló

2006. évi IV. törvényben biztosított jogok és kötelezettségek tekintetében

azonosak a korábbi részvényekével.

A részvénycsere (átalakítás) időpontja: 2011. március 7. E napon kerül sor

az új részvények keletkeztetésére, és ezzel egyidejűleg a régi részvények

érvénytelenítésére. Az érvénytelenné nyilvánított részvény forgalomképtelen.

Ezen időpontot követően a NUTEX Nyrt-vel (korábbi neve: HUMET Nyrt)

kapcsolatos részvényesi jogokat kizárólag az új részvények testesítik meg.

Kérjük tisztelt Részvényeseinket, hogy amennyiben részvényeik darabszáma

százzal nem osztható, szíveskedjenek a tulajdonukban lévő részvények

darabszámát értékpapír számlavezetőjükön keresztül vétel útján százzal

osztható darabszámú részvényre kiegészíteni, illetve eladással ugyanilyen

darabszámú részvényre csökkenteni oly módon, hogy a fenti jogügylet

legkésőbb a régi részvényekkel való tényleges tőzsdei kereskedés utolsó

napján – tőzsdei ügylet esetén 2011. február 25. napjáig (tekintettel arra,

hogy a tőzsdei kereskedés a részvénycsere lebonyolítása érdekében 2011.

február 28. és 2011. március 7. között felfüggesztésre kerül), tőzsdén kívüli

ügylet esetén 2011. március 2. napjáig - megvalósuljon.

A Társaság a részvénycsere végrehajtása érdekében felhívja a

számlavezetőket, hogy 2011. március 3-án 12 óráig nyilatkozzanak a náluk

vezetett értékpapír számlákon lévő NUTEX (korábbi nevén HUMET) törzs- és

elsőbbségi részvényeknek a 2011. március 2. napi záró állapot szerinti

darabszámáról, értékpapír számlánkénti bontásban, megjelölve az egyes

értékpapírszámlákon lévő töredékrészvények számát is.

4

SPECIÁLIS SZABÁLYOK:

I.

Eljárás abban az esetben, amennyiben az értékpapírszámla-vezető a

részvény-darabszám és a töredékrészvények pontos megállapításához

szükséges nyilatkozatot a Társaság felé a megadott határidőre megteszi:

I/A.

Azon részvényesek számláján, akik tulajdonában a részvénycsere záró

időpontjában az értékpapírszámla-vezetők kimutatása alapján százzal

maradék nélkül osztható darabszámú részvény van, az átalakítás napjával az

új részvények jóváírásra kerülnek az értékpapírszámla-vezető központi

értékpapírszámláján; az egyes részvényesek értékpapírszámláján történő

jóváírást a számlavezető végzi oly módon, hogy száz darab régi részvény

helyébe egy darab új részvény lép. Ezzel egyidejűleg a régi részvények

érvénytelenítésre kerülnek.

I/B.

Az a részvényes, akinek a tulajdonában a részvénycsere időpontjában annyi

régi részvény van, amely nem tesz ki egy darab új részvényt (legfeljebb 99

darab), vagy a régi részvények száma nem osztható maradék nélkül százzal,

és emiatt töredékrészvénye keletkezik, az új részvények jóváírásával

egyidejűleg jóváírás útján megkapja a töredékrészvények ellenértékét is.

A régi töredékrészvény ellenértéke címén a részvényes a régi részvényekkel

való tőzsdei kereskedés utolsó napjával (2011. február 25.) záruló 180 napos

forgalommal súlyozott tőzsdei átlagár egy részvényre eső összegét

követelheti régi töredékrészvényenként. Ezt az összeget a Társaság az új

részvények jóváírásának kezdeményezésével egyidejűleg, legkésőbb 2011.

március 7. napján átutalja a számlavezető által megadott számlára, aki

gondoskodik annak a részvényesek ügyfélszámlájára történő jóváírásáról.

A részvényes a részvénycsere 2011. március 7-i napjától számított 5 éves

elévülési időn belül követelheti töredékrészvényei ellenértékét. Amennyiben a

Társaság igazolja, hogy az ellenértéket a számlavezető által megadott

számlára átutalta, a továbbiakban a vételárért nem felel.

A töredék részvények helyébe lépő új részvények a Tpt. 11.§ (3)

bekezdésének analóg alkalmazásával a központi értéktárnál a Társaság

számára vezetett központi értékpapírszámlán kerülnek jóváírásra. Az itt

nyilvántartott részvényeket a Társaság hat hónapon belül befektetési

szolgáltató igénybevételével értékesíti.

5

II.

Eljárás abban az esetben, amennyiben az értékpapír számlavezető a

részvény-darabszám és a töredékrészvények pontos megállapításához

szükséges nyilatkozatot a Társaság felé a megadott határidőre nem teszi

meg:

Amennyiben a számlavezető fenti kimutatást a részvénycsere napjáig nem

juttatja el a Társaság részére, úgy a Társaság a számlavezető hibájából nem

tudja megállapítani, hogy milyen mennyiségű új részvényt kell a számlavezető

részére transzferálni, ezért az új részvényeket a központi számlán letéti

őrzésbe veszi. Ezzel egyidejűleg ismételten felhívja a számlavezetőt, hogy a

részvényforgalom biztosítása érdekében az adatszolgáltatásnak tegyen

eleget.

