Topiknyitó: kublaj1 2013. 04. 04. 12:05

Matolcsy egy zseni!!  

Magyarországon a vállalati hitelek állománya 2008 vége óta folyamatosan csökken. Ez a jelenség különösen hátrányosan érinti a kis- és középvállalkozásokat, mivel őket a hitelkínálati korlátok is jobban sújtják, illetve nehezebben találnak maguknak alternatív finanszírozást. A jelenlegi makrogazdasági környezetben - törvényi felhatalmazás alapján - lehetőség van arra, hogy az MNB a hitelintézetek együttműködésével egy célzott hitelprogrammal - az árstabilitás veszélyeztetése nélkül - a fenntartható gazdasági növekedést támogassa.A Növekedési Hitel Program alapvető célja, hogy kedvezményes jegybanki finanszírozás segítségével a kis és középvállalatok finanszírozási helyzetén segítsen, mert az kiemelten fontos a termelőkapacitások, valamint a munkahelyek megőrzése és gyarapítása céljából. A kedvezményes kamatláb a hitellel rendelkező vállalatok számára az alacsonyabb törlesztő részleteken keresztül alacsonyabb költségeket eredményez, melynek mind jövedelmezőségi, mind likviditási szempontból pozitív a hatása. A mérséklődő adósságszolgálati terhek miatt csökken a hitelállomány minőségének romlása, így végső soron a banki portfólió-minőségre is pozitív hatással lehet. Mindezek mellett a program a bankok mérlegpozícióján keresztül a hitelezési képességet is javíthatja.A lakossági hitelezés és a devizahitelek problémájának kezelésére számos kormányzati program áll rendelkezésre, ezért a jegybank nem tervezi hasonló program kidolgozását a lakosság számára.

A Növekedési Hitel Program része továbbá a gazdaság külső sérülékenységének a mérséklése, ami egyben lehetővé teszi a jegybanki kamatkiadások csökkentését is. A kedvezményes kamatozású jegybanki refinanszírozás nyújtása, amely a kkv hitelezés ösztönzését célozza, növeli az MNB mérlegfőösszegét és ezen belül a forrásoldalon a 2 hetes kötvény állományát, így a GDP ma már 1%-ához közelítő kamatkiadásokat. A kéthetes kötvényállomány felépülése jórészt az államadósságon belül a devizaadósság aránya növekedésének, illetve az ország válság előtt és alatt nyilvánvalóvá vált pénzügyi sérülékenységéből kiinduló devizatartalék emelkedésnek volt egyenes következménye, amely jelenleg az MNB forrásoldalának legnagyobb tétele. Ennek költsége - amely beavatkozás nélkül tovább emelkedne a kedvezményes jegybanki finanszírozás forrásköltségével - azonban mérsékelhető az ország sérülékenységének csökkentésével.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás forint alapú kkv hitelek folyósításáraAz MNB a hitelintézetek bevonásával Növekedési Hitel Programot kezdeményez, melynek során átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségben, kedvezményes kamatozású refinanszírozási hitelt nyújt kereskedelmi bankok számára. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%.

A programban részt venni kívánó hitelintézeteknek a kedvezményes kamatozású jegybanki hitelt fix feláron kell a kkv-k számára tovább adni. Szándékaink szerint ez a felár nem lesz nagyobb 2 százalékpontnál, így a vállalati hitel kamata maximum 2% lehet. Ennek eléréséhez szükség lehet garanciaprogramok igénybevételére is. Erről és a program további részleteiről az MNB tárgyalást kezdeményez a hitelintézetekkel.A tárgyalások során a jegybank számít az üzleti szféra képviselőinek együttműködésére is a kedvezményes hitelek megfelelő célzottságának kialakításában azzal a céllal, hogy a kedvezményes hitelek kizárólag azokban az ágazatokban és azokat a kis- és középvállalati adósokat érjék el, amelyek egészséges üzleti modellel rendelkeznek és növekedni szeretnének. Becsléseink szerint a hitelszűke nem egyformán érinti a vállalati szektor szereplőit. Különösen hátrányosan sújtják a szigorú hitelkínálati korlátok a kis- és középvállalkozásokat, ugyanakkor a számukra a banki finanszírozásnak nincs valódi alternatívája. Iparági megoszlás szerint vizsgálva a hitelkínálatot azt tapasztaltuk, hogy a hitelezési feltételek olyan ágazatokban is jelentősen szigorodtak, amelyek a potenciális növekedés szempontjából kulcsfontosságúak lehetnek. Ezzel szemben más, tartós értékesítési problémákkal küszködő iparágakban kényszerhitelezésre, vagyis a tartósan rossz hitelképességű vállalatok mesterséges életben tartására utaló jeleket látunk.Mindezek miatt indokolt lehet a kedvezményes hitel ágazat és vállalatméret alapján célzott felhasználása.

