Hathor Hathor
4
4
1
2017. május 20. | 16:05
#1

Konzum Áruház ZRT.  

Jó lenne, ha ide írnánk a Konzum Áruház ZRT. ügyeivel kapcsolatban, nem az NYRT topikba, mert keverednek a dolgok!
Köszi
Rendezés
Hozzászólások oldalanként
2017. május 20. | 16:11
#2
A Konzum Áruházzal kapcsolatos hozzászólásokat ide írjuk, ne az NYRT topikba, mert a kettőnek már nincs köze egymáshoz. A Konzum Áruház ZRT nyereséget termelt 2016ban, míg a Konzum veszteséges lett 2016ban. Május 30.án Közgyűlés. A KONZUM ÁRUHÁZ Vagyonkezelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (7621 Pécs, Irgalmasok u. 5.) Vezérigazgatója a társaság ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉT 2017. május 30-án (kedd) 1000 órára összehívja. A közgyűlés helye: KONZUM IRODAHÁZ (7621 Pécs, Irgalmasok u. 5.) III. emeleti tanácsterem A közgyűlés napirendje: 1.) A vezérigazgató jelentése a társaság 2016. évi üzleti tevékenységéről 2.) A vezérigazgató indítványa a számviteli törvény szerinti 2016. évi éves beszámoló, elfogadására, eredmény felhasználására 3.) A Felügyelő Bizottság jelentése a közgyűlési előterjesztések, ezen belül a 2016. évi éves beszámoló megvizsgálásáról 4.) A számviteli törvény szerinti 2016. évi éves beszámoló elfogadása, döntés az adózott eredmény felhasználásáról 5.) Alapszabály módosítása 6.) Vezérigazgató választása 7.) A Felügyelő Bizottság ügyrendjének jóváhagyása A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. A Közgyűlésen az a részvényes vehet részt és jogosult a részvényesi jogok gyakorlására, akit a közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanap 18.00 óráig a részvénykönyvbe bejegyeztek. A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan a vezérigazgató köteles minden részvényesnek a napirendi pont tárgyalásához a szükséges tájékoztatást megadni, úgy, hogy a részvényes - a Közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére - a szükséges felvilágosítást legkésőbb a Közgyűlés napja előtt három nappal megkapja. A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. A meghatalmazást közokirat, vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell benyújtani. A Közgyűlés a részvényesek, vagy képviselőjük személyes megjelenésével kerül megtartásra. Nem lehet meghatalmazott a vezérigazgató és a Felügyelő Bizottság tagja. Felhívjuk a részvényesek figyelmét, hogy esetleges határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés változatlan helyszínen és napirenddel 2017. június 6. (kedd) 1000 órakor kerül megtartásra. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A közgyűlés előterjesztéseit a részvényesek megtekinthetik a társaság székhelyén (7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. IV. emelet), illetve a KONZUM ÁRUHÁZ Zrt. honlapján (www.konzumirodahaz.hu). Pécs, 2017. május 12. Fischer János vezérigazgató
2017. május 20. | 16:13
#3
HATÁROZATI JAVASLATOK a KONZUM ÁRUHÁZ Zrt. 2017. május 30-ai évi rendes közgyűlésére 1/2017.(05.30.) sz. KGY. határozat A Közgyűlés – a Felügyelő Bizottság jelentése alapján – a vezérigazgató jelentését a társaság 2016. évi üzleti tevékenységéről elfogadja. 2/2017.(05.30.) sz. KGY. határozat A Közgyűlés a vezérigazgató indítványára - a Felügyelő Bizottság jelentése alapján - a társaság 2016. évi éves beszámolóját 1 303 993 E Ft mérlegfőösszeggel és 11 195 E Ft adózott eredménnyel elfogadja. Az adózott eredményt az eredménytartalékba kell helyezni. 3/2017.(05.30.) sz. KGY. határozat A Közgyűlés úgy határoz, hogy a részvénytársaság Alapszabályát az alábbiak szerint módosítja: Az Alapszabály VII. fejezet (Közgyűlés) 7.2 pontja az alábbi rendelkezéssel egészül ki: A Közgyűlés levezető elnöke a Közgyűlés által a részvényesek, illetve a Közgyűlésen jelenlévő meghívottak közül egyszerű szótöbbséggel megválasztott személy. 4/2017.(05.30.) sz. KGY. határozat A Közgyűlés Fischer János vezérigazgató vezérigazgatói tisztségéről 2017. május 30-ai hatállyal történő lemondását tudomásul veszi. A Közgyűlés az Alapszabály VIII. fejezet 8.3 pontjának megfelelően 2017. május 30-tól határozatlan időtartamra Horváth Máriát (szül: Szigetvár, 1965. 12. 20., an.: László Margit, szig: 715942 MA, adóazonosító: 8361472576, lakcím: 7630 Pécs, Nagykozári út 9/0001.) a részvénytársaság vezérigazgatójának megválasztja. 5/2017.(05.30.) sz. KGY. határozat A Közgyűlés az írásbeli előterjesztéssel megegyezően jóváhagyja a Felügyelő Bizottság 2/2016 (12. 14.) FB számú határozattal elfogadott Ügyrendjét. Pécs, 2017. május 16.