Mindaddig, amíg a számlavezető adatszolgáltatást nem nyújt, az új

részvények letétben maradnak. A letéti őrzés miatt a részvényest ért kárért a

Társaság nem felel. Az esetleges letéti őrzés költségeit az adatszolgáltatást

elmulasztó értékpapírszámla-vezető illetve értékpapírszámla-vezetők viselik.

Az adatszolgáltatás kézhezvételét követően a Társaság haladéktalanul (24

órán belül) intézkedik az új részvények transzferálásáról, illetve a

töredékrészvények ellenértékének (azaz az I/B pontban meghatározott

ellenérték) átutalásáról.

Amennyiben a kifizetést közvetlenül a részvényes kezdeményezi, úgy be kell

mutatnia a számlavezető eredeti igazolását arról, hogy 2011. március 2-i

zárónappal a részvényes tulajdonában hány db NUTEX (korábbi nevén

HUMET) részvény volt, és a számlavezetőnek nyilatkoznia kell arra is, hogy

ezen részvényes javára nem igényelte a kibocsátótól a töredékrészvények

ellenértékét.

A részvénycsere teljes körű megvalósítása érdekében javasoljuk tisztelt

Részvényeseinknek, hogy vegyék fel a kapcsolatot számlavezetőjükkel.

A részvénycsere jelen hirdetményben nem szabályozott kérdéseiben a

vonatkozó jogszabályok és szabályzatok, így különösen a tőkepiacról szóló

2001 évi CXX. törvény, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. évi

törvény, az Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, a KELER Zrt.

és a BÉT Zrt. szabályzatai továbbá a Társaság Alapszabálya megfelelően

irányadók.
watson 2011. 02. 18. 01:44
Törölt hozzászólás
#10
Törölt felhasználó 2011. 02. 18. 00:19
Törölt hozzászólás
#9
Törölt felhasználó 2011. 02. 17. 23:39
Előzmény: #3  yoda-
#8
Yoda, íme a tények:

év.........rv.szám....saját tőke....saját tőke/rv....piaci ár

2004.dec......3.6m.....kb.100 m.....kb.30 Ft......23 Ft
2005.dec.....14.8m.....kb.400 m.....kb.30 Ft.....(ekkor ugrott a csődegyezség miatt 20-ról 148-ig, majd beállt 70-re)
2006.dec.....18.5m.....kb.500 m.....kb.30 Ft.....70 Ft
2007.dec.....36.2m.....kb.1.0 mrd..kb.30 Ft.....90 Ft
2008.dec.....60m....kb.3.7 mrd...kb.65 Ft......30 Ft
2009.dec....110m....kb.1.1 mrd...11 Ft......18 Ft
2010.jun....115m....kb.1.4 mrd...12 Ft......12 Ft
2010.dec....210m....kb.1.4-2 mrd..kb.6-9 Ft....10 Ft

A piac azért még egy ilyen papír esetében sem teljesen hülye, max. rövid távon. Az ár előbb-utóbb követi a fundát.
Törölt felhasználó 2011. 02. 17. 23:03
Előzmény: #6  gazmber
#7
Tényleg be vagy ragadva? Megkérdezhetem, hogy milyen áron vetted?

Arra meg őszintén nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen okok miatt tartottad eddig, ill. miért tartod most is. Félreértés ne essék, eszemben sincs téged vagy bárkit az eladásról meggyőzni. Csak érdekelnek a tartás/vétel melletti indokai a papírt tartóknak/vevőknek. 2 éve nem válaszolt erre a kérdésre érdemben senki:)
gazmber 2011. 02. 17. 17:38
Előzmény: törölt hozzászólás
#6
Mondjuk a ~100edb érdekeltségem mellett nem zavarna, ha "infó hiányos kezdő spekik" megrángatnák ~20-30Ft-ig..-:)
Ferenc86 2011. 02. 17. 17:38
Előzmény: #3  yoda-
#5
Ezeknek a legjobb:)) link
yoda- 2011. 02. 17. 17:34
Előzmény: #2  Törölt felhasználó
#4
Nem normális, az tuti.
yoda- 2011. 02. 17. 17:33
Előzmény: törölt hozzászólás
#3

52 heti min. érték: Yearly low: 2011.02.16 9
52 heti max. érték: Yearly high: 2011.02.16 10
történelmi min. érték: Historical low: 2011.02.16 9
történelmi max. érték: Historical high: 2011.02.16 10
záró 52 heti min. érték: Lowest annual closing price: 2011.02.16 10
záró 52 heti max. érték: Highest annual closing price: 2011.02.16 10
záró tört. min. érték: Lowest historical closing price: 2011.02.16 10
záró tört. max. érték: Highest historical closing price: 2011.02.16 10
az elmúlt 180 nap (naptári) forgalommal súlyozott átlaga: Average price in past 180 days/turnover: 9
az elmúlt 360 nap (naptári) forgalommal súlyozott átlaga: Average price in past 360 days/turnover: 9
negyedéves záró árfolyam: Quarter closing price: --
előző éves záró árfolyam:
Törölt felhasználó 2011. 02. 17. 17:31
Előzmény: törölt hozzászólás
#2
de jó!
akkor ez már a negyedik nyűtex topik, dettó phyl. de legalább a címe ott van!
hivatalossan! ÐÐÐ
Törölt felhasználó 2011. 02. 17. 17:29
Törölt hozzászólás
#1

Topik gazda

penznyelo
1 1 1

aktív fórumozók


friss hírek További hírek