Topiknyitó: Törölt felhasználó 2013. 04. 04. 12:05

Matolcsy egy zseni!!  

Magyarországon a vállalati hitelek állománya 2008 vége óta folyamatosan csökken. Ez a jelenség különösen hátrányosan érinti a kis- és középvállalkozásokat, mivel őket a hitelkínálati korlátok is jobban sújtják, illetve nehezebben találnak maguknak alternatív finanszírozást. A jelenlegi makrogazdasági környezetben - törvényi felhatalmazás alapján - lehetőség van arra, hogy az MNB a hitelintézetek együttműködésével egy célzott hitelprogrammal - az árstabilitás veszélyeztetése nélkül - a fenntartható gazdasági növekedést támogassa.A Növekedési Hitel Program alapvető célja, hogy kedvezményes jegybanki finanszírozás segítségével a kis és középvállalatok finanszírozási helyzetén segítsen, mert az kiemelten fontos a termelőkapacitások, valamint a munkahelyek megőrzése és gyarapítása céljából. A kedvezményes kamatláb a hitellel rendelkező vállalatok számára az alacsonyabb törlesztő részleteken keresztül alacsonyabb költségeket eredményez, melynek mind jövedelmezőségi, mind likviditási szempontból pozitív a hatása. A mérséklődő adósságszolgálati terhek miatt csökken a hitelállomány minőségének romlása, így végső soron a banki portfólió-minőségre is pozitív hatással lehet. Mindezek mellett a program a bankok mérlegpozícióján keresztül a hitelezési képességet is javíthatja.A lakossági hitelezés és a devizahitelek problémájának kezelésére számos kormányzati program áll rendelkezésre, ezért a jegybank nem tervezi hasonló program kidolgozását a lakosság számára.

A Növekedési Hitel Program része továbbá a gazdaság külső sérülékenységének a mérséklése, ami egyben lehetővé teszi a jegybanki kamatkiadások csökkentését is. A kedvezményes kamatozású jegybanki refinanszírozás nyújtása, amely a kkv hitelezés ösztönzését célozza, növeli az MNB mérlegfőösszegét és ezen belül a forrásoldalon a 2 hetes kötvény állományát, így a GDP ma már 1%-ához közelítő kamatkiadásokat. A kéthetes kötvényállomány felépülése jórészt az államadósságon belül a devizaadósság aránya növekedésének, illetve az ország válság előtt és alatt nyilvánvalóvá vált pénzügyi sérülékenységéből kiinduló devizatartalék emelkedésnek volt egyenes következménye, amely jelenleg az MNB forrásoldalának legnagyobb tétele. Ennek költsége - amely beavatkozás nélkül tovább emelkedne a kedvezményes jegybanki finanszírozás forrásköltségével - azonban mérsékelhető az ország sérülékenységének csökkentésével.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás forint alapú kkv hitelek folyósításáraAz MNB a hitelintézetek bevonásával Növekedési Hitel Programot kezdeményez, melynek során átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségben, kedvezményes kamatozású refinanszírozási hitelt nyújt kereskedelmi bankok számára. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%.

A programban részt venni kívánó hitelintézeteknek a kedvezményes kamatozású jegybanki hitelt fix feláron kell a kkv-k számára tovább adni. Szándékaink szerint ez a felár nem lesz nagyobb 2 százalékpontnál, így a vállalati hitel kamata maximum 2% lehet. Ennek eléréséhez szükség lehet garanciaprogramok igénybevételére is. Erről és a program további részleteiről az MNB tárgyalást kezdeményez a hitelintézetekkel.A tárgyalások során a jegybank számít az üzleti szféra képviselőinek együttműködésére is a kedvezményes hitelek megfelelő célzottságának kialakításában azzal a céllal, hogy a kedvezményes hitelek kizárólag azokban az ágazatokban és azokat a kis- és középvállalati adósokat érjék el, amelyek egészséges üzleti modellel rendelkeznek és növekedni szeretnének. Becsléseink szerint a hitelszűke nem egyformán érinti a vállalati szektor szereplőit. Különösen hátrányosan sújtják a szigorú hitelkínálati korlátok a kis- és középvállalkozásokat, ugyanakkor a számukra a banki finanszírozásnak nincs valódi alternatívája. Iparági megoszlás szerint vizsgálva a hitelkínálatot azt tapasztaltuk, hogy a hitelezési feltételek olyan ágazatokban is jelentősen szigorodtak, amelyek a potenciális növekedés szempontjából kulcsfontosságúak lehetnek. Ezzel szemben más, tartós értékesítési problémákkal küszködő iparágakban kényszerhitelezésre, vagyis a tartósan rossz hitelképességű vállalatok mesterséges életben tartására utaló jeleket látunk.Mindezek miatt indokolt lehet a kedvezményes hitel ágazat és vállalatméret alapján célzott felhasználása.