A program hatására a jegybank mérlegfőösszeg megnő. Eszközeinek állománya teljes kihasználtság esetén a 250 milliárd forintos refinanszírozó hitellel emelkedik, miközben forrásoldala is ugyanennyivel bővül. A többlet sterilizációs állományra fizetett kamat az MNB közvetlen hozzájárulása a hitelezés ösztönzéséhez, ugyanis ezzel szemben eszközoldalon kamatmentes hitel jelenik meg. Ezt a költséget azonban ellensúlyozza a program további eleme.

A hitelintézetek programhoz való hozzájárulása a velük való megállapodás alapján úgy valósulna meg, hogy egy átlagos kkv-t jellemző hitelkockázati szintnek megfelelő felár helyett csak - a hitelintézetekkel folytatandó tárgyalás kiindulópontját képező - 2%-ot építenek be a hitelkamatokba. Az alacsonyabb felár miatt kieső jövedelmet azonban kompenzálhatja az adósok javuló fizetési képessége, ami a jóval a piac alatti kamattehertől remélhető.A jegybank a hitelprogrammal nem vállal fel vállalati hitelkockázatot. Ennek a kockázatnak a felmérése és kezelése továbbra is a bankrendszer feladata. A program tehát azon túl, hogy a kisebb vállalatokat célozza, és esetleg ágazati preferenciákat is fog tartalmazni, a források allokálásában alapvetően a kereskedelmi bankok hitelezési döntéseire támaszkodik.A jegybanki hitelprogram célzottságánál, méreténél és egyszeri jellegénél fogva nem befolyásolja a kamatpolitika vitelét és hatékonyságát, azaz nem jön létre "kettős kamatláb". A kamatpolitika továbbra is óvatos és kiszámítható marad. A program célzottsága biztosítja, hogy a kedvezményes finanszírozás az üzleti aktivitást élénkítse, és ne befolyásolja a pénzügyi eszközárakat. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége pedig korlátozott, a hazai bankok teljes vállalati hitelállományának mindössze 4%-a, a kkv hitelállomány 7%-a.A hitelösztönzés ezen formája nem veszélyezteti az MNB elsődleges célját, az árstabilitás fenntartását. A jelenlegi, tartós kereslethiánnyal jellemezhető makrogazdasági környezetben az infláció tartósan a cél alatt maradhat. A célzott hitelösztönzés hozzájárulhat a potenciális növekedés erődítéséhez azáltal, hogy nem hagyja leépülni a termelőkapacitásokat. Tekintettel arra, hogy a program középtávon a potenciális kibocsátásra is hat, az ebből fakadó középtávú inflációs nyomás elhanyagolható, így az elsődleges cél szempontjából nem befolyásolja érdemben a kamatpolitikát.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás KKV devizahitelek forintra váltásáraAz MNB - szintén a hitelintézetek bevonásával - átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségű, kedvezményes refinanszírozási hitelt kíván folyósítani kkv adósok fennálló devizahiteleinek forintra konvertálásához. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%. A program további feltételei - felár nagysága és célzottsága tekintetében - is megegyeznek az előző programpontéval. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége itt is korlátozott: a hazai bankok kkv devizahitel-állományának legfeljebb a 15%-a.A forinthitelekhez való nehéz hozzáférés mellett a kkv-szektor másik nagy problémája a kintlévő devizahitelek magas aránya. A kkv-hitelállomány közel fele deviza alapú, melynek összege 1860 milliárd forint (állomány 54%-a), 15000 vállalathoz kapcsolódóan. Ezeknek a hiteleknek a devizaneme nagyrészt euró (86 százalék), kisebb részt svájci frank (14 százalék). A svájci frank alapú devizahitelekkel rendelkező kkv-knak (257 milliárd forint) feltételezhetően nincs természetes vagy mesterséges fedezete, így ezek a cégek jelentős árfolyamkockázatnak vannak kitéve. A kkv-devizahitelek forintra váltását célzó program javítja az érintett vállalatok hitelképességét, és kiszámítható gazdálkodást tesz lehetővé számukra.Annak érdekében, hogy az érintett devizahitelek