2017. május 20. | 16:19
#4
Mérlegben Értékesítési bevétel 131.000.000FT kb Egyéb bevétel 160.000.000FT Ez összesen 291MFT bevétel. 182MFT az egyéb ráfordítás. MI az az egyéb ráfordítás?! Erről kérünk tájékoztatást! 11.195.000Ft az Adózott eredmény.
2017. május 20. | 16:23
#5
A nevet is meg kellene változtatni tisztelt Címzett! A Konzum Áruház mindkét cégből kiment! Még a weboldal neve is Konzum Irodaház. Erre nem tetszettek gondolni?!
2017. május 20. | 16:29
#6
A hatszintes épület 5 834 m2 alapterületű. Ez az érték a cégben! Ha ezt a 5834nm-t felszorzom csak 200.000FT/nm építési áron, az csak 1.166MRD Ft.És akkor a Belvárosi legjobb telket nem számolom + a teltházas bérbeadást.
2017. május 20. | 16:30
előzmény: #6  Hathor
#7
Ezen felül van még a nyereséget termelő Konzumgres KFT. is a ZRTben.Annak mérlegét külön nem látom
2017. május 20. | 16:34
#8
Forczek úr 75%os tulajdonos a cégben.10% Keler letétben. 15% a közkéz! Nem gondolt Forczek úr, hogy ezt a kis közkézt minél előbb ki kéne vásárolni, amíg bagóért ki tudja Őket vásárolni? A gazdaság felfutás alatt.Lassan lehet bérleti díjat is emelniük a teltházas piac mellett. Mindenhol emelkednek az ingatlanárak, és a bérleti díjak. A hely egyre értékesebb. Mire várunk?
2017. május 20. | 16:50
#9
Fischer úr nyugdíjba vonul, jön helyette Forczek úr jobb keze, Horváth Mária Vezérigazgatónak! Gratulálok neki előzetesen is, meg utólag is, mert saját magukat megszavazzák a 75%kal :)
Törölt felhasználó
2017. május 20. | 17:09
#10
PUSSZANTÁS MINDENKINEK AKI BENNEVAN,/AKI BEJUTOTT/
Törölt felhasználó
2017. május 20. | 17:11
#11
tartok attol hogy vaálámi itt is történni fog
Törölt felhasználó
2017. május 20. | 17:12
#12
jászai,hálábol,forceknak.
Törölt felhasználó
2017. május 20. | 17:18
előzmény: #7  Hathor
#13
2.5.m vagyon kb
Törölt felhasználó
2017. május 20. | 18:22
előzmény: #9  Hathor
#14
Közgyűlesre elmesz?
2017. május 20. | 18:42
előzmény: #14  Törölt felhasználó
#15
Áh, 200Kmre nem megyek. Ingyen kapott juttatás elfér. Am Forczek úrnak jó, az nekünk is jó. Sok emberrel nem kell osztozkodnia.2015ben veszteséges volt a cég, 2016ban már nyereséges. 2017ben még nyereségesebbnek kell lennie. Az a 180milla körüli egyéb ráfordítás nem tudom mi. Ha egyszeri tétel, és jövöre kimegy, az már egész jó lesz.
Törölt felhasználó
2017. május 20. | 19:01
előzmény: #15  Hathor
#16
lehet befektetés
Törölt felhasználó
2017. május 20. | 19:01
előzmény: #16  Törölt felhasználó
#17
a 180 millio
Törölt felhasználó
2017. május 20. | 21:28
Törölt hozzászólás!
