Topiknyitó: Törölt felhasználó 2008. 05. 30. 08:12

Externet  

stipi- stopi )
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
kata311
kata311 2009. 06. 25. 12:31
Előzmény: #800  bbcontroll
#801
egy rohadt mutyi az egész világ, micsoda tam-tamot vertek, hogy tőzsdére viszik az externetet, ez milyen fasza az ecónak, aztán most nézhetjük mind a kettőt
az egész bét, rajta az összes cég egy rakás csalás
naperszeaválsááááááág....................
bbcontroll 2009. 06. 25. 12:41
Előzmény: #801  kata311
#802
Egyáltalán van értelme megtartani?
Most jó lenne tudni, hogyan alakul(t) a Q2, mert az is irányadó lehet. Ha már tudtak nyereséget hozni, az biztató lenne.
Az új tulaj tervezi-e a közeljövőben egy optimális közkéz létrehozását.
Akinek vannak ötletei írjon.
bbcontroll 2009. 06. 25. 12:48
Előzmény: #801  kata311
#803
Ja és Kata!Teljesen igazad van.
Ezt az ajánlatot is addig húzták, hogy csak 541 a 360napos. Az ügylet időpontjában még jóval magasabb volt, sőt június elején is néztem és 580 körül számoltam.
yabbagabb 2009. 06. 25. 14:28
Előzmény: #803  bbcontroll
#804


valakinek nagyon gyors lehetett a keze (vagy jó a szolgáltatója), hogy a felfüggesztés előtti 450ft-os eladáson bentmaradt 250 db-ot mindenkit megelőzve 14:00:00-kor megvásárolhatta magának.
sajnos nem én voltam
bbcontroll 2009. 06. 25. 14:34
Előzmény: #804  yabbagabb
#805
Igen, ezt én is néztem.Ezt hogy lehet megcsinálni?
kata311
kata311 2009. 06. 25. 14:38
Előzmény: #805  bbcontroll
#806
hát úgy, hogy 14 óra előtt egy perccel beállítod a tételedet, leokézod, akkor még aszongya, hogy limiten túl van, akarod-é, vársz míg 14, és akkor mondod igen
eladásra így álltam be 748-ra
zotya32 2009. 06. 25. 14:39
Előzmény: #804  yabbagabb
#807
Mindig vannak ügyeskedők. Csóró broki lehetett. :-) nyer rajta 20e ft. Nagy üzletet csinált. :-) :-)
kata311
kata311 2009. 06. 25. 14:46
Előzmény: #806  kata311
#808
aztán hajszálnyit módosítottam, az előbb már látszottam a könyvben
kata311
kata311 2009. 06. 25. 17:39
Előzmény: #808  kata311
#809
Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (5000 Szolnok, Szapáry út 18., Cg. 16-10-001759) tájékoztatja a T. Befektetőit, hogy
dr. Balázs Csaba, Kis Andor és Sebők István igazgatósági tagok, továbbá, Belán Gábor és Hutiray Gyula felügyelő bizottsági és audit bizottsági tagok, valamint, dr. Rosner Gábor felügyelő bizottsági elnök, 2009. június 24-i hatállyal lemondtak az Externet Nyrt-ben betöltött tisztségükről.
Az Externet Nyrt. igazgatósági tagjai ennek megfelelően a továbbiakban dr. László Géza (igazgatósági elnök), Pórffy András (igazgatósági alelnök), dr. Bödecs Béla, dr. Homonnay Géza és Szilágyi Ferenc.
Az Externet Nyrt. felügyelő bizottsági és audit bizottsági tagjai dr. Takács István, dr. Varga Emese és dr. Winkler Gábor.
bbcontroll 2009. 06. 29. 11:38
Előzmény: #809  kata311
#810
Bent van majdnem 6000db 540Ft-ig eladáson.Ez a közkéz kb. 28%-a. Szerintetek nem érné meg a tulajoknak beállni vételre?Megvan a pakk, olcsóbban és gyorsabban.
kata311
kata311 2009. 06. 29. 11:42
Előzmény: #810  bbcontroll
#811
hülyékre várnak....:))
mondjuk én eléggé az voltam, mikor belevettem ebbe a genyába, de most már nem fogom 500 alatt-körül odaadni
bbcontroll 2009. 06. 29. 11:46
Előzmény: #811  kata311
#812
Ne mond, hogy hülye voltál!
Volt benne ratio: akvikig jó eredmények (igaz lehet a Q2 már jó lesz), fejlődés, és a legnagyobb dobás a 4. szolgáltató lehetett vna. De elmutyizták a kiírók.
bbcontroll 2009. 06. 29. 11:52
Előzmény: #812  bbcontroll
#813
Annak meg nem látom értelmét, hogy 500 alatti eladásokra várjanak. Van kb. 21.000db részvény kint. Ha 490-ért meg tudnák venni 55*21000= 1.155eFt-ot nyernének.Ez lófütty...
bbcontroll 2009. 06. 30. 13:50
#814
Emberek!Vki látott már arról infot, hogy elfogadta-e a PSZÁF az ajánlatot?Csak mert 2 napon belül kell közölnie.Vagy nem így van?
bbcontroll 2009. 07. 01. 11:32
Előzmény: #814  bbcontroll
#815
Ki az aki 500-ért odaadja?Nem értem.Akkor miért nem adja oda 545-ért a tulajnak?Ennyire kell neki a lóvé azok után, hogy hónapokig parkolópályán volt?
Pandix 2009. 07. 02. 00:45
Előzmény: #814  bbcontroll
#816
Én ezt találtam, ami alapján 15+5 napon belül kell döntenie a PSZÁF-nek:

I. A magyar szabályozás
A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény („Tpt.”) harmadik része
A 2004/25 EK irányelv – 13. társasági jogi irányelv implemetálása a magyar jogrendszerbe.
1. Fogalmi alapvetések
1.1 Takeover: vállalatfelvásárlás. A szabályozott piacokra bevezetett társaság feletti befolyás/ részesedés megszerzése;
1.2 Hostile takeover: ellenséges vállaltfelvásárlás. Olyan vállalatfelvásárlási szándék, ahol a céltársaság ügyvezetése ellenzi a befolyásszerzés tényét;
1.3 Befolyásszerzés: a céltársaság szavazati jogot megtestesítő részvényének, illetőleg szavazati jognak a megszerzése, ideértve a szavazati jogot biztosító részvényre vonatkozó vételi jog, visszavásárlási jog, határidős vételi megállapodás érvényesítését vagy a szavazati jog használati, haszonélvezeti jog alapján történő gyakorlását, valamint azt, ha a befolyás nem a befolyásszerző közvetlenül erre irányuló magatartása révén, hanem egyéb körülmények - így különösen jogutódlás vagy a részvénytársaságnak a részvényesek szavazati jogát érintő, a szavazati arányokat módosító határozata vagy a szavazati jogok feléledése - következtében, illetve összehangoltan eljáró személyek e célból megvalósított együttműködésének eredményeképpen jön létre; Tpt. 5.§ (1) 136. pont.
1.4 Target company: céltársaság. Azon társaság, amelynek részvényeire az ajánlattevő (bidder) ajánlatot tesz.
1.5 Squeeze out: kiszorítás- vételi jog. Tpt. 76/D.§ (1) – (5).Az ajánlattevő lehetősége arra, hogy meghatározott feltételek teljesülése esetén a tulajdonába nem került részvényeket egyoldalú jognyilatkozattal megvásárolja.
1.6 Sell-out: kivásárlás- vételi kötelezettség. Tpt. 76/D.§ (6) Amennyiben az ajánlattevő 90% meghaladó befolyást szerez, a fennmaradó részvények tulajdonosai kérhetik részvényeik megvételét.
1.7 Breaktrough: áttörés. Azon időszakok, cselekmények megnevezése, mikor a védelmi technikák nem alkalmazhatóak. A Tpt. szerint amennyiben a céltársaság alapszabálya előírja:
(i) a vételi ajánlat időszakában a részvény átruházás korlátozására vonatkozó alapszabályi rendelkezések nem alkalmazhatóak, Tpt. 76/A § (1);
(ii) a védelmi intézkedésekről döntő közgyűlésen nem korlátozzák az egyes részvényekhez kapcsolódó szavazati jogokat. Tpt. 76/A § (2);
(iii) amennyiben az ajánlattevő meghatározott mértékű (75%) befolyást szerez, kezdeményezheti a céltársaság közgyűlésének összehívását, amelyen „áttöri” a céltársaság védelmi szabályait, ugyanis ezen a közgyűlésen a fenti (i) és (ii) pontokban említett védelmi szabályok és az it/fb tagok visszahívására vonatkozó speciális szabályok nem gyakorolhatók, továbbá a többes szavazati jogot biztosító részvények ezen a közgyűlésen egy szavazatot érnek. Tpt. 76/B § (1).
1.8 Neutrality: az irányító szerv semlegessége a vételi ajánlattal kapcsolatban
2. Az ajánlattételi eljárás
2.1 Az eljárás személyi és tárgyi hatálya, a PSZÁF hatásköre Tpt. 65.§, 66.§
2.2 Az ajánlattételi kötelezettség esetei Tpt. 68.§ (1)
Amennyiben az ajánlattevőn kívül egy részvényes sem rendelkezik a szavazati jogok több mint 10%-val, 25%-ot meghaladó befolyásszerzés esetén ajánlatot kell tenni, egyébként 33%-ot meghaladó befolyásszerzés esetén.
2.3 A vételi ajánlat tartalma: Tpt. 69.§ (2)
2.4 A vételi ajánlat jóváhagyása Tpt. 70.§ (1)- (3)
A PSZÁF 15 napon belül dönt a vételi ajánlat elfogadásáról, illetve legfeljebb további 5 napos határidőt tűz a kiegészítésre.
2.5 A vételi ajánlat közzététele, annak elfogadására nyitva álló határidő Tpt. 70.§ (4)-(6)
Az ajánlattevő a PSZÁF jóváhagyást követően haladéktalanul közzéteszi az ajánlatát, annak kezdő- és zárónapjának megjelölésével. Az elfogadási időtartam nem lehet kevesebb, mint 30, és nem lehet több mint 65 nap, amelybe beletartozik a határidő egyszeri, legfeljebb 15 napos hosszabbítása is.
2.6 Az ajánlati ár Tpt. 72.§
2.7 A vételi ajánlat elfogadása Tpt. 74.§
Az ajánlattevő a felajánlott összes részvényt köteles megvásárolni, kivéve, ha nem szerzett 50% befolyást és az ajánlatában rögzítette az elállás jogának fenntartását.
A részvény-átruházási szerződés a határidő zárónapjával, vagy a verseny-felügyeleti eljárás lezárultával jön létre.
Az ajánlattevő az ellenérték kifizetésre a fenti időpontokat követő 5 munkanapon belül köteles.
Ha 30 napon belül sem fizeti meg a kért összeget, a nyilatkozatot tevő (eladó) elállhat a szerződéstől.
2.8 Ellenajánlat Tpt. 75.§
A határidő zárónapját megelőző 15 napig bárki jogosult új vételi ajánlat megtételére. Feltétel: az új ajánlatnak kedvezőbbnek kell lennie, azaz legalább 5% magasabb forintban kifejezett ellenértéket kell tartalmaznia. Jóváhagyásáról a PSZÁF 3 napon belül határoz.
2.9 A vételi ajánlattételi eljárás lezárása Tpt. 76.§
A határidő zárónapját követő két naptári napon belül az ajánlattevő megküldi a PSZÁF-nak a vételi ajánlata eredményét, és ezzel egy időben közzé is teszi. Az ajánlattevő az ellenérték szolgáltatásra nyitva álló határidő leteltét követő két naptári napon belül közli az ellenérték teljesítésének/nem teljesítésének tényét, illetve ezek indokait.
2.10 Szankciók Tpt. 77.§
Amennyiben valaki a Tpt. szabályaitól eltérő módon szerez befolyást, szavazati jogot nem gyakorolhat, míg aki megsérti a Tpt. befolyásszerzésre vonatkozó szabályait az köteles 60 napon belül elidegeníteni az érintett részvényeket.
Pandix 2009. 07. 02. 00:49
Előzmény: #816  Pandix
#817
Bocs a hosszú bemásolt szövegért, igazából a 2.4-2.7 pontok az érdekesek most.
bbcontroll 2009. 07. 02. 08:52
Előzmény: #817  Pandix
#818
Köszi!Nem tudom miért volt bennem a 2 nap.
Pandix 2009. 07. 02. 19:51
Előzmény: #815  bbcontroll
#819
Én sem értem, miért adják oda 500 alatt.
kata311
kata311 2009. 07. 07. 10:13
Előzmény: #819  Pandix
#820
na ide is beteszem:

