Topiknyitó: kublaj1 2013. 04. 04. 12:05

Matolcsy egy zseni!!  

Magyarországon a vállalati hitelek állománya 2008 vége óta folyamatosan csökken. Ez a jelenség különösen hátrányosan érinti a kis- és középvállalkozásokat, mivel őket a hitelkínálati korlátok is jobban sújtják, illetve nehezebben találnak maguknak alternatív finanszírozást. A jelenlegi makrogazdasági környezetben - törvényi felhatalmazás alapján - lehetőség van arra, hogy az MNB a hitelintézetek együttműködésével egy célzott hitelprogrammal - az árstabilitás veszélyeztetése nélkül - a fenntartható gazdasági növekedést támogassa.A Növekedési Hitel Program alapvető célja, hogy kedvezményes jegybanki finanszírozás segítségével a kis és középvállalatok finanszírozási helyzetén segítsen, mert az kiemelten fontos a termelőkapacitások, valamint a munkahelyek megőrzése és gyarapítása céljából. A kedvezményes kamatláb a hitellel rendelkező vállalatok számára az alacsonyabb törlesztő részleteken keresztül alacsonyabb költségeket eredményez, melynek mind jövedelmezőségi, mind likviditási szempontból pozitív a hatása. A mérséklődő adósságszolgálati terhek miatt csökken a hitelállomány minőségének romlása, így végső soron a banki portfólió-minőségre is pozitív hatással lehet. Mindezek mellett a program a bankok mérlegpozícióján keresztül a hitelezési képességet is javíthatja.A lakossági hitelezés és a devizahitelek problémájának kezelésére számos kormányzati program áll rendelkezésre, ezért a jegybank nem tervezi hasonló program kidolgozását a lakosság számára.

A Növekedési Hitel Program része továbbá a gazdaság külső sérülékenységének a mérséklése, ami egyben lehetővé teszi a jegybanki kamatkiadások csökkentését is. A kedvezményes kamatozású jegybanki refinanszírozás nyújtása, amely a kkv hitelezés ösztönzését célozza, növeli az MNB mérlegfőösszegét és ezen belül a forrásoldalon a 2 hetes kötvény állományát, így a GDP ma már 1%-ához közelítő kamatkiadásokat. A kéthetes kötvényállomány felépülése jórészt az államadósságon belül a devizaadósság aránya növekedésének, illetve az ország válság előtt és alatt nyilvánvalóvá vált pénzügyi sérülékenységéből kiinduló devizatartalék emelkedésnek volt egyenes következménye, amely jelenleg az MNB forrásoldalának legnagyobb tétele. Ennek költsége - amely beavatkozás nélkül tovább emelkedne a kedvezményes jegybanki finanszírozás forrásköltségével - azonban mérsékelhető az ország sérülékenységének csökkentésével.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás forint alapú kkv hitelek folyósításáraAz MNB a hitelintézetek bevonásával Növekedési Hitel Programot kezdeményez, melynek során átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségben, kedvezményes kamatozású refinanszírozási hitelt nyújt kereskedelmi bankok számára. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%.

A programban részt venni kívánó hitelintézeteknek a kedvezményes kamatozású jegybanki hitelt fix feláron kell a kkv-k számára tovább adni. Szándékaink szerint ez a felár nem lesz nagyobb 2 százalékpontnál, így a vállalati hitel kamata maximum 2% lehet. Ennek eléréséhez szükség lehet garanciaprogramok igénybevételére is. Erről és a program további részleteiről az MNB tárgyalást kezdeményez a hitelintézetekkel.A tárgyalások során a jegybank számít az üzleti szféra képviselőinek együttműködésére is a kedvezményes hitelek megfelelő célzottságának kialakításában azzal a céllal, hogy a kedvezményes hitelek kizárólag azokban az ágazatokban és azokat a kis- és középvállalati adósokat érjék el, amelyek egészséges üzleti modellel rendelkeznek és növekedni szeretnének. Becsléseink szerint a hitelszűke nem egyformán érinti a vállalati szektor szereplőit. Különösen hátrányosan sújtják a szigorú hitelkínálati korlátok a kis- és középvállalkozásokat, ugyanakkor a számukra a banki finanszírozásnak nincs valódi alternatívája. Iparági megoszlás szerint vizsgálva a hitelkínálatot azt tapasztaltuk, hogy a hitelezési feltételek olyan ágazatokban is jelentősen szigorodtak, amelyek a potenciális növekedés szempontjából kulcsfontosságúak lehetnek. Ezzel szemben más, tartós értékesítési problémákkal küszködő iparágakban kényszerhitelezésre, vagyis a tartósan rossz hitelképességű vállalatok mesterséges életben tartására utaló jeleket látunk.Mindezek miatt indokolt lehet a kedvezményes hitel ágazat és vállalatméret alapján célzott felhasználása.

