Topiknyitó: Törölt felhasználó 2013. 04. 04. 12:05

Matolcsy egy zseni!!  

Magyarországon a vállalati hitelek állománya 2008 vége óta folyamatosan csökken. Ez a jelenség különösen hátrányosan érinti a kis- és középvállalkozásokat, mivel őket a hitelkínálati korlátok is jobban sújtják, illetve nehezebben találnak maguknak alternatív finanszírozást. A jelenlegi makrogazdasági környezetben - törvényi felhatalmazás alapján - lehetőség van arra, hogy az MNB a hitelintézetek együttműködésével egy célzott hitelprogrammal - az árstabilitás veszélyeztetése nélkül - a fenntartható gazdasági növekedést támogassa.A Növekedési Hitel Program alapvető célja, hogy kedvezményes jegybanki finanszírozás segítségével a kis és középvállalatok finanszírozási helyzetén segítsen, mert az kiemelten fontos a termelőkapacitások, valamint a munkahelyek megőrzése és gyarapítása céljából. A kedvezményes kamatláb a hitellel rendelkező vállalatok számára az alacsonyabb törlesztő részleteken keresztül alacsonyabb költségeket eredményez, melynek mind jövedelmezőségi, mind likviditási szempontból pozitív a hatása. A mérséklődő adósságszolgálati terhek miatt csökken a hitelállomány minőségének romlása, így végső soron a banki portfólió-minőségre is pozitív hatással lehet. Mindezek mellett a program a bankok mérlegpozícióján keresztül a hitelezési képességet is javíthatja.A lakossági hitelezés és a devizahitelek problémájának kezelésére számos kormányzati program áll rendelkezésre, ezért a jegybank nem tervezi hasonló program kidolgozását a lakosság számára.

A Növekedési Hitel Program része továbbá a gazdaság külső sérülékenységének a mérséklése, ami egyben lehetővé teszi a jegybanki kamatkiadások csökkentését is. A kedvezményes kamatozású jegybanki refinanszírozás nyújtása, amely a kkv hitelezés ösztönzését célozza, növeli az MNB mérlegfőösszegét és ezen belül a forrásoldalon a 2 hetes kötvény állományát, így a GDP ma már 1%-ához közelítő kamatkiadásokat. A kéthetes kötvényállomány felépülése jórészt az államadósságon belül a devizaadósság aránya növekedésének, illetve az ország válság előtt és alatt nyilvánvalóvá vált pénzügyi sérülékenységéből kiinduló devizatartalék emelkedésnek volt egyenes következménye, amely jelenleg az MNB forrásoldalának legnagyobb tétele. Ennek költsége - amely beavatkozás nélkül tovább emelkedne a kedvezményes jegybanki finanszírozás forrásköltségével - azonban mérsékelhető az ország sérülékenységének csökkentésével.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás forint alapú kkv hitelek folyósításáraAz MNB a hitelintézetek bevonásával Növekedési Hitel Programot kezdeményez, melynek során átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségben, kedvezményes kamatozású refinanszírozási hitelt nyújt kereskedelmi bankok számára. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%.

A programban részt venni kívánó hitelintézeteknek a kedvezményes kamatozású jegybanki hitelt fix feláron kell a kkv-k számára tovább adni. Szándékaink szerint ez a felár nem lesz nagyobb 2 százalékpontnál, így a vállalati hitel kamata maximum 2% lehet. Ennek eléréséhez szükség lehet garanciaprogramok igénybevételére is. Erről és a program további részleteiről az MNB tárgyalást kezdeményez a hitelintézetekkel.A tárgyalások során a jegybank számít az üzleti szféra képviselőinek együttműködésére is a kedvezményes hitelek megfelelő célzottságának kialakításában azzal a céllal, hogy a kedvezményes hitelek kizárólag azokban az ágazatokban és azokat a kis- és középvállalati adósokat érjék el, amelyek egészséges üzleti modellel rendelkeznek és növekedni szeretnének. Becsléseink szerint a hitelszűke nem egyformán érinti a vállalati szektor szereplőit. Különösen hátrányosan sújtják a szigorú hitelkínálati korlátok a kis- és középvállalkozásokat, ugyanakkor a számukra a banki finanszírozásnak nincs valódi alternatívája. Iparági megoszlás szerint vizsgálva a hitelkínálatot azt tapasztaltuk, hogy a hitelezési feltételek olyan ágazatokban is jelentősen szigorodtak, amelyek a potenciális növekedés szempontjából kulcsfontosságúak lehetnek. Ezzel szemben más, tartós értékesítési problémákkal küszködő iparágakban kényszerhitelezésre, vagyis a tartósan rossz hitelképességű vállalatok mesterséges életben tartására utaló jeleket látunk.Mindezek miatt indokolt lehet a kedvezményes hitel ágazat és vállalatméret alapján célzott felhasználása.