A program hatására a jegybank mérlegfőösszeg megnő. Eszközeinek állománya teljes kihasználtság esetén a 250 milliárd forintos refinanszírozó hitellel emelkedik, miközben forrásoldala is ugyanennyivel bővül. A többlet sterilizációs állományra fizetett kamat az MNB közvetlen hozzájárulása a hitelezés ösztönzéséhez, ugyanis ezzel szemben eszközoldalon kamatmentes hitel jelenik meg. Ezt a költséget azonban ellensúlyozza a program további eleme.

A hitelintézetek programhoz való hozzájárulása a velük való megállapodás alapján úgy valósulna meg, hogy egy átlagos kkv-t jellemző hitelkockázati szintnek megfelelő felár helyett csak - a hitelintézetekkel folytatandó tárgyalás kiindulópontját képező - 2%-ot építenek be a hitelkamatokba. Az alacsonyabb felár miatt kieső jövedelmet azonban kompenzálhatja az adósok javuló fizetési képessége, ami a jóval a piac alatti kamattehertől remélhető.A jegybank a hitelprogrammal nem vállal fel vállalati hitelkockázatot. Ennek a kockázatnak a felmérése és kezelése továbbra is a bankrendszer feladata. A program tehát azon túl, hogy a kisebb vállalatokat célozza, és esetleg ágazati preferenciákat is fog tartalmazni, a források allokálásában alapvetően a kereskedelmi bankok hitelezési döntéseire támaszkodik.A jegybanki hitelprogram célzottságánál, méreténél és egyszeri jellegénél fogva nem befolyásolja a kamatpolitika vitelét és hatékonyságát, azaz nem jön létre "kettős kamatláb". A kamatpolitika továbbra is óvatos és kiszámítható marad. A program célzottsága biztosítja, hogy a kedvezményes finanszírozás az üzleti aktivitást élénkítse, és ne befolyásolja a pénzügyi eszközárakat. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége pedig korlátozott, a hazai bankok teljes vállalati hitelállományának mindössze 4%-a, a kkv hitelállomány 7%-a.A hitelösztönzés ezen formája nem veszélyezteti az MNB elsődleges célját, az árstabilitás fenntartását. A jelenlegi, tartós kereslethiánnyal jellemezhető makrogazdasági környezetben az infláció tartósan a cél alatt maradhat. A célzott hitelösztönzés hozzájárulhat a potenciális növekedés erődítéséhez azáltal, hogy nem hagyja leépülni a termelőkapacitásokat. Tekintettel arra, hogy a program középtávon a potenciális kibocsátásra is hat, az ebből fakadó középtávú inflációs nyomás elhanyagolható, így az elsődleges cél szempontjából nem befolyásolja érdemben a kamatpolitikát.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás KKV devizahitelek forintra váltásáraAz MNB - szintén a hitelintézetek bevonásával - átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségű, kedvezményes refinanszírozási hitelt kíván folyósítani kkv adósok fennálló devizahiteleinek forintra konvertálásához. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%. A program további feltételei - felár nagysága és célzottsága tekintetében - is megegyeznek az előző programpontéval. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége itt is korlátozott: a hazai bankok kkv devizahitel-állományának legfeljebb a 15%-a.A forinthitelekhez való nehéz hozzáférés mellett a kkv-szektor másik nagy problémája a kintlévő devizahitelek magas aránya. A kkv-hitelállomány közel fele deviza alapú, melynek összege 1860 milliárd forint (állomány 54%-a), 15000 vállalathoz kapcsolódóan. Ezeknek a hiteleknek a devizaneme nagyrészt euró (86 százalék), kisebb részt svájci frank (14 százalék). A svájci frank alapú devizahitelekkel rendelkező kkv-knak (257 milliárd forint) feltételezhetően nincs természetes vagy mesterséges fedezete, így ezek a cégek jelentős árfolyamkockázatnak vannak kitéve. A kkv-devizahitelek forintra váltását célzó program javítja az érintett vállalatok hitelképességét, és kiszámítható gazdálkodást tesz lehetővé számukra.Annak érdekében, hogy az érintett devizahitelek forintra konvertálása ne okozzon volatilitást a forint árfolyamában, a jegybank a végtörlesztés esetén már sikerrel alkalmazott eljárást követi: a hitelek devizakonverziójához a hitelintézetek számára devizát bocsát rendelkezésre piaci áron a devizatartalék terhére annak feltételével, hogy a hitelintézetek vállalják, hogy abból a rövid lejáratú külföldi forrásaikat fizetik vissza. Így az ország rövid devizatartozásai és devizatartaléka ugyanolyan mértékben csökkennek, vagyis Magyarország devizatartalék-megfelelése változatlan marad.A kétéves likviditást nyújtó hiteltender felfüggesztéseFigyelembe véve a tartósan kedvező külső pénz- és tőkepiaci környezetet, valamint a bankok tartósan stabil likviditási helyzetét, az MNB a kétéves fedezett hiteltendert határozatlan időre felfüggeszti. Pénzpiaci turbulencia esetén az eszköz reaktiválásával lehetőség van a likviditási sokkok kezelésére és annak biztosítására, hogy a hosszú források hiánya ne legyen gátja a vállalati hitelezésnek.A gazdaság sérülékenységének és az ezzel együtt járó kamatkiadások csökkentéseAz MNB a Kormánnyal és a hitelintézetekkel közösen programot dolgoz ki a gazdaság sérülékenységének csökkentésére. A program az ország rövid külső adósságának 1000 milliárd forintos csökkenését célozza meg, ami - az eddig is alkalmazott szabályoknak megfelelő módon - mérsékli a jegybank devizatartalék-igényét. Ezzel párhuzamosan a kéthetes MNB-kötvény állománya - a jegybank elsődleges célja és a pénzügyi stabilitás veszélyeztetése nélkül - 3600 milliárd forintra csökken. A program során a tartalék-megfelelést az biztosítja, hogy az MNB devizaeszközének felhasználása és az egy éven belül lejáró külföldi adósság azonos mértékben csökken. A devizatartalékok legfeljebb egy tizedének a felhasználása (annak a sebezhetőségi forrásnak a mérséklésére, amely miatt a tartalék megképzésre került) teljesen összhangban van a jegybanki tartalékolás - a pénzügyi piacok által eddig is - elfogadott alapelveivel. A program során egyúttal az ország bruttó külső adóssága is mérséklődne.
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
Törölt felhasználó 2013. 04. 08. 12:46
Előzmény: #200  pf2
#201
Meg azért lássuk be: Matolcsyék kifejezetten pozitívan és piacbaráti módon indítottak.
Törölt felhasználó 2013. 04. 08. 12:53
Előzmény: #178  bigyula
#202
pedig akkor még nem is lépett hivatalba...
parkinson 2013. 04. 08. 13:00
Előzmény: #201  Törölt felhasználó
#203
Meg azért lássuk be: Matolcsyék kifejezetten pozitívan és piacbaráti módon indítottak.
penznyelo_