#18
Törölt felhasználó
2017. május 20. | 21:32
előzmény: törölt hozzászólás
#19
nincs uj a nap alatt
Törölt felhasználó
2017. május 21. | 10:12
#20
2017. május 31. | 10:07
#21
Valaki aki volt közgyűlésen? történt valami fontos amiről érdemes tudni?
Törölt felhasználó
2017. május 31. | 10:16
előzmény: #21  kucsum
#22
link nincs még
Törölt felhasználó
2017. május 31. | 10:17
előzmény: #21  kucsum
#23
nem volt senki
Törölt felhasználó
2017. május 31. | 17:54
Törölt hozzászólás!
#24
Törölt felhasználó
2017. május 31. | 17:58
Törölt hozzászólás!
#25
2017. május 31. | 18:37
előzmény: #23  Törölt felhasználó
#26
Zrt részvények nem érnek semmit. Év végére sajáttőkét lecsapkodják nulla környékére.Konzumgres pl. 275 millán van a könyvekben ami önmagában vagy 170 milla veszteséget jelent ha átértékelik. Nyrt. megéri a 11Ft-ot? :)
2017. május 31. | 18:38
előzmény: #26  watson
#27
Irodaházat eladják ha találnak rá vevőt 800 milla környékén. Van rajta 1mrd adósság
2017. május 31. | 20:23
előzmény: törölt hozzászólás
#28
Nekem van valamennyi Zrt. -s Papírom.. aki meg szeretné venni, itt lehet jelentkezni. emailben fel lehet venni a kapcsolatot. budfox@freemail.hu
Törölt felhasználó
2017. május 31. | 20:32
Törölt hozzászólás!
#29
Törölt felhasználó
2017. május 31. | 21:45
előzmény: törölt hozzászólás
#30
szo szerint ugy
Törölt felhasználó
2017. május 31. | 21:45
előzmény: #27  watson
#31
marhaság
2017. május 31. | 21:51
előzmény: #27  watson
#32
Az irodahàz màr régen többet ért. A telek Pécs legjobb helyén van. 5800nm körüli... Fejből mondom, nem tudom most teloról vàltva megnézni. Ha csak ezt felszorzom egy alap bekerülési árral máris 1.2mrd körül van. És telket nem számoltam, és azt sem, hogy 100%kihasználtságú. Forczek lemondott a mostani 300körüli Nyrt árfolyamról, azzal a 75%os pakkjával. Gondkoldj. Minek neki egy semmit nem érő biznisz. Nem tudom mi van veled. Bud! Nekem 50%ot ajánlottak, nem adtam el. Elfér.
2017. május 31. | 21:53
előzmény: #21  kucsum
#33
PrFeco lehet volt. Fischer úrnak megírta kérdéseit, amit kgys előtt lehetett írásban megtenni.
2017. május 31. | 21:54
#34
Majd megnézem a határozati pontokat.
2017. május 31. | 23:46
előzmény: #34  Hathor
#35
Okés, köszi!
pf2
2017. június 01. | 00:47
előzmény: #33  Hathor
#36
Tényleg ingyen adták a ZRt részvényt , ugyhogy veszteni nem lehet vele. Választ megkaptam telefonon , nem voltam lent. Ezzel szemben nem hiszem , hogy öt év alatt egy fillér osztalékot fogok belőle kapni. dr.Watson eredményértékelése tökéletesen igaz, egyébként áttételesen Ő is tulajdonos egy ablak erejével.
2017. június 01. | 06:32
előzmény: #36  pf2
#37
Nem kell mindent elhinni, amit mondanak. Forczeknak kell majd a kisbüfik pakkja. Nem célja mindent rózsásan beàllítani
2017. június 01. | 09:09
előzmény: #32  Hathor
#38
Tudom..nekem is elfér a számlámon..csak gondoltam... pörgetem a pénzt :-) Ha mégis megérne valakinek 50 % -ot, vagy többet ? mennyi is az forintban ? 50 forint ? mert 100 a névérték, jó mondom ?
2017. június 01. | 09:10
előzmény: #38  BudFox
#39
névérték felén vennék, ha van legalább 10.000db-od.
Törölt felhasználó
2017. június 01. | 11:45
előzmény: #39  babosko30
#40
nekem van 11 ezer+ párszáz,nem tom pontosan,megegyezhetünk
Törölt felhasználó
2017. június 01. | 11:52
előzmény: #39  babosko30
#41
11385-DB
2017. június 01. | 12:03
előzmény: #40  Törölt felhasználó
#42
bocs, erre nem reagáltam, csak az opimus fórumot lesem ma. Nekem ok, ha a "hogyannak" -papírozás, transzfer- viszont te jársz utána, 50Ft/db-ért elviszem. Ha jó így, akkor dobj ide egy levelet: babosko30@freemail.hu (eléggé sok a dolog mostanság, de igyekszem majd ránézni a levelekre.)