link
bbcontroll 2009. 07. 07. 10:28
Előzmény: #820  kata311
#821
Köszi Kata!Tudtam, hogy vmi nem stimmel.
vic911 2009. 07. 14. 20:41
Előzmény: #821  bbcontroll
#822
egy ilyen vizsgálódás meddig tarthat?
bbcontroll 2009. 07. 15. 08:35
Előzmény: #822  vic911
#823
Nem tudom, de úgy emlékszem írták is, hogy tovább fog tartani, mint a vételi ajánlat határideje.De miért nem tájékoztatnak, hogy mi van?Most akkor felajánljam a részvényeimet a hat.idő előtt vagy várjak.
vic911 2009. 08. 04. 12:12
Előzmény: #823  bbcontroll
#824
lesz ebből még valami idén?
kata311
kata311 2009. 08. 25. 18:33
Előzmény: #824  vic911
#825
Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (5000 Szolnok, Szapáry út 18., Cg. 16-10-001759) tájékoztatja a T. Befektetőit, hogy
Pálya Robert felügyelő bizottsági tag, 2009. augusztus 24-i hatállyal lemondott az Externet Nyrt-ben betöltött tisztségéről.
Az Externet Nyrt. igazgatósági tagjai ennek megfelelően a továbbiakban dr. László Géza (igazgatósági elnök), Pórffy András (igazgatósági alelnök), dr. Bödecs Béla, dr. Homonnay Géza és Szilágyi Ferenc.
Az Externet Nyrt. felügyelő bizottsági és audit bizottsági tagjai dr. Takács István, dr. Varga Emese és dr. Winkler Gábor.
Budapest, 2009. augusztus 25.
vic911 2009. 08. 25. 19:57
Előzmény: #825  kata311
#826
es ez most jo nekunk? :)
kata311
kata311 2009. 08. 25. 20:06
Előzmény: #826  vic911
#827
semmi érdekes
az érdekes az lenne, ha tudnánk miért mondott le
Pandix 2009. 09. 27. 00:00
Előzmény: #824  vic911
#828
Már 90 nap is eltelt a vizsgálat kezdete óta, nem jól látom? És még mindig semmi eredmény. Pedig a nyár elején még azt is mondták, hogy a PSZÁF fogyasztóvédelmi feladatokat is el fog látni. Ez a vizsgálat ezzel éppen ellentétes hatású: a kisbefektetők már régen megkapták volna a pénzüket, ha nem lövik le a vételi ajánlatot a vizsgálattal. Nem lehet, hogy szándékosan az új tulajdonosnak akartak kedvezni a halogatással?
kata311
kata311 2009. 09. 27. 09:41
Előzmény: #828  Pandix
#829
nem lehet, hogy ily módon csak kölcsönadták, és majd visszaveszik, hiszen:

link

aztán jöhet a mobiltender?
lehet hogy baromság, de minden előfjordulhat.......:)))
Pandix 2009. 09. 27. 23:01
Előzmény: #829  kata311
#830
Elvileg nem zárható ki, annyi minden megtörtént már. De remélem, a kisbefektetőknek szóló felvásárlási ajánlatot az új mobiltenderig semmiképp sem bírják kihúzni.
kata311
kata311 2009. 10. 09. 00:15
Előzmény: #830  Pandix
#831
2009. okt. 08. 23:32 Egyéb tájékoztatás
Változás az Externet vezetésében
2009. novembertől várhatóan Kocsis Ferenc váltja Pórffy András vezérigazgatót az Externet Nyrt. élén, aki a társaság igazgatósági alelnökeként folytatja tevékenységét. A vállalat irányítását érintő személyi változásról a 2009. november 3-ra összehívott közgyűlésen döntenek a részvényesek.

Adatszolgáltató: EXTERNET Nyrt.
Kelt: 2009. okt. 08.
BÉT
kata311
kata311 2009. 11. 05. 09:44
Előzmény: #831  kata311
#832
van még valakinek ilyenje??????????

link
MokaMisi 2009. 11. 05. 09:52
#833
Valaminek történnie kell....

Topik gazda

kezdocske
1 1 1

aktív fórumozók


friss hírek További hírek