lássuk be? hát mi történt veled?
Törölt felhasználó 2013. 04. 08. 13:02
Előzmény: #203  parkinson
#204
Semmi. Nincs pártkötődésem és nem vagyok egyiknek se a hívője, így aztán leírom bármelyikról, ha valami szar, ahogy azt is, ha jó. Rögtön a döntés után leírtam, hogy nem is értem az első Ft esős reakciót, mert ez az intézkedés csomag óvatos és pozitív. Ez nem jelenti azt persze, hogy a folytatásban nem lépnek valami unortodoxat.
Törölt felhasználó 2013. 04. 08. 13:07
Előzmény: #183  Törölt felhasználó
#205
Tőled meglepő, hogy ezt írod, de én is ettől tartok. Az biztos, hogy ez egy szándékosan óvatos és piacbarát lépés volt. A többit meg majd meglátjuk. (nyilván az aktuális támogatottságtól is függ majd egy-egy meghozandó lépés, mert közeleg azért az a 2014)
Hegyesi2
Hegyesi2 2013. 04. 08. 13:10
Előzmény: #205  Törölt felhasználó
#206
Sorra veszik át a magyar módszereket. :link
parkinson 2013. 04. 08. 13:10
Előzmény: #204  Törölt felhasználó
#207
Így igaz, teljesen OK!
csak hogy én már nem hiszek neked....
sőt, látom, hogy okos is vagy, tudod mit kell tenni, ha süllyed a hajó...
És akkor mit mondsz Király Júliáról? megtagadod?
(idézem Júliát:
"Az elmúlt egy hónapban, megítélésem szerint, a Matolcsy György által vezetett jegybankban olyan döntések születtek, melyek nem csak a Magyar Nemzeti Banknak, de hosszabb távon a magyar gazdaságnak is súlyos károkat okozhatnak. Véleményem szerint a jegybank új vezetése megfelelő szakmai tapasztalatok hiányában nem képes a jegybank elismerten felkészült stábjának irányítására, nem mindig tudja helyesen megítélni, hogy egyes piaci események milyen gazdasági tényezők hatására és miért következnek be. A kialakított új irányítási rend veszélyeztetheti a Magyar Nemzeti Bank hosszú évek alatt megszerzett hazai és nemzetközi presztízsét."

"Mindezeket figyelembe véve egyre növekvő valószínűségét látom nem kellően megalapozott, elhibázott döntések meghozatalának, amikért sem alelnökként, sem a monetáris tanács tagjaként semmilyen felelősséget nem kívánok vállalni." )
csendben 2013. 04. 08. 13:15
Előzmény: #206  Hegyesi2
#208
Az anaszteziológus megszólal:
"Professzor Úr! Műtünk,nem boncolunk!"
Törölt felhasználó 2013. 04. 08. 13:38
Előzmény: #207  parkinson
#209
Süllyedne a hajó???

Miért kéne megtagadnia Király Júliát?? Eddig tán híve volt??

Másrészt -és most tekintsünk el a kötekedésedtől- Király Júlia egyáltalán nem a pénteki hírről mondott ezzel véleményt (pénznyelő igen), hanem az MNB-ben zajló folyamatokról.