A program hatására a jegybank mérlegfőösszeg megnő. Eszközeinek állománya teljes kihasználtság esetén a 250 milliárd forintos refinanszírozó hitellel emelkedik, miközben forrásoldala is ugyanennyivel bővül. A többlet sterilizációs állományra fizetett kamat az MNB közvetlen hozzájárulása a hitelezés ösztönzéséhez, ugyanis ezzel szemben eszközoldalon kamatmentes hitel jelenik meg. Ezt a költséget azonban ellensúlyozza a program további eleme.

A hitelintézetek programhoz való hozzájárulása a velük való megállapodás alapján úgy valósulna meg, hogy egy átlagos kkv-t jellemző hitelkockázati szintnek megfelelő felár helyett csak - a hitelintézetekkel folytatandó tárgyalás kiindulópontját képező - 2%-ot építenek be a hitelkamatokba. Az alacsonyabb felár miatt kieső jövedelmet azonban kompenzálhatja az adósok javuló fizetési képessége, ami a jóval a piac alatti kamattehertől remélhető.A jegybank a hitelprogrammal nem vállal fel vállalati hitelkockázatot. Ennek a kockázatnak a felmérése és kezelése továbbra is a bankrendszer feladata. A program tehát azon túl, hogy a kisebb vállalatokat célozza, és esetleg ágazati preferenciákat is fog tartalmazni, a források allokálásában alapvetően a kereskedelmi bankok hitelezési döntéseire támaszkodik.A jegybanki hitelprogram célzottságánál, méreténél és egyszeri jellegénél fogva nem befolyásolja a kamatpolitika vitelét és hatékonyságát, azaz nem jön létre "kettős kamatláb". A kamatpolitika továbbra is óvatos és kiszámítható marad. A program célzottsága biztosítja, hogy a kedvezményes finanszírozás az üzleti aktivitást élénkítse, és ne befolyásolja a pénzügyi eszközárakat. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége pedig korlátozott, a hazai bankok teljes vállalati hitelállományának mindössze 4%-a, a kkv hitelállomány 7%-a.A hitelösztönzés ezen formája nem veszélyezteti az MNB elsődleges célját, az árstabilitás fenntartását. A jelenlegi, tartós kereslethiánnyal jellemezhető makrogazdasági környezetben az infláció tartósan a cél alatt maradhat. A célzott hitelösztönzés hozzájárulhat a potenciális növekedés erődítéséhez azáltal, hogy nem hagyja leépülni a termelőkapacitásokat. Tekintettel arra, hogy a program középtávon a potenciális kibocsátásra is hat, az ebből fakadó középtávú inflációs nyomás elhanyagolható, így az elsődleges cél szempontjából nem befolyásolja érdemben a kamatpolitikát.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás KKV devizahitelek forintra váltásáraAz MNB - szintén a hitelintézetek bevonásával - átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségű, kedvezményes refinanszírozási hitelt kíván folyósítani kkv adósok fennálló devizahiteleinek forintra konvertálásához. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%. A program további feltételei - felár nagysága és célzottsága tekintetében - is megegyeznek az előző programpontéval. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége itt is korlátozott: a hazai bankok kkv devizahitel-állományának legfeljebb a 15%-a.A forinthitelekhez való nehéz hozzáférés mellett a kkv-szektor másik nagy problémája a kintlévő devizahitelek magas aránya. A kkv-hitelállomány közel fele deviza alapú, melynek összege 1860 milliárd forint (állomány 54%-a), 15000 vállalathoz kapcsolódóan. Ezeknek a hiteleknek a devizaneme nagyrészt euró (86 százalék), kisebb részt svájci frank (14 százalék). A svájci frank alapú devizahitelekkel rendelkező kkv-knak (257 milliárd forint) feltételezhetően nincs természetes vagy mesterséges fedezete, így ezek a cégek jelentős árfolyamkockázatnak vannak kitéve. A kkv-devizahitelek forintra váltását célzó program javítja az érintett vállalatok hitelképességét, és kiszámítható gazdálkodást tesz lehetővé számukra.Annak érdekében, hogy az érintett devizahitelek forintra konvertálása ne okozzon volatilitást a forint árfolyamában, a jegybank a végtörlesztés esetén már sikerrel alkalmazott eljárást követi: a hitelek devizakonverziójához a hitelintézetek számára devizát bocsát rendelkezésre piaci áron a devizatartalék terhére annak feltételével, hogy a hitelintézetek vállalják, hogy abból a rövid lejáratú külföldi forrásaikat fizetik vissza. Így az ország rövid devizatartozásai és devizatartaléka ugyanolyan mértékben csökkennek, vagyis Magyarország devizatartalék-megfelelése változatlan marad.A kétéves likviditást nyújtó hiteltender felfüggesztéseFigyelembe véve a tartósan kedvező külső pénz- és tőkepiaci környezetet, valamint a bankok tartósan stabil likviditási helyzetét, az MNB a kétéves fedezett hiteltendert határozatlan időre felfüggeszti. Pénzpiaci turbulencia esetén az eszköz reaktiválásával lehetőség van a likviditási sokkok kezelésére és annak biztosítására, hogy a hosszú források hiánya ne legyen gátja a vállalati hitelezésnek.A gazdaság sérülékenységének és az ezzel együtt járó kamatkiadások csökkentéseAz MNB a Kormánnyal és a hitelintézetekkel közösen programot dolgoz ki a gazdaság sérülékenységének csökkentésére. A program az ország rövid külső adósságának 1000 milliárd forintos csökkenését célozza meg, ami - az eddig is alkalmazott szabályoknak megfelelő módon - mérsékli a jegybank devizatartalék-igényét. Ezzel párhuzamosan a kéthetes MNB-kötvény állománya - a jegybank elsődleges célja és a pénzügyi stabilitás veszélyeztetése nélkül - 3600 milliárd forintra csökken. A program során a tartalék-megfelelést az biztosítja, hogy az MNB devizaeszközének felhasználása és az egy éven belül lejáró külföldi adósság azonos mértékben csökken. A devizatartalékok legfeljebb egy tizedének a felhasználása (annak a sebezhetőségi forrásnak a mérséklésére, amely miatt a tartalék megképzésre került) teljesen összhangban van a jegybanki tartalékolás - a pénzügyi piacok által eddig is - elfogadott alapelveivel. A program során egyúttal az ország bruttó külső adóssága is mérséklődne.
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
kukutyinbenko 2013. 04. 04. 14:55
Előzmény: #34  bigyula
#41
Szerintem ekkora mozgásra reális indok lehet a megkönnyebbüléses verzió. Kb annyit erősödött most, mint amennyit gyengült az első találgatásokra.
Törölt felhasználó 2013. 04. 04. 15:04
Előzmény: #33  Törölt felhasználó
#42
Pedig tágábban értve, azért nem is akkor a hülyeség, ahogy JR mondta a Dallasban: "Nekem olyan hírem van, hogy már semmit nem kell csinálnom". Valahogy Matolcsy is így van vele.
Azaz már csak "elvből" is meglesz a reakció, amikor Matolcsys "intervenciót" sejtenek. (Aztán annak a tárgyát követően erősíti valamely irányban, vagy épp egy megerősíti a forint helyzetét.)
Törölt felhasználó 2013. 04. 04. 16:25
Előzmény: #1  Törölt felhasználó
#43
Nem zseni, mert amit csinál máshol már régen alkalmazzák, de legalább végre valamit csinál!