A program hatására a jegybank mérlegfőösszeg megnő. Eszközeinek állománya teljes kihasználtság esetén a 250 milliárd forintos refinanszírozó hitellel emelkedik, miközben forrásoldala is ugyanennyivel bővül. A többlet sterilizációs állományra fizetett kamat az MNB közvetlen hozzájárulása a hitelezés ösztönzéséhez, ugyanis ezzel szemben eszközoldalon kamatmentes hitel jelenik meg. Ezt a költséget azonban ellensúlyozza a program további eleme.

A hitelintézetek programhoz való hozzájárulása a velük való megállapodás alapján úgy valósulna meg, hogy egy átlagos kkv-t jellemző hitelkockázati szintnek megfelelő felár helyett csak - a hitelintézetekkel folytatandó tárgyalás kiindulópontját képező - 2%-ot építenek be a hitelkamatokba. Az alacsonyabb felár miatt kieső jövedelmet azonban kompenzálhatja az adósok javuló fizetési képessége, ami a jóval a piac alatti kamattehertől remélhető.A jegybank a hitelprogrammal nem vállal fel vállalati hitelkockázatot. Ennek a kockázatnak a felmérése és kezelése továbbra is a bankrendszer feladata. A program tehát azon túl, hogy a kisebb vállalatokat célozza, és esetleg ágazati preferenciákat is fog tartalmazni, a források allokálásában alapvetően a kereskedelmi bankok hitelezési döntéseire támaszkodik.A jegybanki hitelprogram célzottságánál, méreténél és egyszeri jellegénél fogva nem befolyásolja a kamatpolitika vitelét és hatékonyságát, azaz nem jön létre "kettős kamatláb". A kamatpolitika továbbra is óvatos és kiszámítható marad. A program célzottsága biztosítja, hogy a kedvezményes finanszírozás az üzleti aktivitást élénkítse, és ne befolyásolja a pénzügyi eszközárakat. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége pedig korlátozott, a hazai bankok teljes vállalati hitelállományának mindössze 4%-a, a kkv hitelállomány 7%-a.A hitelösztönzés ezen formája nem veszélyezteti az MNB elsődleges célját, az árstabilitás fenntartását. A jelenlegi, tartós kereslethiánnyal jellemezhető makrogazdasági környezetben az infláció tartósan a cél alatt maradhat. A célzott hitelösztönzés hozzájárulhat a potenciális növekedés erődítéséhez azáltal, hogy nem hagyja leépülni a termelőkapacitásokat. Tekintettel arra, hogy a program középtávon a potenciális kibocsátásra is hat, az ebből fakadó középtávú inflációs nyomás elhanyagolható, így az elsődleges cél szempontjából nem befolyásolja érdemben a kamatpolitikát.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás KKV devizahitelek forintra váltásáraAz MNB - szintén a hitelintézetek bevonásával - átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségű, kedvezményes refinanszírozási hitelt kíván folyósítani kkv adósok fennálló devizahiteleinek forintra konvertálásához. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%. A program további feltételei - felár nagysága és célzottsága tekintetében - is megegyeznek az előző programpontéval. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége itt is korlátozott: a hazai bankok kkv devizahitel-állományának legfeljebb a 15%-a.A forinthitelekhez való nehéz hozzáférés mellett a kkv-szektor másik nagy problémája a kintlévő devizahitelek magas aránya. A kkv-hitelállomány közel fele deviza alapú, melynek összege 1860 milliárd forint (állomány 54%-a), 15000 vállalathoz kapcsolódóan. Ezeknek a hiteleknek a devizaneme nagyrészt euró (86 százalék), kisebb részt svájci frank (14 százalék). A svájci frank alapú devizahitelekkel rendelkező kkv-knak (257 milliárd forint) feltételezhetően nincs természetes vagy mesterséges fedezete, így ezek a cégek jelentős árfolyamkockázatnak vannak kitéve. A kkv-devizahitelek forintra váltását célzó program javítja az érintett vállalatok hitelképességét, és kiszámítható gazdálkodást tesz lehetővé számukra.Annak érdekében, hogy az érintett devizahitelek forintra konvertálása ne okozzon volatilitást a forint árfolyamában, a jegybank a végtörlesztés esetén már sikerrel alkalmazott eljárást követi: a hitelek devizakonverziójához a hitelintézetek számára devizát bocsát rendelkezésre piaci áron a devizatartalék terhére annak feltételével, hogy a hitelintézetek vállalják, hogy abból a rövid lejáratú külföldi forrásaikat fizetik vissza. Így az ország rövid devizatartozásai és devizatartaléka ugyanolyan mértékben csökkennek, vagyis Magyarország devizatartalék-megfelelése változatlan marad.A kétéves likviditást nyújtó hiteltender felfüggesztéseFigyelembe véve a tartósan kedvező külső pénz- és tőkepiaci környezetet, valamint a bankok tartósan stabil likviditási helyzetét, az MNB a kétéves fedezett hiteltendert határozatlan időre felfüggeszti. Pénzpiaci turbulencia esetén az eszköz reaktiválásával lehetőség van a likviditási sokkok kezelésére és annak biztosítására, hogy a hosszú források hiánya ne legyen gátja a vállalati hitelezésnek.A gazdaság sérülékenységének és az ezzel együtt járó kamatkiadások csökkentéseAz MNB a Kormánnyal és a hitelintézetekkel közösen programot dolgoz ki a gazdaság sérülékenységének csökkentésére. A program az ország rövid külső adósságának 1000 milliárd forintos csökkenését célozza meg, ami - az eddig is alkalmazott szabályoknak megfelelő módon - mérsékli a jegybank devizatartalék-igényét. Ezzel párhuzamosan a kéthetes MNB-kötvény állománya - a jegybank elsődleges célja és a pénzügyi stabilitás veszélyeztetése nélkül - 3600 milliárd forintra csökken. A program során a tartalék-megfelelést az biztosítja, hogy az MNB devizaeszközének felhasználása és az egy éven belül lejáró külföldi adósság azonos mértékben csökken. A devizatartalékok legfeljebb egy tizedének a felhasználása (annak a sebezhetőségi forrásnak a mérséklésére, amely miatt a tartalék megképzésre került) teljesen összhangban van a jegybanki tartalékolás - a pénzügyi piacok által eddig is - elfogadott alapelveivel. A program során egyúttal az ország bruttó külső adóssága is mérséklődne.
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
kublaj1 2015. 05. 13. 13:00
Előzmény: #3138  bigyula
#3140
Ez olyan mongol-magyar helyesírás amit használók.