Persze, lehetséges, hogy csak az nem tetszett neki, hogy Matolcsy magával hozta a személyi(!!!) szakácsát, aki csak neki főz. Igaz, ezt nem említette, viszont elég sok szakmai szempontot felsorolt, miért is látja jobbnak, ha nem marad az MNB-ben.
Hegyesi2
Hegyesi2 2013. 04. 08. 13:46
Előzmény: #209  Törölt felhasználó
#210
Amúgy sem maradhatott volna sokáig,rövidesen lejárt volna a mandátuma,úgyhogy abszolút nincs jelentősége! Lehet,hogy éppen kapott egy jó állásajánlatot.:)
Utolsó lehetőségként még egyszer beleköp a tányérba.
Törölt felhasználó 2013. 04. 08. 13:51
Előzmény: #210  Hegyesi2
#211
a várt hatáson lehet esetleg vitatkozni, de emberileg és szakmailag így van a legnagyobb tartása a lelépésének. lehet más stratégiát kitűzni, lehetnek másfajta próbálkozások a siker érdekében, de vannak szakmai és emberei alapok, amelyek a nyilvánosságra került információk szerint alaposan sérültek. sajnos matócsiék az alapokkal sincsenek tisztában, ahogy te sem...
Hegyesi2
Hegyesi2 2013. 04. 08. 13:58
Előzmény: #211  Törölt felhasználó
#212
Hát ha a magad "hitére" gondolsz,azzal lehet,hogy nem vagyok tisztában de nem is szeretnék oda süllyedni!
Törölt felhasználó 2013. 04. 08. 13:58
Törölt hozzászólás
#213
exmnbs1 2013. 04. 08. 14:06
Előzmény: törölt hozzászólás
#214
Deja Vu Kornai
link
"indokolta.
Lemond jegybanktanácsi tagságáról Kornai János, az egyetemi tanár, erről levélben tájékoztatta a köztársasági elnököt. "A most elfogadott új Jegybanktörvény mélyrehatóan megváltoztatja az irányító testület munkafeltételeit. Az új feltételek nem egyeztethetőek össze kutatói és tanári élethivatásommal és értékrendemmel. A külső tagok függetlenek voltak az MNB-től"- szögezi le Kornai."
Törölt felhasználó 2013. 04. 08. 14:14
Előzmény: #210  Hegyesi2
#215
"Utolsó lehetőségként még egyszer beleköp a tányérba."

Épp fordítva... elege lett, hogy a szemébe köpjenek. És ezt elég korrekt módon meg is indokolta (szemben veled).
Hegyesi2
Hegyesi2 2013. 04. 08. 16:02
Előzmény: #215  Törölt felhasználó
#216
A lényeget indokoltam,felesleges körítések nélkül.Csak ne feledd egy tálból merítünk,ki többet ki kevesebbet de aki ilyen nyilatkozatokat tesz az kilöki a többiek elöl a "levest" !
Hál istennek elfogynak már lassan!

Na meg ezért is hányan köpködtek ránk és láss csodát! :link
Bekre_Pal
Bekre_Pal 2013. 04. 08. 16:08
Előzmény: #216  Hegyesi2
#217
kj kilökte előled a levest?
Hegyesi2
Hegyesi2 2013. 04. 08. 16:12
Előzmény: #217  Bekre_Pal
#218
Ne konkrétan engem érts rajta.
Törölt felhasználó 2013. 04. 08. 16:17
#219
Megérkeztek a kulcsfontosságú költségvetési adatok

2013. április 8. | 16:01

Márciusban 154 milliárd forintos hiánnyal zárt az államháztartás - önkormányzatok nélkül számított - egyenlege. Ezzel az első negyedévben 494 milliárdos deficit halmozódott fel, ami az egész évre tervezett pénzforgalmi hiányelőirányzat 56%-a. Az első negyedév adatai azért is fontosak, mert a kormány részben ettől tette függővé, hogy végrehajt-e kiigazító csomagot a 2013-as költségvetésben.

Nem lett kimagasló a márciusi hiány

Az államháztartás központi alrendszerének 2013. március havi hiánya 154,1 milliárd forintra teljesült. Az elmúlt években ennél rendre nagyobb lyuk keletkezett az év harmadik hónapjában, legutóbb 2005-ben volt ilyen alacsony deficit márciusban.

Szép volt Mató, ezekből a számokból már jól látható, hogy idén is meglesz a hiány cél talám még a tavalyi 2,0 % hiány is meg lehet. Erről beszéltem ez a szakma!!!

Hajrá Matólcsy!!
kukutyinbenko 2013. 04. 08. 16:19
Előzmény: #216  Hegyesi2
#220
" Na meg ezért is hányan köpködtek ránk és láss csodát!"

1. Megható mikor a nép egyszerű gyermeke így azonosul az ország vezetőivel.
2. Ott is jönnek a választások.
3. ott eddig is kicsit jobban adóztatták őket. Itthon a verbális gyilok mellett, nyitólépésként 19%-ról 16-ra csökkentették az adójukat. Ezután elcsodálkoztak hogy kevesebb adó folyt be és bepipultak. A többit már ismerjük.

Topik gazda

kublaj1
4 3 1

aktív fórumozók


friss hírek További hírek