forintra konvertálása ne okozzon volatilitást a forint árfolyamában, a jegybank a végtörlesztés esetén már sikerrel alkalmazott eljárást követi: a hitelek devizakonverziójához a hitelintézetek számára devizát bocsát rendelkezésre piaci áron a devizatartalék terhére annak feltételével, hogy a hitelintézetek vállalják, hogy abból a rövid lejáratú külföldi forrásaikat fizetik vissza. Így az ország rövid devizatartozásai és devizatartaléka ugyanolyan mértékben csökkennek, vagyis Magyarország devizatartalék-megfelelése változatlan marad.A kétéves likviditást nyújtó hiteltender felfüggesztéseFigyelembe véve a tartósan kedvező külső pénz- és tőkepiaci környezetet, valamint a bankok tartósan stabil likviditási helyzetét, az MNB a kétéves fedezett hiteltendert határozatlan időre felfüggeszti. Pénzpiaci turbulencia esetén az eszköz reaktiválásával lehetőség van a likviditási sokkok kezelésére és annak biztosítására, hogy a hosszú források hiánya ne legyen gátja a vállalati hitelezésnek.A gazdaság sérülékenységének és az ezzel együtt járó kamatkiadások csökkentéseAz MNB a Kormánnyal és a hitelintézetekkel közösen programot dolgoz ki a gazdaság sérülékenységének csökkentésére. A program az ország rövid külső adósságának 1000 milliárd forintos csökkenését célozza meg, ami - az eddig is alkalmazott szabályoknak megfelelő módon - mérsékli a jegybank devizatartalék-igényét. Ezzel párhuzamosan a kéthetes MNB-kötvény állománya - a jegybank elsődleges célja és a pénzügyi stabilitás veszélyeztetése nélkül - 3600 milliárd forintra csökken. A program során a tartalék-megfelelést az biztosítja, hogy az MNB devizaeszközének felhasználása és az egy éven belül lejáró külföldi adósság azonos mértékben csökken. A devizatartalékok legfeljebb egy tizedének a felhasználása (annak a sebezhetőségi forrásnak a mérséklésére, amely miatt a tartalék megképzésre került) teljesen összhangban van a jegybanki tartalékolás - a pénzügyi piacok által eddig is - elfogadott alapelveivel. A program során egyúttal az ország bruttó külső adóssága is mérséklődne.
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
Törölt felhasználó 2016. 06. 07. 16:28
Előzmény: #3997  csendben
#4000
közröhej
Hegyesi2
Hegyesi2 2016. 06. 07. 16:23
Előzmény: #3997  csendben
#3999
Pont olyan? Mszp-Dk ingyen sör ,ingyen víz és áram,adócsökkentést meg nem támogatjuk! ÐÐ
csendben 2016. 06. 07. 16:21
Előzmény: #3997  csendben
#3998
csendben 2016. 06. 07. 16:20
Előzmény: #3996  Hegyesi2
#3997
Ez pont olyan cikk,mint a fidesz (meg a kormány,nem is beszélve O.V.-ról!)...
Hegyesi2
Hegyesi2 2016. 06. 07. 16:06
Előzmény: #3993  myrath
#3996
myrath 2016. 06. 07. 13:03
Előzmény: #3987  csendben
#3995
A google negyed éves bevétele a magyar gdp, úgyhogy ha forint támadás lesz, észre fogod venni.
myrath 2016. 06. 07. 13:01
Előzmény: #3993  myrath
#3994
MNB---helyesen.
myrath 2016. 06. 07. 13:00
Előzmény: #3989  Hegyesi2
#3993
A makroadatok mögé kell nézni. Mindent szétvertek pár jó adatért. Ja, meg lomnak mint az állat, közvetlenül az NMB-ból.
myrath 2016. 06. 07. 12:58
Előzmény: #3991  Hegyesi2
#3992
Nyugi, a "devizaháborúban" a forint nem játszik.
Hegyesi2
Hegyesi2 2016. 06. 07. 12:16
Előzmény: #3990  csendben
#3991
Igen,ezt láttam már,és az is igaz,hogy Matolcsyék ludasak a gyenge ft-ban.
/ez szükséges az export versenyképessége miatt,a mértékkel én sem értek egyet!/
És van benne egy téma,a "deviza háború",hát abban nem egy-két ország vesz részt,hanem szinte mindenki!
csendben 2016. 06. 07. 12:07
Előzmény: #3989  Hegyesi2
#3990
Hegyesi2
Hegyesi2 2016. 06. 07. 11:36
Előzmény: #3986  Hegyesi2
#3989
link
link
EUR/HUF 310.80
USD/HUF 273.10
R00 2016. 06. 05. 09:26
Előzmény: #3987  csendben
#3988
Matolcsyék egy komplett kisjátékfilmet is leforgatnak az alapítványi pénzből