Kublaj
Bekre_Pal
Bekre_Pal 2015. 05. 13. 12:55
Előzmény: #3137  kublaj1
#3139
csubiláj, ha már hülyeségeket írsz, ügyelj a helyesírásra
bigyula 2015. 05. 13. 12:53
Előzmény: #3137  kublaj1
#3138
Ez nem attól lehet,, hogy még mindíg Mato megy szembe az autópályán a forgalommal? Csak ku..a nagy mázlija van, hogy nem ütközött még frontálisan... :)
kublaj1 2015. 05. 13. 12:42
#3137
Üdv Testvérek!

Az egész hazai gazdasági újságírás úgy tünik Matolcsyí ellendruker sehol egy elismerő cikk a portfolió meg sem említti persze ök a külföldi tőke szálláscsinálói jobban örültek volna egy minuszos adatnak.Veszen a magyar gazdagodjon a külföldi. Sajnos ez elszomorító, de nem gond Matolcsy tesz rájuk és kifogyhatatlan a zseniális gazdasági húzásokból.

Hajrá Matolcsy!!
Hajrá JOBBIK!!
Törölt felhasználó 2015. 05. 13. 12:28
Előzmény: #3132  Bekre_Pal
#3136
)))))))))))))))))))
Hegyesi2
Hegyesi2 2015. 05. 13. 12:22
Előzmény: #3133  kukutyinbenko
#3135
Persze,mert én ilyen természetű vagyok! :)
Ha valakit alaptalanul támadnak azt inkább védelmembe veszem de a jogos kritikákat tudomásul veszem,sőt támogatom!
Hegyesi2
Hegyesi2 2015. 05. 13. 12:14
Előzmény: #3130  ts3
#3134
Szerinted az egy jó adat? Csak azért nem lett belőle még "armageddon" mert az adósságukat szinte 100%-ban belső forrásból finanszírozzák!
/pénznyomtatás/
kukutyinbenko 2015. 05. 13. 12:14
Előzmény: #3129  Hegyesi2
#3133
Azért fontosnak tartottad védelmedbe venni, ráadásul nem először emlékeim szerint.
De mindegy a lényeg hogy már kevesebbet tud ártani.
Bekre_Pal
Bekre_Pal 2015. 05. 13. 12:13
Előzmény: #3123  Hegyesi2
#3132
van a fszt
Bekre_Pal
Bekre_Pal 2015. 05. 13. 12:12
Előzmény: #3129  Hegyesi2
#3131
érdekes, én követem a topicot és matolcsy hívőnek tűnsz

miért értünk téged félre ennyien?
ts3 2015. 05. 13. 12:09
Előzmény: #3121  Hegyesi2
#3130
"Mellesleg a GDP arányos állam adósságunk lényegesen kisebb a franciákénál !"

Akkor a japánokat sajnáljuk le a 240%-os GDP arányos adósság miatt?
Hegyesi2
Hegyesi2 2015. 05. 13. 12:06
Előzmény: #3128  kukutyinbenko
#3129
Ha azt hinnéd,hogy Matolcsy hívő vagyok ,nagyon mellé fognál!
Ha követted a topikot biztos észre vetted,hogy itt már elsősorban rég nem róla van szó.
kukutyinbenko 2015. 05. 13. 11:38
Előzmény: #3123  Hegyesi2
#3128
No akkor segítek, 2 éve húzott el.
"Hmmm, és a tap-tarappal mi lesz?!"
kimpaa
kimpaa 2015. 05. 13. 11:07
Előzmény: #3121  Hegyesi2
#3127
Melyik gazdaság teljesít jobban?

1000 + 0.6%

300 + 0.6%

S ezzel a jobban teljesít faszság meg van magyarázva...
kukutyinbenko 2015. 05. 13. 11:06
Előzmény: #3123  Hegyesi2
#3126
Mikor is távozott a Mester az NGM-ből?
Hegyesi2
Hegyesi2 2015. 05. 13. 11:02
Előzmény: #3124  rockmaster
#3125
"csökken az ott tanulók száma",ez nem véletlen,ennek demográfiai okai vannak,lényegesen kevesebb gyerek született már ebben a korosztályban is!
A többivel egyetértek.
rockmaster 2015. 05. 13. 10:54
Előzmény: #3121  Hegyesi2
#3124
Azt tegyük hozzá h értékben ez mekkora különbséget jelent a franciák javára. Ezért nehéz behozni ezeket a fejlett gazdaságokat.
Magyarország az oktatással tudna sokat fejlődni, de csökken az ott tanulók száma, ami hosszabb távon nem jelent sok jót.
El lehet érni egy szintet a fejlettségben, de onnan tovább fejlődni a liberalizáción, demokratizálódáson, a termelékenység növekedésén keresztül vezet az út.
Hegyesi2
Hegyesi2 2015. 05. 13. 10:49
Előzmény: #3122  kukutyinbenko
#3123
A recessziónak már egy éve vége van,ha nem vetted volna észre! ÐÐ
kukutyinbenko 2015. 05. 13. 10:36
Előzmény: #3121  Hegyesi2
#3122
És mi köze az autóipari termelésünk pörgésének Matolcsy zsenialitásához?
Talán annyi hogy őket nem akarta elüldözni? Esetleg még az lehet hogy az ő kiebrudalása az NGM-ből nagyjából ki is jelölte a recesszió végét ;)
Hegyesi2
Hegyesi2 2015. 05. 13. 10:15
Előzmény: #3120  Hegyesi2
#3121
Magyar GDP növekedés 2015.I. negyedév:link
Francia GDP növekedés."hurrá"! :link
Mellesleg a GDP arányos állam adósságunk lényegesen kisebb a franciákénál !

Topik gazda

kublaj1
4 1 1

aktív fórumozók


 • BÉT
 • Indexek
 • Deviza
   • Forgalom
   • Nyertesek
   • Vesztesek