A köztörvényes maffiozó, bankárkormány, államot eladósító, nyugati multikat helytartóként kiszolgáló szoci-libsi offshore lovagoknál legalább egy klasszisal még mindig jobb. Ha nem sokkal többel.

Bekre_Pal
Bekre_Pal 2013. 04. 04. 16:31
Előzmény: #43  Törölt felhasználó
#44
ajaj, már kezdem érteni, miért haltak ki a gepidák :P
kukutyinbenko 2013. 04. 04. 17:13
Előzmény: #43  Törölt felhasználó
#45
Matolcsy eddigi "szakmai" ténykedésének eredményeit látva, lehet az is jobb volna ha nem csinálna semmit.

"A köztörvényes maffiozó,"

Ilyenekre gondolsz?
link

link

//szendamondja.wordpress.com/tag/szabo-szoke-
link

link
Törölt felhasználó 2013. 04. 04. 17:32
Előzmény: #43  Törölt felhasználó
#46
Maximum neked!
exmnbs1 2013. 04. 04. 17:40
Előzmény: #40  Törölt felhasználó
#47
bár tévednél
exmnbs1 2013. 04. 04. 17:42
Előzmény: #43  Törölt felhasználó
#48
"Shearing és Jackson hangsúlyozta azt is, hogy az eddigi adatok tanúsága szerint a brit vállalkozások részéről meglehetősen lanyha a kereslet a Bank of England - a brit jegybank - hasonló struktúrájú hitelezés-ösztönző kezdeményezése révén kínált pótlólagos kereskedelmi banki hitelek iránt. "
Törölt felhasználó 2013. 04. 04. 19:05
Előzmény: #44  Bekre_Pal
#49
Tized annyit tudnál tőzsdéről mint gepida már boldog lennél :)
yossarian78
yossarian78 2013. 04. 04. 19:39
Előzmény: #40  Törölt felhasználó
#50
Meglepődnék, ha lenne olyan bank, ami hajlandó lenne 2% kamatfelára hitelezni.
Bekre_Pal
Bekre_Pal 2013. 04. 04. 19:40
Előzmény: #49  Törölt felhasználó
#51
az lehet, de itt nem arról volt szó
exmnbs1 2013. 04. 04. 19:47
Előzmény: #50  yossarian78
#52
"Németh Dávid, az ING Bank elemzője szerint a csomag növekedésösztönző hatása kétséges, pedig ez lett volna az egyik alapvető célja. Mértéke elfogadható, de kétségtelen, hogy az első két pillér kidolgozottabb, tisztázottabb, mint a harmadik - tette hozzá. Megjegyezte ugyanakkor: a 2 százalékos kamatfelár nem biztos, hogy a kereskedelmi bankok számára vonzóvá teszi a kkv-k hiteleinek bővítését, még az sem biztos, a bankszövetség részt vesz a hitelprogramban."

ha a bankszövetség nem akkor bizonyos bankok igen?
totoro
totoro 2013. 04. 04. 20:28
#53
Egy kóklernek tartom ezt az ürgét, de ez a csomag számomra pozitív meglepetés.
Bekre_Pal
Bekre_Pal 2013. 04. 04. 20:36
Előzmény: #53  totoro
#54
számból vetted ki a szót, tesó, valami ilyesmit gondolok én is
Törölt felhasználó 2013. 04. 04. 20:52
Előzmény: #50  yossarian78
#55
Üdv!

Lesz iylen bank a Takarékban és a Takarékszövekezetekre tippelek vagy FHB.

Lehet szeretni nem szeretni Matolcsyt, de szakmailag megkérdőjelezhetetlen. Sikeresen konszolidálta a költségvtést 10 év után. A jegybanki alapkamatot rekord alacsonyszintre rakta és szerinten az sem kizárt, hogy 4% alatt lesz a választásokra. Az IMF-et és a külföldi csöcseléket (Multi) kicsinálta most éppen az energia szektort fogják visszaszerezni. Sikeresen zárja el a pénzszivatyúakt amin keresztül évente 6-7 milliárd dollár hagyja el az országot.

Nincs más út csak Mató útja!

Viva Matolcsy!!

Lehet, hogy fogok inditani egy Matolcsy Fanclubot itt a Portfolion.
Bekre_Pal
Bekre_Pal 2013. 04. 04. 21:01
Előzmény: #55  Törölt felhasználó
#56
a multik kinyírásának miért örülsz?

-legalább fizetnek adót, nem mint a madzsari kkv
-nem zsebbe fizet, úgyhogy az alkalmazottja is adózik
-költ az infrastruktúrájára
-közvetlen és beszállítói munkahelyeket teremt

stb.

ezt buktuk a multik kipicsázásával, ezt kell most rendberakni

elbaszcsi a szememben az az ember ebben a pillanatban, aki felocsúdva részeg randalírozásából most épp a megfelelőnek tűnő takatítóeszközhöz nyúlt, hogy tisztára próbálja maszatolni a saját szarát. üdvözlendő a kármentés, de tudatosabb megelőző életmóddal jobban jártunk volna
kukutyinbenko 2013. 04. 04. 21:12
Előzmény: #55  Törölt felhasználó
#57
Nem tudom mit szívsz koma, de olyan nekem is kell!
Bekre_Pal
Bekre_Pal 2013. 04. 04. 21:15
Előzmény: #57  kukutyinbenko
#58
:DD
Törölt felhasználó 2013. 04. 04. 21:16
Előzmény: #55  Törölt felhasználó
#59
Szerintem sem kéne annyira örülni a multik kicsinálásának!! (A javaid közül hány százalék a csőcselék terméke??)... Amit felsoroltál érdemeként, az többnyire csak játék a számokkal.

Az most itt a nagy kérdés, hogy vajon a "egy zseni is tévedhet" (évekig), vagy a "vak tyúk is talál szemet" esete forog fenn??

Jelenleg a topik címe még inkább vicc, mint rádöbbenés.
kukutyinbenko 2013. 04. 04. 21:23
Előzmény: #56  Bekre_Pal
#60
Nem ocsúdott az fel, még hibátlanul elmondani sem tudta mit sütött ki a stáb, nem hogy megérteni. A hatását meg majd meglátjuk. Előbb utóbb már csak a bázis hatás miatt is jönnie kell valami emelkedésnek, örökké nem csökkenhet a GDP még nálunk sem.

Topik gazda

kublaj1
4 3 1

aktív fórumozók


friss hírek További hírek