2017. június 01. | 12:04
#43
limit bővítés lesz?
2017. június 01. | 12:07
előzmény: #39  babosko30
#44
annyim sajnos nincs...de 1700 db -om van
pf2
2017. június 01. | 12:08
előzmény: #44  BudFox
#45
nulla forintba került , ha 100% on megveszik azonnal eladom
2017. június 01. | 12:08
előzmény: #42  babosko30
#46
Más is ennyiért venné meg. Csak van kereslet rá. Nekem több van annál, ha valakit érdekel. De 50%os ajánlatom már nekem is van
Törölt felhasználó
2017. június 01. | 12:08
előzmény: #42  babosko30
#47
EMILT ELKÜLDTEM,utánajárok és rendben
2017. június 01. | 12:16
előzmény: #47  Törölt felhasználó
#48
szerződést kell kötnötök róla, és transzfer igénnyel bemenni a bróker céghez. Lehet bettieke volt közgyűlésen? Rosszul nem lehet vele járni. Max marad nullán, de osztalékot is hozhat.. a cég 100% kihasználtsággal megy. Azt sem tartom kizártnak behozzák a kapcsolt vállalkozásokat ZRTbe, és még 100%nál is többet érhet a papír. Sőt..ér is, csak fárasztás megy még
2017. június 01. | 12:18
előzmény: #46  Hathor
#49
fel kéne építeni ide egy Zrt--s ajánlati könyvet ide a topikba :-)) mindenki beírhatná az ajánlatát és árat, darbszámot.. mit szóltok hozzá ?
2017. június 01. | 12:36
előzmény: #32  Hathor
#50
Hathor ha nem olvasod a beszámolót és nem mész közgyűlni attól még spekázhatsz szerencsésen (mint Nyrt-ben csillagászati áron TA-ra alapozva), de fura hogy felülbírálod a tényeket. Amúgy szívesen.Forczek egy Úr, tisztelem, becsülöm ezért!Az Nyrt részvényeinek vételárát befizette a Konzum Raffis tartozásainak törlesztésére...többet ért a becsülete még így nyugdíjasan is, minthogy kivezesse és felszámoltassa az egész céget. Ritka az ilyen. Hathor ha adsz az ingatlanért 800 millánál többet akkor téged várnak. Csak egy adat a döntésedhez: 2006-ban még 185ezren éltek Pécsen, ma 50ezerrel kevesebben...
Törölt felhasználó
2017. június 01. | 12:39
előzmény: #48  Hathor
#51
értem én ,söt még lehet visszajön a tözsdére és én elvesztegettem ,utolag kiderül,köszönöm megkérdeztem eqitasnal elmondták.pont igy kell
2017. június 01. | 12:39
előzmény: #50  watson
#52
Viszont a belváros kellős közepén van az az Áruház, Irodaház...tehát megkerülhetetlen... értékét nagyban növeli ez a tény.
2017. június 01. | 12:41
előzmény: #51  Törölt felhasználó
#53
ha ez segít, én is az equitasnál vagyok. :)
2017. június 01. | 12:45
előzmény: #52  BudFox
#54
a hitelező a felmondott Raffis hitellel talán erősebb kártya mint az elhelyezkedés mellékkörülménye...
2017. június 01. | 12:53
Törölt hozzászólás!
#55
2017. június 01. | 12:54
előzmény: #54  watson
#56
800MFT felett hozok nekik vevőt, beszéld meg velük, és a 800MFT feletti rész az enyém lehet jutalékként?
2017. június 01. | 13:07
előzmény: #56  Hathor
#57
Megvan beszélve. De tudod hogy az áruház már nem a Zrt-é csak az irodaház? mrwatson@freemail.hu
2017. június 01. | 13:51
előzmény: #32  Hathor
#58
Még egy téves infódat had javítsam ki: "100%kihasználtságú"-val szemben pl. a Raffi bérleménye a felére zsugorodott. egy szintről levágta az összes általa kiépített infrastruktúrát. Se légkondi, se fűtés, se biztonsági cucc. Más bérlő is távozott, igaz van új is. Az Nyrt se mondható már bérlőnek... szóval vannak még gondok.Az építményadót medig kimaxolták Pécsen 1700Ft/m2-re ami nem semmi. A helyi adókról szóló törvényben 1.100 a max, de valami NGM rendelettel kompenzálták az önkormányzati forrásainak megvonását.