Mikor már kezdett követhetetlenné válni, hogy Matolcsy alapítványai hol tartanak pontosan a nagy értékű ingatlanok felszippantásában, a Pallas Athéné Domus Innovationis (PADI) nevű gondolt egyet, és egészen innovatív dobott be a közpénzszórásra:

Az RTL Híradója kiderítette, hogy
65 millió forintot adtak egy csak pár hete bejegyzett cégnek, hogy dobjanak össze belőle egy 25 perces játékfilmet, amiben egy férfi és egy nő napján keresztül 42 magyar találmányt mutatnak be, hogy ezzel is növeljék a hazai kis- és középvállalkozások versenyképességét.

A csatorna kérdésére a az alapítvány közölte: „A Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány a Talentum Film Kft.-vel kötött szerződést 65.863.350 Ft + ÁFA összegben egy 25 perces ismeretterjesztő kisjátékfilm elkészítésére »Magyar találmányok« címmel.” A szerződéskötésről szóló döntést idén március 23-án hozták meg. A pénzt megkapó a Talentum Film Kft.-t ekkor még csak pár napos volt, ugyanis a céget március 17-én jegyezték be.

Ráadásul a Talentum Film székhelye egy olyan VII. kerületi társasházban van, ahová rajtuk kívül még köze ezer vállalkozást jegyeztek be. Mikor a cég tulajdonosánál érdeklődtek, nem reagált a levelükre. Azt sem tudni, hogy a PADI mi alapján választotta ki ezt a céget.
csendben 2016. 06. 03. 16:25
Előzmény: #3985  Bekre_Pal
#3987
Én tudom,miért erősödik a forint:
a múltkor már pedzegették,hogy miért nem jó az erős forint.Erre,mit tesz Soros Gyuri? Erősíti a forintot,hogy kibaltázzon Matolcsyval!
Ritka egy rossz fiú! (ezért nem tiltat ki talán senki!)
:-)
Hegyesi2
Hegyesi2 2016. 06. 03. 16:16
Előzmény: #3985  Bekre_Pal
#3986
Kár lenne felizgatnod magad,különben is csak a "háromszázhuszonötösöknek" raktam be! ÐÐ
Bekre_Pal
Bekre_Pal 2016. 06. 03. 16:08
Előzmény: #3984  Hegyesi2
#3985
neked milyen érzés volt? ha megérte akkor lehet, hogy megpróbálom követni a példádat, bár lehet, hogy aktus közben magam elé kell képzelnem hogy milyen volt 250-es korában
Hegyesi2
Hegyesi2 2016. 06. 03. 16:05
Előzmény: #3983  Bekre_Pal
#3984
Nyugodtan ha jól esik. :))
Bekre_Pal
Bekre_Pal 2016. 06. 03. 15:58
Előzmény: #3981  Hegyesi2
#3983
Akkor már ettől is el kell élvezni vagy mi?
Hegyesi2
Hegyesi2 2016. 06. 03. 15:43
Előzmény: #3981  Hegyesi2
#3982
Hegyesi2
Hegyesi2 2016. 06. 03. 15:40
Előzmény: #3976  Hegyesi2
#3981
USD/HUF 275.90
EUR/HUF 311.90

Topik gazda

kublaj1
4 2 1

aktív fórumozók


 • BÉT
 • Indexek
 • Deviza
   • Forgalom
   • Nyertesek
   • Vesztesek