Törölt felhasználó
2017. június 06. | 09:21
előzmény: #53  babosko30
#59
segit megbeszéltem töviröl hegyire,most várom tölük adásvételit
Törölt felhasználó
2017. június 06. | 09:21
előzmény: #53  babosko30
#60
jo macerás
2017. június 15. | 10:51
#61
Ha valakinek még lenne eladó Konzum Áruház Zrt (ISIN szám HU0000142047) részvénye, engem 50Ft/db áron érdekel. 10.000db felett állom a transzferköltséget.
2017. június 15. | 11:15
előzmény: #61  babosko30
#62
Milyen mennyisegig vennel?
2017. június 15. | 11:40
előzmény: #62  Hathor
#63
50000db-ig mehet, ha több lenne, átgondolom azt is.
2017. június 15. | 11:48
előzmény: #63  babosko30
#64
Tartsd fel a helyet. Megnezem mennyi van, mert csak egyben adom el, vagy sehogy. Randomon es KBCn is van
2017. június 15. | 11:53
előzmény: #64  Hathor
#65
mennyid lenne összesen?
2017. június 16. | 10:37
előzmény: #65  babosko30
#66
írok mailt
2017. június 16. | 11:01
előzmény: #40  Törölt felhasználó
#67
Sziasztok! Én is pont néztem valamelyik nap h van a számlámon "Konzum 100" részvény. Tulajdon mennyiségnél van a db szám, minden más nulla. A készletinformációt megnézve is ott van a db szám, a beker. ár hogy 100, és mínuszban van az összeg, tehát a készletemből levonódik ez az összeg.. Hogy is van ez????? Köszönöm
Törölt felhasználó
2017. június 16. | 15:39
előzmény: #67  bankos
#68
nem tudom mi az ,brokert kéne megkérdezni,csak 2 részvény van zrt,és nyrt
2017. június 16. | 15:44
előzmény: #68  Törölt felhasználó
#69
Ez a ZRT-s lehet mert az az isin kódja. De miért mínuszos a készletemen ennek a tételnek az értéke...??
2017. június 16. | 16:11
előzmény: #69  bankos
#70
Konzum 100, az még régebbi nyrts papír, amikor 400ról 100ra csökkentették a névértéket. Azt meg negyedelték 25re már
Törölt felhasználó
2017. június 16. | 16:13
előzmény: #69  bankos
#71
az csak konzum irodaház zrt.
2017. június 16. | 16:17
előzmény: #71  Törölt felhasználó
#72
Mondom, hogy a régi nyrts papír az
Törölt felhasználó
2017. június 16. | 16:19
Törölt hozzászólás!
#73
2017. június 16. | 16:22
előzmény: törölt hozzászólás
#74
végülis nekem is elfér a számlán.... enni nem kér :-) "ingyen kaptuk" és közben a Kozum Nyrt -n is hülyére kerestük magunkat...ez a ZRT -s csak a hab a tortán :-))
Törölt felhasználó
2017. június 16. | 16:24
előzmény: #72  Hathor
#75
értem én de az hogy lehet ott még?
Törölt felhasználó
2017. június 16. | 16:25
előzmény: törölt hozzászólás
#76
nevetséges ,én is eladtam pedig nem akartam ,nem szeretem az állovizet,szenvedek töle,és ha van vevö repül
Törölt felhasználó
2017. június 16. | 16:26
előzmény: törölt hozzászólás
#77
konzum opi pápázik
Törölt felhasználó
2017. június 16. | 16:27
előzmény: #77  Törölt felhasználó
#78
Hosszabb lehet az iskolai tanév-helyes még a temetöben is tanuljatok emberek,áljatok szembe a tükörrel és mondjátok fel a sok sületlenséget amit megtanultatok bebifláztatok.
2017. június 16. | 16:30
előzmény: #76  Törölt felhasználó
#79
és meg is vettem COLOP-től. Korrekt üzlet volt, zökkenőmentes, és gyors. :)
2017. június 16. | 16:33
előzmény: #79  babosko30
#80
írtam mailt

Topik gazda

Hathor
Hathor
4 4 1

aktív fórumozók

friss hírek

AZ OLDAL TETEJÉRE